Close

Citaat Vincent Icke

Er kwam eens een promovendus zo wit als een laken naar me toe met een brief in zijn hand, van een meneer die hem eerder een brief had geschreven over een of andere theorie die hij had. De promovendus had in zijn kostbare tijd een keurige brief teruggeschreven met een uitleg waarom die theorie niet kon kloppen. Daarop volgde een brief waarin hij met de dood bedreigd werd. De briefschrijver zou hem komen halen, doodschieten, met messen bewerken, enzovoort.

Ik heb toen zelf een brief op poten naar die man gestuurd, met de vraag waar hij het lef vandaan haalde om onze promovendi met zulke taal lastig te vallen. Na twee weken werd ik gebeld door een beveiligingsbeambte van de strafgevangenis in Leeuwarden. Bleek dat de briefschrijver daar gedetineerd was! Nou, als je daar komt te zitten heb je écht iets op je kerfstok. Daar zitten hele onfrisse mensen.

Die beveiligingsbeambte wilde vervolgens weten hoe die brieven door de beveiliging van de gevangenis hadden kunnen komen. Aan dat onderzoek heb ik meteen meegewerkt. Want het zal je toch maar gebeuren dat zo’n persoon na jaren vrijkomt en zijn bedreigingen gaat uitvoeren.

Nu was dit een unicum. Maar het is mij bij lezingen meer dan eens overkomen dat mensen ui thet publiek begonnen te schelden. “Je denkt wel dat je professor bent, maar je weet nog minder dan mijn kat, arrogante lul!”

Een citaat uit een interview met de Nederlandse kosmoloog Vincent Icke in Scientific American, Nederlandstalige Editie, Nummer 1, 2006, pag. 65.

%d bloggers liken dit: