Close

De funditest

Vanochtend heb ik de "Funditest" gemaakt, een initiatief van Trouw en de VU. En de uitslag? Ik sta helemaal versteld van mezelf. De uitslag begint met een inleiding, waarin staat: "We zijn sterker overtuigd van ons eigen gelijk dan we in eerste instantie denken". Dat mag zo zijn. Maar deugt de test?

Mijn uitslag was 29%. In de categorie Fundamentalisme scoor ik 30%. Daarmee ben ik volgens de test een relativist: U bent een tolerant en ruimdenkend mens. Laat duizend bloemen bloeien, u stoort zich niet gauw aan een ander. Dat is niet echt waar. Ik erger me mateloos aan hoe de samenleving er op dit moment uit ziet. Ik erger me aan de normloosheid en apathie van jongeren. Ik erger me aan de hufterigheid van verkeersdeelnemers, en het gebrek aan zicht op de ander. Ik erger me aan Wilders. Ik erger me aan politici. Maar dat heeft echter niets met mijn religieuze visie te maken! Ik bedoel: Ik zal die ergernis nooit legitimeren aan de hand van mijn religieuze of levensbeschouwelijke ideeën. Misschien dat mijn ergernis voortkomt uit mijn eigen normen- en waardenbesef, en dat dit door mijn opvoeding wellicht calvinistische wortels heeft (ik ben synodaal gereformeerd opgevoed), maar ik zal nooit zeggen dat de samenleving religieus is losgeslagen of zoiets. Helemaal een relativist ben ik dus niet.

In de categorie Religieus fundamentalisme scoor ik 25%, en daarmee ben ik een "Fundi Light": Hoewel u enigszins gematigd bent in uw denken, bent u nog steeds een religieuze fundamentalist. U vindt dat anderen hun eigen overtuigingen mogen hebben, maar u houdt tegen de stroom in vast aan uw eigen religieuze opvattingen. Ga ik tegen de stroom in? Wat zijn eigenlijk mijn religieuze opvattingen? Eerlijk gezegd: geen idee. Mijn religieuze opvattingen zijn nogal dynamisch en contextueel. Ik vind het soms zelfs moeilijk om te antwoorden, als mensen me vragen: "Ben je gelovig?" Ik denk wel dat ik religieus ben, maar verre van wat sommigen onder "religieus" verstaan. Roei ik daarmee tegen de stroom in? Ja, tegen de stroom van atheïsten. Maar óók tegen de stroom van orthodoxe gelovigen. Het is allemaal niet zo eenvoudig.

Uiteindelijk ben ik dus een-derde fundamentalist, volgens de score. Dat is verbazingwekkend. Volgens veel religieuze fundamentalisten zou ik een losgeslagen calvinist zijn, en sommige atheïsten herkenden in mij na het lezen van mijn boek God én Darwin zelfs een collega-atheïst (die nog altijd in de ontkenningsfase zit weliswaar). De wonderen zijn de wereld blijkbaar nog niet uit.

Je kunt nu zeggen: "Wat een onzin!", en dat was ook mijn eerste reactie. Echter, ik weet zo langzamerhand ook wel dat mensen die rationeel denken te zijn, vaak door volstrekt irrationele factoren gedreven worden. Het zou dus best kunnen dat ik op rationeel niveau een relativist ben, maar onderhuids – dat wil zeggen, wat mijn normen- en waardenpatroon aangaat – een religieus fundamentalist. Ik kan me het niet voorstellen, maar ik kan het ook niet uitsluiten. Ik ben realistisch genoeg om te erkennen dat ik mezelf wellicht minder goed ken dan ik vaak denk. En toch. Ik een fundamentalist? Onder wiens definitie? Wat de "Funditest" onder "fundamentalist" verstaat, is niet duidelijk, want nergens vind ik op de site een definitie.

Met andere woorden, doe zelf de test, en als je durf, vertel op dit blog wat de uitkomst is, en wat je daarvan vindt.

9 thoughts on “De funditest

 1. Hmm, ik heb een score van 30%. Krijg het idee dat als je lager wilt scoren je leid aan een ernstige persoonlijkheidstoornis 😉

 2. Tja, 32%. Algemeen fundi: 40% en religieus fundi 12 %. Algemeen: light fundi en religieus: relativist, waar ik juist een steeds overtuigder (echte) agnost ben! Kortom iemand die van heel veel zaken heel weinig verstand heeft, en zeker niet over het bestaan, en de diepste oorzaak daarvan, en van die onwetendheid ook al zeer diep overtuigd is. Dat mag je zeker wel zwaar fundamentalistisch noemen.
  Beste Taede, ook al hebben er zich bepaalde jongens en / of meisjes van de VU met dit dingetje verbonden: dat je te verleiden bent het ook nog enigszins serieus te nemen, verbaast me!
  Attitudemeting is een zeer ingewikkeld vak. (Zijdelings ben ik ooit nog een jaar bezig geweest met het onder meer ‘correct’ meten van de ‘tevredenheid’ van wat toen nog gezinsverzorgsters heetten over hun werk.)
  Ik wil wel eens zien hoe dit werkje geijkt is, enzovoort enzovoort. Voor je op zoiets ‘serieus’ ingaat zou ik maar eens afwachten of er nog een wetenschappelijke publicatie komt. En dan wil ik eerst de methodologie nog wel eens heel grondig bestudeerd hebben. Dit lijkt me iets in de trant van: gaat u met uw auto naar de garage als ie stuk is? Zo ja, en was u tevreden over de automonteur? En trouwens: doet de auto het ook nog naar tevredenheid?
  We leven in het blogtijdperk. Let erop dat je je denken op dit gebied ook even kunt checken bij de afdelingen ‘methodologie van de sociale wetenschappen’ of welke vakgroepen je tegenwoordig al niet hebt op de universiteiten, ook in Nijmegen.
  “Krijg het idee dat als je lager wilt scoren je lijdt aan een ernstige persoonlijkheidstoornis ;-)”, zegt de verbaasde atheïst. Of ook hoger!
  Precies, de vraag moet eerder zijn of Trouw en Jacobine Geel van de kerkse uizendingen niet weer eens wat rare aandacht nodig hadden.
  In 1973 stond de VU trouwens nog in een weids polderlandschap. Nu is het een gebouwtje in de Zuidas. Toevallig zag ik het een week geleden staan ingeklemd. De wereld verandert en de (kwaliteit van) meting van attitudes ook, maar nu ook al dat de bijna naastverwante wetenschappen zo verleidbaar zijn?
  Alle theologen en filosofen ook een grondige training in de methodologie van op zijn minst de sociale wetenschappen? Dat lijkt me geen verkeerd idee.

 3. @ Theo S.,
  Ik heb de test met een knipoog gemaakt. Ik neem het zelf niet zo heel serieus, maar ik besef wel dat het voor veel mensen wel degelijk serieus kan overkomen: een kwaliteitskrant als Trouw die samenwerkt met Joke van Saanen van de VU – dan moet het toch wel serieus zijn. Dat is de indruk die het afgeeft. Daar komt nog bij dat er bij het vakje waar het e-mailadres kan worden ingevuld staat, dat je door de VU benaderd kunt worden voor een vervolgonderzoek. Ook dat klinkt dus serieus. Ten slotte krijgt de test extra gewicht doordat hij in het kader staat van een “campagne” die Trouw tegen het opkomende fundamentalisme schijnt te zijn begonnen. Zie bijvoorbeeld ook hier.

 4. 39% (45% algemeen en 25% religieus) Heb nogal wat bedenkingen bij de meeste vragen:
  -Volgens mij kun je aan ieders kleding en gedrag wel enigermate aflezen hoe hij/zij in het leven staat. (Leuk tijdverdrijf op een terrasje)
  -Of ik vasthoud aan mijn waarden, ook al gaan ze in tegen de wet, hangt af van de wet. Nu, hier, zeg ik nee; ik hoop dat ik in 1940 karakter genoeg had gehad om ja te zeggen.
  -Hoe maak ik verschil tussen dat je het scheppingsverhaal een mythe vind én dat je het inspirerend vind.
  Seks buiten het huwelijk moet iedereen vooral zelf weten, maar dat ik het graag binnen een vaste relatie houd (wat trouwens iets heel anders is dan een huwelijk) is daar niet mee in tegenspraak.
  enz.
  enz.
  Krijg verder de indruk dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen fundamentalistisch en principieel.

 5. Taede,
  wat is de definitie van fundamentalistisch?
  Volgens mij kan dat in 3 letters: SGP
  “De SGP laat vrouwen toe als lid, maar ze mogen zich niet verkiesbaar stellen. Dat zou niet met de taakverdeling stroken die God voor de man en vrouw bestemde.”

 6. Taede,
  naar aanleiding van de recente nieuwsberichten over seksschandalen in de RK kerk: is het bekend welke theologie de Paus (en Vaticaan) heeft?
  Is de Paus fundamentalistisch?
  Geloven zij in een letterlijk bestaande God die straft voor zonden? Wanneer de Paus in het verleden gezwegen heeft over de misdaden van bisschoppen en priesters ‘in het belang van de kerk’, denkt hij dan dat hij akkoord heeft van God? Werkt de dreiging van een straffende God dan niet? Of heeft pedofilie de goedkeuring van hun God? Of is het geloof in een echt bestaande (straffende, alwetende) God in de top van de RK kerk al lang afgeschafd? En wordt naar buiten toe alleen de schijn opgehouden? uit opportunisme?
  Ik kan me haast niet voorstellen dat de Paus en alle mannen in de top van de RK kerk echt geloven dat er een alwetende God bestaat. Jij?

 7. “Ten slotte krijgt de test extra gewicht doordat hij in het kader staat van een “campagne” die Trouw tegen het opkomende fundamentalisme schijnt te zijn begonnen.”
  Trouw is trouwens prekerig tegenwoordig.
  ‘Fundamentalisme’ in Nederland bestrijden is moeilijk – bijna niemand identificeert zich als zodanig. Misschien wil Trouw de evangelicalen bestrijden, zonder man en paard te noemen?

 8. 36%, 45% fundi-light (past bij mijn dieet) en 12% relativist. Weet ik ook weer 😉

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: