Close

Charles Townes en Intelligent Design

Gisteren werd bekend dat Charles Townes, uitvinder van de laser en Nobelprijswinnaar, op 99-jarige leeftijd is overleden. Townes was in het veld van science and religion geen onbekende, want hij was zelf gelovig en actief om de dialoog tussen geloof en wetenschap op constructieve wijze vorm te geven.

Vanochtend echter berichtte het Katholiek Nieuwsblad dat Townes een voorstander zou zijn van Intelligent Design, de creationistische beweging die probeert Darwins evolutietheorie in diskrediet te brengen en die pleit voor een quasi-wetenschappelijke theorie waarin Gods handelen serieus wordt genomen.

Henk Rijkers, de hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad, staat bekend om zijn idiote creationistische denkbeelden, waarvan hij overtuigd is dat ze orthodox katholiek zijn. Zijn berichtgeving over de ideeën van Townes lijken gebaseerd te zijn op een artikel op de website van de Universiteit van Berkeley.

In eerste instantie lijkt het inderdaad dat Townes ID aanhangt, maar wie goed leest, ziet dat Townes verwijst naar kosmische finetuning en antropische coïncidenties, etc., een idee waar meer wetenschappers mee worstelen. Hij wijst het idee van een multiversum af als een atheïstische uitvinding (iets dat overigens de wetenschapsjournalist en atheïst Amanda Gefter onlangs ook al betoogde), maar hij stelt in dat artikel eveneens:

People who are anti-evolution are working very hard for some excuse to be against it. I think that whole argument is a stupid one.

Wie dus goed leest, ziet dat het Katholiek Nieuwsblad probeert Townes in een bepaalde hoek te drukken. Townes is geen ID-aanhanger, zoals het Katholiek Nieuwsblad stelt, hij wijst de anti-wetenschappelijke beweging van ID volstrekt af en accepteert volledig de evolutietheorie, ofschoon hij inderdaad meent dat de structuur van de kosmos een goddelijk ontwerp laat zien. Maar van een anti-wetenschappelijke, creationistische houding is geen sprake. Sterker nog, op de vraag hoe wetenschap zou moeten omgaan met druk vanuit religieuze hoek, antwoordt Townes voluit:

My answer to that is, we should explore as much as we can. We should think about everything, try to explore everything, and question things. That’s part of our human characteristic in nature that has made us so great and able to achieve so much.

Een topwetenschapper die heel genuanceerd blijkt te zijn, wordt door het Katholiek Nieuwsblad met wat retoriek tot een proponent van een anti-wetenschappelijke beweging gemaakt. Dit laat maar weer eens zien hoe vals het Katholiek Nieuwsblad is. Van serieuze berichtgeving is geen sprake, van stemmingmakerij des te meer.

Ten slotte, voor de geïnteresseerden, hier is nog een mooi artikel van Townes over zijn visie op geloof & wetenschap te vinden (PDF): http://www.asa3.org/ASA/PSCF/2003/PSCF9-03Townes.pdf.

TOEVOEGING: Na nog wat speuren, lijkt het erop dat het Katholiek Nieuwsblad zonder bronvermelding een artikel heeft overgenomen van een ID-website, waarin dezelfde citaten worden genoemd, maar dus volledig uit hun context gerukt: http://www.evolutionnews.org/2015/01/charles_townes_093071.html.

Toevoeging, 11.21 uur: Het blijkt dat Henk Rijkers het artikel op de site van het Katholiek Nieuwsblad naar aanleiding van alle commotie ineens helemaal heeft aangepast. En hij haalt ineens uit naar alle criticasters, alsof die niet goed kunnen lezen en hém (HR) niet goed hebben begrepen…

Toevoeging, 11.47 uur: Henk Rijkers stelt dat ik met modder gooi door te suggereren dat hij zijn artikel heeft aangepast. Rijkers beweert dat het stuk integraal vanochtend zo op de website stond en  niet door hem veranderd is. Het is zijn woord tegen het mijne. Echter, de passage “Even opmerkelijk is dat hij op biologisch niveau, dus wat de ontwikkeling van het leven aangaat, de conventionele darwinistische verklaringen aanvaardde” die nu in het artikel is opgenomen, stond vanochtend nog niet op de site, anders had ik niet de moeite genomen om te reageren en had Cees Dekker niet zo heftig gereageerd. Ook de link naar het Berkeley-artikel (onder “aanvaardde”) stond niet in het artikel (ik kwam dat via Google op het spoor door te zoeken op “Charles Townes Intelligent Design”, de volgende link was die naar Evolution News, dat de directe bron bleek te zijn voor Rijkers artikel). Het is allemaal niet meer te verifiëren, het is mijn woord tegen dat van Rijker, ik laat de conclusies dan ook aan de lezer.

40 thoughts on “Charles Townes en Intelligent Design

 1. Eelco,

  Ik laat de laatste tijd de creationistische winden die het KN laat meestal waaien, maar ik vond dit artikel zo ongelooflijk gemeen, dat ik een reactie echt nodig vond.

 2. En ze kopieren alweer klakkeloos iets van evolutionnews.org, waar net zo hard gelogen wordt … dit schijnt de enige bron van het KN te zijn.

  (“… would have the public believe that mainstream physicists reject ID. But of course this is wrong.” – Nee, dat is dus helemaal niet fout, wat Krauss daar zegt …)

 3. Hans Rijkers eindigt met:
  “Zoals iedereen kan zien, claimt dit artikel Townes voor intelligent ontwerp, niet voor Intelligent Design, …”

  Uhhh ? Engels naar Nederlands is toch niet zo moeilijk ?

 4. Ik vraag me ernstig af of je ID wel juist voorstelt. ID pretendeert niet anti-evolutie te zijn, integendeel. ID is ook niet creationistisch in deze zin; design veronderstelt intelligentie, maar daarom nog geen Creator. Misschien is er wel intelligentie mogelijk op andere manieren… morfogenetische velden of andere hypotheses zijn dus evenzeer plausibel. ID is zeker geen wetenschap, maar eerder een filosofische interpretatie van de data, want voorspellingen zijn niet echt mogelijk. Maar willekeurige mutaties zijn ook niet wetenschappelijk om dezelfde reden. Vandaar claimt ID een betere interpretatie te bieden voor de bron van informatie in het DNA en de onvoorstelbare onwaarschijnlijkheid van de totstandkoming van dergelijke betekenisvolle en complexe informatie. Welnu: men heeft daar een punt. Want willekeurige mutaties… dat is inderdaad geen wetenschap, maar een toeval van de gaten interpretatie van de merkwaardige data. We hebben geen idee hoe evolutie werkt. Zo ver zijn we, volgens mij.

 5. Koen, misschien eens een goed boek over evolutie lezen ? We hebben een vrij goed idee van hoe evolutie werkt.

  Natuurlijk zijn willekeurige mutaties wel wetenschap: maar natuurlijke selectie is uiteraard óók nodig, anders gebeurt er niet zoveel. Je zet hier een stroman-versie van de evolutietheorie neer.

  En ID is natuurlijk een vorm van creationisme: dat moet nu toch wel genoegzaam bekend zijn:
  “Educators, philosophers, and the scientific community have demonstrated that ID is a religious argument, a form of creationism which lacks empirical support and offers no tenable hypotheses.[4][5][6]” (wikipedia, mét referenties, uiteraard: een mooie lijst, zeker bij [5]).

  Ben je de twee versies van het boek ‘Of Pandas and People” al vergeten ?

 6. Ik begrijp niet waarom men geen God mag veronderstellen achter evolutie, ik begreep dat ID evolutie accepteert maar daarachter een God aanneemt. Ik snap niet de agressie die ID oproept, niemand kan bewijzen dat de mens slechts een langdurig product is van een willekeurig natuurlijk gebeuren, niemand kan dit bewijzen, bewijs maar dat willekeur een levende cel tot stand brengt die uiteindelijk leidt tot complexe structuren in het leven. Als je een voetafdruk waarneemt in het zand neem je ogenblikkelijk aan dat die niet bij toeval is ontstaan. Blijkbaar is het heden meer een kwestie van geloofwaardig overkomen, als je twijfelt aan willekeur als basis van al het bestaan acht de wetenschappelijke wereld je niet meer respectabel.

 7. Theo, ook jij presenteert hier een stroman versie van de evolutietheorie. Natuurlijke selectie is niet willekeurig, dus uiteraard stelt de evolutietheorie *niet* dat willekeur de basis is van al het bestaan.

 8. Theo,

  De kwestie is niet dat je niet mag aannemen of veronderstellen dat God achter evolutie zit. Het punt bij ID is dat zij claimen wetenschappelijk te kunnen aantonen dat God in het evolutieproces heeft ingegrepen en het proces op die manier stuurt. Die ingrepen hebben op verschillende historische tijdstippen plaatsgevonden, maar in ieder geval bij het ontstaan van de mens, die is direct door God geschapen en geen product van evolutie.

  Het punt is: er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor dit soort beweringen, en bovendien is God geen operationaliseerbare wetenschappelijke factor. Ik ga verder geen discussie over ID op dit blog toelaten. Iedere discussie over het wetenschappelijke gehalte van ID is passé. Mocht je meer willen weten, lees mijn boek “God én Darwin”, daar heb ik uitvoerig over ID en de wetenschappelijke én theologische problemen met die beweging geschreven.

 9. Eelco,
  je kunt het niet bewijzen, je kunt niet bewijzen dat natuurlijke selectie in staat is om extreem complexe ontwerpen te creëren, iets als stroman benoemen is een makkelijke manier je van iets af te maken.
  Taede, een discussie hoeft ook niet, maar ik kan me wel vinden in varianten.
  Ik beschouw de mens evenmin als een aparte scheppingsdaad.
  Maar je zou je wel kunnen vinden in bijvoorbeeld het Deïsme.
  Oftewel één scheppingsdaad in de oorsprong of aanvang.
  Wat ik minder snap is waarom je dat allemaal zozeer moet afbakenen, of strikt scheiden.
  Je hoeft geen creationisme aan te hangen om toch twijfels te zetten bij evolutieleer.

 10. Theo,

  Jij schrijft: “Je hoeft geen creationisme aan te hangen om toch twijfels te zetten bij evolutieleer.” Nee, dat klopt. Maar er is geen reden om twijfels te hebben over de evolutietheorie als geheel (wellicht wel op onderdelen, zoals bijv. Stuart Kauffman heeft). Ik laat echter de discussie over de “houdbaarheid” van de evolutietheorie graag over aan de experts: de wetenschappers die aan en met de evolutietheorie werken. Mijn punt is (zoals ook in mijn boeken verdedigd): er is geen enkele theologische reden om de evolutietheorie te betwijfelen.

 11. Eelco,

  Ik heb geen idee hoeveel lezers het KN heeft. Het is inderdaad een extreem blad, en er bestaat ook in katholieke kringen veel verzet tegen de radicale koers (en met name tegen Henk Rijkers). Maar ik heb via-via vernomen dat het blad vanuit hoge katholieke kringen de hand boven het hoofd gehouden wordt (ook financieel).

 12. Theo, die bewijzen liggen voor het oprapen. Verder noemde ik jouw beschrijving van de evolutietheorie een stroman eenvoudigweg omdat het dat was. Met alleen willekeurige mutaties kom je nergens, met alleen natuurlijke selectie ook niet. De combinatie daarentegen, dáár gaat het om.

 13. Het Katholiek Nieuwsblad zal zich wat in zijn wiek geschoten gevoeld hebben.

  Het besproken artikel is van 29 januari. Twee berichten later op 29 januari:
  http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/6892-thomas-nagel-intelligent-design-is-wetenschappelijk-en-mag-onderwezen-worden
  Dat verwijst naar een artikel van Thomas Nagel,Public Education and Intelligent Design, uit 2008! Echt nieuws, iets uit 2008.

  Op 30-1 is er weer iets ID-igs.
  Rijkers opjeujen is toch wel leuk.

 14. @ Gerdien.

  Heb je het boek “Arrival of the fittest” ( Solving evolution’s greatest puzzle) gelezen van Andreas Wagner?

  Voldoet dat boek aan jouw criteria voor een goed boek over evolutiebiologie?

  Zeer interessante discussie over dat boek bij Marleen Roelofs op haar weblog “Op zoek naar de klepel”. Maar liefst 531 reacties.

  https://ascendenza.wordpress.com/2014/11/05/arrival-or-survival/

  https://ascendenza.wordpress.com/2015/01/07/2014-herzien/

 15. @Taede,

  Je conclusie luidt: ”Het is allemaal niet meer te verifiëren, het is mijn woord tegen dat van Rijker, ik laat de conclusies dan ook aan de lezer.”
  Dat is het gevolg van manipulatie van Henk Rijkers. Dat keur je af. Rijkers hoeft zich daar niets van aan te trekken.
  Maar maak je jezelf ook niet schuldig aan manipulatie door reacties van mij en anderen eeuwigdurend in moderatie te houden of ze desnoods uit te sluiten?
  Ik geef toe dat ik vaak laat blijken van een bepaald standpunt uit te gaan, maar ik ben geen uitzondering.
  Nu krijg ik de sterke indruk dat jouw moderatie neerkomt op censuur.
  Je laat dan de conclusie niet aan de lezer, maar aan jezelf.
  Mag natuurlijk, maar als je Rijkers gedrag niet acceptabel acht, blijf je zelf ook niet buiten schot.
  Je hoeft het bovenstaande niet te plaatsen, maar ik wilde het toch even laten weten.

 16. Bert,

  Ik censureer niet, ik modereer. Ik haal je reacties niet weg omdat ik het er niet mee eens ben, maar om een andere reden. Ik heb je al vaker gemaand om, als je iets schrijft, dit dan constructief te doen, in lijn met lopende discussies. Jij hebt nogal de neiging om allerlei eieren te leggen, die niets bijdragen aan lopende discussies, die lopende discussies verstoren, of simpelweg niet relevant zijn. (Zo ook bijvoorbeeld de discussie op Bij Nader Inzien, waar je in een discussie over geesteswetenschappen ineens gaat uithalen naar de theologie, wat totaal niet terzake was en bovendien slecht geïnformeerd.) Verder gebruik je een nep-mailadres, dat is je goed recht, maar dan kan ik je dus niet per mail een reactie sturen waarom ik je bijdragen niet constructief vind en heb weggehaald. Dat is dus geen censuur, maar dat is kwaliteitsbewaking van dit blog (maar misschien dat jij dit als censuur ervaart). Als je het daar niet mee eens bent, dan staat het je vrij om niet meer op dit blog te reageren. Reageer je wel, ook prima, maar doe het dan terzake. Overigens ben je niet de enige van wie ik bijdragen weghaal als ze niets toevoegen. Er zijn veel meer mensen die reageren met één of twee zinnen, meestal wat uitingen van onderbuikgevoelens. Die reacties worden uiteraard ook niet geplaatst.

 17. Taede, Ik probeer me aan jouw regels te houden. Ik vind jouw blog die moeite waard,
  Ik ben niet goed op de hoogte van theologie, maar ik vraag me wel af wie dat hier wel is.
  Ik zie dingen vaak in een ander verband, dan waarin religieuze gelovige die zien. Dat mijn mening op onbegrip stuit is te verwachten, maar dat geldt wederzijds. Het mooie van dit soort blogs is dat die tot beter wederzijds begrip kunnen leiden. Voor eigen parochie preken is niet constructief; meningen moeten juist botsen, liefst zo hard en mogelijk, zodat de inhoud van die meningen bloot komen te liggen. Wie gelijkgestemde gelovigen over God wil zien praten, kan bij de EO terecht of bij Richard Dawkins. Ik doe daar niet aan mee.

  Dat ik een nep-mail adres gebruik, daar hoor ik van op. Ik reageer meestal onder mijn Twitter account, maar via mijn smartphone ook onder mijn correcte e-mail adres.
  Ik heb je via dat e-mail adres een nieuwjaarskaart gestuurd, maar ik zal je meteen een testbericht sturen. Mocht dat misgaan, dan heb ik geen idee waarom.

 18. “Het punt bij ID is dat zij claimen wetenschappelijk te kunnen aantonen dat God in het evolutieproces heeft ingegrepen en het proces op die manier stuurt. ”

  @Taede, dit is dus aantoonbaar een onjuiste uitspraak. Want intelligentie, dat hoeft totaal niet op God te duiden… misschien is de totaliteit (systeembiologie) wel in staat om intelligentie op te bouwen… wie zal het zeggen? WAT de bron van die intelligentie is, is totaal open voor onderzoek. Het punt is DAT codering en zinvolle info op intelligentie wijzen. Mij lijkt het een geldig filosofisch argument, maar dus geen wetenschappelijk. Want uiteraard is God een theologische kwestie en geen natuurwetenschappelijke.

  @ Eelco: Kijk, het moet toch gezegd worden dat de neo-Darwinistische synthese op elk gebied gefalsifieerd is. Met andere woorden; we hebben nood aan een nieuwe theorie. En die falsificatie heeft niks met ID te maken, maar met de gewone natuurwetenschappelijke bio-wetenschappen:

  Ik vraag me af wat hier tegenin te brengen valt…

 19. Koen, dat “de neo-Darwinistische synthese op elk gebied gefalsifieerd is” is natuurlijk je reinste onzin. Waar haal je dat vandaan ?

  Geen idee waarom dat “gezegd moet worden” – het is niet overeenkomstig de huidige stand van zaken, zoals elke evolutiebioloog je zal vertellen.

 20. Noble weet niet wat ‘random’ in ‘random mutation’ inhoudt …
  Mutation hotspots waren al in 1960 bekend …
  Mutatiefrequentie neemt toe in een stressend envrionment, maar dat is totaal iets anders dan inheritance of acquired characteristics.

  Exon (domain) shuffling is standaard, minstens 25 jaar …

  Dawkins letterlijk nemen is ook al redelijk oud. Vertellen dat genen op zichzelf niets doen is ook niet echt interessant. Dawkins en modern synthesis gelijk stellen is ook al ongeïnformeerd.

  Dat DNA en fenotype niet een 1 op 1 relatie hebben is ook al 50 jaar oud.

  Cytogeneic inheritance werd ook al in 1960 bestudeerd.

  ‘put egg nucleus of carp into denucleated egg of gold fish’ – zegt dat ‘Modern Synthesis’zegt dat alleen DNA telt – en dat het result in tegenstelling tot de ‘modern synthesis’ is. Dat is kul want dit heeft niets met Modern Synthesis te maken (en ook niet met genetica).

  minuut 31:30: ‘major break with the Neo-darwinian modern synthesis’ – hij weet het verschil tussen neo-darwinian modern synthesis’ en 1960 genetica niet.

  Horizontal gene transfer bestaat maar is niet van zo veel belang dat het de fylogenie in de war stuurt – zelfs niet voor prokaryoten.

  The Cental Dogma of Molecular Biology: hier weet hij zelfs niet wat het is. Als hij het over het echte CDMB heeft is hij het er mee eens.

  Het rottige van dit soort verhalen is dat de spreker nooit de moeite doet een evolutiebiologieleerboek te lezen.

 21. Dat verhaal van Noble heeft niets met evolutie van doe. Hij geeft een polemiek tegen een door hem verzonnen versie van genetica.

 22. Ja… ik kan die replieken niet beter beantwoorden dan Noble zelf doet:

  “Conclusions
  The critical reactions so far are so extraordinarily wide of the mark that they are simply
  hilarious – almost a parody of academic criticism. Yet they weren’t intended to amuse, they
  were meant in all seriousness.
  They attack positions that it is obvious I do not hold. That could have been clear from reading
  the articles or viewing the lectures. If the critics did that, they must have done so with
  remarkably closed minds or they failed to follow the logic through to their clearly stated
  conclusions. To miss the main statement when it is in the same paragraph as the sentence
  being attacked is breath-taking. It is an elementary principle of scholarship to read an article
  fully before writing a criticism.
  The need to use abusive libellous language also speaks volumes about the confidence these
  people must have in their own scholarship.
  So, are these critics just ‘saloon bar’ opinionators, or teenagers having fun on the internet?
  No, they are full university professors at major universities. And they are serious. That is
  what is both interesting and alarming, and why I have taken the time to answer them
  seriously. But how could such a major area of science have generated such philosophically
  naïve dogmatism? ”

  http://musicoflife.co.uk/pdfs/Answers.pdf

 23. Eelco: ik weet niet waarop je die uitspraak baseert, want voorzover ik weet:

  The number of biologists calling for change in how evolution is conceptualized is growing rapidly. Strong support comes from allied disciplines, particularly developmental biology, but also genomics, epigenetics, ecology and social science. We contend that evolutionary biology needs revision if it is to benefit fully from these other disciplines. The data supporting our position gets stronger every day.
  Yet the mere mention of the EES often evokes an emotional, even hostile, reaction among evolutionary biologists. Too often, vital discussions descend into acrimony, with accusations of muddle or misrepresentation. Perhaps haunted by the spectre of intelligent design, evolutionary biologists wish to show a united front to those hostile to science. Some might fear that they will receive less funding and recognition if outsiders — such as physiologists or developmental biologists — flood into their field.

  (Kevin Laland, Tobias Uller, Marc Feldman, Kim Sterelny, Gerd B. Müller, Armin Moczek, Eva Jablonka, and John Odling-Smee, “Does evolutionary theory need a rethink? Yes, urgently,” Nature, Vol. 514:161-164 (October 9, 2014)

 24. Koen, ‘revision’ is totaal iets anders als ‘op elk gebied gefalsifieerd’, wat jij hierboven riep.

  Revisie is een onderdeel van de wetenschappelijke methode. En de claim hierboven is dat de aantallen groeien, niet dat die al groot zijn (zijn ze niet).

  Het aardige van het stukje wat je hierboven aanhaalt is natuurlijk wel dat ID-ers als ‘hostile to science’ woorden aangemerkt, door deze auteurs zelf !
  En daar hebben ze zeker gelijk in.

 25. Jammer genoeg is er geen enkele indicatie dat Noble ook maar enige notie heeft van evolutiebiologie. Zijn reactie bestaat dus alleen maar uit het zwart maken van mensen die wel weten waarover ze het hebben.

  Het Laland verhaal is een van twee. Lees de andere.
  Perhaps haunted by the spectre of intelligent design, evolutionary biologists wish to show a united front to those hostile to science. is de meest irritante zin in Laland et al. Niemand geeft ene moer om wat ID beweert. ID is er nooit in geslaagd verder te komen dan een politieke beweging en is zelfs als dat zo dood als een pier.

 26. Met wat aansporing laat het het Katholek Nieuwblad zich best opjeujen. Het heeft op 5 februari weer iets over ID uit het museum gehaald, dit keer een theoloog.

  http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/6941-peter-kreeft-snapt-evolutie-intelligent-design

  Bij doorklikken krijg je het pareltje:
  “The argument starts with the major premise that where there is design, there must be a designer. The minor premise is the existence of design throughout the universe. The conclusion is that there must be a universal designer.”
  Zonder enige definitie van ‘design’, zonder enige bespreking hoe je ‘design’ zou herkennen, en een ‘major premise’ die de conclusie inhoudt.

 27. “”Er zijn betrekkelijk weinig atheïsten onder neurologen, hersenchirurgen en astrofysici, …”

  Dat laatste is natuurlijk niet waar, weet ik uit eigen ervaring.

 28. “The argument starts with the major premise that where there is design, there must be a designer. The minor premise is the existence of design throughout the universe. The conclusion is that there must be a universal designer.”

  Het ontgaat me waarom de conclusie niet is dat er een universum aan verschillende designers bestaat.

 29. Eelco… toegeven, ik drukte mij iets te sterk uit… het is eerder zo, dat het neo-darwinisme met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid verkeerd is. Dat is: het verklaart de evolutie helemaal niet. Kijk: natuurlijke selectie, daar zal niemand iets tegen inbrengen… hetgeen overleeft overleeft, het lijkt me bezwaarlijk een wetenschappelijke theorie, maar eerder een beschrijving van de logica zelve. Dat degenen die overleven vormgeven aan de toekomstige generaties zal dus niemand betwijfelen. Maar dat ‘random mutaties’ hoegenaamd voor de arrival van de fittest kunnen zorgen, dat is, zo goed als zeker, de absurditeit zelve.

  Eugene Koonin: “The summary of the state of affairs on the 150th anniversary of the Origin is somewhat shocking: in the post-genomic era, all major tenets of the Modern Synthesis are, if not outright overturned, replaced by a new and incomparably more complex vision of the key aspects of evolution. So, not to mince words, the Modern Synthesis is gone. ”

  (The Origin at 150: is a new evolutionary synthesis in sight? Trends Genet. Nov 2009; 25(11): 473–475)

  Dus, ter conclusie: als vader zit ik er wel mee in wat men onze kinderen op school leert. Ik zou het dus niet waarderen als jonge aarde creationsime ineens als wetenschappelijk feit in de klas werd gesleept. Maar ik ben misschien NOG meer geirriteerd, dat het neo-darwinistische fabeltje, dat op alle mogelijke manieren faalt om ook maar plausibel te zijn, met een soort zelfvoldaanheid de plaats claimt van een wetenschappelijk sterke theorie.

  Ik voorspel dat binnnen hooguit twintig jaar, het neo-darwinisme zal bekeken worden als het platte-aarde tijdperk uit de biologie. Historia pulcherrima, sed omnina fixta.

  Pseudo-wetenschappelijk ook… want waar we wetmatigheden verwachten, hypothese met voorspellende waarde, heeft een stochastisch fabeltje veel te lang het wetenschappelijk onderzoek gehinderd. En daar komt nu gelukkig een einde aan. Gelukkig, want ik zou wel eens willen weten hoe het allemaal werkt… en we krijgen daar nu pas een heel klein beetje zicht op… en de waarheid is heel wat complexer en interessanter dan die ‘kopieerfoutenselectie’ uit de duistere eeuwen.

  Wat intelligent design betreft, laat ons daar ernstig over blijven. Het is uiteraard geen wetenschap, want het heeft geen voorspellende waarde. Maar het is wel zinvol als filosofie van de biologie en wetenschap in het bijzonder wegens de kritische waarde. Met name:

  – waar komt de gespecifieerde iformatie in organismen vandaan en waar zit de intelligentie die nodig is om deze informatie te verwerken?

  Dit betekent NIET: ‘God did it’

  Dit betekent terecht WEL: informatie-processing verwijst naar intelligentie en daar willen wij het fijne van weten, want de huidige theorie verklaart niks, en grenst aan de absolute incarnatie van de onwaarschijnlijkheid zelve.

  ‘Natural engeneering’ ? Wie zal het zeggen… het goede is dat we bijleren en vragen stellen.

  Dat is, in het kort, mijn mening toch wel een beetje.

 30. @Koen
  Er bestaat geen gespecificeerde informatie in organismen, en er is geen intelligentie nodig om een genoom te laten functiondern.
  The Modern Synthesis is van 1945 … Ga eens op elk willekeurig vakgebied kijken wat er sinds 1945 gebeurd is.
  “Toevallig’ in ‘toevallige mutaties’ betekent: niet gericht op de noden van het organismen, niet adaptief. Dat gaat voor alle mutaties op,, ook de veranderingen in regulatie etc.

  Neem kennis van de huidige evolutiebiologie, dan kom je niet met dit soort kritiek.

 31. Dat citaat van Koonin is een favoriet op creationistische websites, precies dit stukje uit het artikel Het hele artikel is vrij te lezen.

 32. @Koen

  Als toevallige mutaties niet zouden werken, dan bewijst het volgende filmpje het tegendeel.

  Dit is nog maar één van de vele voorbeelden, maar je weet dat één tegenvoorbeeld jouw opvatting al onhoudbaar maakt. Dat is trouwens ook iets om aan je kind te leren.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: