Close

Debat over het nieuwe boek van Herman Philipse (aankondiging)

Herman Philipse, Nederlands eigen huisatheïst, komt binnenkort met een omvangrijk Engelstalige studie waarin hij poogt de rationaliteit van het theïsme eens en voor altijd te weerleggen. Nieuws over dat boek zal de komende tijd nog wel eens vaker op mijn blog voorbijkomen, omdat ik vernomen heb dat er wat symposia etc. aan het boek gewijd zullen worden. Het boek is getiteld God in the Age of Science? A Critique of Religious Reason en wordt uitgegeven bij de Oxford University Press.

Het eerste symposium zal plaatsvinden op vrijdag 24 februari a.s. van 17.00-19.00 (een erg vreemde tijd, geef ik toe), in het academisch-cultureel centrum SPUI25. Een kort overzicht van de discussieinhoud:

Waarom zouden intelligente en goed opgeleide mensen tegenwoordig eigenlijk nog in een God (of Allah, Jahweh, Vishnu etc.) geloven? Verschillende soorten redenen doen de ronde. Sommigen beweren dat met “God bestaat” geen feit wordt verkondigd maar iets anders. Wat dan? Anderen zeggen dat het wel om een feit gaat en dat er argumenten zijn en bewijsmateriaal is, net als in de wetenschap. Hoe luiden deze? Weer anderen vinden argumenten en bewijsmateriaal juist niet nodig om Gods bestaan te verdedigen. Hoe werkt dat?
Herman Philipse loopt deze verdedigingslinies op systematische wijze na —door middel van een beslisboom—en vindt ze allemaal tekort schieten. Maar klopt de redeneer methode van Philipse wel? En behandelt hij de verschillende opties wel helemaal goed? Marcel Sarot, Rik Peels en René van Woudenberg vinden van niet. Zij zijn intelligent en goed opgeleid maar voeren redenen aan om toch in God te geloven. Zij treden met Philipse in debat.

Het wordt een druk programma, omdat er in die twee uur maar liefst 5 sprekers – waaronder Philipse zelf – het woord zullen voeren. Meer informatie, en de mogelijkheid om zich aan te melden (wat verplicht is), is hier te vinden:

http://www.spui25.nl/spui25/programma.cfm/ED7DF463-C492-4CC5-B1256DE61E69CAE8#p3

2 thoughts on “Debat over het nieuwe boek van Herman Philipse (aankondiging)

  1. Je bedoelt ongetwijfeld: de rationaliteit van het theïsme te weerleggen (of misschien de irrationaliteit van het theïsme te bewijzen). Als Philipse zou pogen “de irrationaliteit van het theïsme eens en voor altijd te weerleggen”, zoals je nu schrijft, zou dat pas echt nieuws zijn. 😉

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: