Close

“God én Darwin” 17 juni in de boekhandels

Het is de laatste weken snel gegaan. Uitgeverij Nieuw Amsterdam heeft alles op alles gezet om mijn nieuwe boek God én Darwin: Geloof kan niet om evolutie heen (ISBN: 9789046806005; prijs € 16,95) nog in juni in de boekhandels te krijgen. En dat lijkt te gaan lukken!

Vorige week is het boek naar de drukker gegaan, en zojuist kreeg ik het bericht dat de gang van zaken de volgende zal zijn. Het boek zal 12 juni in het magazijn van het Centraal Boekhuis arriveren, waarna het in de week van 12 t/m 17 juni aan de boekwinkels zal worden uitgeleverd.

Dat betekent dat alle boekhandels die er op aanbieding een aantal exemplaren van besteld hebben 17 juni ermee bevoorraad zouden moeten zijn. Dat betekent dat over anderhalve week vanaf nu het boek in de boekwinkels ligt.

Op de website van Nieuw Amsterdam staat (op het moment dat ik dit schrijf) nog altijd de “oude” omslag en verschijningsdatum (30 september) vermeld.

Bekijk de hele omslag HIER (groot bestand, een JPG van zo’n 1 MB).

Aanvulling: Voor de nieuwsgierigen onder ons, de inhoudsopgave is alsvolgt:

Proloog 9
De religieuze wortels van de evolutietheorie 22
Genesis en creationisme 42
Intelligent design 62
Theïstische evolutie 85
Naar een theologie van evolutie – een interview met mijzelf 105
Sterrenkinderen 135
Epiloog – hun beider lot 145
Bibliografie 147
Noten 153

8 thoughts on ““God én Darwin” 17 juni in de boekhandels

 1. Beste Taede,
  Omdat mijn vrouw een website (http://leestafel.info)heeft met boekverslagen en besprekingen heb ik ‘God én Darwin’, dat haar is toegestuurd door de uitgever,reeds gelezen. Het boek is een aanrader voor diegenen die meer willen weten over de achtergronden van creationisme en intelligent design. Over het geheel genomen vind ik ‘God én Darwin’ een helder en duidelijk betoog.
  Merkwaardig echter vind ik dat je op bladzijde 115 schrijft:’De mysterieuze werkelijkheid achter onze waarneembare werkelijkheid noem ik God.’ Vervolgens lees ik op bladzijde 116: ‘Mijn geloof gaat uit van wat er is. God is voor mij niet wat niét is, niet chaos, toeval en afwezigheid van wetmatigheden. God is voor mij, nogmaals, in wat er is.’
  Dit breng je dan vervolgens in verband met Wittgenstein die je uit het hoofd citeert ‘Niet hoe de wereld is, is het mystieke, maar dat zij is.’ Dit vind ik volkomen in tegenspraak met wat je op bladzijde 115 schrijft, namelijk de ‘mysterieuze werkelijkheid achter onze waarneembare wereld’. Ik kan deze zaken in zijn geheel niet rijmen. Zou je het kunnen uitleggen?
  Mvrg,
  Adri T

 2. Hallo Adri,
  Neem eens het beroemde plaatje van de konijn/eend (hier te downloaden (het lukt me helaas niet om het plaatje in de reactie te krijgen): http://www.thatreligiousstudieswebsite.com/images_trsw/Lessons/duck_rabbit.JPG.
  Je ziet waarschijnlijk een konijntje of een eendje. Maar dat konijntje of eendje is er helemaal niet: je ziet in feite slechts een ononderbroken zwarte lijn en een zwarte stip tegen een witte achtergrond.
  Ik beschouw geloof als iets analoogs. Het vermoeden dat God bestaat, ontstaat juist door het bestuderen van de werkelijkheid, van wat er is. Het is dus m.i. niet zo dat de wereld gaten vertoont, waarin God gezocht moet worden. Nee, juist door bestudering van de wereld, licht er iets op dat niet te reduceren is tot iets in de wereld zelf (net zoals het konijntje of het eendje niet te reduceren is tot slechts een lijn en een stip). In zekere zin “transcendeert” het eendje of het konijntje de lijn en de stip. Evenzo transcendeert God de wereld, terwijl Gods bestaan niet zonder de dingen in de wereld vermoed kan worden.
  God staat dus niet op hetzelfde niveau als de wereld – wat wel het geval zou zijn als God in de gaten in de wereld gezocht moest worden. Karl Jaspers noemt dat “het Omvattende”. De wereld wordt als het ware even transparant: je zou kunnen zeggen dat naast een bestaansdimensie, de wereld ook een symbooldimensie krijgt.
  Vandaar dat de uitspraken die jij citeert niet met elkaar in tegenspraak zijn. Ik hoop dat het zo enigszins helder is?

 3. Beste Taede,
  En zo zou je ook kunnen beweren dat de lijn of de stip de inkt transcendeert. Wat ik wil zeggen de oppervlakte, het verschijnsel van de dingen, is voor mij reeds diep genoeg om het mystieke van de wereld te ervaren. Het transcenderen van de wereld leidt naar mijn gevoel vaak tot een hoop onzin. Het is om met de woorden van Nietzsche te spreken ‘menselijk, al te menselijk’. Het mystieke zit hem namelijk niet in de vereniging van de dingen, maar in het andere, het volstrekt andere. Want om Wittgenstein nog eens te citeren: ‘Hoe de wereld is, is voor het hogere volkomen onverschillig. God
  openbaart zich niet in de wereld.’
  En daarom zou je ook kunnen zeggen dat de wetenschap toont hoe de wereld is, maar daar wordt niets in geopenbaard.
  Mvrg,
  Adri

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: