Close

Een aantal lezenswaardige blogbijdragen van een collega-blogger…

Onlangs kreeg ik een tweetje van Jan de Beer, waarin hij zijn weblog aanprijst. En hij schrijft best een aantal aardige zaken, vandaar dat ik toch mijn bloglezers even op een tweetal van zijn blogbijdragen wil wijzen.

Allereerst is er de meest recente bijdrage over Tien argumenten die we nooit meer willen horen in discussies over religie. Jan doet hier een eerlijke en goede poging om de maatschappelijke discussie over religie en atheïsme naar een hoger plan te tillen. Hij legt inderdaad de zere vinger op een aantal steeds weer terugkerende, maar ook doodlopende argumenten. Ik ben het weliswaar niet helemaal eens met zijn idee van wat theologie is/zou moeten zijn. Ik weet namelijk niet helemaal waarover hij het heeft als hij over “theologie” spreekt. Bedoelt hij systematische theologie (dogmatiek), of theologie als universitaire opleiding, of nog iets anders? Hij lijkt “theologie” te reduceren tot de bijbelwetenschappelijke disciplines zonder acht te slaan op systematische disciplines (godsdienstwijsbegeerte, systematische theologie, christelijke ethiek) of sociale disciplines (praktische theologie, godsdienstsociologie) of godsdienstpsychologie. Maar goed. Misschien dat hij daar nog eens een blogbijdrage aan kan wijden.

Een ander aanbevelenswaardige bijdrage heeft als centrale stelling dat de theologie meer atheïsten nodig heeft. Hij zegt in die bijdrage een heel aantal zinnige dingen, (zoals over het schijnbaar vergeten van predikanten wat hen in de eerste jaren theologiestudie al is bijgebracht), ofschoon opnieuw duidelijk wordt dat zijn verhaal toch de werkelijkheid niet echt dekt. Tijdens mijn studie theologie ben ik toch heel wat theologen tegengekomen die atheïst waren, en ik vermoed dat verreweg de meeste theologen aan grote universiteiten in ieder geval niet in één hokje kunnen worden gezet met de stereotype gelovigen die de gemiddelde atheïst (als die bestaat) voor ogen heeft. Niet alle theologen zijn (even) gelovig.

Maar dat terzijde – toch maar allemaal lezen, die bijdragen, want het scherpt de kritische geest!

%d bloggers liken dit: