Close

Christenunie stelt: De Islam is onkruid

Een van de redenen waarom ik geen Christenunie stem, is omdat het toch vaak een vorm van SGP-light lijkt. Beluister nou bijvoorbeeld een kandidaat-kamerlid Gert-Jan Segers van de Christenunie (no. 4 op de lijst) die ronduit met het evangelie in de hand de Islam gelijkstelt met onkruid.

Hier het filmpje waarin hij zijn uitspraak doet:

Zie ook hier: http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=30811.

Kruid en onkruid groeien samen op. Natuurlijk bedoelt Segers te zeggen dat het christelijk geloof het kruid is, wat automatisch impliceert dat de Islam het onkruid is. Segers kwalificeert zijn hatelijke uitspraak door te stellen dat het oordeel aan God is, maar de retoriek van de bijbelverwijzing spreekt boekdelen over zijn eigen positie. Heel slim, keihard beledigen zonder dat je op je woorden kunt worden aangesproken. Een echte politicus.

Toen ik op Twitter mijn vraagtekens bij deze uitspraak van Segers stelde, kreeg ik als repliek:

ja zeg, je kunt natuurlijk geen christen zijn en zeggen dat de Islam gelijk heeft.

Iemand anders reageerde:

goed gelezen. En er is weinig mis met dat statement van@gertjansegers. Het evangelie legitimeert heldere uitspraken.

De Christenunie-fundi’s snappen de uitspraken van Segers donders goed. Als ik dit zo allemaal lees, dan zie ik weinig verschil met de manier waarop Geert Wilders de Islam benadert. Ook bij deze Christenunie-stemmers gaat het niet om respect, maar om tolerantie. Ze tolereren de Islam, omdat ze die niet kunnen verbieden – immers in dat geval zouden ze geen haar beter zijn dan de fundamentalistische moslims waar ze zo’n hekel aan hebben. Maar toch, diep in hun oerchristelijke hartje brandt een verterend vuur…

Ik kreeg overigens eveneens de volgende opmerking:

Het zal je zijn opgevallen dat de Islam Christus niet erkent.

Dáar gaat het dus om. Toen ik vervolgens antwoordde:

Ook het jodendom erkent Christus niet. Is het daarmee onkruid? Kortzichtige theologie wat mij betreft

kreeg ik direct een prachtig weerwoord, dat wat mij betreft de hypocrisie van een Christenuniestemmer laat zien:

dat ligt veel genuanceerder, je kunt het christendom als variant vh jodendom begrijpen.

Hierop kan ik slechts één antwoord geven:

Bah!

22 thoughts on “Christenunie stelt: De Islam is onkruid

 1. Formeel gesproken heeft hij wel gelijk volgens zijn eigen bijbel, hoor Taede. Zie Johannes 14:6. Tot de Tweede wereldoorlog, en zelfs erna ook nog, waren er zeer veel christenen die van mening waren dat moslims en joden naar de hel zullen gaan en geen genade zouden ontvangen. Jij, en met jou nog heel wat nieuwerwetse christenen, zijn het zelf die dit soort bijbelverzen niet volgens de traditionele uitleg (meer) lezen. Doe nou niet alsof jouw nieuwerwetse uitleg al een 2000 jaar oude bijbellezing is want dat is gewoonweg een historisch anachronisme.

 2. Hij lijkt me een beetje een Joël Voordewind in de dop. Pientere man (verder met het hart op de goede plek), die af en toe zo in z’n eigen ideologie verdwaald raakt dat hij hard domme dingen gaat roepen aangaande vrijheid van religie e.d. Zie Arie Slob of Carola Schouten niet snel dit soort dingen zeggen.

 3. Ik vind je conclusies erg kort door de bocht, om meerdere redenen. Hij stelt niet zonder meer de islam gelijk met het onkruid uit de vergelijking. Hij gebruikt de vergelijking om zijn beeld van tolerantie uit te leggen. Je moet ook tolerant zijn voor dat wat haaks op het evangelie staat, wil hij zeggen. Hij vertelt het natuurlijk wel in de context van de islam. Misschien heeft hij het over sommige moslims die vrouwen onderdrukken. Misschien heeft hij het over theologische aspecten van de islam (bv legitimatie van geweld). Hij lijkt in elk geval te menen dat er in de islam dingen zijn die haaks op het evangelie staan. Dat is een theologisch statement. Ik ben het op dat punt persoonlijk met hem eens (net zoals ik vind dat er in de bijbel dingen staan die haaks op het evangelie staan), maar het is niet zo relevant voor zijn politieke handelen (hoop ik). Kijk naar hoe hij denkt over rechten voor andersdenkenden en het inperken daarvan.

  Kortom: de bewering dat de CU vindt dat de islam onkruid is is onzin. Ik vind het ook onzin dat Gert-Jan Segers dat beweert. De (grotendeels dommige) twitterreacties die je weergeeft zijn trouwens niet van Segers maar van anderen, maar je lijkt ze te plaatsen om te laten zien hoe de CU en haar stemmers ‘echt zijn’.

  Je bewering dat de tolerantie van CU-aanhangers schijntolerantie is vind ik trouwens ook belachelijk. Het doet denken aan PVV-aanhangers die moslims verwijten dat ze aan bewuste misleiding doen als ze zich tolerant betonen, ze zouden door hun geloof gelegitimeerd worden om te liegen als dat de dominantie van de islam vooruit helpt. Kortom, ongefundeerd beweren wat de ander eigenlijk vindt ook al zegt hij wat anders is gevaarlijk.

 4. Vergeet ie dat Dionysos voor de vruchtbaarheid zorgt die überhaupt kruid en onkruid mogelijk maken. + Dionysos is ook nog eens god van de wijn (yess! win!) en toffe namen zijn van deze god afgeleid. Dionysoslamdom is dus de basis, en de beste religie, geen andere conclusie mogelijk uit dit kruid en onkruid verhaal. En dit is 100% waar, want het staat in mijn vorige zin. Dus is het waar.

 5. Ruben A.,

  Eerlijk is eerlijk: ik weet niet wat Segers bedoelt, ik heb het filmpje bekeken in het kader van de verkiezingsretoriek die momenteel met veel bombast over de mensen wordt uitgestrooid. Als iemand in de positie van Segers (politiek, op de lijst voor de 2e Kamer) een uitspraak doet, dan is dat nooit voor niets. Het gesprek gaat over hoe christenen in andere landen behandeld worden, en het is duidelijk dat Segers een intolerantie als in bepaalde Arabische landen hier niet wil, ofschoon hij de Islam niet positief genegen is. En dan gebruikt hij dat beeld van kruid en onkruid, en kwalificeert dat door Gods uiteindelijke oordeel daarover erbij te halen. Met andere woorden: we willen het goede voorbeeld stellen aan Arabische landen, dat “we” als christenen in vrede met moslims kunnen samenleven, in het besef dat kruid en onkruid samen opgroeien. De implicatie zou moeten zijn dat we uiteindelijk niet weten wat het kruid en wat het onkruid is. Alle grote religies zijn uiteindelijk gebaseerd op openbaring die niet te achterhalen is. We zouden ons dus nederig moeten opstellen jegens onze eigen waarheidsclaims, in casu de christelijke. Zo zou ik de tekst gebruiken. Maar voor Segers is duidelijk – gezien de context van het hele filmpje – dat hij de tekst als retorisch instrument gebruikt om het gelijk van zijn eigen religieus geloof te benadrukken en dat van moslims tot vals geloof te betitelen. Mijn verwijzing naar die Twitter-reacties was vervolgens bedoeld om aan te geven dat die retorische boodschap bij CU-aanhangers precies zo gehoord en bevestigd wordt.

  Laat me het nog anders stellen: Segers is duidelijk tolerant: hij tolereert moslims, omdat hij niet anders kan (als hij niet dezelfde fout wil maken als sommige Arabische landen doen jegens christenen). Ook Wilders tolereert moslims omdat hij – gebonden aan de wet – niet anders kan. Maar tolerantie en respect hebben voor is nog wat anders. Door moslims tot onkruid te bestempelen tolereert Segers ze, maar laat hij duidelijk merken geen enkel respect voor hen te hebben.

 6. Tsja, Taede, waarom volgen veruit de meeste kinderen van Protestantse ouders ook de opvattingen van hun ouders? Waarom volgen de meeste kinderen van Joodse ouders ook de opvattingen van hun ouders? Waarom volgen de meeste kinderen van Islamitische ouders ook de opvattingen van hun ouders? enz enz.
  Als je je toch nederig moet opstellen tegen waarheidsclaims van openbaringsreligies, waarom loop jij dan nog rond bij de PKN? Op basis van welke overwegingen kies je dan uberhaupt je religie? Immers, je zegt zelf dat je geen oordeel over openbaringen kan vellen, je kan geen oordeel vellen over God.

 7. Beste Taede, jij bent godsdienstfilosoof en theoloog.
  Even los van de casus die je aandraagt.
  Tolerant en respect zijn twee termen die voor jou cruciaal zijn. Daar meet je blijkbaar mensen op af. Zou je die woorden ook Jezus toedichten. ? Is Jezus tolerant en behandelt hij de mensen met respect ?!
  Matth. 3: 7-9 Toen Jezus zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken!
  Of lees eens Matth.23, een enkel citaat uit een heel lang betoog, vers 15: Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bereizen landen en zeeën om één enkele proseliet te winnen, en wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie tot een hellekind in het kwadraat.
  Maar dan de juiste uitleg over het onkruid: Matth.13 : 36 – 43
  Daarop stuurde Jezus de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon, de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!
  Komt Jezus hier niet met een tweesnijdend zwaard. Alles wat zijn evangelie (= blijde boodschap) in de weg staat is onkruid, is het kwaad. Er is voor of tegen, meer smaken zijn er niet. Neutraal bestaat niet. Of kan jij nog andere smaken vinden in het evangelie ?
  Jij hebt een mening over Gert-Jan Siegers, dat mag, je stemt geen CU zeg je, jouw goed recht, maar aan welke kant sta jij dan ? Wel tolerant t.o.v . alles dat tegen het evangelie ingaat ?! Als christen wil je Christus (=Jezus) volgen ? Hoe sta jij t.o.v. de Farizeeën (in welke gedaante ze zich dan ook voordoen) uit de 21e eeuw ?

 8. Beste Paul, volgens mij ziet Taede Segers als een soort farizeeër. Daar durft hij best over te oordelen.

  Tja, ik blijf twijfelen of Segers nou met het onkruid in de vergelijking moslims bedoelt, ik ben daar verre van zeker van. Stel dat hij wel degelijk moslims bedoelt in de vergelijking. Dan is nog de vraag of de vergelijking voor hem alleen eschatologische implicaties heeft, dan is het een theologische uitspraak zonder directe politieke relevantie. Ik vind het eveneens getuigen van weinig religieuze fijnzinnigheid (jouw interpretatie spreekt mij veel meer aan), maar smaken verschillen.

  Ik vind het unfair om uit de reacties van een paar twitteraars conclusies te trekken over de achterban van een partij. Zeker als die twitteraars binnen de partij geen bijzondere rol spelen.

 9. Taede, Segers is geen theoloog, dus verwacht van hem geen fijnzinnige exegese. Maar volgens mij heeft hij het wel heel goed begrepen. Hij heeft twee diepe overtuigingen: 1. Hij is overtuigd christen. 2. Hij is ervan overtuigd dat de islam ongelijk heeft en zelfs gevaarlijke trekken heeft (en hij weet het e.e.a. van de islam af, in tegenstelling tot de meeste Nederlanders).

  Wat doe je dan? Ik bedoel: je hebt er hopelijk geen probleem mee dat de man sterke overtuigingen heeft?
  Overtuiging (2) heeft 80% van de Nederlanders. Overtuiging (1) misschien 10%. Maar wat Segers laat zien, is volgens mij een voorbeeldig staaltje van het combineren van een sterke overtuiging met overtuigde tolerantie.

  Hoe? Hij laat zien vanuit zijn eigen Bijbel zien dat hij tolerant wil zijn. De CU gunt moslims in alles dezelfde rechten als christenen (dat is echt anders dan de SGP). Hij baseert dit op de gelijkenis van Jezus over graan en onkruid. Hij zegt daar volgens mij niet dat de islam onkruid is, maar hij zegt iets anders: dat wat voor ons onkruid lijkt, dat kan achteraf wel eens graan blijken te zijn en andersom. Het oordeel is aan God. Dat is de portée van de gelijkenis.

  Kortom, je hoeft niet per se het etiket ‘onkruid’ op een speciale groep te plakken. Het gaat erom dat er altijd overtuigingen en mensen zijn die je afwijst, die je ervaart als ‘onkruid’ (negatief, beschadigend, gevaarlijk). Dat is onvermijdelijk. Jij en ik hebben dat ook.
  Hoe ga je met die ervaring om, dat is de vraag. Segers geeft daarvan een goed voorbeeld, volgens mij. Als hij de gelijkenis van Jezus serieus neemt, zal zijn tolerantie absoluut zijn en duren tot de jongste dag. Dat vind ik politiek gezien wel veilig.

  Je uitroep ‘bah!’ lijkt me dus volkomen onterecht en zeer voorbarig.

 10. In het Evangelie van Thomas, logos 57, wordt het volgende gemeld:

  Jezus zegt:

  Het Koninkrijk van de Vader lijkt op een man, die een goed zaad had.
  Zijn vijand kwam in de nacht, hij zaaide dolik (onkruid) tussen het goede zaad.
  De man stond hun niet toe de dolik uit te trekken.
  Hij zei hem: Anders zeggen jullie nog, “We gaan de dolik uittrekken” en dan trekken jullie er de tarwe tegelijk mee uit. Op de dag van de oogst, weet je, zal de dolik pas duidelijk herkenbaar zijn.

  Gilles Quispel zegt in zijn commentaar (pagina 198 t/m 201) van zijn boek “Het Evangelie van Thomas”,Uitgeverij In de Pelikaan, 2005, Amsterdam) o.a. .dit:

  De pointe: een oproep tot verdraagzaamheid van christenen onder elkaar (toevoeging van mij: de islam bestond toen nog niet). Niet te vlug met banvloek en excommunicatie (dat begon toen al in de synagoge). Laat de mensen betijen, laat het geloof rijpen. Uiteindelijk zal wel blijken, wie echt is en wie niet.

  Wijze woorden in logos 57 en in het commentaar van Gilles Quispel. Mattheus 13: 24-30 is hetzelfde verhaal in een iets andere vorm. In beide gevallen ( logos 57 en Mattheus 13: 24-30) gaat het om gelijkenissen. Waarom vermeldt Paul Robert de gelijkenis in Mattheus 13: 24-30 niet? Bij Mattheus 13: 36-43 gaat het om een allegorische verklaring. Die haalt Paul Robert wel aan. Een gelijkenis is iets anders dan een allegorische verklaring. De vraag is bv. of dit appèl tot tolerantie van een Wijsheidsleraar (logos 57; Mattheus 13: 24-30) niet bewust (in fundamentalistische geest) omgebouwd is tot een waarschuwing voor de komst van de eschatologische wereldrechter, de Zoon des Mensen (Mattheus 13:36-43)?

 11. Steven,

  Dank voor je goede repliek! Als Segers de kwalificatie had gemaakt, die jij maakt (dus dat we niet weten wat onkruid en graan is), dan had ik er geen enkel probleem mee gehad. Dat zou precies de relativering zijn geweest van het eigen perspectief die ik ook voor mijn rekening zou kunnen nemen. Die kwalificatie maakt hij echter niet. Het zou kunnen dat wat jij zegt klopt, maar ik heb zijn opmerkingen in het filmpje in eerste instantie anders gehoord, en gezien de reacties via Twitter ben ik niet de enige. Of mij “bah!” dus voorbarig is of niet, weet ik nog niet. Maar ik ben bereid om mijn oordeel te herzien en mijn woorden terug te nemen als Segers mij kan overtuigen dat ik zijn woorden verkeerd heb beluisterd.

 12. @Nand. De gelijkenis van Jezus in Mattheus 13: 24-30 en zijn eigen uitleg in Mattheus 13:36-43 horen één op één bij elkaar en ik had ze ook rustig allebei kunnen citeren, maar het werd al zo lang.

 13. @ Paul Robert

  De vraag was of dit appèl tot tolerantie van een Wijsheidsleraar (logos 57; Mattheus 13: 24-30) niet bewust (in fundamentalistische geest) omgebouwd is tot een waarschuwing voor de komst van de eschatologische wereldrechter, de Zoon des Mensen (Mattheus 13:36-43)?

  Kennelijk is jouw antwoord op die vraag: nee. Hoe weet je dat?

 14. @Nand
  Ik ga uit van het feit dat de auteur Mattheus, die zijn verhaal opgeschreven heeft voor de Joden om aan te tonen dat het oude testament zijn vervulling heeft gekregen in Jezus Christus, Jezus tweemaal op correcte wijze citeert . Eerst als hij de gelijkenis weergeeft en vervolgens als hij ook de toelichting van Jezus zelf weergeeft. Als je dat niet aanneemt, blijft er geen enkele zekerheid over, want als Mattheus de toelichting zou ombouwen, waarom zou hij dan de gelijkenis ongemoeid laten…. ?

 15. “Segers kwalificeert zijn hatelijke uitspraak door te stellen dat het oordeel aan God is,”

  Prognose van 21:30: de Christenunie gaat van 5 naar 4 zetels.

  Hmmm.

 16. @ Paul Robert

  Je zegt:” Ik ga uit van het feit dat de auteur Mattheus, die zijn verhaal opgeschreven heeft voor de Joden om aan te tonen dat het oude testament zijn vervulling heeft gekregen in Jezus Christus, Jezus tweemaal op correcte wijze citeert .”

  Je maakt het jezelf wel erg gemakkelijk.

 17. @Nand
  Eenvoud is in deze nog altijd het kenmerk van het ware. Als jij teksten om wil (laten) bouwen krijg je dan niet “het evangelie naar Nand Braam”. Dan laat ik liever staan wat Mattheus schrijft. Hij zat er dichter op dan wij……

 18. @ Paul Robert

  Ik heb de Bijbelkritiek niet bedacht. In dit specifieke geval haal ik Gilles Quispel aan, die toch echt wel van wanten weet.

 19. Taede,
  1. Een gelijkenis is een analogie, geen beschrijving. Ik hoop niet dat je metaforen ineens letterlijk gaat nemen. Tarwe vs. onkruid is simpelweg een agrarische metafoor.
  2. Segers gebruikt deze metafoor, in navolging van velen in de chr. traditie, in het politieke veld. Doel: hoe ga je om met groepen die je potentieel gevaarlijk vindt, met wie je het totaal oneens bent, enz., wanneer je macht hebt? De bedoeling lijkt me heel duidelijk. Segers vindt moslims geen “onkruid”, maar hij gebruikt gewoon een klassieke politieke metafoor om een politieke houding te schetsen. Enige welwillendheid lijkt me passend, zeker van iemand die z’n theologie kent.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: