Close

Opnieuw de retoriek en propaganda van ID

Recent kreeg ik van dhr. De Joode een repliek op mijn weblog over het ‘verschrikkelijke boek’ van Geisler en Turek. Mijn collega-blogger Wim Kleisen blijkt ook een dergelijke reactie te hebben ontvangen. De Joode betoogt in zijn reacties dat de vergelijkingen tussen Darwin en Hitler, waar zowel Wim Kleisen op wijzen, slechts illustraties zijn, die een bepaald punt willen verduidelijken. Ik ben het hier pertinent niet mee eens. De wijze van argumenteren van G&T heeft een sterk retorisch karakter, en de argumentatie is juist uitermate zwak. Hun methode is wat wordt genoemd poisoning the well: probeer wetenschap(pers) zwart te maken, zodat de publieke opinie ten aanzien van wetenschap gaat kantelen, ten gunste van de onzin die ID feitelijk is.

Hoe sterk die taktiek is, komt ook tot uiting in het absoluut briljante boek van Humes over de Dover-zaak. Ik heb het tot mijn spijt net vanmiddag uitgelezen, en kwam de volgende passage tegen uit de epiloog.

Humes gaat in die epiloog in op het boek Godless van de haatzaaiende, rechts-extremistische kenau Ann Coulter, die in dat boek de samenwerking van William Dembski kreeg om Darwins evolutietheorie omver te halen. Humes schrijft het volgende:

After her book’s publication, Coulter was listed as a ‘featured expert’ on a broadcast entitled ‘Darwin’s Deadly Legacy,’ presented by the radical right preacher D. James Kennedy of Florida’s Coral Ridge Ministries. The broadcast attempted to make a case that Nazism, the rise of Adolf Hitler, and the Holocaust are direct results of Darwin and his theory of evolution. According to Coulter, quoted on the Coral Ridge website, hitler initiated the extermination of Jews because he ‘was applying Darwinism. He thought the Aryans were the fittest and he was just hurrying natural selection along.’ Adds Kennedy: ‘To put it simply, no Darwin, no Hitler.’ (348)

Humes schrijft verder hoe onzinnig die vergelijking tussen Darwin en Hitler is: ‘But blaming Charles Darwin and such a misuse of his theory of evolution for Hitler’s Final Solution is tantamount to blaming Lincoln and the Emancipation Proclamation for the Watts riots, or blaming Jesus of Nazareth for the horrors of the Spanish Inquisition’. (349)

Kennedy and Coulter never mention a much more tangible and widely accepted historical influence on Hitler and the Holocaust: a religious tract that formed the basis of modern anti-Semitism, that was quoted by the Nazis many times, and that the publisher of the Nazi newspaper Der Stürmer, in testifying at the Nuremberg Trials, identified as a major justification for the Final Solution. The tract, called ‘On the Jews and Their Lies,’ advocated persecution of all Jewish people (described as ‘poisonous worms’ in the tract) through burning their synagogues, homes, schools, and prayer books; placing them into forced-labor and concentration camps; seizing their money and valuables; and denying them both mercy and legal rights.

‘On the Jews and Their Lies’ was written in 1543 by none other than Martin Luther – the most influential theologian in German history, who began the Reformation and Protestantism, in which the roots of both Hitler’s Germany and modern American fundamentalism are firmly planted. (349)

(Overigens wordt het Traktaat ook niet genoemd in Richard Weikarts beroemde boek, wat hij schreef met een subsidie van het Discovery Institute…)

Nu gaat het Humes niet om wie nu verantwoordelijk is voor de Holocaust, maar wel om het effect van de suggestie van een causale link tussen Darwin en Hitler – een suggestie Geisler en Turek in hun boek voortdurend handhaven, en die ook Cees Dekker tijdens een gesprek onderschreef. Het is een kwestie van poisoning the well. De uitwerking is “that many will believe it. … They will believe the lies [van Ann Coulter en anderen] because that is what they want to believe, as America is transformed into a nation that prefers opinion over facts” (349-350).

Als het Turek en Geisler om grote lijnen te doen was, waarom dan voortdurend die vergelijking maken tussen ‘Darwinisme’ en Hitler? Waren andere argumenten dan niet beter geweest? Nee, het gaat hier helemaal niet om argumenten, maar om verdachtmakingen op alle mogelijke wijzen.

Verwerpelijke strategieën, dat zijn het – en dat is ook precies de reden waarom ik in mijn eerdere weblog zo verontwaardig over Dekkers omhelzing van het boek schreef: juist door zijn aanbeveling van dit boek, moedigt hij die strategie van poisoning the well aan – en daarmee ondermijnt hij zijn eigen wetenschappelijke geloofwaardigheid. Ik vind dat gelovigen – waaronder ik ook mezelf reken – zich verre van dergelijke strategieën zouden moeten distantiëren…

2 thoughts on “Opnieuw de retoriek en propaganda van ID

  1. Taede, veel duidelijker kun je niet zijn. Wat dat betreft zijn ook Millers opmerkingen over de handelswijze van de ID-beweging in de VS van belang:
    Wetenschap is A) theorie – B) hypothese – C) toesting – D) feiten – E) schoolboeken.
    ID is A) theorie – E) schoolboeken. En het middel om van A) naar E) te komen voor ID is politieke druk en religieuze argumenten.
    Zo fout…

  2. Uit de mail van dhr. de Joode: “Gaat er bij u geen lampje branden als iemand als Dekker dit boek aanprijst? Hij zou toch wel gek zijn om zijn goede naam te verbinden aan iets waar hij geen steekhoudende argumenten voor zou hebben?”.
    Uhh ….

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: