Close

Eos juni 2008

In de EOS van juni 2008 (nu bij de tijdschriftenhandelaar verkrijgbaar) staat een groot verhaal over "hardnekkige misverstanden" over evolutie, overgenomen uit New Scientist:

Mythe 1: Evolutie maakt alles tot adaptaties

Mythe 2: Evolutie is immuun voor tegenbewijs

Mythe 3: Evolutie is grenzeloos creatief

Mythe 4: Evolutie maakt steeds meer complex

Mythe 5: Evolutie ledit tot perfectie

Mythe 6: Evolutie zegt niets over de toekomst

Mythe 7: Evoloutie is natuurlijke selectie

Verder ook een interessant verhaal over "de rand van de ratio", over zogenaamde "grenswetenschappen", zoals ufologie: "Het veld van de wetenschap lijkt helder en duidelijk afgebakend. Maar aan de rand wordt het vaag. Daar heersen grenswetenschap, ongewone wetenschap, voorlopende wetenschap en pseudowetenschap, niet-wetenschap vermomd als wetenschap. Deze nepwetenschap – genre new/agetheorapie of astrologie – lijkt weer populair te worden". In dit stuk wordt o.a. Johan Braeckman geïnterviewd. Zeer interessant!

7 thoughts on “Eos juni 2008

 1. “Het veld van de wetenschap lijkt helder en duidelijk afgebakend. Maar aan de rand wordt het vaag. Daar heersen grenswetenschap, ongewone wetenschap, voorlopende wetenschap en pseudowetenschap, niet-wetenschap vermomd als wetenschap. Deze nepwetenschap – genre new/agetheorapie of astrologie – lijkt weer populair te worden”
  Hier kan ik niet anders dan aan Paul Feyerabend denken. Wees die er niet op dat Galileo Galilei in zijn tijd ook als randfiguur gezien werd door het natuurfilosofisch establishment?

 2. Bovenstaande tekening is een van de populairste ingeburgerde grafische ( en aantrekkelijke ) sjablonen van de evolutie
  Dit patroon ( eigenlijk een “lick”/stijlfiguur )bevat echter minstens twee courante misvattingen( die ook het kader van de biologie overstijgen en behoren tot het algemeen cultureel -wijsgerig erfgoed van de huidige popcultuur ) en dat over de “afstamming” van de mens
  1.-Het suggereert de misvatting dat we de “rechtlijnigheid “van een evolutionaire ontwikkeling ( hier dus die van de mens ) daadwerkelijk zouden kennen( een opeenvolging van rechtstreekse voorouders ( en hun fossiele overblijfselen ) in rechte lijn )….
  2.- het suggereert de misvatting dat een evolutielijn moet leiden tot een superieur ontwerp ….
  In dit geval in het bijzonder gaat het om de “mens “: als het “sluitstuk”of de uiteindelijke ” bloem” van de de doelgerichte schepping ….
  (zelfs eentje waarbij de “schepper” de evolutieprocessen zou hebben kunnen gebruiken als actualisatie van voorbedachte “ontwerpen” )
  M.a.w.
  dat de biologische mens het uiteindelijke doel zou zijn van de materiele schepping en dat daarom de mens ( vanwege zijn roeping en bestemming ) superieur is aan al de rest van de tastbare schepping
  S.J.Gould (Paleontoloog) was een hevig tegenstander van deze denkbeelden :
  een willekeurige ( fossiel waarneembare ) evolutionaire ontwikkeling is GEEN rechtstreekse ononderbroken stamlijn : een ladder waarvan we de”sporten ” daadwerkelijk kennen
  en waarbij de
  mens ” de kroon der schepping ” op de hoogste trap staat …
  –>wat we slechts kunnen beweren is dat we fossiele vertegenwoordigers( en extante vertegenwoordigers ervan , waar onder ook de homo sap ) hebben gevonden van doorgeevolueerde afstammelingen van in de tijd opeenvolgende ( hypothetische ) voorouderlijke zich splitsende groepen : die onderling met elkaar verwant zijn door
  ” gemeenschappelijke afstamming ”
  ( voornamelijk gebaseerd op vergelijkend sequentieel genetisch/genoom, evo-devo (ontwikkelingsbiologie ) anatomisch en geologisch- pateontologisch onderzoek …)
  Dat daarbij sommige afstamminglijnen dichter bij de oorsprong staan ( =de common ancestor van twee vergeleken soorten of groepen fossielen /huidige soorten )is te verwachten wanneer we rekening houden met o.a. de ouderdom van de fossielen ( maar ook dat geeft geen uitsluitsel )
  –>De mens is geen uitzonderlijk iets …
  Het gevaar is meer dan reeel dat ook de mens zal uitsterven
  (Dat alles leide tot mijn persoonlijke MENING /( en bezorgheid ) , die ik hier ___zonder pretenties ____toch eventjes naar voor wil brengen )
  Nog afgezien van “kosmische ” ongelukjes is de mens een (biologisch evolutionair )verschrikkelijk succesrijke soort maar heeft bijna zichzelf en de wereld kompleet ( demateriele basis van zijn bestaan ) in de vernieling “gekweekt ” …
  De studie van de gevolgen van de “ecologische voetafdrukken ” van de zich alsmaar uitbreidende mensheid worden met de dag duidelijker ( althans wanneer we de berichtgeving daaromtrent kunnen geloven ) …..
  Verder vluchten in fantasieen en wensdenken zijn beproefde “ouderwetse ” remedies , die zichzelf (misschien )als nuttig ( of minstens als “ongevaarlijk” en enig persoonlijk soelaas brengend placebo )hebben weten te handhaven in het verleden :maar ze zijn tevens de veroorzakers van nieuwe problemen …
  Men kan dat toch niet oplossen door “oude wijn ” in nieuwe zakken te doen ? …Op een bepaald moment is ook oude wijn , niet meer drinkbaar ….

 3. Tsjok, uit je reactie spreekt een weemoedigheid die bijna aanstekelijk is.
  De mens kan zichzelf eenvoudig niet zien als niet uitzonderlijk. Daar zijn twee belangrijke redenen voor:
  1) De mens is een uniek wezen, want het maakt dierentuinen en botania waarin alle andere organismen te bewonderen zijn.
  2) In tegenstelling tot wat de wetenschap ons wil voorhouden is het leven niet objectief te beoordelen als waren we driedimensionale toeschouwers van een platte werkelijkheid. We leven het leven en doen dat als mens.
  De herkauwde termen die je gebruikt om religie belachelijk te maken (fantasieen, wensdenken, placebo, oude wijn) zijn wellicht pogingen om te verhullen dat je zelf in het minst een idee hebt hoe dit leven met beide handen aan de pakken. De evolutie heeft je besluiteloos gemaakt?

 4. Beste simon
  Ik ben een oud man …ik heb genoeg aangepakt …ik ben noodgedwongen besluiteloos geworden ;ik kan namelijk niet langer meer uit de voeten ;Het is de gang van het leven … ik maak geen religie belachelijk ( dat is uw interpretatie ) :ik vraag me alleen maar af waarom “religieen” nog steeds geboortekontrole en dergelijke oplossingen als ” zondig ” verwerpen …
  Groet….

 5. Tsjok, je doet jezelf tekort: ik ben er regelmatig online getuige van hoe je creationisten aanpakt – het internet is voor bewegingsbeperkten een geweldige vinding, zou ik denken.
  Ik was vooral benieuwd of je naast kritiek op creationisme en andere religieuze dwalingen eens wat meer van je eigen overtuigingen bloot wilde geven. Geheel vrijblijvend uiteraard.

 6. Beste Simon
  Je vroeg
  ” …wat meer van je eigen overtuigingen bloot wilde geven. Geheel vrijblijvend uiteraard….”
  OK
  dit is dan een korte beschrijving van mijn eigenste credo en datgene wat mij drijft :
  Het is tof , humaan en lovenswaardig om de gelovige medemens te benaderen al naargelang zijn werkelijk gedrag;
  Het liefst van alles nog om dat gedrag wezenlijk ontkoppeld te zien van de ingeprente sturende overtuigingen en ingesleten “ontvangen” geloof-automatismen …
  Echter vele gelovigen zullen zelf steeds opnieuw hun heilige schriften citeren /aanpassen /interpreteren en erg standvastig beweren dat
  ” men de boom herkent aan zijn vruchten ….en (dat) hij die geen vruchten voortbrengt (= ten gerieve van de goddelijke zaak natuurlijk! ) moet worden omgehakt en in het vuur gegooid ”
  Waarom jij of iemand anders vindt dat een god wel/of niet bestaat , komt niet eens ter sprake
  Hij bestaat /of hij bestaat niet …punt andere lijn … dat is irrelevant en onoplosbaar
  en
  je kan Hem alleen maar ervaren wanneer je hem in volle vertrouwen aanneemt ( beweerd men steeds weer );
  Maar je moet toch niet jezelf zo genoeg wijd openstellen dat de denkende delen van je hersenen eruit vallen ( of eruit gepeuterd kunnen worden ) en kunnen worden vervangen door allerlei gimmicks en automatismen en diep-gekoesterde wensen ?
  Je moet zelfs niet eens openbaar geloven( althans niet in onze huidige westerse maatschappij ) in het bestaanof in de dienst van en voor een god :
  Je moet doen wat wordt verordent bij onderlinge consensus en respect opbrengen voor het “geloven .”
  …Voor de rest mag je zelf (nog) je plan trekken en zelf je boontjes doppen…Gelukkig
  Echter
  Het echte christelijke gebod( voor zover ik het heb begrepen vanuit mijn Roomskatholieke opvoeding over minstens 15 jaar ,maar wel lang geleden )heeft alles ( indien al niet uitsluitend ) te maken met de zorg voor- en de hulp die je bied ( en kunt bieden al naargelang je talenten en verwezenlijkingen ) aan je naaste….en of er een god , een vliegend spaghetti monster , een jebus of een heilige kikvors , een hemel of een hel, al dan niet
  bestaat( of je loon of straf zal worden ) , heeft er niets mee te maken ….
  stop gewoon het gekwaak , doe gewoon iets voor je medemensen :dat is iets anders dan als verlopen christenen en /of de zogenaamde afvalligen , de opgelopen wonden komen likken op allerlei discussies en/of doctrines te onderwijzen ;want het gaat om de mens en niet over “iets” anders om de medemensen beter te kunnen onderdrukken of te verdelen in vijanden en meelopers of in bokken en geiten …
  Move your ass
  en help jouw medemens
  want
  “Wat gij aan de minstens doet , dat doet ge aan mij “zei ooit iemand ….
  en leer hen ( indien ooit mogelijk ) zich te beschermen tegen de onbeschaamde oplichterijen ;
  DAT is( voor mij dan ) de boodschap en wat mij drijft:
  Weg met de goden ,de afgoden , en de hypocriete schaamlappenen /invullingen van het schijnheilige onbenul …
  DE mensheid moet volwassen worden en zelf zijn boontjes doppen ___ het is de hoogste tijd ___want anders verdwijnt ze gewoon , (samen met mijn kinderen uiteraard )
  Leve de mensen en de mensheid…
  Dat is mijn zorg en dat is in overeenstemming met waar het veelvuldig misbruikte icoon ” de christus” voor staat ..
  groet

 7. Tsjok, het spijt me zeer, maar ik mis de samenhang tussen de zinnen. Wat ik ervan begrijp is dat je het al dan niet bestaan van God irrelevant vindt voor een juiste opvolging van het christelijke gebod. Wel, dat vind ik best. Het is een beetje als de vrucht opeten en de pit uitspugen, maar dat is misschien ook wel de voorgeschreven eetwijze… Bedankt voor de openhartige uitleg!
  vriendelijke groet

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: