Close

Leuven: artikel over conferentie

Vandaag ontving ik van Vincent Kemme een link naar een artikel wat hij schreef naar aanleiding van zijn bezoek aan de Conferentie in Leuven, afgelopen 22 en 23 augustus, over geloof en wetenschap. Zijn conclusies zijn:

Al met al was het symposium voor mij een hoogtepunt, een gelukkig moment van intelligent, maar soms ook minder intelligent, nadenken over de relatie geloof en wetenschap. Twee vormen van kennen van dé werkelijkheid waarin wij leven. Twee talen die elkaar moeten bevragen en beantwoorden, maar daarvoor misschien eerst wel op een taalcursus moeten gaan om elkaar te begrijpen. De filosofen kunnen daar goede diensten bij bewijzen, op voorwaarde dat ze zich ook open weten te stellen voor beide kengebieden in hun gehele omvang, en niet vooringenomen bepaalde zaken uitsluiten. Tegenstellingen zullen schijnbare tegenstelling blijken te zijn, tenminste, als we mogen aannemen dat er uiteindelijk maar één ondeelbare waarheid is. Wie dat uitsluit doet de dialoog met de gelovige christen bij voorbaat verstommen. Hij zal zich dus ook daar voor open moeten stellen. Het symposium was daar wat mij betreft, op enkele pijnpunten na, een goede gelegenheid voor, die naar meer smaakt.

Lees het hele artikel hier:

http://www.levens.info/article.php3?id_article=919.

Hij meldt verder dat het artikel binnenkort als column op de site van RKNieuws.net zal verschijnen.

%d bloggers liken dit: