Close

De EO schrapt aflevering IKON-programma “Het Vermoeden” met moslima Anne Dijk

De IKON fuseerde een tijd terug met de EO. Dit had tot gevolg dat een aantal programma’s, waaronder het populaire Het Vermoeden, gered konden worden. Maar nu blijkt dat die samenwerking toch niet zo ideaal als in eerste instantie leek. Zo blijkt de EO nu plotseling besloten te hebben dat een al opgenomen aflevering van Het Vermoeden, waarin Marleen Stelling praat met moslima Anne Dijk niet wordt uitgezonden.

anne_dijk_stelling

(Foto: Anne Dijk met presentatrice Marleen Stelling; bron: Facebook)

Anne Dijk zat eerder deze week nog samen met EO-coryfee Thijs van den Brink aan tafel in het programma Pauw om te praten over Pauws vermeende anti-religieuze positie. Vanavond berichtte ze op haar Facebook-pagina:

Lieve FB-vrienden en volgers! Velen van jullie like-de de post over de opnames in het Vermoeden! Hoewel het altijd mijn lievelingsprogramma was en ik het een gezellige opname vond en velen vroegen wanneer het nou uitgezonden wordt; kleine update; de directie van de EO heeft anders besloten en de uitzending zal niet uitgezonden worden.

anne_dijk_1

(Bron foto: Facebook)

Het lijkt erop dat de EO ineens heeft besloten dat de aflevering niet mag worden uitgezonden. De beslissing blijkt al genomen te zijn voordat Dijk in Pauw optrad. Dijk wist het al langer, maar heeft het stilgehouden. Ze geeft geen reden, ze zegt zelf te vermoeden dat de EO bang is geworden voor reacties vanuit de achterban. Dijk is immers een voormalig christen die tot de Islam bekeerd is.

Anne_Dijk_2.png

(Bron foto: Facebook)

Het lijkt er dus op dat de relatie tussen de EO en de voormalige IKON niet geheel harmonieus verloopt. Of dit verhaal nog een staartje krijgt, valt nog te bezien.

De EO heeft een geschiedenis met censureren. Zo ontstond er in 2007 grote ophef omdat de EO zonder dit expliciet te maken, scenes en passages over de evolutietheorie of over de ouderdom van het heelal of de aarde te schrappen uit de Nederlandse versie van Life (getiteld Het leven van zoogdieren) van Sir David Attenborough (link).

Op dit moment heeft de EO nog geen reactie gegeven.

Aanvulling, 11 december:

De EO heeft via Twitter en Facebook gereageerd. Ze schrijven dat de opnames van het programma plaatsgevonden hebben door een intern misverstand (link). Het Twitterkanaal van de EO verspreidt desgevraagd de (onvolledige) tekst van een verklaring: “Het Vermoeden representeert Protestante Kerkgenootschappen. Anne Dijk kan in een ander EO-programma prima aan bod komen!” (link).

eo-reactie

(Bron foto: Facebook)

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de hele zaak stinkt. Met haar verklaring legt de EO namelijk de bal bij het programma van “Het Vermoeden”. Immers, de verklaring stelt dat Anne Dijk wel in een ander EO-programma aan bod kan komen! Met andere woorden: de EO heeft er geen probleem mee dat Anne Dijk in een EO-programma optreedt, wat dus impliceert dat “Het Vermoeden” zelf de uitzending heeft teruggetrokken, blijkbaar vanuit de gedachte dat haar ideeën niet representatief zijn voor de mening van protestantse kerkgenootschappen.

De vraag is dus: hoe zit het nu? Heeft de EO de uitzending geschrapt? Of hebben de programmamakers van “Het Vermoeden” zelf na een interne discussie besloten de uitzending te schrappen?

Het laatste woord is hierover nog niet gesproken.

20 thoughts on “De EO schrapt aflevering IKON-programma “Het Vermoeden” met moslima Anne Dijk

 1. Als lid van de EO zeg ik: Groot gelijk! Het gaat de EO om het Evangelie naar de Bijbel. De Islam is heel wat anders en staat daar in grote vijandschap tegenover. Dat mag in een vrij land, maar bewaar de EO a.j.b. bij het Evangelie! Flauw om dat de EO te misgunnen en te wijzen naar eerdere [ook terecht overigens !!!] correcties.
  Feike ter Velde

 2. @Feike, blijkbaar weet de EO dat zelf niet zo goed, want het ene moment nodigen ze enthousiast een moslima uit en dan ineens bedenken ze dat ze in ‘grote vijandschap’ tegen moslims staan. (wat een walgelijke woorden voor iemand die zich christen noemt!)

 3. Beste Luther (mooie naam !), je verwart de persoon met zijn religie. Je kan vriend zijn van een moslim, maar zijn gedachten/religie afkeuren of zelfs gevaarlijk vinden. Zo heb ik geen hekel aan Wilders, maar ik verafschuw onderdelen van zijn ideeengoed. Als een leerling bij mij op school iets heel ergs verkeerds doet, mag ik zijn gedrag afkeuren, ik kan hem zelfs schorsen voor een tijdje, maar de persoon mag en zal ik niet ‘afkeuren’.
  Ik weet niet wat de beweegredenen zijn van de EO om het niet uit te zenden, maar de EO is niet tegen moslims, maar wel tegen het gedachtengoed van de Koran. Dat kan en dat mag. En daar mag je keuzes over maken, zoals de VARA bijvoorbeeld ook haar keuzes maakt om iets wel of niet uit te zenden.

 4. Beste Luther, Ik spreek dagelijks moslims. Ik ben taalcoach via Vluchtelingenwerk Nederland en geef Nederlandse taalles aan Syriêrs. Ik ben al een paar keer naar Schiphol geweest om een gezin met kleine kinderen op te halen van één van mijn studenten. Ze weten allemaal dat ik christen ben, hoor en we praten openhartig met elkaar. Maar de islam wordt een groot gevaar in heel Europa. Maar vanmiddag ga ik naar het werk kijken van een Syrische kunstschilder, daarna ga ik Arabische koffie drinken bij een Syrisch gezin, Allemaal moslims. Jouw reactie op mij is derhalve niet zo fatsoenlijk, maar ook niet terecht.

 5. Zeer opmerking Taede. Reageren laat ik achterwege, maar dit nieuwsfeitje breng ik over naar je vrijdenkende vrienden. Uiteraard met een link naar dit artikel.

 6. Beste Paul. Natuurlijk mag de EO zelf uitmaken wat ze uitzenden. Graag zelfs, ik ben een warm voorstander van een pluriform medialandschap zoals in Nederland.
  Wat hier heel vreemd is, is dat ze eerst iemand uitnodigen en zoals ik begrepen heb zelfs de opnamen al gemaakt hadden en het dan pas schrappen. Het kan niet zijn dat je dan pas tot de slotsom bent gekomen dat een moslima niet in het format past. Dat wist je ook daarvoor al. Hebben we hier te maken met een rare extremistische moslima? Ook dat is moeilijk voorstelbaar, het gaat om een ex-christen die religiewetenschapper is en die zich vooral opwerpt als bruggenbouwster.
  Ik weet ook niet precies wat de beweegredenen van de EO zijn, maar er hangt wel een geurtje aan van onverdraagzaamheid.

 7. Beste Feike, hoewel ik het gevoel heb dat het met mijn onfatsoenlijkheid wel meevalt wil ik best erkennen dat ‘walgelijk’ een harde binnenkomer is en als je dat kwetst dan vind ik dat heel vervelend. Neemt niet weg dat ik duidelijk reageer op de woorden van ‘grote vijandschap’. Zeker in dit verband schrik ik er van dat dit soort anti-terminologie vanuit de EO-rangen wordt gebruikt. We hebben het over een gesprek met een moslima die alles behalve een extremist is. Heeft ze opruiende dingen gezegd in die opname vwaarvan de EO zich terecht zou moeten distantieren? Ik kan het me moeilijk voorstellen.

  Dat er een verschil is tussen de islam en het christendom kan zo zijn, maar vijandschap? Ik zag deze weet Tijs vd Brink in Pauw zitten, samen met de moslima die in het geschrapte EO-programma zat. Het ging daar over de aanval op christenen, die vooral ook door Jeroen Pauw eerder was gedaan. Heel mooi: Pauw zo sportief om een aantal gelovigen uit te nodigen om hier over te praten. Met ook een moslima aan tafel kon er een mooi gesprek ontstaan over religie en antireligie-sentimenten en hoe we met zijn allen in meer harmonie met elkaar om kunnen gaan.

  Een mooie kans, maar wat doet die oen van een TIjs vd Brink. Na kort voor zijn eigen kerk op te zijn opgekomen, begint hij uit te varen tegen de islam op een manier waar volgens mij zelfs Pauw nog een paar nachten wakker heeft gelegen. Een uitglijertje zou je nog kunnen denken. Niemand is perfect. Maar nu hoor ik niet alleen van dit geval met een EO-programma, op deze blog, maar komt er ook nog iemand langs met EO-banden die vertelt dat er toch echt ‘vijandschap’ is met de islam. Sterker nog ‘de islam is een groot gevaar voor Europa’.

  Nu begrijp ik heel slecht dat de kleine verschillen tussen de verschillende religies van het boek zo opgeblazen kunnen worden dat er zelfs over ‘vijandschap’ gesproken wordt. Maar laten we voor het onderlinge begrip even er van uitgaan dat de verschillen echt zo groot zijn. Dan nog snap ik niet dat in een tijdsvak, waarin alle religies onder druk liggen, er door christenen niet aangestuurd wordt op solidariteit.
  In Syrie, waar de vluchtelingen waar jij contacten mee hebt vandaan komen, liggen niet alleen moslims, maar ook christenen onder vuur. In Nederland/Europa is een beweging gaande die zich richt op de islam, maar als ze de godsdienstvrijheid kunnen uitkleden ook het christendom zullen raken. In plaats van solidair te zijn met moslims en Joden en beter nog, gewoon met ieders recht op de vrijheid te geloven of niet te geloven, kiezen EO-kopstukken er voor om even het eigen hachie te verdedigen en vervolgens mee te gaan in de kwaadaardige retoriek van Wilders en co.

  Mijn tip aan u en Tijs vd Brink is om dit geweldige artikel van Alain Verheij te lezen.
  http://www.lazarusmagazine.nl/2016/12/is-geheim-christen-let-altijd-op-zondebok/
  Let op de zondbok en kies de partij die Jezus gekozen zou hebben!

 8. Beste Luther, Je hebt een hoop woorden nodig voor iets wat heel simpel ligt. Overigens: waarom moet je Tijs v.d. Brink nou weer een “oen” noemen. Dat is zo respectloos en onfatsoenlijk. Terzake: de geschiedenis van de islam versus christendom zegt veel. Turkije en Noord-Afrika waren destijds “christelijke” landen. Na de komst van Mohammed zijn de christenen daar massaal uitgemoord. Sommige wetenschappers schatten het aantal doden op 60 miljoen. De Islam trok op uit Noord- Afrika naar Spanje richting Frankrijk tot de slag bij Tours. De Islam werd toen teruggedrongen. In Oosten tot aan Wenen. Was dat niet gebeurd dan hadden onze vrouwen in boerka gelopen. De koran noemt joden en christen: apen en zwijnen. Individuelen moslims doen dat niet, waaronder mijn vrienden die ik vanmiddag nog sprak en waarmee in koffie dronk. De islam en de individuele moslim moeten we dus niet op één hoop gooien. Wees nuchter, ken je geschiedenis en kijk wat er gebeurt, soms ook met christen-vluchtelingen temidden van een moslim-meerderheid op boten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Er werden verschillende christenen over boord gegooid. Maar dat mogen we andere moslims niet aanrekenen natuurlijk. Maar de vijandschap is er en wordt nog heel veel gepreekt in de moskee. Dat hoor ik van moslims zelf. Groeten en laten we nu maar stoppen!

 9. Bep,

  Die vraag kreeg ik ook via Facebook al. Dit is hoe ik het zie: Bij Adieu God wordt er indringend gesproken met mensen die afscheid hebben genomen van het christelijk geloof. De stille hoop die de EO-achterban koestert, is dat het hier om verdwaalde schapen gaat, die wellicht, hopelijk, uiteindelijk de weg naar de kudde weer zullen vinden. Echter, iemand die bekeerd is tot de Islam is in de ogen van EO-aanhangers iemand die naar de vijand is overgelopen (een beetje alsof een Feyenoord-keeper ineens voor Ajax gaat keepen, maar dan nog veel erger). De EO heeft immers donders goed door dat de Islam aan dezelfde existentiële vragen appelleert als het christendom (maar op een andere manier) en er dus een directe concurrent van is.

  Iemand die geen andere religie heeft aangenomen, maar religieloos is, daarvan bestaat nog altijd de kans dat de existentiële vragen uiteindelijk zo prangend worden, dat diegene tot het vertrouwde oude nest terugkeert – in dit geval het christendom. Vandaar dat er dus harder wordt gereageerd op iemand die van christendom naar Islam is overgestapt dan op iemand die alleen van het christendom is afgestapt.

  Of nog anders gezegd: overgaan naar een andere religie wordt gezien als een bewuste keuze, terwijl twijfel en verlies van geloof veelal gezien wordt als iets dat je overkomt en waar je zelf niet zoveel aan kunt doen. Qua gevoel is er dus een groot verschil tussen iemand die het geloof is kwijtgeraakt en iemand die bewust voor een ander geloof heeft gekozen. En precies dat is hier aan de orde: het onderbuikgevoel. En precies dat is wat de makers van Het Vermoeden iedere keer weer proberen te overstijgen door het redelijke gesprek aan te gaan.

 10. Beste Taede, Het christelijk geloof is niet zoiets als een voetbalclub waar je lid van kunt worden. Dat is een totale misvatting, die bij veel mensen leeft. Als je christen wordt dan heeft God een werk aan je hart gedaan. Hij heeft je een veranderd hart gegeven. Dat noemt de Bijbel “wedergeboorte”. Wie dat heeft meegemaakt stapt er nooit uit en kan nooit van christen een moslim worden. Het christelijk geloof, naar de Bijbel…niet wat veel mensen ervan maken… is ten diepste een geheimenis. Een werk van God in deze wereld. Hij verkiest zich een Gemeente uit de heidenen. Dat is na de Pinksterdag begonnen. Hij heeft eerst het Joodse volk verkozen en daarna, tot nu toe, ook nog een volk uit de heidenen. Dat moet je uit de Bijbel leren. Het algemene volksgeloof heeft weinig met de Bijbel te maken. Uit dat volksgeloof komt ook deze discussie. Heeft weinig zin.

 11. De EO laat via Twitter weten: “Het Vermoeden representeert Protestante Kerkgenootschappen. Anne Dijk kan in een ander EO-programma prima aan bod komen!”
  Waarmee ze natuurlijk jokkebrokken, want het programma was al opgenomen en het is dus een beslissing achteraf en heeft niets met het format te maken. Bovendien laat Alain Verweij, die vorige week te gast was, op Twitter weten dat hij geen kerk vertegenwoordigt.

 12. @Taede,

  Ja dat zou het kunnen zijn, de hoop dat ‘afvalligen’ weer terug naar de kudde komen. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het ook een soort van gezichtsverlies is. Een moslima die christen wordt mag haar verhaal doen, graag zelfs. Maar hoe kan iemand nu van de mooiste godsdienst afscheid nemen en moslima worden. Ja dat kan en gebeurt vaker. Het wegstoppen haalt niets uit, ik zou nieuwsgierig zijn naar het ‘hoe en waarom’. Nu blijft het ‘een vermoeden’.

 13. Nouja, beheerst, ik heb Tijs vd Brink wel een oen genoemd. We moeten vooral Alain Verheij bedanken. Ik was zelf ook een tikje aangebrand door de nare reacties van Wilders-aanhangers de hele dag. Alain’s artikel, pure poezie als je het mij vraagt, heb ik onder de neus van elke Christen met Wilders-sympatien gehouden. Dat werkt louterend. Voor mij tenminste.

 14. Je kan hier wel eindeloos over filosoferen met je persoonlijke opinie, maar gebaseerd op rationele feitelijke essentiele fundamenten gaat de Islam recht in tegen Christendom. De redding in het Christendom is volgens de Islam godslastering en dient vervolgd te worden. Alleen door gematigdheid en het niet serieus nemen van Gods openbaringen kan je er een filosische draai aan willen geven, maar gaat er bij echte gelovigen nooit in. Voor velen is hun mening ook echt een gebrek aan kennis. Het vermoeden is al heel slap Christelijk, dus dit had er bijna wel bij gekund, maar wel goed dat ze, vanuit een Christelijk oogpunt, niet toelaten.

 15. Islam en Chistendom zijn als het ware twee teams, die verschillende shirts dragen, maar allebei voetbal spelen.

 16. Je hebt van beide geen verstand, Luther. Dat is leeg gepreekt zonder enige onderbouwing. Lees eerst eens aandachtig en biddend de Bijbel. Dat gebeurt er wat in je hart. En dat moet je eerst meemaken, anders blijf je zo oppervlakkig en onkundig als blijkt uit deze ene zin van jouw hand. En dat zou jammer zijn!

 17. Beste Feike, de ander ‘geen verstand van zaken’ in de schoenen te schuiven omdat zijn opinie je niet aanstaat is niet netjes. Als je fatsoen wil moet je het voorleven!
  Verder ben je natuurlijk ongeschikt om vergelijkend over verschillende religies te spreken als je tegelijkertijd één religie(strekking) vooraf tot de enig juiste verklaard en de anderen tot vijand.
  Ten slotte is je verhaal hier, er één van verdeling, dat is niet conform het naastenliefde-principe dat je als bijbellezer tot de uwe gemaakt zou moeten hebben.

 18. @Taede.
  Een ongelovige verwerpt God helemaal, die is echt reddeloos verloren. Maar een moslim is vanuit christelijk standpunt bezien een meer gelijkgestemde, iemand die tenminste nog religieus is, in ieder geval nog in een god gelooft, al is het dan de verkeerde. In de islam wordt puur ongeloof ook zwaarder aangerekend dan christelijk geloof.

  @Feike
  Het christendom is een club van mensen (of zo je wilt: de kerken zijn clubs van mensen) met eenzelfde liefhebberij. Bij christenen draait het om het hebben van een bepaalde, min of meer identieke mening over het bestaan van goden, (soms) bijbellezen, op zondag naar de kerk gaan, bidden voor het eten etc. Andere mensen gaan liever voetballen op zondag of naar een wedstrijd kijken.

 19. Dat IKON en de EO een jaar geleden gefuseerd zouden zijn, is een veel te mooie voorstelling van zaken. Door (bewuste politieke keuze) wijziging van de Mediawet verdwenen de zeven levensbeschouwelijke omroepen. Een deel van het budget bleef, om programma’s vanuit het gedachtengoed van die omroepen (zoals de IKON) ook na 1-1-2016 mogelijk te maken. Het warende ledenomroepen (zoals KRO-NCRV, EO etc) die dat gingen doen; er was een bepaalde keuze en een deel van de oude staf van de levensbeschouwelijke omroepen mocht mee.
  Het was dus nadrukkelijk genadebrood eten, al werd het jaar geleden mooier voorgesteld. Formeel is gewoon de E0-leiding de baas. Een EO waar als ik het goed begrijp (maar ik ben buitenstaander) een machtsstrijd plaats vindt tussen rekkelijken en preciezen.

  Ook als buitenstaander heb ik de uitkomst van een discussie hierboven niet begrepen, het antwoord namelijk op de vraag: wat is erger in de ogen van een gelovige (van een bepaalde religie): een gelovige van een ander geloof of een ongelovige?

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: