Close

Interview met Wil Derkse in Reformatorisch Dagblad

Vandaag staat er een interview met prof. Wil Derkse in het Reformatorisch Dagblad. Ik ken Wil van ESSSAT, waarvan hij jarenlang deel van het bestuur heeft uitgemaakt. Tijdens de laatste ESSSAT-conferentie in Sigtuna hebben we nog een interessant gesprek gevoerd, uitkijkend over het meer.

Hij is bovendien de schrijver van de spirituele bestseller Een levensregel voor beginners. (Ook komt hij aan het woord in Dekkers recente bundel Geleerd & Gelovig – waarover later meer.)

Derkse is Katholiek, en in het interview maakt hij een interessante opmerking:

Spanning tussen geloof en wetenschap heeft prof. Derkse nooit gevoeld. „Misschien is dat typisch reformatorisch?” glimlacht hij. Volgens hem ontstaan er pas problemen als de Bijbel wordt opgevat als wetenschappelijke informatie. Als de wetenschap de Bijbel weerlegt, ontstaat er een conflictsituatie.

Dit is precies waar het om draait! Dit verklaart ook voor het merendeel waarom protestanten ook meer moeite hebben met moderne wetenschap dan katholieken.

2 thoughts on “Interview met Wil Derkse in Reformatorisch Dagblad

  1. Derkse: “Schoonheid is aanstekelijk en letterlijk begeesterend. In het religieuze domein word je bijvoorbeeld gewoonlijk niet over de drempel getrokken door het doornemen van de Katechismus van de Rooms-Katholieke Kerk, maar eerder door het openingskoor van de Matthäus Passion, het meeleven in het getijdengebed van een abdij of de evensong in Canterbury Cathedral”.
    Letterlijk begeesterend: het is zo mooi dat je …
    Ook ik krijg de tranen in mijn ogen van de Matthäus Passion – ben ik nu gelovig?
    Geloof als culturele stoffering van het leven.

  2. Zo af en toe krijg ik het Katholiek Nieuwsblad toegestuurd, als er iets over evolutie in staat. Het is me niet helemaal duidelijk wat ze daar precies denken, maar het lijkt op onvervalst creationisme.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: