Close

Nogmaals creationisme in het onderwijs

Ik heb al eerder fel uitgehaald naar de poging van Urker creationist Kees van Helden om het creationisme in het biologieonderwijs te krijgen. Ik kreeg toen van verschillende kanten kritiek, o.a. van René Fransen, die voor een gematigde toon pleitte. 

Vanochtend echter zag ik tot mijn grote schrik dat Van Helden nu echt aan het lobbyen is, en een burgerinitiatief heeft ontwikkeld om creationisme in het onderwijs te krijgen. Creatie.info heeft nl. een onderzoek gehouden en daaruit bleek dat maar liefst 42 procent van de Nederlanders vóór onderwijs in evolutie en schepping is en dat 28 procent van de ongelovige Nederlanders voor was na het lezen van de anti-evolutiebrochure.

Het Reformatorisch Dagblad heeft er opnieuw een artikel over.

René Fransen geeft op zijn weblog toe dat “het voor mij een stuk lastiger [wordt] om gematigd te blijven”.

Overigens moet ik er wel voor de eerlijkheid bij vermelden dat ik niet weet hoe serieus Van Heldens initiatief is. Op de site (www.creatie.info) staat niets over het initiatief – sterker nog, ze verwijzen naar de artikelen in het Reformatorisch Dagblad. Het lijkt er dus op dat Van Helden het RD gewoon voor zijn eigen karretje spant. Hij geeft in het RD toe dat hij nog ruim 113.000 euro nodig hebben voor zijn initiatief. [Sorry, niet goed gelezen.] Hij geeft in het RD toe dat er nog ruim 113.000 euro nodig is om aan alle kosten van de anti-evolutiefolder te voldoen. Zo snel gaat het dus niet en misschien komt het überhaupt nooit van de grond.

Maar misschien ook wel.

Willen we blijven zitten en afwachten wat er gebeurt? En wat als het dan te laat is?

14 thoughts on “Nogmaals creationisme in het onderwijs

 1. Taede, dat bedrag van 113.000 euro is peanuts. Als de RD-wereld er achter staat, dan is dat zo bij elkaar en kan dit echt spannend gaan worden.

 2. De E 113.000 is nog nodig voor de folder van februari. Kennelijk gaan dingen toch niet zo makkelijk.
  Trouwens, er zit heus wel creationisme in het onderwijs.

 3. Ik vind dit echt zorgelijk, als theoloog maar evenzeer (misschien wel meer) als “onderwijsmens” (eerst onderwijzer in basisonderwijs, nu lector in lerarenopleiding. Ik merk bij studenten een ontstellend gebrek aan deugdelijke kennis over evolutietheorie én over scheppingstheologie, waardoor ID (eerder dan creationisme) voor hen een aantrekkelijke optie lijkt.
  Reageren: ja, maar: hoe? Vanuit mijn professionele invalshoek (vak Rooms-katholieke godsdienst op de basisschool) denk ik aan het verhelderen van wat scheppingsgeloof inhoudt en vooral: niét inhoudt. Dat betekent ook: studenten binnen het vak godsdients inleiden in de evolutietheorie. Tenslotte is het vanuit religieuze hoek dat wetenschap op kromme wijze wordt voorgesteld, dus lijkt me het ook logisch dat we hiertegen vanuit religieuze hoek ageren.

 4. Simon,
  Even een recapitulatie: de oorspronkelijke
  kosten van de folder werden (in november 2008)
  begroot op euro 400.000; tengevolge van aan-
  vragen uit Belgie kwam het bedrag begin decem-
  ber 2008 uit op euro 500.000.
  Eind januari 2009 bleek dat de begrote
  kosten “ineens?” slechts euro 250.000 zouden
  bedragen; op dat moment was er euro 120.000
  “binnen gekomen”, dus een tekort van euro
  130.000; enkele creationistische organisaties (o.a. Schreeuw om Leven en
  Johannes Multimedia) hebben zich toen voor
  dit bedrag garant gesteld. In het RD van
  zaterdag 30 januari 2009 heeft creatie.info
  een advertentie geplaatst met een oproep
  tot “gulle gevers”. Indien van Helden zes/
  zeven weken later nog altijd met een “gat”
  zit van euro 113.500 dan kan ik het niet
  anders als met Gerdien eens zijn.
  van Helden “roept” hard, maar het gaat niet
  van “een leien dakje”!!!
  link: http://www.refdag.nl/artikel/1371742/Ongetwijfeld+komt+er+ook+veel+tegenstand.html
  (in dit artikel komt de euro 400.000 ter sprake)
  link: http://www.refdag.nl/artikel/1377419/Campagne+tegen+scheppingsbrochure.html
  (in dit artikel komt het bedrag uit op euro
  500.000)
  link: http://www.refdag.nl/artikel/1388768/Drukken+66+miljoen+scheppingsbrochures+begonnen.html
  (in dit artikel is het begrote bedrag verlaagd naar euro 250.000 en komt men euro
  130.000 tekort).

 5. Willy is me voor: ik had net de getallen nagekeken voodat ik hier kwam. Dat zijn de getallen volgens het Reformatorisch Dagblad.
  De vraag is dan wat er aan de hand is. Zie ook dit: http://www.refdag.nl/artikel/1396748/Campagne+heeft+heel+wat+losgemaakt.html.
  Hierin staat: “Volgens Van Helden is de campagne „zeer zeker” geen weggegooid geld geweest. ”
  Is er intern kritiek misschien dat er geld verspild is aan een folder, in plaats van aan materiaal voor scholen?

 6. Dat wijst dus in de richting dat zelfs de bevindelijk gereformeerden van het RD het niet een overweldigend goeie actie vinden.

 7. Gerdien & Jona,
  Bijgaand enkele quotes uit “Doelstelling
  Huis-aan-huiscampagne in kader van Darwinjaar 2009” (1e artikel 06-11-2008)
  Vier ton
  Zo’n campagne kost wel het een en ander. In een brief die 7 november aan ruim 7500 Nederlandse predikanten, voorgangers en kerkenraden wordt gestuurd, verzoekt coördinator Van Helden hen om steun, „financieel, maar zeker ook door middel van de voorbede. Brief 7500 predikanten
  De totale kosten zijn geraamd op 4 ton. Komt dat geld er? „Dat geloof ik zeker. De predikanten die ik hierover heb gesproken, zeiden meteen: „Kees, daar hoef je je geen zorgen over te maken.” De actie in 1997 kostte omgerekend 1,2 miljoen euro en dat geld is er ook gekomen.”
  Mijn commentaar: indien er in 1997 1,2 miljoen euro is binnengekomen steek de euro
  120.000 resp. 136.500 wel heel “schril” af.
  De reden? slechte campagne? geen interesse
  om geld te storten? nog andere redenen?
  Is de kans niet groter dat u genegeerd wordt? Ook de Delftse natuurkundige A. van den Beukel moest achteraf zeggen dat op zijn publicaties contra het darwinisme „niets dan absolute stilte” was gevolgd.
  Probeert van Helden nu via diverse publicaties (10-03-2009, nu weer 18-03-2009)
  te “redden wat er te redden valt”?

 8. …en is wellicht ook het effect van de folder tegengevallen? Niemand die zich er nog druk over maakt. ‘tFoldertje ligt bij het oud papier of is, voor de aardigheid, verdwenen in een map met curiosa. Het is, overduidelijk, weggegooid geld geweest. Is het geen schande? Je had er, op z’n minst, zo’n prachtig Gronings kerkje van kunnen opknappen. Atheisten en creationisten, die zo graag geld besteden met geen ander doel dan de -kortstondige- aandacht te trekken, ze zijn allemaal al even onverstandig: hun levensbeschouwing zet ze aan tot onverstandig en irrationeel gedrag.

 9. Jammer genoeg heb ik de folder niet kunnen lezen. Diny heeft die met andere troep weggegooid en toen ik daar achter kwam, was het oud-papier al opgehaald.
  We moeten wel even helder denken. Nederland kent vrijheid van onderwijs. Dat betekent dat iedere school vrij is in de aan te bieden leerstof, ook als het onzin is, zoals creationisme. Als je dat wel of niet aanstaat: je hebt ook vrije schoolkeuze. In zoverre is er dus niets aan de hand.
  Er moet echter voor gewaakt worden dat dit onderwerp niet in het examenprogramma wordt opgenomen, want uiteraard onderwijzen alle scholen de stof die in het examen getoetst wordt. Dat is een zaak die mede door de overheid wordt bepaald en daarin hebben Nederlandse staatsburgers zoveel inspraak als onze democratie dit toestaat. Hoeveel dat is, stel ik nu maar niet ter discussie. Dit is dus een zaak om uiterst alert in te zijn. Het mag niet zo zijn dat de kleine christelijke partijen, als ze bij een kabinetsformatie op de wip zitten, dit gaan afdwingen.

 10. Dag Gerdien,
  Ik neem aan dat je met ‘vrij kwalijk’ de opvattingen van Peter Singer bedoelde!
  Toch niet het artikel in RD ?

 11. Ik bedoelde het artikel in het RD: hier wordt een uitzondering als een maatgevende atheist voorgesteld, om alle atheisten zwart te kunnen maken.

 12. De vraag is of dat de schuld is van het RD, of de schuld van die atheïst.
  Wij schuiven de schuld voor het ongeloofwaardig maken van het christelijk geloof toch ook af op de creationisten, en niet op dagbladen die daarover berichten?

 13. hier wordt een uitzondering als een maatgevende atheist voorgesteld, om alle atheisten zwart te kunnen maken.
  hoezo uitzondering? Chris Buskes betoogde onlangs in het ND iets vergelijkbaars.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: