Close

Hobrink: De aap komt uit de mouw!

Vandaag besteedt het Nederlands Dagblad uitgebreid aandacht aan de ‘kwestie Hobrink’. De beschuldiging van plagiaat klopt als een bus, en uitgeverij Gideon heeft nu Hobrink gedwongen het boek voor de volgende druk drastisch te wijzigen. Ik ben benieuwd waar die wijzigingen uit bestaan en in hoeverre er nog meer beschuldigingen van plagiaat boven water komen.

Er is nu naar boven gekomen dat hij in ieder geval uit één van de vele door Hobrink in voetnoten genoemde boeken integraal stukken zijn overgenomen. Hobrink geeft bovendien toe ook stukken uit Amerikaanse blaadjes te hebben overgeschreven, die niet als bron vermeld zijn. Dit roept op zijn minst de vraag op of hij nog meer heeft zitten overtikken… Wordt vervolgd…?

Dit is de link naar het voorpagina-artikeltje in het Nederlands Dagblad.

Dit is de link naar het uitgebreide artikel in het Nederlands Dagblad.


Wegwijzer naar de stukken van Tjerk Muller op deze weblog:

 1. Mullers eerste bijdrage, waar het allemaal mee begon: HIER.
 2. Mullers tweede bijdrage, met meer voorbeelden: HIER.
 3. Mullers persoonlijke conclusies: HIER.

3 thoughts on “Hobrink: De aap komt uit de mouw!

 1. Blijkens zijn reactie begrijpt Hobrink ook niet dat plagiaat zich uitstrekt tot meer dan alleen citaten zonder bronverwijzing. Ook het overnemen van iemands ideeën en argumenten zonder aan te geven dat die van persoon X of Y zijn, is plagiaat.
  En van dat laatste type zit boek vol: als je bijvoorbeeld Google raadpleegt op “Woodmorappe feasibility study” stuit je op precies dezelfde argumenten waarom de dieren allemaal makkelijk in Noachs ark zouden hebben gepast, als die Hobrink gebruikt in par. 5.2 van zijn boek.
  Ander voorbeeld: Hobrink probeert uit Chinese karaktertekens te bewijzen dat het Scheppingsverhaal uit Genesis 2-3 en het zondvloedverhaal deel uitmaken van het oerbewustzijn van de Chinezen (die zouden immers ook van Noach afstammen, als het bijbelverhaal een rapportage is van gebeurtenissen die werkelijk hebben plaatsgevonden). Hobrink, 5.3, 2006, 142-144). Het idee dat Chinese karaktertekens bijbelverhalen weerspiegelen, is een oud creationistisch fabeltje, dat voor zover ik heb kunnen nagaan teruggaat op “The Discovery of Genesis”, door C.H. Kang en Ethel R. Nelson, uit 1979. Inmiddels is het fabeltje, zoals zoveel creationistische keutels, overal en nergens op het internet te vinden.
  Het is al lang en breed weerlegd (zoals ook Woodmorappe door evolutionisten gefileerd is):
  http://groups.google.com.au/
  group/aus.religion.christian/msg/f7d433989c235423?hl=en
  http://www.raccoonbend.com/languages/chinchar/chinchar.html
  Creationisten als Hobrink gaan totaal voorbij aan de aard van de Chinese taal. Ze zijn daarin ook helemaal niet geïnteresseerd. Het enige wat telt is of er een argument uit gehaald kan worden om het gelijk van de Bijbel te bewijzen. Dat is het ‘wetenschappelijke’ niveau van het boek van Hobrink.

 2. Beste mensen, stop de ‘wetenschap’ te verafgoden. Zo lang deze de Schepping niet kan weerspreken, en dit kan zij niet want álles is ooit ontstaan, dan is wetenschap niet meer dan een bezigheid van het verstand. Leg mij verder uit waar al deze zaken ‘zetelen’, en verdere zaken als geest, geweten, geloof, liefde etc. etc.

 3. Het is een fabel te denken dat de wetenschap alles weet…wat met het verstand begrepen kan worden ‘zien’ deze mensen niet, namelijk dat de fantastische schepping geen en nóóit toeval kan zijn. Oh, geloof draagt impliciet in zich -het bewijs-. Bewijs jij maar eens dat een bus eraan komt, dat kan je niet..’so much for science’….ik proef hier alleen maar borstklopperij van mensen die begiftigd zijn met veel verstand door hun Schepper.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: