Close

Het Friesch Dagblad over de EO-kwestie

Normaliter ben ik best te spreken over het Friesch Dagblad – sterker nog, ik heb vorig jaar een tijdlang voor het FD stukken geschreven (o.a. de KNAW-debatten voor het FD verslagen). Maar op dit moment gaan ze wat mij betreft toch een beetje lukraak te werk.

Neem bijvoorbeeld dit commentaar op de EO-discussie. Ik heb vanmorgen met het FD gebeld, en het blijkt een stuk uit de pen (lees: printer) van de hoofdredactie te komen. Maar welke hoofdredactie van een weldenkende krant schrijft nu

De evolutietheorie zoals we die vaak krijgen voorgeschoteld, zal dan blijken een eenzijdige, op veel punten niet erg sterke theorie te zijn. Alle kans dus voor een ándere opvatting over de ontwikkeling van de aarde en al wat er op is.

Dit is toch je reinste flauwekul!? Is de hoofdredacteur misschien een voleerd bioloog dat hij zich aan een dergelijke onzinnige opmerking waagt?

En vandaag staat er dan opnieuw een artikel in, een interview met Gerdien de Jong. En opnieuw, ik vind het stuk enigszins tendentieus. Er wordt over Gerdien geschreven dat ze kerklid is, maar direct erachteraan wordt vermeld dat ze niet actief is in de kerk. Ook haar (terecht) kritische uitlatingen over de PKN op mijn weblog (die ook even wordt genoemd) worden breed uitgemeten. Waardoor het uiteraard voor bepaalde, niet al te ruimdenkende gelovigen makkelijk wordt gemaakt Gerdien direct als afvallige te categoriseren: iemand waar je niet mee hoeft te praten, want je verdoet je tijd toch niet met bekvechten met een verdoemde??

Nee, er hangt een luchtje aan deze twee stukken. Had ik eerlijk gezegd van het Friesch Dagblad niet verwacht. Jammer.


Toevoeging, 5 augustus 2007: De redactie van het FD is zo fair geweest, een felle reactie van Gert Korthof op het hoofdredactioneel commentaar op de website van het FD te plaatsen, zie HIER.

7 thoughts on “Het Friesch Dagblad over de EO-kwestie

 1. Taede:
  De redacteur die opbelde vroeg dat, dus ik heb antwoord gegeven.
  Actief in de kerk betekent voor zo ver ik weet in een commissie of kerkeraad zitten of catechesatie geven of zo. Ik kom in de kerk, kerkdiensten dus. Ik heb het nooit verder gebracht dan ooit een paar jaar administratie van het ledenbestand. Dat heet bij mijn weten “niet actief”.
  Ik had het stukje van te voren gezien: citeren van internet is vrij.
  Het stukje van de hoofdredacteur was me van te voren toegestuurd, en ik dacht dat ik daar commentaar op zou geven.
  Eigenlijk is het dwaas om te gaan praten over mijn opvattingen over de PKN. Iedereen kan van te voren bedenken dat een evolutiebioloog vrijzinnig of midden-orthodox ingeschat moet worden. Wat doet de rest er toe?
  Het is toch vreemd dat 50 jaar na het verschijnen van ‘Creatie en Evolutie’ van Lever er nieuws van gemaakt wordt als een evolutiebioloog PKN lid blijkt te zijn.
  Bovendien zeg ik ,Wetenschap is géén geloof. Wetenschap is rationeel en gaat uit van werkwijzen die je met elkaar hebt afgesproken op basis van gedane constateringen. Dat is een vaststaand iets.” Bij haar wetenschapsbeoefening als evolutiebioloog speelt het geloof geen rol. Dat lijkt me een standaard conventionele opstelling, maar ik ben benieuwd naar de reacties.
  Vijftig jaar na Lever’s boek! En 30 jaar EO uitzendingen – de EO boycot is belangrijk, niet of mijzelf wel netjes kwalificeer door voor het verjaardagsfonds te lopen of zo.

 2. Je hebt natuurlijk groot gelijk, Taede. Maar op een enkel punt heb je geen gelijk. Ook als iemand geen volleerd bioloog is, mag hij zijn mening ventileren. Dat doe ik ook. Maar dat durf ik alleen te doen, omdat ik me stevig heb geïnformeerd. Twintig jaar geleden zei men: “Je moet in Zuid-Afrika geweest zijn, om er over te kunnen oordelen. Dat klopte dus ook niet. Natuurlijk past een zekere bescheidenheid je wel,als je je als niet-vakman in een discussie mengt.
  Naar mijn mening krijgen we hier een ontwikkeling, zoals die in de USA al heeft plaats gevonden, namelijk een verharding van standpunten. Ik denk dat de hoofdredacteur te veel orthodoxe christenen onder zijn abonnees telt om daar geen rekening mee te kunnen houden. Waarschijnlijk weet hij als ontwikkeld mens wel beter, maar kan hij dit naar zijn inzicht niet aan zijn publiek kwijt.
  Hartelijke groet,
  Wim Kleisen

 3. In 1982 was er in Diergaarde Blijdorp een tentoonstelling “Evolutie: 100 jaar na Darwin”. De eigenlijke tentoonstelling gaf een net en eenvoudig overzicht van de 1982 stand van wetenschappelijke zaken. Bij de tentoonstelling was een bijlage, een aantal strekkende meters verzorgd door de Evangelische Hogeschool.
  Na bezoek aan de tentoonstelling heb ik in Podium in Trouw een commentaar geleverd. Dit leidde tot een hele reeks artikelen; de laatste was van professor Priem op 13 april 1983. De hele reeks in dat jaar uitgegeven door Trouw in een brochure. Ik had de zaak aangezwengeld, en daardoor zal ik een van de weinigen zijn die die brochure nog heeft.
  Alle argumenten staan in deze brochure. Je kunt ze op identieke wijze vandaag horen.

 4. Hallo Wim,
  Jij schrijft: Maar op een enkel punt heb je geen gelijk. Ook als iemand geen volleerd bioloog is, mag hij zijn mening ventileren. Dat doe ik ook. Maar dat durf ik alleen te doen, omdat ik me stevig heb geïnformeerd.
  Daarin heb je natuurlijk volstrekt gelijk. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed! En iemand die zich ergens in verdiept heeft, kan ook prima een goed onderbouwde mening ergens over hebben. Geen enkel probleem. Maar als de FD-hoofdredactie zonder enig biologisch argument de evolutietheorie zomaar van tafel veegt, en bovendien ruimte geeft aan creationisme en Intelligent Design als equivalente en gelijkwaardige verklaringsmodellen, dan gaan mijn nekharen overeind staan. Een dergelijke claim kun je m.i. alleen als bioloog doen, gespecialiseerd in de evolutietheorie – en dan graag niet zo’n huis-tuin-en-keuken-bioloog als Ben Hobrink.
  Ik weet – en ken het uit ervaring – dat hoofdredacteuren zich veel kennis aanmatigen. Dat is ook hier het geval. Erg dom.
  Gelukkig zijn er dan nog biologen, die de redactie even zijn plaats wijst… 🙂

 5. Hallo, Taede, nog een keer,
  Ik weet niet of je me goed begrepen heb. Ik wil de hoofdredacteur van het FD niet verdedigen of wat hij doet, vergoelijken, ik wil aantonen hoe dubbel het probleem is. Iemand die als persoon een respectabele mening kan hebben, voelt zich in zijn functie verplicht die mening te reduceren of erger. Als maar tien procent van de abonnees van een krant of van de leerlingen op een school uit de fundamentalistische hoek komt, krijg je dat verschijnsel al. Het is namelijk net het aantal dat verlies in winst kan doen omslaan. Het is op zijn minst dubbel, eigenlijk cynisch, maar het gebeurt, zoals je ziet.
  Hartelijke groet,
  Wim

 6. Dag Taede,
  Wat jammer nou dat ik niet aan jouw verwachtingen voldoe!
  En wat intrigerend om te zien hoe lezers van mijn hoofdartikel dingen zien die ik er niet heb ingelegd. Voorbeeld: Ik zou ruimte geven aan creationisme? Mij niet bekend.
  Een beetje verontrust ben over de toon van de stukjes op jouw site. Wat een verbetenheid en daarbij horende felheid. Waarom toch?
  Voorts: een gepromoveerde bioloog – een evolutiebioloog des te meer – zou ook iets moeten weten van wetenschapsfilosofie. Dat leidt tot gezonde relativering van eigen standpunten en van die van anderen.
  Hoe dom de hoofdredacteur van het Friesch Dagblad ook moge zijn, het wetenschappelijke besef van betrekkelijkheid van opvattingen aangaande wetenschappelijke theorieën heeft híj in ieder geval wel.
  Tenslotte: let svp een beetje op doorgifte/verspreiding van verhaaltjes waarin mijn integriteit als hoofdredacteur in twijfel wordt getrokken. Ofwel: bewaak het niveau.

 7. De evolutietheorie zoals we die vaak krijgen
  voorgeschoteld, zal dan blijken een eenzijdige, op veel punten niet erg
  sterke theorie te zijn.

  Tja, ik weet niet helemaal wat voor evolutietheorie ‘we’ vaak voorgeschoteld krijgen, maar de evolutietheorie is behoorlijk sterk.
  Wat ik graag zou willen weten is op welke punten de evolutietheorie niet zo’n sterke theorie zou zijn,

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: