Close

Bedenkingen bij het Symposium “De Brave Aap”

Ik kreeg zojuist van Johan Braeckman de aankondiging toegemaild voor het symposium “De Brave Aap” dat op 8 februari a.s. in Amsterdam zal worden gehouden (zie HIER). Ik denk dat ik de aankondiging al eens eerder had gezien, maar er stond nu meer over het programma op de site.

Toen ik dat programma zag, leek het me in eerste instantie best interessant. Er zijn lezingen, er is muziek. Leuk initiatief om het Darwinjaar in te luiden, zo dacht ik. Bas Haring komt, en Herman Philipse – goede sprekers. Ook Chris Buskes komt, en Jan Verplaetse, de Gentse hoogleraar die recent het (lijkt mij interessante) boek Het morele instinct heeft gepubliceerd (ik moet het nog bestellen en lezen, maar het lijkt me een erg interessant boek).

En toch.

Op de site stonden ook een aantal videoboodschappen. Als je op de plaatjes klikt, word je naar Youtube geleid, waar de videoboodschappen gepost zijn. En wat schetst mijn verbazing! Alle boodschappen (op de nietszeggende van Lex Hagenaars na) schuiven het symposium naar voren als een anti-creationistisch event. Rein Zunderdorp (spreekt het zelf uit als ‘Zunderdurp’) van het Humanistisch Verbond spreekt zelfs van het symposium “om elkaar te sterken in de strijd tegen dogma’s en de vooroordelen”.

(Wie kent trouwens Sarah Strous, de “Oprichtster” van de “Seculiere Coalitie”, waarover ik op internet niets kon vinden, maar die blijkens haar videoboodschap politieke ambities heeft – over de schending van de scheiding van kerk en staat gesproken!)

Wat is nu het doel van het symposium? Is het nu bedoeld om Darwins wetenschappelijk werk te bejubelen – een zeer goed initiatief wat mij betreft! Darwin heeft geweldig werk verricht. Of wordt hier Darwin voor het karretje van verlichtingsfundamentalisten gespannen die proberen wetenschap tot seculiere religie te verheffen – inderdaad tot ideologie? Wie het programma bekijkt, vermoedt het eerste. Wie de videoboodschappen bekijkt, vermoedt het tweede.

En als het dan over creationisme etc. gaat – waarom dan geen onderdeel over religieuze ideeën? Waarom geen item over creationisme of een verhaal van een theoloog die juist laat zien dat evolutie en religie heel goed samengaan?

Nee, dit is een symposium dat van alle kanten riekt naar ideologische invloeden. Er zullen ongetwijfeld interessante en wetenschappelijk verantwoorde symposia plaatsvinden de komende maanden – maar dit symposium is pure ideologie. Mij lijkt dit symposium dus niet naar de geest van Darwin zelf… 

19 thoughts on “Bedenkingen bij het Symposium “De Brave Aap”

 1. Sarah Strous is persoonlijk medewerker van Alexander Pechtold. D66 dus, linksliberaal. Het zegt veel over de bijeenkomst. Het wordt vast gezellig, seculiere preken met genoeg tijd ertussen om broeders in het ongeloof te ontmoeten en gal te spuien op ‘de’ gelovigen.
  Het is jammer dat Darwin misbruikt wordt door liberale modernisten voor de verkondiging van hun seculiere religie.

 2. Aan het programma is te zien dat bij dit symposium de evolutietheorie vooral als een filosofisch onderwerp wordt gezien. Er staat geen enkele evolutiebioloog of geoloog op de sprekerslijst. Dat is precies wat de creationisten willen: er een puur filosofisch onderwerp van maken, zodat allen die de evolutietheorie serieus nemen als atheist kunnen worden weggezet. Dat is natuurlijk ook wel het karakter van het evo-crea debat: er nemen veel mensen aan deel, die geen natuurwetenschappelijke achtergrond hebben. Dat is, gezien het onderwerp, ook niet verbazingwekkend, maar het maakt het debat er niet gemakkelijker op. Het symposiumprogramma had beter een natuurwetenschappelijk en een filosofisch deel kunnen hebben.

 3. Inderdaad heel klef allemaal. En dan ook nog op zondag dan weet je bijna zeker dat een gelovige de pret niet zal komen verstoren. Wonderlijk eigenlijk dat grote mensen met zoveel verstand kennelijk dit soort manifestaties van gelijk nodig blijken te hebben…. nou ja wonderlijk ook weer niet natuurlijk want in het 19e eeuwse Duitsland riepen de knapste koppen de meest bizarre dingen.

 4. Taede schreef: “Rein Zunderdorp van het Humanistisch Verbond spreekt zelfs van het symposium “om elkaar te sterken in de strijd tegen dogma’s en de vooroordelen””.
  Wat is daar precies mis mee? Welke dogma’s en vooroordelen? Jij bent toch niet vóór dogma’s en vooroordelen? Heb jij op je blog niet altijd de strijd aangebonden tegen dogma’s en vooroordelen? Heb jij één dogma of vooroordeel dat je zou willen verdedigen? Laat maar horen.
  PS: ik heb de filmpjes nog niet gezien. Die zijn er op geplaatst nadat ik me had opgegeven.

 5. @Gert,
  Ik ben niet vóór dogma’s en vooroordelen, maar het punt is dat als je het filmpje bekijkt, dat duidelijk is dat Zunderdorp doelt op godsdienst. Daarmee wordt dus Darwin en zijn evolutietheorie voor de kar van een ideologie gespannen, namelijk die van het seculiere humanisme en atheïsme om religieus geloof te bestrijden. Ik vind dat verwerpelijk, net zo verwerpelijk als de ideologie onder creationisme en Intelligent Design.

 6. Taede en Gerdien,
  wanneer de gezamenlijke kerken in Delft een serie avonden houden over hete hangijzers, en waar bv René Fransen een lezing houdt over Schepping en evolutie, dan ga je daar ook niet heen, omdat het ideologisch gekleurd is?
  http://www.hetehangijzers.nl/
  Verder schrijft Taede: “Daarmee wordt dus Darwin en zijn evolutietheorie voor de kar van een ideologie gespannen, namelijk die van het seculiere humanisme en atheïsme om religieus geloof te bestrijden.”
  Zegt Zunderdorp dat hij religieus geloof wil bestrijden of is dat jouw interpretatie?

 7. Wanneer Verlichtingsfundamentalisten het over dogmata hebben, dan spreken ze meestal over concurrenten van hun eigen dogmata vooruitgang en rationalisme.

 8. Taede, je hebt de vraag niet beantwoord: Zegt Zunderdorp dat hij religieus geloof wil bestrijden of is dat jouw interpretatie?
  Zunderdorp is geen ‘Verlichtingsfundamentalist’, het juiste woord is sowieso ‘Verlichtingshumanisten’, je kunt dus niet eens goed lezen, maar gebruikt een scheldwoord. Verlichtingshumanisten vormen een subgroep binnen het humanisme in Nederland.
  Dus: je legt Zunderdorp woorden in de mond, gebruikt scheldwoorden, scheert mensen over één kam: dat zijn allemaal slechte motieven om een symposium over Darwin ‘te boycotten’. Een symposium waar die mensen die je aanvalt niet eens op het lijstje van sprekers staan. De andere videoboodschappen doen alleen een oproep om naar het symposium te gaan en maken helemaal geen reclame voor een ideologie, ook de voorzitter van de Vrijdenkersvereniging niet.

 9. @Gert,
  Ik heb geen zin om hier een ellenlange discussie te voeren over interpretaties. Zoals Rutger ook al aangeeft, moet je wel van de trap gevallen zijn om niet te zien dat de mensen op de filmpjes het congres als een ideologisch, atheïsme-congres aanbevelen waarin Darwin wordt gebruikt in de strijd tegen religieus geloof. Coen Brummer – de initiatiefnemer van de stickeractie, die gisteravond ook aanwezig was bij de radio-uitzending – heeft gisteravond ronduit toegegeven dat het een “atheïsme-congres” was (zijn woorden).
  Ik denk dus dat zonneklaar is wat de mensen in de filmpjes bedoelen.
  Dus ga ik je nog een keer (laatste keer) uitleggen wat mijn probleem met dit congres is: Bij de Hete-hangijzer-avonden wéét je dat dit ideologisch getinte avonden zijn. Je weet dus waarvoor je komt of waarvoor je thuisblijft. Dat is bij het Darwinday-congres NIET het geval. De folder doet het overkomen alsof het een congres is waar Darwins achievements ter sprake komen. Een wetenschappelijk congres dus. Prima, niets mis mee, zeer interessant zelfs. Echter, als ik dan de filmpjes op de website zie, dan krijg ik – en dus niet alléén ik – sterk de indruk dat die wetenschappelijkheid als dekmantel wordt gebruikt voor een agenda, namelijk het seculiere humanisme, verlichtingshumanisme, of – in mijn ogen – verlichtingsfundamentalisme aan te prijzen en alle vormen van “dogmatisme en bijgeloof” – religie dus – aan te vallen met Darwin in het vaandel. Dus ik zeg het nogmaals: hier wordt Darwin voor het karretje van een ideologie gespannen.
  Dus nogmaals samengevat: mensen die de folder lezen, denken dat ze naar een wetenschappelijk-getint congres komen, maar het blijkt uiteindelijk te gaan om een apologetische bijeenkomst om atheïsme te promoten in naam van wetenschap.
  Als het als een atheïsme-congres was gepropageerd op de flyer, was er niets aan de hand geweest. Dan was zonneklaar geweest wat de strekking van het congres was. Nu is het simpelweg misleiding. En daar zit mijn punt.
  Laat me een ander (enigszins extreem) voorbeeld gebruiken. Stel dat er een congres zou worden georganiseerd over de Holocaust. Er staan allerlei wetenschappers op het programma die historische aspecten van de Holocaust zullen bespreken. Maar op de website staan filmpjes waarin bijv. de weduwe Rost van Tonningen, iemand van het Vlaams Belang, iemand van de Centrum Democraten, de Partij voor de Vrijheid, etc. dit congres aanprijzen. Dan word je toch zeer achterdochtig naar de agenda achter dit congres. Zou jij dan denken dat het hier om een serieus wetenschappelijk congres gaat? Of zou je dan toch vermoeden dat het de organisatoren om iets anders te doen is?
  Waarom staan er geen filmpjes op de website waarop Frans de Waal, Jan van Hooff, Robbert Dijkgraaf (als president van de KNAW) en andere wetenschappers dit congres aanprijzen?
  Ik denk dat een congres als dit Darwinday-congres de wetenschap meer kwaad doet dan goed. Immers, een congres als dit geeft munitie aan creationisten die beweren dat de evolutietheorie doordrenkt is van ideologie. En de verlichtingshumanisten geven met dit congres die creationisten gewoon gelijk. Dan kom je dus nooit een steek verder. Echt een kwalijke zaak.
  Als jij ervoor kiest om moedwillig je ogen te sluiten en blijft volhouden dat de mensen op de filmpjes “slechts” het congres aanprijzen, dan zijn we simpelweg uitgepraat.

 10. “Ik heb geen zin om hier een ellenlange discussie te voeren over interpretaties.”
  Die truc heb je vaker toegepast!
  Je herhaalt je mening, en zegt vervolgens dat je er niet verder over wilt discussieren.
  Daarmee zeg je eigenlijk: ik wil het laatste woord.
  Als je een mening verkondigd, dan dien je die te verdedigen tegen de kritiek van je opponent.

 11. @Gert,
  Ik zeg niet slechts mijn mening, maar bovendien een voorbeeld om een reden voor mijn argwaan te geven. Ik heb dus jouw kritiek beantwoord. Ik ben blijkbaar niet de enige die vraagtekens bij het congres stelt (dat Gerdien dat ook al had gedaan, wist ik niet). Als jij blijkbaar toch vindt dat het hier een wetenschappelijk verantwoord en neutraal congres over de evolutietheorie betreft en dat er geen enkele aanleiding is om te vermoeden dat er achter het congres een ideologische agenda schuilgaat, tsja, dan houdt het wat mij betreft gewoon op. We kijken dan gewoon anders tegen de zaken aan. Als jij dat een truc vindt, so be it; da’s dan jouw mening. Dan is het twee verschillende meningen, einde verhaal.

 12. Nee, ik schreef dat wat ik een truc vond is dat je zegt “Ik heb geen zin om hier een ellenlange discussie te voeren over interpretaties.” Dat is zeer irritant.
  En deze twee opmerkingen zijn ook bijzonder irritant: “tsja, dan houdt het wat mij betreft gewoon op” en:.
  “Dan is het twee verschillende meningen, einde verhaal”.
  Dat is geen eerlijke en open manier van discussieren.
  Je trekt je terug uit de discussie met een noodsprong.
  Zeggen dat “iets je mening is”, is nl. helemaal géén verdediging van die stelling. Het voegt helemaal niets toe, het is geen argument.
  En: “het houdt wat mij betreft gewoon op” en “einde verhaal” betekent dat je weg wilt komen met een ondeugdelijke, overdedigbare stellingname. Een stelling die de werkelijkheid geweld aan doet, maar waar je kennelijk erg aan hecht bent en die je niet wilt loslaten.
  Wat je behoort te doen in een eerlijke discussie: je precisieert je stelling, óf je wijzigt hem, óf je trekt hem terug.

 13. Gert, ik heb in het voorgaande argumenten gegeven en een voorbeeld ter verheldering. Jij gaat daar niet op in, maar gaat me ondertussen aanwrijven dat ik een “mening” huldig. Jij schrijft bovendien En: “het houdt wat mij betreft gewoon op” en “einde verhaal” betekent dat je weg wilt komen met een ondeugdelijke, overdedigbare stellingname. Een stelling die de werkelijkheid geweld aan doet, maar waar je kennelijk erg aan hecht bent en die je niet wilt loslaten.
  Waarom doet mijn stelling de werkelijkheid geweld aan? Kom jij dan eens met argumenten dat dit wel een fatsoenlijk congres is? En waarom ga jij niet in op mijn argumenten (goed lezen)? En waarom negeer je de stelling van anderen die net als ik vraagtekens stellen bij het ideologisch gehalte van het congres? Zijn wij allen zo wereldvreemd en zien we de werkelijkheid niet zoals zij is, en heb jij de pretentie dat jij de enige bent die alles helder en scherp voor ogen heeft?

 14. 1) WAAR BEN JE BANG VOOR TAEDE? Zijn humanisten terroristen? fascisten? anarchisten? Ben je bang voor de menselijke waardigheid? mensenrechten? Wil je weer terug naar de tijd van vóór de Verlichting toen de kerken de baas waren en de mensen onder de duim hielden met donderpreken over hel en verdoemenis? Blinde gehoorzaamheid aan Rome? Bijbel? is dat je ideaal?
  2) Je vergeet dat er 6 instellingen zijn die het congres organiseren. Jij pikt er een extreme uit (verlichtingshumanisten). Je vindt de Universiteit voor Humanistiek ook een ideologische organisatie? Wat voor afschuwelijks voeren die in hun schild?
  3) Denk je werkelijk dat academische sprekers als Bas Haring, Herman Philipse, Piet Schrijvers, Jan Verplaetse, Chris Buskes zich iets zullen aantrekken van wat een aantal individuen in videofilmpjes zeggen?
  “er achter het congres een ideologische agenda schuilgaat” afgezien van het vage van de term ‘ideologie’, als het er is zit het “er achter” en niet “er in”. Er zijn interactieve sessies met het publiek, waarom ga je er niet naar toe en stel je de ideologie aan de kaak (als die er is)?
  4)En wat voor afschuwelijks, misdadigs zeggen die mensen eigenlijk? Je hebt al min of meer toegegeven dat je niet voor dogma’s en vooroordelen bent. Dus? Je ben zelf vrijwel atheist. Baseer jij de moraal op God? Nou, dat doen humanisten dus ook niet. Buig jij voor autoriteit inzake moraal? of denk je zelf na? Nou, dat doen humanisten dus ook. Leef jij braaf om in de hemel te komen? Nou dan! Idem: humanisten. Dus: waar ben je bang voor Taede?
  5) Heb jij ooit Cees Dekker en Francis Collins (theistische evolutie) beschuldigd van wetenschap (evolutie) met ideologie te vermengen? Dat doen ze: theistische evolutie = ideologisch. Is geen pure wetenschap. Alle theistische evolutionisten zijn ideologisch! Bah!

 15. Einde discussie dus. Iemand die op zijn eigen blog als “master of suspicion” iedere gelovige een veeg uit de pan geeft omdat ze wetenschap niet zuiver zouden houden, geeft hier impliciet een verdediging van het ideologisch gebruik van wetenschap. Sorry hoor, maar ik begrijp dit niet en ik vind het ronduit hypocriet. Dekker en Collins pretenderen niet dat theïstische evolutie een wetenschappelijk standpunt is (geen enkele theïstische evolutie-denker zegt dit); theïstische evolutie is een gelovig standpunt (ideologie zo je wilt). Religieus geloof is ideologie, maar seculier humanisme is het ook.
  Het congres geeft echter wél de indruk wetenschappelijk te willen zijn, maar is dat dus niet (zie uitspraak Brummer geciteerd in vorige mail). Daar maak ik me boos om, en ik zou verwachten dat jij dat ook zou doen. Je hebt immers wetenschap zo hoog in het vaandel staan. Jij hebt op je blog vurige pleidooien gehouden voor het uit elkaar houden van geloof en ideologie/wetenschap (tegen Dekker, tegen nazi-argumenten om evolutietheorie te bestrijden, etc.), maar als het op je eigen cluppie – de seculiere humanisten – aankomt, hou je ze de hand boven het hoofd en verdedig je hun benadering. Je meet dus met twee maten, en dat is ronduit hypocriet. Je gaat vervolgens ook nog schelden op theïstische evolutie-denkers, terwijl je juist blij zou moeten zijn dat er ook gelovigen zijn die de evolutietheorie voluit accepteren. Maar nee, ook dan is het nog niet goed.
  Bovendien is het Darwinday-congres schadelijk voor wetenschap, maar dat schijnt je dus helemaal niet te deren of je ziet het gewoon niet. Jij lijkt niet te snappen dat dit congres precies dat punt maakt waar creationisten zo boos over worden: dat de evolutietheorie voor een atheïstische ideologie gespannen worden, waarmee wordt geïmpliceerd dat het accepteren van de evolutietheorie leidt tot een atheïstische levenshouding.
  Einde discussie dus. Ik kan mijn tijd wel nuttiger besteden…

 16. Wat een trieste filmpjes staan erbij. Ik ben christen en accepteer de evolutieleer.
  Bij het zien van dit soort filmpjes voel ik me net zo ongemakkelijk als een verlichtingshumanist die een creanistische sticker in de brievenbus krijgt.

 17. Even tussendoor: ik was afgelopen zondag, met eega, in museum Meermanno in den Haag, waar tot komend weekeinde de uiteengenomen Maerlants Rijmbijbel te zien is, een verlucht handgeschreven perkamenten document uit 1332. Heel mooi.
  De pdf (met de miniaturen in kleur) van het uitverkochte bijbehorende boek is gratis te downloaden op http://www.meermanno.nl/
  Het laat de oudnederlandse tekst zien samen met de moderne vertaling en de miniaturen worden allemaal kundig besproken.
  Een leuk kerst/nieuwjaarskadootje, ook voor atheisten en agnosten.

 18. Ook even tussendoor. Ik zag net een uitzending van Het Elfde Uur van de EO over evolutie. Ik moet zeggen dat deze
  uitzending interessant was. Het was goed om wetenschappers met uitgesproken meningen (Zoutewelle, Haring en Dekker) genuanceerd te horen praten. Ik wil Bas Haring complimenteren voor zijn respectvolle optreden bij Knevel!

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: