Close

Hemelvaart en voetbal – wat hebben die met elkaar te maken?

Gisteren was het Hemelvaartsdag, een dag waarvan de meeste Nederlanders ongetwijfeld geen idee hebben waarom het nog een feestdag is (hoewel vermoedelijk geen enkele Nederlander deze vrije dag zou willen missen). Op Hemelvaartsdag vieren gelovigen dat veertig dagen na Pasen de verrezen Christus ten hemel is gevaren. In het Nieuwe Testament wordt dit plastisch beschreven: Jezus die op een wolk ten hemel vaart. Letterlijk omhoog dus, richting oneindige ruimte. Ongeveer zoals de profeet Elia in het Oude Testament in een vurige strijdwagen ten hemel wordt gevoerd. Prachtige beeldspraak, dat is wat ik zeg. Maar niet alle gelovigen vatten de bijbelse beschrijvingen op als beeldspraak. Nee, Jezus is letterlijk op een wolk naar de hemel gevaren. En bij zijn wederkomst zal hij ook weer op wolken terugkeren. Dus kijk omhoog naar de wolken! Vergezocht? Nee hoor.

Ik lees vanochtend op de site van het Reformatorisch Dagblad een verslag van een jongerenbijeenkomst in Lunteren. Zo’n driehonderd jongeren zijn gisteren afgekomen op het “hemelvaartsappel” georganiseerd door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO). Dit zijn de echte zware jongens en meiden – de nieuwe generatie zwarte-kousers. De voorganger, ene dominee Kaptein (de naam alleen al), had een zware preek. Maar het mooist is nog zijn naïef-realistische beschouwing (ik bedoel deze term in filosofische zin) van het hele hemelvaartsgebeuren. Zo schrijft het Refdag:

„In plaats van Hem aan het gezicht te onttrekken, zullen de wolken bij Zijn wederkomst Hem juist in Zijn heerlijkheid zichtbaar maken. Hoewel de wereld zich meer bekommert om een aswolk die het vliegverkeer stillegt dan om deze wolk, zullen de mensen er straks toch niet omheen kunnen. De wolken functioneren dan als zegewagen voor de verheerlijkte Christus, zodat iedereen Hem met eigen ogen zal zien.”

Bij de vraag hoe iedere aardbewoner Jezus zal kunnen zien, omdat de aarde immers rond is, wijst de predikant op het komende wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika. „Als straks de hele wereld ooggetuige zal kunnen zijn van dat sportspektakel, dan moet het toch ook mogelijk zijn dat alle aardbewoners met eigen ogen de verheerlijkte Christus zien?” zo hield ds. Kaptein de jongeren voor, er haastig aan toevoegend dat hij hoopte dat „niemand van jullie naar het wereldkampioenschap zal gaan kijken.”

Ik vind het toch wel hilarisch om dit soort zaken te lezen. Maar toch ook wel weer griezelig als je leest dat er driehonderd jongeren op dit event zijn afgekomen. Geloven zij werkelijk de flamboyante woorden van deze wereldvreemde zielzorger? Hebben zij ook zulke naïef-realistische plaatjes in hun hoofd?

Van de Beek Bij het dringende advies van de zwalkende roerganger moest ik ook denken aan wat iemand als Van de Beek onlangs schreef in het zwarte-kousen-blad Terdege. Ik las dit opnieuw op de site van het Reformatorisch Dagblad. Van de Beek is hoogleraar aan de VU, en daar zou je toch verstandige opmerkingen van verwachten. Maar tot mijn verbijstering doet Van de Beek een oproep om de kerkelijke tucht weer stevig toe te passen. Zo stelt hij:

„Niet om kleine dingen, maar wel als wezenlijke zaken in het geding zijn: het leven, het huwelijk, de seksualiteit. Wij oordelen niet over de ziel, maar hebben in Gods naam wel onze verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen ten aanzien van het leven, ook voor de kernzaken van de leer. In de kerk kan geen plaats zijn voor iemand die ontkent dat Jezus God in ons midden is.”

Ik vermoed dat er niet veel bezoekers van kerken overblijven als Van de Beek zijn zin krijgt. Christenen moeten zich wereldvreemd gaan opstellen, aldus Van de Beek:

„Niet het uiterlijke verschil maakt je tot een christen, maar het christen-zijn heeft een levensstijl tot gevolg die in een heidense omgeving opvalt. … Ik denk ook aan wat Tertullianus zegt. Christenen doen niet mee aan het wereldse vermaak van sportwedstrijden en toneelspel. Niet omdat we tegen sport en toneel op zichzelf zijn, maar vanwege de sfeer die erbij hoort.”

Nee, ik verzin het niet. Dit zijn de woorden van een hoogleraar aan een gerennommeerde Nederlandse universiteit. Sterker nog: dezelfde universiteit waar atheïst Bart Klink – voor bezoekers van dit blog vast geen vreemde – heeft gestudeerd en nu doceert. De VU is als een pot Duo Penotti: zwart en wit samen in één pottie.

Je vraagt je toch af: hoe hoog zou Van de Beek scoren op de “funditest”?

3 thoughts on “Hemelvaart en voetbal – wat hebben die met elkaar te maken?

  1. Opvallend dat in dezelfde krant dr. J. Hoek een stuk minder fundamentalistisch geluid laat horen als het gaat om de hemelvaart. Hij verwijst zelfs naar ‘echte’ Bijbelwetenschappers.

  2. Taede, de opvatting dat dit beeldspraak is, is modern, niet Bijbels. In de Bijbel vind je een wereldbeeld van de aarde als platte schijf en de hemel – waar God troont – daarboven. Pas later zijn gelovigen dit als beeldspraak gaan lezen, omdat het in het latere wereldbeeld anders onzinnig zou zijn. Een echte Bijbelvaste gelovige zou dan ook moeten geloven in een platte aarde, wat zelfs de meest orthodoxe creationist liberaal maakt!
    Dit uitspraak van Van de Beek is inderdaad wereldvreemd, maar bij mijn weten tref je dat alleen aan op de theologiefaculteit (en dan niet eens bij iedereen). Op ‘mijn’ faculteit (Bewegingswetenschappen) merkt je (gelukkig) geheel niets van de gereformeerde grondslag. Dat het bij sommigen toch nog wel leeft, bleek uit reacties op een interview met mij in het universiteitsblad een tijd geleden.

  3. Voor de goede orde: ik doceer niet aan de VU, maar aan een sportopleiding. Ik heb aan de VU gestudeerd (bewegingswetenschappen en bij andere faculteiten extra vakken). Wel heb ik aan biologiestudenten van de VU een gastcollege menselijke anatomie en een practicum evolutie van de mens gegeven. Ik ben nu alleen nog informeel met de VU verbonden i.v.m. het publiceren van mijn afstudeeronderzoek.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: