Close

God op Internet

Mijn werkzaamheden in Leuven bevallen zeer goed. Het is een zeer stimulerende omgeving om onderzoek te doen. Leuven heeft veel talent in huis. Een van de zaken waar ik zeer van onder de indruk ben, zijn de websites van de Faculteit welke gericht zijn op het godsdienstonderwijs.

Thomas

Aan de KU Leuven zijn ze met ICT-toepassingen al zover dat veel Nederlandse theologische faculteiten daar nog slechts over kunnen dromen. Met name de rol van ICT-toepassingen in de link tussen theologische faculteit en het godsdienstonderwijs is sterk. Kijk bijvoorbeeld eens de site van de samenwerkingsovereenkomst THOMAS (Theologie, Onderwijs en Multimedia: Actieve Samenwerking) die een aantal zeer bijzondere zaken op Internet heeft staan – helemaal gratis nog wel!

Aan de centrale website is te zien dat er al heel wat zaken online staan. Zo is er een "godsdienst-didactische jukebox" en een "fotodatabank". Maar de mooiste zaken staan onder de rubriekjes "In de Kijker": een rubriek waar iedere keer een thema zeer uitgebreid wordt besproken. Er zijn twee ‘niveaus’, een voor het basisonderwijs, en een voor het secundair onderwijs. Die "in de kijkers" zijn overigens niet alleen voor godsdienstleraren e.d. interessant, maar ook algemeen voor geïnteresseerden in religieuze en theologische vraagstukken.

Internet en religie

Internet en religie is een geheel eigen aspect van de relatie tussen geloof en wetenschap. Het is een vorm waarbij techniek een religieuze functie begint te krijgen. Dit veld is nog vrijwel onontgonnen terrein, of het is het terrein van godsdienstsociologen. In Leuven zijn ze er volop mee bezig, en wel in de context van het godsdienstonderwijs.

Met name Ellen de Boeck (in nauwe samenwerking met prof. Didier Pollefeyt) houdt zich met deze zaken uitgebreid bezig. Zij heeft een uitgebreide scriptie geschreven, die uiteindelijk geresulteerd heeft in een website over godsdienstwetenschappen studeren: een site waarop wordt uitgelegd wat de studie theologie en godsdienstwetenschappen inhoudt. Ook heeft De Boeck een thesis geschreven over de rol van religie in cyberspace – zeg maar gerust een boekwerk, want de thesis telt maar liefst 123 pagina’s A4, waarin ze een theoretische beschouwing geeft op het fenomeen religie en internet, en waarin uitgebreid een aantal websites geanalyseerd worden. 

In de Kijker: God@Cyberspace

Van de hand van De Boeck is ook een praktisch-didactische "In de Kijker" voor het secundair onderwijs over God@Cyberspace (waarbij ook de woordvoerder van Kardinaal Danneels, Hans Geybels, betrokken was). Immers, over religie is zeer veel op Internet te vinden, en hoe scheidt je als leraar het kaf van het koren? Hoe maak je met leerlingen bepaalde websites bespreekbaar? De Boeck geeft godsdienstleraren een praktisch-didactische leidraad in handen hoe om te gaan met religie op het WWW. Er staan veel links in naar (soms dubieuze) websites, die de verschillende aspecten van religie op het WWW laten zien. En ze geeft uitgebreide evaluatiescriteria waarmee leerkrachten websites op kwaliteit kunnen toetsen.

Ik ben onder de indruk van deze website! De website laat goed zien hoe veelkleurig en ambivalent het fenomeen religie op Internet is. En ook waar de grijze zone van nieuwe religieuze bewegingen ontstaat, bewegingen die juist door het medium Internet kunnen floreren (kijk maar eens naar de MJtwins’ Followers of Michael Jackson (http://www.geocities.com/mjjtwins/) die ook in de tekst besproken worden). Internet lijkt zo zijn eigen religieuze gemeenschappen te creëren… Ik kan me indenken dat godsdienstleraren hier echt een instrument in handen krijgen om samen met jongeren de hachelijke wereld van het Internet te betreden.

Maatschappelijk relevant en actueel

Het blijkt nu ook dat de media het werk van De Boeck en haar collega’s aan de KU Leuven hebben ontdekt. De kwaliteitskrant De Standaard heeft recentelijk een uitgebreid artikel over het werk van De Boeck c.s. geschreven, en vorige week is ze benaderd door de Vlaamse omroep, de VRT, die een item aan dit onderwerp wilde besteden. Dit allemaal naar aanleiding van de "In de kijker" over God@Cyberspace, die nu een soort van spilfunctie lijkt te gaan krijgen. Theologie blijkt hier plotseling bij uitstek maatschappelijk relevant en uiterst actueel te zijn!

Wat ICT-toepassingen betreft, kunnen de Nederlandse theologische faculteiten dus nog heel wat leren van onze zuiderburen…


Zie overigens ook hier voor een interessant online artikel over een "linksysteem" om zin van onzin op Internet te onderscheiden… Daar wordt ook een verwijzing gegeven naar een site op de KU Leuven website met waardevolle en betrouwbare links.

7 thoughts on “God op Internet

 1. Taede, was jij niet de eerste Nederlandse theoloog met een website en blog? Heeft dat nog meegeteld?
  “Er staan veel links in naar (soms dubieuze) websites…”: Taede, ga jij daar nog iets aan doen? Je wilt toch geen dubieuze websites?
  PS: ik heb één theologisch review op mijn WDW site staan (Swinburne) die momenteel loopt als een trein (NB: hoogste bezoekersaantal van alle individuele paginas van de hele site!).

 2. Hallo Gert,
  Ik bedoel met die aanduiding “dubieuze websites” dat op die site ook websites vermeld worden, die een dubieus karakter hebben. De KU Leuven maakt voor die websites natuurlijk geen reclame, maar ze worden genoemd om een gesprek met leerlingen te entameren.
  Verder: ik weet niet of ik de eerste theoloog was met een website & blog, maar ik vermoed dat ik niet de eerste was.

 3. Taede, je hebt al meerdere malen gesproken over “onderzoek doen” aan de KU Leuven. Wat voor soort onderzoek is dat? Filologisch? Exegetisch? Antropologisch? Sociologisch?

 4. Taede, dat ziet er zeer interessant uit! Iets dergelijks had ik wel verwacht, maar het verbaast me enigszins dat dit blijkbaar onder “wetenschappelijk onderzoek” valt. Wetenschappelijk onderzoek is voor mij toch meer het empirisch toetsen van hypothesen. Wat jij van plan bent te gaan doen lijkt me eerder een soort kritisch beschouwende literatuurstudie (wat het uiteraard niet minder interessant maakt).

 5. Hallo Gert,
  Ik heb het onderzoeksvoorstel geschreven, waarna het enigszins is bewerkt door de professoren waar ik nauw mee samenwerk: prof.dr. Lieven Boeve en prof.dr. J. de Tavernier – beide werkzaam aan de KU Leuven.
  Bovendien zijn we bezig hier in Leuven een interdisciplinair overleg-platform te ontwikkelen. Vorige week hebben we daar een eerste bijeenkomst van gehad, waar een aantal biologen, een evolutiepsycholoog, en een fysicus aanwezig waren. Die hebben zeer enthousiast op het onderzoek gereageerd (heb al allerlei uitnodigingen voor lezingen etc.) en de bedoeling is dat dat platform nog verder gaat uitdijen. Er is hier in België veel belangstelling voor dergelijke interdisciplinaire vragen omtrent geloof en wetenschap!
  Nogmaals: het bevalt me hier dus prima! 🙂

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: