Close

Profiel-TV: de Partij voor de Dieren

Aangezien ik vandaag een drukke dag heb, maar vanavond voor het Studentenpastoraat in Amsterdam mijn medewerking verleen aan een discussie-avond over de “affaire Thieme” en de wijze waarop over geloof & wetenschap in de media wordt gesproken/geschreven, zat ik vanochtend al vóór 07.00 uur voor de TV. Gisteravond was er op NL 2 immers een documentaire over Marianne Thieme en de Partij voor de Dieren. Daarin zou ook de “affaire Thieme” uitgebreid aan bod komen, zo leek althans het voorfilmpje te suggereren. Voor wie geïnteresseerd is: de documentaire is ongetwijfeld op de site van Uitzending Gemist te bekijken.

Harde lijn

In de documentaire werden Marianne Thieme en Esther Ouwehand gevolgd tijdens een aantal uitstapjes en vergaderingen. Daarnaast kwam ook de beruchte Niko Koffeman nog even in beeld. Ik vond het interessant om te zien hoe de PvdD zich opstelt, en dan met name de consistent harde lijn die Thieme uitzet om de dierenrechten voor het voetlicht te krijgen. Toegegeven, minister Gerda Verburg liet zich in de documentaire zien als een manwijf met kapsones (en een lelijk kapsel) dat bijzonder ongeïnteresseerd lijkt te zijn in het welzijn van dieren, die voor het grote geld gaat en de PvdD het liefst doodzwijgt. Maar of de harde lijn van Thieme altijd resultaat boekt, is ook maar de vraag. Ze roept met haar houding verzet op, die mij niet altijd productief lijkt. Het klinkt misschien macho, maar ik denk dat Thieme nog respect geniet omdat ze een mooie vrouw is. Dat doet het bij mannen én vrouwen goed. Was Niko Koffeman partijleider geweest met precies zo’n harde opstelling, was de PvdD al lang ter ziele geweest. Daarvan ben ik overtuigd.

Een arrogante houding

Het ergste vond ik nog wel de neerbuigende toon waarmee Thieme spreekt over bepaalde collega’s. Zo suggereerde ze dat de vrouwelijke voorzitter haar tijdens een vergadering opzettelijk in een hoek zette, omdat het (a) een CDA’er was, en (b) iemand die in de bio-industrie zat. De wijze waarop Thieme over haar sprak – geheel spontaan, dus recht uit het hart – vond ik gruwelijk. Thieme lachte wat en nam haar collega daarmee absoluut niet serieus. Sterker nog: ze voelde zichzelf overduidelijk boven haar collega staan, omdat die in de bio-industrie werkzaam was. En daarmee was die collega voor Thieme niet meer echt serieus te nemen. Thieme voelde zich een beter mens! De arrogantie die uit haar spontane houding naar voren kwam, was stuitend.

Diezelfde arrogantie kwam naar voren toen ze sprak over ‘de’ christenen en ‘de’ kerk, die het rentmeesterschap volgens Thieme niet serieus nemen. Ook daarmee suggereerde ze dat het Adventsgeloof beter is, omdat die het rentmeesterschap blijkbaar wel serieus neemt. Opnieuw was daar het neerbuigende toontje, het lachje over al die andere dwalende christenen. In plaats van dat ze een constructieve discussie aanzwengelt over (bijvoorbeeld) geloof en dierenrechten of de interpretatie van rentmeesterschap, vindt ze het blijkbaar nodig de rest van het christendom te schofferen.

Gelukkig enige terughoudendheid

Ik vind het goed dat de PvdD er is. De tijd is er rijp voor dat ook over dierenrechten serieus wordt nagedacht en dat er maatregelen getroffen worden om dierenleed te verminderen. Wel denk ik dat de arrogantie die de PvdD uitstraalt, ook in het politieke debat en in de omgang met collega’s, veelal contra-productief is en uiteindelijk ook veel mensen tegen zich in het harnas zal jagen.

Het sierde haar overigens wel, toen ze zei dat ze van de hele media-ophef over haar geloofsuitspraken geleerd heeft in het openbaar minder open over haar geloof te zijn, juist omdat ze een publieke functie uitoefent. Heeft de hele affaire blijkbaar toch wat opgeleverd…

1 thought on “Profiel-TV: de Partij voor de Dieren

  1. Taede, je vindt Thieme hard en arrogant. Wat er precies hard is aan haar harde lijn heb je niet gezegd. Haar houding ten opzichte van CDA moet verklaard worden uit het feit dat ze vroeger uit de (katholieke) kerk is gestapt: de katholieken hadden een St Hubertus mis voor de jacht (het zegenen van het op primitieve wijze doden van dieren in de vrije natuur) en de christenen in de bible belt verdienden hun brood met het mishandelen van dieren. Dat lijken me goede redenen om dat soort christenen of dat soort hypocriete mensen te haten en te minachten als je van dieren houdt. Hoe kun je respect hebben voor mensen die geld verdienen aan het mishandelen van dieren? Dat mag je uitleggen.
    Wat ik stuitend vond in de uitzending is dat ook al ben je gekozen door de Nederlandse bevolking tot kamerlid, de strijd dan pas begint, zelfs in de tweede kamer en in commissie vergaderingen. Thieme wordt niet serieus genomen als degene die dierenbelangen behartigt door de voorzitter die toevallig CDA is en loyaal is aan de groep die geld verdient met dierenleed. Dat is pas stuitend: dat je alsnog door zo’n voorzitter unfair behandeld wordt (‘Uw spreektijd is voorbij!’) terwijl je de steun hebt van de kiezers! De neerbuigende houding kwam van de voorzitter.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: