Close

Evolutiespecial in Kijk

Het was natuurlijk te verwachten: ook het populaire populair-wetenschappelijke tijdschrift Kijk komt in het maart-nummer met een special over de evolutietheorie. Prachtig geïllustreerd met gedegen achtergrondverhalen. Ook met uiteraard een uitgebreid artikel over het religieuze verzet tegen de evolutietheorie (een artikel waaraan ik mijn medewerking heb verleend).

%d bloggers liken dit: