Close

Christelijke spam?

EDIT, November 7, 2006: Since I get many visitors from English-speaking areas in the world, and Frank Eeken is expanding his spam-campaign now to a global level, I will explain in plain English what is described in Dutch below:

What I describe there is my experience with Frank Eeken, who now is active on many English forums to ejaculate his opinions about the so-called medium Jomanda (my guess is he has a crush on
her). I’m a
theologian, specialized in the interaction of science and religion, and
once he discovered my website (http://www.tasmedes.nl),
he started to bombard me with e-mails about Jomanda and how she was
treated unfairly by the Dutch media. Since I didn’t appreciate that –
the content of those e-mails was very incoherent and obviously
delusional – I wrote this small piece about Frank Eeken on my weblog. You
can guess what happened: Frank Eeken started bombarding my weblog with
spam remarks, randomly placed under all kinds of topics. I had to
restructure my entire weblog and restrict responses because of this
idiot! By searching on Google, I found out that Frank Eeken was
‘famous’ for harassing Dutch forums and weblogs dealing with religious
or esoteric matters. Now he seems to have shifted his territory to
international forums…

I even went so far as to contact his
provider (which I found out through the headers in the e-mails he sent
me) and to complain there about Eeken’s activities. Don’t know what
happened with those complaints though. Anyway, it’s really sad to see
that he’s up and spamming again. 

I
advise all of you to don’t take this guy seriously. This is again a
nutter involved in conspiracy theories. He has real issues, I guess big
psychological problems. Perhaps he should consult Jomanda about this. 

Cheers,

Taede

——————————————————————————-

Af en toe word ik toch zo ziek van bepaalde gasten! En dan met name van die gasten die spam versturen. Kijk, penisvergroters, Viagra, neprolexen, ach dat kan nog eens van pas komen. En ja, ik win ook nog wel eens een loterij of krijg zomaar de poen van een of andere Afrikaanse generaal aangeboden… Kan allemaal nog door de beugel.

Maar je hebt van die gasten die omwille van een of andere ideologie spam gaan versturen. Ene "Frank Eeken" is zo’n idioot. Ik heb eens wat op internet rondgeneusd, en het blijkt dat Frankie een oogje op Jomanda heeft laten vallen. Ik kreeg laatst ook al mailtjes over Sylvia Millecam van hem toegestuurd. In ieder geval blijkt nu dat er op Internet meer weblogs over deze gast schrijven. Hij blijkt in 2004 al aktief te zijn, getuige deze weblog. En kijk ook eens hier op Google.

Ik kreeg ook van deze gast een e-mailtje toegestuurd dat ik de lezer niet wil onthouden. Hoewel e-mail op een weblog niet ongevraagd geciteerd mag worden, doe ik dat hierbij wel – aangezien ook Eeken mij ongewenst deze troep toestuurt:

UW WIL GESCHIEDE

 

Passieve ‘mede-gelovige’ Inspectie Gezondheidszorg: 

 

Geloof mag Wetenschappelijke Diagnose overtroefen ?

Geloof mag diagnoses stellen en houdt mensen af van reguliere zorg ?

Dogmatisch geven van Valse Hoop ?

Scheiding Kerk en Staat leidt tot onnodige sterfgevallen en jaagt mensen de dood in ?

Door Frank Eeken, 9 juli 2005

Het volgende, met in het achterhoofd de heksenjacht op Jomanda, de
conclusies over haar in het IGZ-rapport, en het feit dat ik de
Inspectie Gezondheidszorg een aantal maal een aantal jaar geleden al
eens had gewezen op de religieuze gemeenschap Levensstroom in
Leiderdorp naar aanleiding van televisie uitzending in 2001 en nog een
keer op 5 april 2002 bij ‘Het beste uit Lang Leve, Ned3, VARA’.

Een gemeenschap welke ‘vanuit het hoge geleid wordt door evangelist,
broeder Zijlstra wie Nederlanders bevrijdt van hun kwellingen en
ziektes’ d.m.v gebedsbijeenkomsten en de
Jomanda-wel-bekende-handopleggingen waardoor, volgens de Levenstroom
website destijds, bijvoorbeeld iemand uit de rolstoel opstond, wat
eveneens een bekend fenomeen is bij Jomanda (AD, ‘Jomanda en de dood
van Sylvia’ 24 december 2004, Allard Besse) en verder mensen genezen
van reguliere diagnoses (bekkeninstabiliteit , fibromyalgie, depressie,
verslaving aan heroïne, cocaïne, xtc-pillen en alcohol, afbrokkelende
botten, whiplash en van multiple sclerose) met als oorzaak:

 

VOLGENS ZIJLSTRA

# "velen volgen niet meer de principes van Jezus, ze hebben geen enkel fundament meer, en zonder dat wordt ons levenshuis een ruïne",

# " De boodschap van Jezus is: leef zonder vrees, want God is
groter dan uw vrees. Jezus wees ons de weg hoe eruit te komen. Hij
leerde dat zorg, angst en vrees de meest verwoestende dingen zijn die
een mens in zijn hart kan opnemen, en dat die als onkruid moeten worden
uitgeroeid. En het middel om ze uit te roeien, is het evangelie
".

 

DAGBLAD TROUW   meldde over Levensstroom – 

– (1) op 10 februari 2005 (‘Religieuze heelwijzen groeien tegen medische bewijslast in’) – 

"Evangelist Jan Zijlstra van de Leiderdorpse gemeente De
Levensstroom adverteert zelfs met genezing, en met succes: hij laat een
nieuwe kerk bouwen en trekt overal in het land volle zalen"
 

– (2) en op 11 juni 2005 (‘  Bij Zijlstra doet Jezus nog altijd wonderen’) –

 

– ".. De geplande nieuwbouw blijkt beslist geen luxe…"

– "…Daarnaast houdt hij grootscheepse campagnes in heel Nederland en België.."

– "…Zelf laat de evangelist niet af te benadrukken dat niet
Jan Zijlstra, maar de Here Jezus geneest. Hij is alleen het
instrument…."

– "…Natuurlijk moet Jan Zijlstra van de vergelijking met
Jomanda niks hebben. ,,Ik predik het evangelie. Ik geloof in het
reinigende bloed van Jezus Christus. Jomanda gelooft in instraling door
hogere machten.”

– "Een lange reeks getuigenissen. Verlamden stonden op uit hun
rolstoel, benen hoefden niet afgezet, tumoren smolten als sneeuw voor
de zon. En steevast keken de artsen lelijk op hun neus"

– "Een vrouw met een kruk en een medicinale nekkraag beklimt het
podium. Jan Zijlstra: ,,De reuma zit overal?” Ze kan het alleen maar
be amen. De evangelist belooft haar ‘nieuw en schoon bloed’ in de naam
van Jezus. ,,Laat Uw kracht van genezing komen tot deze vrouw”, bidt
hij. Dan, met stemverheffing: ,,In de náám van Jezus leg ik je de
handen op. Ik zeg tegen de pijn om die nek te verlaten.” De kraag gaat
af. Verbaasd beweegt de vrouw haar hoofd. Ze steekt haar kruk omhoog.
Geëmotioneerd verlaat ze de kerkzaal, op weg naar het Nazorgteam"

– "De voorganger doet het tegenwoordig wat kalmer aan. Vorig
jaar werd hij zelf getroffen door een hartinfarct. God wilde hem wakker
schudden, zegt hij. ,,Ik had verschrikkelijk onverstandig geleefd. Maar
ik heb het in orde gemaakt met God.” Uiteraard gebeurde er nog een
wonder. De cardioloog dacht aan een openhartoperatie. ,,Ik heb voor me
laten bidden. Het was niet nodig. En zie, ik ben er nog steeds.”

– " Dat hij nu in een menigte feilloos kwalen kan aanwijzen (‘U
heeft iets aan uw darmen’) noemt hij ‘goed luisteren naar de woorden
van God’. ,,Die ervaar ik in mijn hart. Het is God die de gave geeft.
En als ik niks hoor, mag ik God niets verwijten.”

– "Maar met wetenschappers heb ik niets op. Zij breken het vertrouwen in God af"

– "Ik denk wel dat een gezond leven het resultaat is van een
relatie met God. Mensen die een relatie met de Heer hebben, zijn
gezonder dan mensen die zonder God leven. Dat is zeker aan te wijzen"

(BRON-   http://www.trouw.nl/religieenfilosofie/degodvannederland/artikelen/1118380714598.html   )

 

EO DOCUMENTAIRE – ‘UW WIL GESCHIEDE’ I

do 30 juni 2005

Een confronterende documentaire over de schaduwkanten van
gebedsgenezing. Een indringend en onthutsend portret van een jong stel
dat in verwachting is van hun eerste kindje. Al tijdens de zwangerschap
wordt vastgesteld dat het met dit kindje niet goed gaat. Ze bidden,
geloven en raken overtuigd van een wonder. Maar hebben ze ook echt de
stem van God gehoord ? Dorien, 28 jaar en werkzaam als verpleegkundige
, is getrouwd met Jeroen Hubertse, ook 28 jaar en werkzaam als laborant
radiologie . Zij is in verwachting van een niet levensvatbaar kindje.
De diagnose, vastgesteld door echo’s en een vruchtwaterpunctie, is
trisomie 18 (o.a. een ernstige navelbreuk, darmen uit de buik, een
grote hartafwijking, geen kleine hersenen, dubbele lipspleet). Dit
houdt volgens medici in dat het kindje ernstig mismaakt en niet
levensvatbaar is. Dorien overweegt om het kindje eerder te laten komen,
maar tijdens die overwegingen komen ze in contact met een groep
gebedsgenezers en bezoeken ze een aantal diensten. Dorien en Jeroen
hebben een christelijke achtergrond en zijn ontvankelijk voor het
geloof in een wonder.

Bovendien zijn ze wanhopig, kwetsbaar en willen niets liever dan
toch een gezond kindje krijgen. Als tijdens een bijeenkomst van een
groep Russische gebedsgenezers het ongeboren kindje in de buik van
Dorien genezen en gezond wordt verklaard, zetten ze alle twijfel
overboord: God geeft hun een gezonde zoon. Er wordt hen op het hart
gedrukt om niet naar de artsen te luisteren, geen beelden te geloven en
niet te praten met mensen die ze aan het twijfelen brengen. Twijfel zou
kunnen veroorzaken dat het kind toch nog zou kunnen overlijden. Dorien
en Jeroen raken hierdoor in een isolement en zijn niet meer
ontvankelijk voor andere gedachten of uitkomsten. Er formeert zich een
gebedsgroep om hen heen die met hen meegeloven, meebidden en elkaar
bevestigen dat er een gezonde zoon zal worden geboren.

De kinderkamer wordt ingericht, een buggy gekocht. Om de drie weken
een controlebeurt bij de gynaecoloog waarbij de arts niet weet dat ze
geloven in een wonder en pas tegen het einde op de hoogte wordt gesteld
van hun stellige overtuiging. Bij 30 weken breken de vliezen. Alle
tekenen die wijzen op een normaal medisch verloop van de diagnose
worden afgewezen. En dan is het moment daar dat de bevalling zich
aankondigt. Documentairemaakster Margit Balogh is er bij als het uur
van de waarheid aanbreekt en de vraag zal worden beantwoord of zij echt
de stem van God hebben gehoord.

BRON-

   
 

  http://www.eo.nl/uwwilgeschiede/ 

http://www.eo.nl/portals/programs/article.jsp;jsessionid=2C1DDD37FFABB536F7D8211A614D8855.mmbase03?article=6302753&season=5386558

   

 

EO DOCUMENTAIRE – ‘UW WIL GESCHIEDE’ II

(het vervolg / de afloop)

 

CHRONOLOGISCHE CITATEN UIT DE UITZENDING

 

–   Dorien: "Het maakt niet uit wat de mensen om me heen zeggen"

–   na gebedsbijeenkomsten: "Het kind zal leven. Dit wonder", "Overtuigd van een wonder", "Ons kindje is genezen"

–   na een gebedsbijeenkomst Utrecht – pijn in haar buik: "gebedsgroepen die allemaal geloven dat het kindje gezond is" "veel steun aan gebedsgroepen" , " ik had God’s stem verstaan"

–   in gesprek met een arts: "mededeling
aan u dat wij geloven dat wij een gezond kindje krijgen, geen twijfel
aan uw diagnose, wetenschap, maar God staat boven alle dingen, God kan
met de knip van de vingers alles doen", "overgeven aan natuurlijk
beloop", "God gaat leidden
"

–   Jeroen: "Sommige mensen begrijpen het niet, dan heeft geen zin meer om het te zeggen, maar mensen brengen me niet meer aan het twijfelen"

– bij verlies vruchtwater en gesprek met arts: "tegen medici ingaan, zeggen wat ik wil, dat u dit en dat doet, tegen uw advies in, een sterk gevoel dat God dat wil"

– in gesprek met arts: "onmogelijkheden bij geboorte, God heeft
me geleid bij zwangerschap, heeft me dingen laten zien, er is veel
gebeden voor het kindje, ik ben niet geinteresseerd in wat kan gaan
gebeuren met kindje bij geboorte, wij gaan er vanuit dat het gezond zal
zijn, ook met hypothetische afwijkingen bij geboorte houden we geen
rekening mee
"

– Na kopen van kleertjes voor kindje – Dorien: "We raken in een
isolement, familie, alleen nog contact met gebedsgroep, als kindje
geboren wordt zullen ze het allemaal begrijpen
"

– Dorien: "Ik weet niet wat goed voor mij is. God weet dat"

– Dorien: "Het gaat niet om het kindje of het moedergevoel. Het gaat over een kind van God"

– opname ziekenhuis – Dorien: "Ik maak me geen zorgen. Komt allemaal goed"

– Enige tijd na de geboorte van het kindje, overlijdt het. Het
kindje heeft geleefd van 18:29 – 18:57 en overleed in de armen van zijn
vader.

– Op een gebedsbijeenkomst – Dorien: "wat ik gedaan heb was goed. Het was Gods wil" – alle leden van deze gebedsbijeenkomst waren enigszins in de war – "We moeten gaan koppensnellen, de vijanden", "Het is niet af, we gaan door", " Het kindje tot leven wekken. Het is niet voorbij"

– Dorien kreeg een psychiater aan haar bed en naderhand is er therapie voor beiden

– Dorien: "Boos op God"

Waar is het wetenschappelijk bewijs dat deze evangelisten,
gebedsgenezers etc uberhaupt ‘uit naam van Jezus’ spreken en/of mogen
genezen en/of uberhaupt kunnen genezen ? Hebben zij een reguliere
opleiding gehad ? Zijn hun ‘behandelingen’ wetenschappelijk getoetst op
werkzaamheid ? Dit wordt passief en dus goedkeurend toegestaan door de
IGZ en de politiek, zodat het debat Religie en Wetenschap van Minister
van der Hoeven een terechte is, omdat de conclusie getrokken kan
worden, gezien het ‘onderscheid’ wat blijkbaar gemaakt wordt tussen een
Jomanda en een Zijlstra etc., dat de IGZ en de politiek eveneens
‘geloven’, terwijl men waant dat er scheiding van Kerk en Staat
bestaat, dat dit soort mensen ‘uit naam van Jezus spreken’, terwijl men
veelal waant een zogenaamd neutraal standpunt in te nemen en/of
ongelovig te zijn en/of dat wetennschappelijk bewijs een
doorslaggevende rol speelt bij bepaalde beslissingen ?

Het kan zijn dat er wel scheiding van Kerk en Staat wordt
voorgespiegeld aan miljoenen mensen, maar dat er ondertussen (onbewust)
misschien een onderscheidende scheiding wordt gemaakt, ter bepaling van
wanneer wel en wanneer niet de IGZ ingrijpt,

– # enerzijds tussen het wel of niet gebruiken van ‘het evangelie’
ter genezing, waarbij de IGZ het evangelie ondersteunt, wat m.i. juist
niet duidt op een scheiding van Kerk en Staat, en degene die niet het
evangelie gebruikt wie dan vervolgens een misleidend nationaal kritisch
rapport krijgt toegeschoven met als zeer gegronde zeer
wetenschappelijke motivering: ‘de media’.

– # en anderzijds tussen een bekende volwassen veel in de media
geziene Nederlander (Sylvia Millecam), waardoor meer risico zou bestaan
voor beschadiging van het eigen imago, en een onbekend klein onschuldig
burgertje.

Ik maak dat onderscheid niet en ik vind het schandalig dat dit wel
(onbewust) gebeurd en/of passief toekijkend wordt toegelaten, hoe een
mede-mens pijn, leed en verdriet mag worden aangedaan onder het
verschuilende mom van ‘Het Geloof’.

God en Jezus zijn voor sommigen een Goeroe ? Daar waar Jezus m.i.
op de eerste plaats mens was. Het arianisme wat door de kerk aan de
kant is gezet op het concilie van Nicea in 325 omdat enkelen individuen
van mening waren dat Goddelijkheid, Jezus’ mens-zijn mocht overtroefen
terwijl er m.i er een gelijkwaardige balans dient te zijn tussen
mens-zijn en Goddelijkheid omdat we "allemaal KINDEREN (= mensen) zijn
van God". Zonder mens immers geen enkele Goddelijkheid. Het resultaat ?
Zie de huidige maatschappij – WE MOGEN GEEN MENSEN MEER ZIJN met
gevoelens, frustraties, woede en emoties !! ?? Zoals Jezus in de tempel
kwaad kon worden. ‘Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’, ‘We moeten
ons niet laten leidden door emoties in dit debat’.

Jezus als mens, met een eigen vrije wil en eigen vrije keuze, die
zijn eigen verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden letterlijk als
een eigen kruis gedragen heeft, zonder schuld te leggen bij anderen
en/of grotere gehelen. Het machtige voorbeeld van liefde voor ‘alle
mede-mensen zonder uitzonderingen’ (b.v. wie wel of niet gelooft), die
op Golgotha stierf omdat de mensheid zijn alomvattende (menselijke)
liefdeskracht niet begreep.

Jomanda: "Doordat mensen veel meemaken ontstaat bewustwording van het MENS-ZIJN".

 

Gezien bovenstaande, dan ook nog wanen dat een Jomanda levenSgevaarlijk is !!

Wie houdt nu wie voor de gek ?

 

 

*********************************************************

 

*******  DISCLAIMER ************

*********************************************************

No rights can be derived from this message. This electronic
email-message can be confidential and is exclusively intended for the
addressee. If you have received this mail by mistake, in error, you are
requested to inform the sender and destroy this message. It is not
allowed to revise, disclose, reveal this message, whole or partially,
to third parties. And / or publish this message, whole or partially, in
any way (e.g. on a website or a forum) without the author’s permission.
The sender excludes any liability from when the information in this
e-mail does not correctly, incomplete or not in time, reach the
addressee, as well if damage arises as a result of this e-mail. The
sender does not guarantee that this message can be free of interception
or manipulation by third parties or computer programmes which are used
for email messages and transmitting viruses.

********************************************************

   


_______________________________________________
Search for businesses by name, location, or phone number.  -Lycos Yellow Pages

http://yp.lycos.com

 
 
 

 

Dit is dus je reinste flauwekul en lijkt geschreven door iemand die niet helemaal spoort. Er zit helemaal geen lijn in het betoog (wat voor betoog?). Dit is gewoon onzin.

Affijn, Eeken stuurt deze bagger wel lekker naar iedereen van wie hij het e-mailadres kan bemachtigen. Wie deze Frank eens de waarheid wil zeggen, dit is het e-mailadres waar de mail vandaan komt:eeken_90@lycos.com.

Sommige mensen zou je gewoon moeten verbieden een computer aan te schaffen…

4 thoughts on “Christelijke spam?

 1. Quote website Taede A. Smedes –
  ” If you have any questions, remarks, or any other thoughts you would like to share with me, please don’t hesitate to send me an e-mail or contact me otherwise ”

 2. Het kan best zo zijn dat ik op mijn website mensen uitnodig om mij een reactie te sturen. Maar de reactie die ik per e-mail ontving is gewoon een onzinnige, onsamenhangende klomp domme opmerkingen die ik met geen mogelijkheid kan interpreteren als gerelateerd aan zaken die ik op mijn website beschrijf.
  Bovendien kan ik mensen die wel e-mails sturen, maar die zich achter een Lycos e-mailadres verschuilen en de mail ondertekenen met slechts wat initialen absoluut niet serieus nemen.

 3. [i]Het kan best zo zijn dat ik op mijn website mensen uitnodig om mij een reactie te sturen. Maar de reactie die ik per e-mail ontving…..[/i]
  Het kan zijn dat je enkel een bepaald ‘soort’ e-mails van een bepaalde ‘soort’ mensen wilt ontvangen. Ik zou dat er dan even bij zetten.
  [i]Maar de reactie die ik per e-mail ontving is gewoon een onzinnige, onsamenhangende klomp domme opmerkingen…[/i]
  …Theoloog Taede A. Smedes, wijst in dit verband op de beperkingen van het menselijk voorstellingsvermogen….
  Kun je exact aangeven wat onduidelijk is ?
  Welke ‘ideologie’ zit daar volgens jou achter ? Het arianisme wat door de kerk aan de kant is gezet op het concilie van Nicea in 325 ?

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: