Close

Interview met Sir David Attenborough op Canvas

Gisteravond – zondag – was op Canvas ("België 2") een herhaling van een interview met Sir David Attenborough te zien, in het kader van het tienjarig bestaan van deze zender. Op de weblog van Gert Korthof was het interview al aangekondigd, en Gert vroeg zich af of Sir David ook op de EO-affaire zou ingaan. Dat gebeurde niet, het interview was een herhaling van een uitzending uit 2003 (of daaromtrent). Ook tijdens de inleiding werd niet gerefereerd naar de EO-affaire. Toch was mij na afloop van de uitzending volkomen duidelijk waarom juist dit interview werd herhaald.

Het was een boeiend en interessant interview, met Sir David. De man was enthousiast, sympathiek en openhartig. Hoewel het einde wel vrij plotseling kwam en ik als interviewer juist daar zou hebben doorgevraagd.

Tegen het einde vroeg de interviewster naar de eventuele religieuze en filosofische consequenties van Sir Davids werk. Even daarvoor had Sir David al uitgebreid gesproken over manipulatie in natuurdocumentaires, waarbij hij toegaf dat manipulatie plaatsvond, hoewel het tot een minimum beperkt zou moeten worden. Samen met het einde, over de eventuele religieuze en filosofische consequenties van Attenborough’s werk, werd duidelijk dat de herhaling van juist dit interview gekozen was vanwege de actualiteitswaarde, te weten de discussie over de EO-censuurpraktijken. Deze discussie heeft namelijk ook in België verontwaardiging opgeroepen.

Op Gert Korthofs weblog werd gespeculeerd over Sir Davids (a-)religieuze motieven. Gerdien de Jong, de aanjaagster van de hele EO-discussie, wist niet of Sir David religieus was of niet. In het Canvas-interview is hij helder en open: hij is niet religieus en ziet zelfs de hardheid van de natuur als een argument tegen een christelijke godsvisie.

Terwijl de EO juist de documentaires gebruikt ter meerdere glorie Gods, zei Sir David in het interview dat het hem tegen de borst stuitte dat christenen wel de schoonheid van de schepping laten zien, maar daarbij voorbij gaan aan al het leed wat in de natuur voorkomt (gruwelijk geïllustreerd door een worm in het oog van een Afrikaans kindje, die uiteindelijk voor permanente blindheid zorgt), wat een argument is juist tegen Gods goedheid. Het is dan ook uitermate bizar dat de EO rustig doorgaat met uitzenden van de natuurdocumentaires, terwijl de goede man in dit interview helder verwoordde dat hij tegen datgene was waar de EO zijn documentaires gebruiken!

Voor mij is het helder: de EO is volstrekt gewetenloos en immoreel bezig. Het is een hypocriete omroep, die andermans ideeën censureert en voor het eigen karretje spant. Een evangelicale Praise the Lord and give me the money!-mentaliteit dus.

Dit gedrag van de EO is een verachtelijk voorbeeld van het moeras van immoraliteit en zelfgenoegzaamheid waarin gelovigen gemakkelijk wegzinken wanneer ze denken de goddelijke Waarheid in pacht te hebben en niet langer zien dat ze die Waarheid tot hun eigen menselijke maat hebben gereduceerd.

8 thoughts on “Interview met Sir David Attenborough op Canvas

 1. Nou, nou, nou Taede, rustig aan. ‘Volstrekt gewetenloos en immoreel’. Toe maar. Omdat de EO een natuurserie uitzendt en daar de schoonheid van de schepping in ziet? Dat recht hebben ze toch? Dat Sir David in de wreedheid van de natuur een bewijs tegen God ziet is zijn goed recht, maar daarmee mag hij de natuur niet exclusief claimen als anti-Godsbewijs. Dus mag de EO natuurdocumentaires uitzenden.
  De EO is er niet primair om evolutieonderwijs te geven. Net zomin als je bij de VPRO verwacht iets te horen over positieve effecten van globalisering, of over hoe slim Bush eigenlijk is. Ook daar krijg je een deel van de werkelijkheid voorgeschoteld. Dat heet pluriformiteit. Natuurlijk zou de EO gebalanceerder kunnen – en moeten – zijn op het gebied van evolutie, en ik denk dat dat ook wel komt. Heb je onlangs Andries Knevel gezien bij Pauw & Witteman (zie uitzending gemist, aflevering 28/11)?
  Maar dit soort scheldpartijen tegen de EO helpt echt helemaal niemand. Met die laatste alinea val je bovendien in je eigen zwaard. Over zelfgenoegzaamheid gesproken! Deze hele uitbarsting laat zien dat jij exact meent te weten hoe het zit en wat goed is voor de kijkertjes.
  Je weet neem ik aan dat ik een aantal artikelen over schepping & evolutie in het ND heb gehad, ik heb er een verhaal over gehouden op het Flevo Festival (een dag na Ben Hobrink) en hoop er een boek over uit te brengen. Wat de orthodox-christelijke wereld op dit punt nodig heeft, is een rustige uitleg van de feiten en de implicaties. Denk je nu echt dat jij iemand bij de EO of in de EO-achterban kunt overtuigen met dit soort teksten? Je bereikt alleen maar, dat men daar verder in het defensief schiet.
  Rene Fransen

  Edit Taede Smedes: de uitzending met Knevel is hier te zien: http://player.omroep.nl/?aflID=5967027. Het interview met Knevel vindt plaats ongeveer vanaf 38 minuten. Hierin gaat Knevel ook kort in op de EO-affaire over de natuurdocumentaires. En hij zegt andermaal dat hij ID aanhangt.

 2. Dag, Taede,
  Ik ben het niet met je eens, voor wat de vraag betreft of Attenborough al of niet religieus zou zijn. Ik verwijs ten eerste naar mijn reactie op je web-log over Dawkins. Ik heb precies hetzelfde gevoelen als Attenborough t.a.v. de wreedheid van de natuur. In mijn persoonlijke reactie voor Atomium heb ik alleen voorzichtig geschreven dat ik op grond daarvan niet in de voorzienigheid van God kan geloven. Dit is nog wat anders dan geloof in God geheel afwijzen. De voorzienigheid is een theologische opvatting, een menselijke constructie dus. Het enige wat we van God met zekerheid kunnen zeggen is dat hij ons menselijke begrip te boven gaat. verder is alles hypothetisch. Ik heb dus volledig begrip voor Attenborough.

 3. Rene Fransen nuanceert de rol van de EO in de censuur-kwestie door te wijzen op de pluriformiteit van het omroepbestel.
  De EO heeft binnen de pluriformiteit van ons TV-stelsel zich tot taak gesteld om de christelijke boodschap aan de man te brengen via de media. Net zoals de VPRO haar maatschappij-kritische geluid kan laten horen, kan de EO ronduit haar boodschap presenteren. Dat is vrijheid van meningsuiting en een groot goed.
  Waar het mis gaat is niet bij de pluriformiteit van ons stelsel en ook niet bij de ongezouten mening van Taede, maar bij de keuze van de EO om de christelijke boodschap te verbinden aan evolutiecensuur. Dit is schadelijk voor de de documentaire (inhoud gewijzigd), schadelijk voor de makers (werk veranderd zonder opgave van de wijzigingen), schadelijk voor de kijker (blijft ignorant) en schadelijk voor de omroep (immoreel gedrag). Maar vooral is het schadelijk voor de boodschap die de EO wil uitzenden: het christelijke geloof.
  Ik ben bewonderaar van Rene Fransen vanwege zijn inbreng in het delicate debat rondom schepping en evolutie, maar verwerp de acties van de EO om dezelfde reden.

 4. Zolang de EO een monopolie heeft op de goede natuurdocumentaires, zijn ze in staat evolutie uit het algemene begrip van de wereld te houden, voor iedereen, achterban of niet.
  Ik zag trouwens dat Equator door de AVRO werd uitgezonden, met evolutie en al.
  Verder ben ik het volledig met Simon eens.
  Wel vraag ik me af of we iedere keer 30 jaar moeten wachten zonder enige kritiek te mogen leveren voordat weer een volgend golfje zwaren inziet dat er met evolutie te leven valt.

 5. Knevel bij Pauw en Witteman (website)hangt nu ID aan. Tja, ook ID is geen wetenschap. Dus, Rene Franssen, nog meer uitleg nodig. In hun drie boekjes van laten Dekker cs niet zien dat ze ooit iets van evolutiebiologie lezen, of van de kritiek op ID.

 6. Rene Fransen, je zegt “Net zomin als je bij de VPRO verwacht iets te horen over positieve effecten van globalisering, of over hoe slim Bush eigenlijk is.” Bij Tegenlicht (VPRO) is recentelijk in twee afleveringen de anti-evolutiebeweging in de USA anders uitgebreid aan het woord geweest. In mijn ervaring komen bij Tegelicht altijd alle partijen aan het woord, en ook in beeld, ook als het gaat over de aanhangers van Bush, of anti-abortusactivisten, of pro-globalisten, etc. Met minder zou de VPRO niet wegkomen.

 7. Taede, je reageert op de uitspraken van Attenborough alsof je ze voor het eerst hoort. Maar het was eigenlijk al bekend dat hij voor evolutie was en tegen schepping. Maar dat je nog net zo emotioneel en verontwaardigd wordt als de eerste keer, dan pleit voor je: je stompt niet af. Ik heb ook geblogd over dat interview, maar heb een geheel andere insteek. Wat vind je ervan? (met name mijn interpretatie hoe christenen kijken naar wreedheid in de natuur)? (zie ook Naschrift).

 8. “Terwijl de EO juist de documentaires gebruikt ter meerdere glorie Gods, zei Sir David in het interview dat het hem tegen de borst stuitte dat christenen wel de schoonheid van de schepping laten zien, maar daarbij voorbij gaan aan al het leed wat in de natuur voorkomt (gruwelijk geïllustreerd door een worm in het oog van een Afrikaans kindje, die uiteindelijk voor permanente blindheid zorgt), wat een argument is juist tegen Gods goedheid.”
  Maar welke godsdienstfilosofische conclusie trek jij nu uit het bovenstaande, Taede? Op welke wijze is God bij de Schepping (“Zijn” Schepping volgens het christelijk credo) betrokken? Wat zegt de onverbiddelijke wreedheid van de natuur over Gods relatie met Zijn schepselen?
  De achterban van de EO maakt zichzelf wijs dat het gedrag van die worm een gevolg is van de zondeval. Het is een aberratie: God heeft het zo niet gewenst.
  Die vluchtweg hebben wij niet. Ik stel het maar even crue: hoe waarschijnlijk is het dat de kracht(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de wijze waarop ons universum en onze natuur functioneert zich bekommeren om ons leven en ons lijden? Erg onwaarschijnlijk lijkt me, gezien de worm die zich door het oog van die Afrikaanse jongen boort, tal van insekten die hun eitjes leggen in nog levende gastheren zodat hun ingewanden zo vers mogelijk (want: nog levend) verslonden kunnen worden, de vervolmaking waarmee biologische organismen zich adapteren om andere organismen te kunnen verschalken om zich te goed te doen aan hun vlees.
  De variëteit aan akelige manieren waarop mens en dier al miljoenen jaren aan hun eind komen is te groot voor een korte reactie als deze. Maar het plaatje is wel duidelijk, en in dat plaatje past m.i. geen God die én de bron is van ons universum én weet waar Hij mee bezig is én de dingen in de hand heeft én om ons geeft.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: