Close

Michael Ruse over erfzonde en evolutie

Michael Ruse, bekend atheïst en filosoof, meent dat de evolutietheorie prima te verenigen is met het christelijk denken over de erfzonde.

Hoewel mij de poging van Ruse om geloof en wetenschap met elkaar te verzoenen iets te snel en te gemakkelijk gaat, is het artikel wel een mooi voorbeeld van een aanpak waarbij geloof en wetenschap elkaar niet bijten. In zekere zin neemt de atheïst Ruse het hier op voor (ruimdenkende) gelovigen.

Lees het artikel HIER.

1 thought on “Michael Ruse over erfzonde en evolutie

  1. Ruse’s boodschap klinkt mooi, maar er is m.i. een probleem. Ruse onderkent dat wij vanuit onze menselijke natuur soms moreel zullen handelen, soms niet. Maar in het laatste geval kan vanuit darwinisme niet verklaard worden waarom het ‘zonde’ is. Moraal is in Ruse’s (en Darwins) visie een ‘pragmatic sort of thing’ is, het heeft geen principiële verankering. Komt het uit, dan is het niet verkeerd om een jood te vermoorden.
    Wat Ruse ziet, is natuurlijk maar het halve christendom. Qua realisme is christendom inderdaad in overeenstemming met darwinisme. Qua idealisme totaal niet. Waar in het darwinisme geen ethische idealen bestaan (immers, wat voordelig is, wordt realiteit – en wat realiteit is, is vaak voordelig), staat in het christendom de idealen van sublieme naastenliefde mijlenver van de lage begeerten die uit ‘s mens kwade inborst komen. Christendom stelt zich juist recht tegenover die god van het darwinisme (en liberalisme) op, namelijk ‘eigenbelang’. Je zou toch denken dat Ruse als filosoof oog zou moeten hebben voor dit essentiële verschil.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: