Close

De strijd in Oekraïne en ufo’s – zijn ufo’s menselijke technologie?

In juni 2021 sloot het ufo-rapport van het Pentagon niet uit dat de door militairen waargenomen tictac-achtige ufo’s Russische of Chinese technologie waren. De oorlog in Oekraïne lijkt nu te laten zien dat het bij ufo’s met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet om menselijke technologie gaat.

UPDATE, 16 maart 2022: Onderaan dit bericht is een update opgenomen.

Vorige week verscheen mijn boek We zijn misschien niet alleen: Ufo’s toen en nu. Het boek wil een inleiding zijn op de hele ufo-problematiek door de Amerikaanse ontwikkelingen sinds 2017 tot uitgangspunt te nemen van een bespiegeling over mijn eigen ufo-waarneming en over 70 jaar ufo-geschiedenis.

Het boek verscheen relatief geruisloos. Ik ben alleen een keer ’s nachts op de radio geweest (op NPO Radio 1), maar verder is het redelijk stil gebleven (ook al stond de telefoon die nacht roodgloeiend). Verschillende media toonden interesse, waaronder Op1, de talkshow waarin ik vorig jaar al eens met Ufomeldpunt-oprichter Bram Roza over ufo’s mocht praten. Echter, de recente ontwikkelingen in Oekraïne noopten ook deze talkshow om alleen nog maar over de ontwikkelingen in Oekraïne te berichten. Begrijpelijk natuurlijk. De Amerikaans overheid mag de ufo’s dan als een bedreiging beschouwen, de aard van die dreiging is toch een heel andere dan de kwaadaardigheid van Poetin.

Eens temeer blijken mensen – die zichzelf als het summum van intellect op deze aardbol beschouwen – niet meer dan primitieve apen die elkaar de vrijheid van denken en doen niet gunnen. Als de waargenomen en door Amerikaanse militairen gemelde ufo’s onze aardbol in de gaten houden, hebben ze momenteel studiemateriaal voor jaren.

Oorlog dus. Ufo’s lijken totaal onbelangrijk, want die ‘doen’ niets, we hoeven er geen rekening mee te houden. Toch? Nou ja, de Amerikaanse overheid houdt er sterk rekening mee dat ufo’s in het verleden met atoomwapens hebben geknoeid. Naar meldingen daarvan wordt momenteel door de Amerikaanse overheid onderzoek gedaan. En de ufo’s vormen een bedreiging voor de luchtvaart en voor het nationale veiligheid, zo stelde het vorig jaar verschenen ufo-rapport van het Pentagon. Je leest er meer over in mijn boek. Hoe dan ook, ufo’s grijpen voor zover we weten niet zodanig in het wereldgebeuren. Ze hebben beide wereldoorlogen niet voorkomen en als Poetin besluit met nucleaire wapens te gaan gooien, dan is er geen aanwijzing dat ufo’s een ramp zullen voorkomen. Ze voorkwamen immers ook niet de aanvallen op Hiroshima en Nagasaki?

De cruciale vraag: zijn ufo’s menselijke technologie?

Toch is er één feit over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne dat in mijn ogen wel degelijk impact heeft op de discussie over ufo’s. En dat heeft te maken met de vraag of ufo’s door mensen gemaakt zijn. Ik leg het kort uit – voor meer achtergronden verwijs ik andermaal naar mijn boek.

In 2017 meldde de New York Times dat het Pentagon jarenlang ufo-onderzoek had gefaciliteerd. De Amerikaanse overheid hield zich bezig met ufo’s, ondanks het feit dat het Condon Rapport uit 1969 had geconcludeerd dat ufo’s niet bestonden, geen bedreiging vormden en niet de moeite van het bestuderen waard waren. (Het Condon Rapport was het laatste officiële ufo-rapport van de Amerikaanse overheid tot aan het Pentagon-rapport van juni 2021.) Uit het New York Times artikel bleek dat de Amerikaanse overheid zich nog altijd met ufo’s bezighield, maar ook dat Amerikaanse militairen in groten getale ufo’s waarnamen. En dan ging het niet om een enkeling die een mysterieus lichtje door de nachtelijke sterrenhemel ziet voortbewegen, maar om gedetailleerde waarnemingen van talloze militairen, zowel met het blote oog als met behulp van geavanceerde technologie als infraroodcamera’s en radarapparatuur. Fenomenen die bovendien een technologische signatuur hadden en gedrag vertoonden waartoe onze huidige technologie niet in staat is en die zeer geavanceerde straaljagers tot duur speelgoed reduceerden.

De grote vraag was natuurlijk: wat zijn die ufo’s? Waar komen ze vandaan? En wie bestuurt de mysterieuze ‘tictacs’, de vliegende objecten in de vorm van een tictac-snoepje, die in 2004 vanaf de USS Nimitz werden waargenomen en die door straaljagerpiloten als David Fravor en Alex Dietrich werden achtervolgd?

De overheid hield rekening met in feite twee scenario’s. Of de ufo’s zijn door mensen gemaakt – of niet. Het ufo-rapport van het Pentagon dat in juni vorig jaar gepubliceerd werd concludeerde dat er geen aanwijzingen waren dat achter het ufo-fenomeen geheime Amerikaanse technologie schuil ging. De schrijvers van het rapport hadden tijdens hun onderzoek medewerking gekregen van o.a. divisies binnen de Amerikaanse overheid die verantwoordelijk zijn voor ‘black ops’ technologie, en die hadden verzekerd dat de tictacs en andere waargenomen ufo’s niet hun technologie waren. Maar als het dus geen geheime technologie van de Amerikanen was, waar kwamen de ufo’s dan vandaan?

Zijn ufo’s Russische drones?

Het Pentagon-rapport concludeerde verder dat er geen aanwijzingen waren dat het technologie betrof die door een andere mogendheid was gefabriceerd. En dan denken we meteen aan Rusland of China – naast Amerika de mogendheden die de meest geavanceerde defensietechnologie ter wereld bezitten. Er waren dus geen aanwijzingen dat die landen achter de ufo-waarnemingen zaten, maar helemaal uitsluiten konden de schrijvers het ook niet. Sceptici concludeerden al gauw dat het dan voor de hand lag dat het om Russische of Chinese technologie zou gaan. Om drones. Want de buitenaardse hypothese is zo buitenissig en vergezocht dat die vrijwel onmogelijk geacht wordt.

Maar dan komen we bij de oorlog in Oekraïne. Die begon zo’n 12 dagen geleden (op het moment van schrijven). De Russen bestoken het land onophoudelijk met o.a. kruisraketten, waarbij brute aanvallen op burgerdoelen tot de orde van de dag behoren. Tegelijkertijd duiden alle signalen erop dat de strijd voor de Russen niet meevalt. Het aantal doden onder de Russen is veel hoger dan bij eerdere Russische operaties. Bovendien komen er uit verschillende bronnen meldingen dat de Russen verwacht hadden binnen drie dagen de klus te klaren. Manschappen kregen dan ook voor drie dagen rantsoen en brandstof mee. Maar op dag 12 lijkt de strijd nog altijd verre van beslist. Sterker nog, Rusland schijnt momenteel 95% van zijn troepen in Oekraïne te hebben en kan toch nog altijd geen militair overwicht forceren. Geruchten gaan dat Poetin noodgedwongen bezig is strijders uit Syrië te werven om zijn manschappen te versterken. Het gaat gewoon niet lekker.

Defensiespecialisten hebben zich de afgelopen dagen verbaasd over deze schijnbaar slome opmars van de Russen. De Russische strijdmacht werd gezien als één van de meest geavanceerde legers ter wereld. Maar ondertussen krijgen we via sociale media – niet altijd betrouwbaar, ik weet het – voortdurend beelden voorgeschoteld van buitgemaakt Russisch materieel dat door Oekraïense tractors moet worden voortgetrokken.

Zijn de tictacs die de Amerikaanse militairen waarnamen Russische technologie? Zijn het Russische drones? Op grond van wat er in Oekraïne gebeurt, durf ik wel uit te sluiten dat dit het geval is. Als de Russen die technologie wél hadden, had Poetin zijn doel binnen no time gehaald, waren al die doden niet nodig geweest en was zelfs het dreigen met nucleaire aanvallen een lachertje geweest. Waarom dreigen met een ouderwetse aanval met nucleaire wapens, als je baanbrekende technologie in de vorm van hightech-tictacs hebt? Als je die technologie hebt, is nu toch het moment om die in te zetten?

De tictacs hebben schijnbaar antizwaartekracht-technologie waar aardse mogendheden van kunnen dromen. Ze vliegen zonder vleugels of rotors, gebruiken geen gewone voortstuwingstechnologie (ze hebben bijvoorbeeld geen uitlaat), en kunnen snelheden en vliegbewegingen maken waarbij G-krachten vrijkomen die de meest geavanceerde straaljagers tot schroot reduceren. Zulke technologie wringt toch met het beeld van Russische tanks die door Oekraïense tractoren worden voortgetrokken…

Bovendien geven veiligheidsmensen aan dat er momenteel heel weinig Russische luchtvoertuigen boven Oekraïens grondgebied rondvliegen. Er worden weinig straaljagers en helikopters ingezet, vermoedelijk omdat de Russen bang zijn voor de Stingers die door Westerse landen aan Oekraïne zijn gegeven en die behoorlijk effectief blijken. Ook is het mogelijk dat de Russen veel van hun munitievoorraad hebben verbruikt tijdens de oorlog in Syrië. Verder lijkt er van Russische zijde weinig gebruik te worden gemaakt van drones. De enige drones die in Oekraïne actief lijken, zijn Turkse drones die aan Oekraïne zijn gegeven en die behoorlijk effectief zijn gebleken in het bestoken van Russische konvooien.

Of toch Chinese technologie?

Maar als de mysterieuze tictacs geen Russische technologie zijn, zouden ze dan Chinese technologie kunnen zijn? Helemaal uitsluiten kunnen we het niet, maar toch lijkt ook dit erg onwaarschijnlijk. Defensie-experts hebben gezegd dat de tictacs hoogwaardige technologie zijn, onvergelijkbaar met huidige technologie. De ufo’s worden breakthrough technology genoemd, dus technologie die niet een stapje maar een kwalitatieve sprong voorbij onze hedendaagse technologie betekent. Het gaat om fundamenteel andere technologie, in die zin dat het gaat om technologie die vermoedelijk werkt op fysische principes en natuurwetten die de rest van de wereld nog niet ontdekt heeft, laat staan dat die de kennis ervan in technologie kan omzetten.

Het punt is: als de Chinezen over breakthrough technology beschikken, zouden de veiligheidsdiensten al signalen hebben opgepikt die duiden op het bezit en gebruik van dergelijk technologie. Bovendien brengt geavanceerde technologie vaak allerlei spin-off technologie met zich mee in de vorm van bijvoorbeeld consumententechnologie. Ook daar hebben we in het geval van de tictac-technologie geen signalen van. Vandaar ook dat het Pentagon-rapport concludeert dat er geen aanwijzingen zijn dat de waargenomen ufo’s eigendom zijn van een andere aardse mogendheid.

Ook in dit geval versterkt de oorlog in Oekraïne de overtuiging dat de waargenomen ufo’s geen geheime Chinese technologie zijn. China en Rusland hebben nauwe betrekkingen. Stel dat China deze technologie zou hebben gehad, dan zouden niet alleen de Amerikanen maar zeker de Russen daarvan geweten hebben. Sterker nog, dan zou Poetin alles op alles hebben gezet om die technologie in handen te krijgen. China heeft in de afgelopen dagen duidelijk aangegeven op de hand van Poetin te zijn, maar tegelijkertijd het geweld in Oekraïne te veroordelen. Vandaar dat China ook heeft toegezegd Oekraïne financieel te zullen steunen. Geld sturen is erg raar als China ook een andere optie hadden om het geweld te stoppen: bijvoorbeeld Poetin de mogelijkheid te geven de tictac-technologie in te zetten als afschrikwekkend middel, om de Russen zo snel mogelijk de overhand te geven zodat nodeloos bloedvergieten kan stoppen. De oorlog zou direct voorbij zijn en Poetin zou laten zien hoe sterk Rusland technologisch is.  

Je kunt natuurlijk allerlei redenen verzinnen waarom China eventuele tictac-technologie niet inzet. Misschien willen ze die technologie voor zichzelf houden. Begrijpelijk natuurlijk. Maar strategisch ook onwaarschijnlijk. Als de Chinezen zouden laten zien dat ze beschikken over technologie die de rest van de wereld niet slechts een beetje, maar op een fundamentele manier voorbij is gestreefd – fundamenteel in die zin dat het gaat om technologie die vermoedelijk werkt op fysische principes en natuurwetten die de rest van de wereld nog lang niet ontdekt heeft, laat staan dat die de kennis in technologie kan omzetten – dan had China zonder een kogel te hoeven afvuren de hele wereld aan zijn voeten kunnen krijgen. In plaats daarvan vliegen de Chinezen met ouderwetse, brandstof-gedreven straaljagers boven Taiwan om indruk te maken.

Conclusie: ufo’s zijn hoogstwaarschijnlijk níet door mensen gemaakt

Concluderend: de oorlog in Oekraïne wordt wellicht met geavanceerde defensietechnologie uitgevochten, maar toch is en blijft het oude technologie die op geen enkele manier verwant is aan de technologie die we bij de door Amerikaanse militairen waargenomen ufo’s zien. Op basis van dat feit, durf ik te stellen dat deze zinloze oorlog aantoont dat de ufo’s die sinds 2017 in het nieuws zijn maar die al ruim 70 jaar worden waargenomen, vrijwel zeker niet het bezit zijn van een of andere aardse mogendheid. Ufo’s zijn geen menselijke technologie.

Wat vervolgens dan van die conclusie de mogelijke implicaties zijn, daarvoor verwijs ik toch echt naar mijn boek dat in iedere (ook online) boekhandel verkrijgbaar is, als papieren boek of als ebook. Wie belangstelling heeft voor een lezing van mij over ufo’s en mijn boek, kan via DEZE PAGINA contact met mij opnemen…

P.s. nadat dit stuk geschreven was, ontdekte ik dat Bryce Zabel en Ross Coulthart in de recente Need To Know podcast ook ingaan op de punten die ik hierboven beschrijf. Bekijk de podcast HIER.


UPDATE, 16 maart 2022: De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne blijft maar doorgaan. De Russen blijken er maar niet in te slagen om het militaire overwicht te behalen en gaan derhalve over tot steeds wredere methoden. Vandaag verscheen op de website Liberation Times een zeer lezenswaardig artikel. Daarin wordt niet alleen geschreven over een nieuwe begroting waarin president Biden onlangs zijn handtekening heeft gezet en waaruit ufo-onderzoek financiering ontvangt. Maar bovendien geven een aviation expert die in de defensie-industrie werkt en iemand van het Amerikaanse departement van defensie toe dat de technologie die de Russen in de oorlog met Oekraïne inzetten het buitengewoon twijfelachtig maken dat zowel Rusland als China de bron van de UAP’s zijn.


Vind je mijn blogs de moeite waard? Zo ja, zou je dan misschien een kleine bijdrage willen overwegen?

Mijn weblog bestaat al sinds 2005. Met veel plezier schrijf ik in mijn eigen tijd en op eigen kosten recensies en andere blogbijdragen. Echter, de kosten van o.a. webhosting lopen ieder jaar verder op. Donaties stellen me in staat om content te plaatsen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Mocht je willen doneren, dan kan dat hier: https://tasmedes.nl/doneren/

Alvast ontzettend bedankt voor je steun!

– – Taede Smedes

2 thoughts on “De strijd in Oekraïne en ufo’s – zijn ufo’s menselijke technologie?

 1. citaat: “De tictacs hebben schijnbaar antizwaartekracht-technologie waar aardse mogendheden van kunnen dromen.”
  Schijnbaar?
  Taede, heb je je goed ingelezen in het onderwerp ‘antizwaartekracht?’
  “De meeste tegenwoordige natuurkundigen houden antizwaartekracht dan ook voor onmogelijk” (wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Antizwaartekracht)
  “Anti-gravity is a recurring concept in science fiction”
  Engelse wikipedia:
  ‘None of the examples that follow are accepted as reproducible examples of anti-gravity. ”
  https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-gravity
  Je gaat hier een grens over. Feiten-vrije speculatie is kennelijk belangrijker dan een serieus en zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek.
  Ik acht je tot meer in staat dan dit soort fantasietjes.

 2. Gert,

  Het is niet handig om blind op Wikipedia te vertrouwen. Er is al 70 jaar naar gezocht en momenteel wordt er nog altijd heel hard gezocht naar antigravitatie-technologie (https://www.thedrive.com/the-war-zone/30499/the-truth-is-the-military-has-been-researching-anti-gravity-for-nearly-70-years). Sterker nog, er is een Gravity Research Foundation Essay Contest, die nog altijd ieder jaar gehouden wordt, een essay-wedstrijd specifiek bedoeld om onderzoek naar antizwaartekracht te stimuleren. Je kunt de prijswinnaars etc. hier vinden: https://www.gravityresearchfoundation.org/award-winners-1. En dan zie je ook dat niet de minsten hieraan mee hebben gedaan, zoals Wilczek en Dyson. Dat we momenteel nog geen antizwaartekracht-technologie hebben, betekent absoluut niet dat die onmogelijk is. Sterker nog, iets per decreet “voor onmogelijk houden”, zoals Wikipedia lijkt te doen, is het meest onwetenschappelijke wat je kunt doen.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: