Close

Tjerk Muller over Hobrink – een inhoudelijke beschouwing

Hieronder nogmaals een gastbijdrage van Tjerk Muller: een uitgebreide inhoudelijke en persoonlijke beschouwing over Hobrinks ondeugdelijke werkwijze.

N.B.! Morgen – zaterdag 17 augustus 2007 – zal het Nederlands Dagblad (onder voorbehoud) aandacht schenken aan het plagiaat van Hobrink.

 


 

 

 

De oppervlakkigheid van Hobrinks Moderne Wetenschap in de Bijbel

Tjerk Muller

Waarom is het van belang dat Ben Hobrink zijn ideeën en zelfs hele alinea’s in Moderne Wetenschap in de Bijbel klakkeloos heeft overgenomen van andere auteurs? Omdat het symptomatisch is voor de oppervlakkigheid van zijn werk.

Hobrink stelt dat de Bijbel de wetenschap 3.500 jaar vooruit is. Zijn argument hiervoor is dat de bijbel regels bevat inzake voeding, hygiëne en quarantaine, die de wetenschap pas duizenden jaren later heeft ontdekt.

Dat bevestigt orthodoxe gelovigen in hun overtuiging dat de bijbel een bovennatuurlijke oorsprong heeft, hetgeen de populariteit van Hobrinks werk verklaart. Het is echter baarlijke nonsens. Hobrink projecteert moderne medische kennis terug op de taboe- en heiligheidswetgeving van een antiek Oud-Oosters werk.

Anachronismen en inlegkunde

Voorbeeld van zo’n anachronistische interpretatie: volgens Hobrink mag je het vet van een dier niet eten omdat dit hart en vaatziekten veroorzaakt. Maar dat is niet wat de bijbel erover zegt. Daar is het ‘vette’ juist het beste deel van het dier (Gen. 41:2; 45:18; 49:20; Ez. 34:3). Jesaja 25:6 “Op deze berg richt de HEER (…) een feestmaal aan .. rijk aan merg en vet” is toch echt een aankondiging van zegen. Het vette deel moest als beste stuk dan ook aan de HEER worden gewijd (Lev. 3:16). We mogen toch aannemen dat de bijbelschrijvers hun God geen hart- en vaatziekten toewensten.

Volgens Hobrink waren hazen en konijnen onrein omdat ze vreselijke ziekten konden overbrengen. Maar de bijbeltekst zegt heel iets anders: “Ook de haas, omdat die wel herkauwt, maar geen gespleten hoeven heeft; onrein zal die voor u zijn” (Lev. 11:6). Probleem is volgens de bijbel niet dat het diertje ziekten overbrengt, maar dat hij ‘niet uit één stuk’ is, net zoals het veld dat met tweeërlei zaad ingezaaid is en de jas uit twee verschillende soorten materialen dat niet zijn. Dat druist in tegen het zuiverheidsideaal van de Levitische wetgeving.

Kortom: Hobrink leest de bijbel niet nauwkeurig, en bezondigt zich aan de lopende band aan inlegkunde.

Het ontbreken van medische kunde in de bijbel

Een kritische geest had Hobrink hiervoor kunnen behoeden. Wat moet je met een quarantainewet die volkomen ongevaarlijke psioriasispatiënten uitstoot (Lev. 13), maar tubercoloselijders niet?

Wat moet je met een hygiënewetgeving die het aanraken van een dode of een zaadlozing/geslachtsziekte tot taboe verklaart, maar niets zegt over het wassen van je handen wanneer je in contact komt met het bloed of braaksel van een patiënt? En nee, “enige vloeiing uit het vlees” (Lev. 15) omvat niet ook zweet, pus, braaksel, bloed en traanvocht, aangezien “vlees” hier een eufemisme is voor penis/ schede.

Het gaat om taboewetgeving waarin een magisch ontzag tot uitdrukking komt voor zaken die met leven en dood, voortplanting en sterven te maken hebben; niet om medische regels. Vandaar de ‘onreinheid’ bij menstruatie, geslachtsverkeer, zaadlozingen en uitscheidingen. Wat is bijvoorbeeld de medische reden dat een vrouw als ze een zoon baart zeven dagen onrein is, en als ze een dochter ter wereld brengt, veertien dagen? (Lev. 12:1-5).

Een beetje kritische geest zou de volgende vraag toch stellen: als het eenvoudig wassen van de handen voldoende was in het ziekenhuis van Semmelweis om de kraamsterfte uit te bannen; waarom dan een quarantaine van zeven dagen als je een dode muis hebt verwijderd? De uitvaartbranche kan wel stoppen als we de Levitische wetgeving gaan toepassen, evenals de milieudienst en het ziekenhuis. En als de bijbel de wetenschap werkelijk duizenden jaren vooruit is, waarom dan niet het recept voor zeep erin vermeld, en de kennis hoe je antibiotica maakt? Dat had werkelijk miljoenen doden gescheeld.

Maar feit is dat we in de bijbel helemaal geen medische wetenschap aantreffen: geen aanwijzingen hoe je zalfjes moet maken, hoe je een been spalkt, hoe je ziektebeelden moet herkennen en hoe je operaties moet uitvoeren. Wel vinden we in de bijbel wetten over huiduitslag, uitscheiding uit het geslachtsdeel en de lakmoesproef om een overspelige vrouw te herkennen: men neme wat stof van de vloer van het heiligdom; menge dat met water, en geve dat de vrouw te drinken. Als dan haar buik opzwelt is ze vreemdgegaan (Num. 5). Dat is het niveau van de ‘medische kennis’ van de bijbel.

Wens en werkelijkheid

Taede Smedes noemt het verontrustend dat christenen (met name in de orthodoxe hoek van de kerk) zo met het boek van Hobrink weglopen. Dat is het inderdaad, aangezien een beetje kritisch denken en kennis van zaken Hobrinks boekje doorprikt als een aaneenschakeling van argumentatieve ballonnetjes, gevuld met weinig meer dan lucht. Maar kennelijk is de wens, tastbare bewijzen te hebben dat de bijbel een bovennatuurlijke Oorsprong heeft, sterker dan de rede.

Tjerk Muller zit vlak voor zijn afstuderen in de Godgeleerdheid, hoofdvak Oude Testament.

 


 

N.B.! Morgen – zaterdag 17 augustus 2007 – zal het Nederlands Dagblad (onder voorbehoud) aandacht schenken aan het plagiaat van Hobrink.

5 thoughts on “Tjerk Muller over Hobrink – een inhoudelijke beschouwing

 1. gelukkig geen reacties, misschien als de beheerder het goed vindt hier de eerste, wat jullie van het boek vinden of wat er zoal niet klopt moeten jullie weten, oppervlakkig en klakkeloos is het niet 14 jaar is er overheen gegaan en volgens mij hebben jullie zelf ook nogal een inlegkunde;
  ik ben even de weg kwijt en weet het allemaal zonet nog niet” maar treur niet jezus is de weg!!Moge tjerk en taede net zo’n mooi en lekker leesbaar boek voor de gewone mens schrijven als mijn pa.God bless you both!!!!!

 2. Ik dank je voor je vriendelijke woorden. Ik had er helemaal niet bij stilgestaan dat Ben Hobrink had, die teleurstelling of verwarring zouden kunnen voelen. Dat voegt weer een dimensie toe aan de zaak; je hebt me een verrijkend inzicht gegeven. Daarvoor dank!
  De reden dat ik Hobrinks boek oppervlakkig vind, is omdat hij kritiekloos ideeën van auteurs overneemt die zijn visie op de bijbel ondersteunen. Nergens blijkt uit zijn boek dat hij de tegenargumenten heeft overwogen.
  Wat mijn eigen ‘inleggingen’ betreft: je hebt gelijk dat ik geen vergelijkend warenonderzoek heb gehouden om te zien of zulke taboewetgeving gangbaar was in het Oude Oosten toen deze wetten uit de Tora gestalte kregen; maar het voordeel van mijn uitleg boven die van Hobrink is dat (a) je je heel goed kan voorstellen dat men toendertijd zo dacht; ik hoef dus niet allerlei hedendaagse kennis terug in de tijd te projecteren, zoals Hobrink en (b) je kunt met een combinatie van taboe- en heiligheidswetgeving een groot scala aan Levitische reinheidswetten verklaren: het levert een consistente en omvattende lezing op.
  Over die heiligheidsaspecten heeft dr. Hetty Lalleman-De Winkel trouwens een zeer leesbaar boekje over geschreven dat op dit moment voor een klein bedrag te koop is bij De Slegte: “Van levensbelang, de relevantie van de oudtestamentische ethiek.” Boekencentrum, Zoetermeer, 1999. ISBN 90 239 0660 8.
  Lalleman-De Winkel verschilt in haar bijbelopvatting niet zo gek veel van Ben Hobrink.

 3. Tweede zin had natuurlijk moeten zijn: “Ik had er helemaal niet bij stilgestaan dat Ben Hobrink kinderen had, die ..”

 4. Tjerk Muller zit vlak voor zijn afstuderen in de Godgeleerdheid, hoofdvak Oude Testament.
  Wat is het belang voor de heer Tjerk Muller hierin? Is het onderdeel van een scriptie of zo? Het hele betoog staat bol van van de kritiek op de Bijbel en God zélf. Ik vraag mij af met welke gezindheid hij studeert en hij niet besmet is met de universiteitsgeest, dat is ‘alles bekritiseren’. Hij zou moeten weten dat álle kennis uit en van God is en medische kennis dus ook bij Hem te vinden is. De belangrijkste ‘medische kennis’ is die van ons woord. Bewezen is dat ál onze zenuwstelsels bepaald worden door één centrale; die van de spraak. Nou, dat is nog eens medisch. Met de mond belijd je dus niet alleen tot behoud maar tot totale genezing. Schrijf daar maar eens een ‘kritiek’ over…

 5. Volgens de scheppingsorde in Genesis 1:29 eet de mens alleen plantaardig voedsel. Heden wordt wetenschappelijk door onderzoekers van de ziekte kanker bewezen dat het voedsel in Genesis 1:29 goed is voor de mens.
  Alcohol is een vergif. Heden wordt wetenschappelijk door onderzoekers van de ziekte kanker bewezen dat alcohol slecht is voor de mens. Zwangere vrouwen wordt afgeraden om alcohol te drinken in verband met geboorteafwijkingen. In de Bijbel komt dit overeen met Rechters 13:4. Bijbelteksten tegen de alcohol zijn o.a. Numeri 6:3 en Leviticus 10:9.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: