Close

Atheïsme in Washington Post

Recentelijk (15 september) stond in de Washington Post een artikel over de toenemende belangstelling voor atheïsme. In dat artikel wordt ook gerefereerd aan de recente verklaring van de groep ex-moslims, in Den Haag.

In het artikel wordt duidelijk dat het atheïsme zich aan het organiseren en institutionaliseren is (het lijkt waarempel wel een religie), en dat het als protestbeweging gezien kan worden: atheïsme is juist daar levend, waar religie in de samenleving een grote rol speelt.

Lees het artikel hier:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/
content/article/2007/09/14/AR2007091402501.html
.

1 thought on “Atheïsme in Washington Post

  1. Dat atheïsme juist daar leeft waar de invloed van religie groot is, vind ik niet verwonderlijk. Van pacifisten hoor je ook alleen als er oorlog is.
    Vooral in de VS is de invloed van religie groot en worden atheïsten vaak geminacht (zelf het meest van alle bevolkingsgroepen!). Het is dus niet gek dat juist daar de atheïsten van zich laten horen.
    Voorts speelt religie op wereldwijde schaal een steeds grotere rol, vooral de (problemen met) islam en de reactie van sommige machtige christelijke personen (voornamelijk Bush). Ook de katholieke kerk bemoeit zich nog steeds op grote schaal met zaken als abortus, euthanasie, anticonceptie en homohuwelijk. Dat daar vanuit atheïstische hoek op wordt gereageerd, is dan ook niet verwonderlijk.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: