Close

2 thoughts on “Interview Radio 1

 1. Ha die Taede,
  Veel succes morgen bij het interview. Ik ga proberen of ik het kan luisteren. Enne…zolang je niemand voor een “smeerlap” uitmaakt zal het allemaal best goed komen!:) (vlg discussie Heidegger)
  Groeten,
  Hugo

 2. Geachte heer Smedes,
  Met veel interesse heb ik naar uw interview geluisterd en heb als vervolg daarop uw boek ‘God en Darwin’ in een adem uitgelezen. Het is helder en vlot geschreven, en reikt stof aan om na te denken over de plaats van God en mens.
  Maar een opmerking terzijde. Op blz. 131 staat een zinsnede over de onbevlekte ontvangenis van Maria, waaruit ik opmaak dat u er de maagdelijke geboorte van Jezus uit Maria mee bedoelt. Maar het is een dogma, waarmee tot uitdrukking wordt gebracht, dat Maria zonder erfzonde in de schoot van moeder Anna is ontvangen.
  Met vriendelijke groet,
  A.H.J. Nijhof.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: