Close

Van Bijsterveldt – please go home!

Ik had me voorgenomen om me op mijn blog minder uit te laten over politieke issues. Het is per slot van rekening een blog gewijd aan science and religion. Maar vanochtend ga ik ervan uit dat een uitzondering is toegestaan (bovendien raakt het zijdelings mijn werk aan de universiteit – en dan met name na volgend jaar als mijn contract aan de RU afloopt terwijl de RU aan het bezuinigen is vanwege overheidswege).

Ik las namelijk vanochtend het interview met onze huidige Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Marja van Bijsterveldt in De Volkskrant. De foto, zo genomen dat de lichtinval in haar diep gegroefde gelaat alle rimpels zonder uitzondering belichtte, beloofde al niet veel goeds. Maar de inhoud was van een ongekend laag niveau.

Het is eigenaardig. Net als eertijds bij Rita Verdonk krijg ik bij het zien van Van Bijsterveldt direct de associatie van een tank, zo'n bakbeest dat fysiek en mentaal volledig rücksichtslos overal overheen dendert. En in het interview komt dat aspect ook volledig tot zijn recht. Dit is een vrouw die geen hart voor de zaak heeft. Hoe komen ze er in Den Haag op om iemand die zelf amper onderwijs genoten heeft (volgens haar CV heeft ze alleen een diploma verpleegkunde-a) op zo'n ministerspost te zetten? Een gotspe is het. En dan langstudeerders straks gaan straffen (wat voor naam je het systeem ook geeft, het effect blijft hetzelfde), terwijl de grootste langstudeerders het Haagse pluche aan het bevlekken zijn.

Maar nog erger vond ik haar houding jegens de hoogleraren die onlangs – uniek in de geschiedenis! – mee gingen betogen in Den Haag. Het interview:

Onlangs demonstreerden hier duizend hoogleraren in toga. Maakte dat enige indruk op u?

"Hm. Het was waardig. Maar ik had liever al die hoogleraren gewoon in collegezalen aan het werk gezien. Dat gebeurt veel te weinig, dat de professor echt een rol speelt in het onderwijs. Hij [!] moet inspireren, diepgang brengen."

Heeft Van Bijsterveldt wel eens met hoogleraren gesproken? Heeft ze toen aan hem gevraagd wat zijn functie eigenlijk inhield? Weet ze überhaupt wat hoogleraren eigenlijk doen? Dat ze ook onderzoek doen – datgene waar ons land zo'n enorme behoefte aan heeft? Dat de onderwijsdruk op hoogleraren al zo ongelooflijk hoog is, mede omdat ze ook nog eens moeten publiceren, organiseren, manager moeten zijn, etc.? Is voor haar een hoogleraar per definitie een man? 

Ik heb me afgevraagd wat voor een Freudiaanse sublimatiedrang er in deze vrouw woedt, of wellicht zelfs een heftige penisnijd. Wat doet zij überhaupt op deze post? Haar CV verraadt dat ze niets met onderwijs heeft. Tsja, ze heeft twee kinderen, nou en? Ergens piekte het in mijn hoofd: zou zij soms wraak zoeken op het systeem dat haar eigen jeugd wellicht zo heeft verstierd? Ze stelt in het interview:

"We zijn een land met hoge lonen, dus we moeten het hebben van een hoog opleidingsniveau. Dan mag er best een schepje bovenop. Ook voor vwo zijn de gemiddelde eindcijfers 6,5. Die hele range tussen 6,5 en 10 wordt amper benut. Laten we meer voor achten en negens gaan."

Als ik dat lees, dan word ik toch zo nieuwsgierig naar de rapportcijfers van Van Bijsterveldt zelf… 

Wat een onkunde toont Van Bijsterveldt, maar toch ook: wat een durf en lef wanneer ze als een slechts met helium gevulde ballon, die langs de ramen van de Haagse overheidsgebouwen omhoog is geschoten en ergens achter een splinter is blijven haken, toch zulke stellige beweringen durft te doen over een werkelijkheid die ze alleen van horen zeggen kent. Wat was de wereld veel beter uit geweest, als iedereen die ballon maar had laten vliegen, totdat ze in de ijle luchten uit het zicht was verdwenen, zo de vergetelheid in. 

… Zo … Even stoom afgeblazen… Nu back to work… 

6 thoughts on “Van Bijsterveldt – please go home!

 1. Ik hoop voor u dat ze aan in Utrecht niet op theologie bezuinigen.
  Recent stond in de krant dat het volk niet goed vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer omdat praktisch alle kamerleden hoger of universitair onderwijs hebben genoten.
  In het geval van mevr. Van Bijsterveldt zou men haast van het omgekeerde kunnen spreken. Verpleegkunde A is vergelijkbaar met een mbo-opleiding. In de politiek zal ongetwijfeld een hoop bijgeleerd worden in de praktijk, maar dan nog kan ik mij niet voorstellen hoe men gemeenteraadslid, burgemeester, staatssecretaris en minister kan worden met alleen maar een mbo-diploma van een vakgebied dat niets met politiek te maken heeft.

 2. Beste mevrouw Atsou-Pier,
  Ik werk in Nijmegen. Of ze op theologie gaan bezuinigen, is nog niet bekend, maar wordt wel gevreesd. Veel studenten studeren filosofie, religiewetenschappen en theologie als tweede studie. Als dat niet meer betaalbaar wordt, dan verliezen deze studies studenten. En tsja, het laat zich raden wat dan de gevolgen zijn. Maar helemaal te overzien is het allemaal nog niet.
  Wat Van Bijsterveldt betreft, ik wil niet vrouwonvriendelijk klinken, maar ik vermoed dat ze haar carriere grotendeels te danken heeft aan haar vrouw-zijn. Vrouwen op hoge posten zijn nog altijd redelijk schaars, en zij heeft van die leemte weten te profiteren. Positieve discriminatie werd dat ooit genoemd, dat je niet om je kennis en kunde gewaardeerd wordt, maar om je sekse voorrang geniet. Want dat ze geen kennis en kunde heeft, moge zo langzamerhand wel duidelijk zijn. Het is de enige verklaring die ik kan bedenken.

 3. Mw.Atsou-Pier,
  De opleiding verpleegkunde kan men op verschillende niveau’s doen. Er is ook nog een universitaire masteropleiding als Beleid, Management en Gezondheidszorg (BMG) of Zorgwetenschappen. Algemeen: het niveau van de opleiding die men gedaan heeft, hoeft niet alles te zeggen over het intellectuele niveau dat men heeft. Veel verpleegkundigen willen gewoon het beroep verpleegkundige uitoefenen, omdat dat veel voldoening geeft.

 4. Beste “Trouwe lezeres”,
  Het was niet mijn bedoeling, noch die van mevrouw Atsou-Pier, om verpleegkundigen als minder intellectueel begaafd o.i.d. te zien. Ik zou de laatste zijn om over verpleegkundigen met welke opleiding denigrerend te willen spreken. Waar het om draait is of iemand die Verpleegkunde-a heeft (zoals Van Bijsterveldt, zie haar CV) weet waarom het in wetenschappelijk onderzoek draait en hoe een universiteit eigenlijk werkt. Op basis van haar kennis van zaken neemt ze namelijk wel drastische beleidsmaatregelen, en doet ze nogal harde (en domme) uitspraken (zo bagatelliseert ze de onderwijsbelasting van hoogleraren, waarbij ze er blijkbaar geen weet van heeft dat meer dan de helft van de aanstelling van een hoogleraar bestaat uit onderwijs geven, naast begeleiding van promovendi, het aanvragen van nieuw onderzoek, bestuurstaken, etc.). Dat is waar het om draait. Gezien haar uitlatingen heb ik weinig vertrouwen in haar kunde.

 5. Beste Taede,
  Het was slechts mijn doel om meer informatie te geven en andere mogelijkheden te laten zien. Ik heb je tekst of die van Mw. A. Atsou-Pier ook niet opgevat als denigrerend spreken over verpleegkundigen in het algemeen.
  Niet iedereen is van de opleidingsmogelijkheden voor verpleegkundigen op de hoogte.

 6. Beste Taede,
  Het was slechts mijn doel om meer informatie te geven en andere mogelijkheden te laten zien. Ik heb je tekst of die van Mw. A. Atsou-Pier ook niet opgevat als denigrerend spreken over verpleegkundigen in het algemeen.
  Niet iedereen is van de opleidingsmogelijkheden voor verpleegkundigen op de hoogte.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: