Close

Da Vinci Code – waarom zo populair?

Ik zal de laatste wel zijn in Nederland (en vraag me af hoe lang ik dat nog kan volhouden), maar ik heb de Da Vinci Code nog niet gelezen! Alle heisa over de film gaat dus voor een deel aan me voorbij, hoewel ik de onderliggende ‘feiten’ natuurlijk wel ken. Ik heb jaren geleden twee of drie keer achter elkaar het boek Het Heilige Bloed en de Heilige Graal van Baigent et al. verslonden – en heb mijn kopie nog altijd staan. Browns boek, wat ik er dan over gelezen heb, is één en al plagiaat – die Engelse rechter die Brown vrijsprak van plagiaat heeft zijn huiswerk gewoon niet goed gedaan!

Toch is het grappig: de Rooms-Katholieke kerk maakt een enorme heisa van de film die morgen in premiere gaat. Lijkt me gewoon een toffe film – flauwekul natuurlijk, zoals alle Hollywood-films (met uitzondering van de Matrix trilogie !!), maar in ieder geval leuke flauwekul die tot denken aanzet. Vanavond was zelf een itempje in Twee Vandaag gewijd aan de Da Vinci Code en vanavond zullen ongetwijfeld meer actualiteitenprogramma’s hun vingers willen branden aan de film.

In Twee Vandaag werd gevraagd wat de populariteit van Brown-achtige boeken was. Waarom is de belangstelling juist nu zo groot? Eén literatuurcriticus zei: het komt omdat de post-religieuze mens zich toch nog diep van binnen aangetrokken voelt door religie. Een katholieke priester zei dat het komt omdat de mensen behoefte hebben aan zin die boven economische belangen uitstijgt. Allemaal waar, maar volstrekt triviaal.

De belangstelling voor Brown-achtige boeken komt mijns inziens voort uit de angst die onder mensen wereldwijd heerst. De samenzweringstheorieën van Brown zijn tegen de Rooms-Katholieke Kerk gericht, uiteraard. Maar stel je eens Bush voor: hoeveel ondergrondse operaties die het daglicht niet verdragen heeft Bushje lopen? Of is hij zo braaf en spreekt hij de waarheid? Nee natuurlijk niet! Hij liegt alles bij elkaar, en beduvelt zijn eigen volk – wat dat ook donders goed door heef! Brown teert op, maar voedt tegelijkertijd die achterdocht van mensen jegens alles wat macht heeft of representeert.

Kijk eens naar onze eigen overheid: vanavond voor Twee Vandaag was een politicoloog van de VU die beweerde dat de timing van de Zembla-uitzending was geënsceneerd door de partijleiding van de VVD om Rita Verdonk weg te krijgen. Achterdocht en samenzwering, ze zijn overal. Zelfs Intelligent Design wordt gevoed door de achterdocht van mensen tegen de ondoorgrondelijke, esoterische en elitaire natuurwetenschappen, waar niemand meer iets van schijnt te weten. Tegen manipulatie met gentechnologie. Tegen kloonexperimenten in donkere laboratoria. Het verzet van ID tegen wetenschap wordt door die achterdocht gevoed.

De complottheorieën en achterdocht jegens machthebbers hoort bij onze tijd – een tijd waarin het overzicht weg is, waar niemand meer verantwoordelijkheid wil nemen voor risico’s en de schuld afschuift op anderen (zie: onze politici). Mensen zijn niet mondiger geworden, maar wel achterdochtiger. En die achterdocht spekt de portemonnee van Brown c.s.

%d bloggers liken dit: