Close

Recensie Collins op Teilharddechardin.nl

Zojuist kreeg ik van Henk Hogeboom van Buggenum een mailtje dat hij op zijn website www.teilharddechardin.nl een recensie van de Nederlandse vertaling van het boek van Francis Collins heeft opgenomen. HvB meent dat Collins de Morele Wet ziet als een onderdeel van evolutie; ik betwijfel of HvB hierin gelijk heeft, maar dat laat ik graag aan het oordeel van de lezer. HvB wijst naar pag. 132 van de NL vertaling, waar Collins deze bewering zou doen. Ik heb echter alleen de Engelse editie en kan dus de juistheid van HvB’s interpretatie niet nagaan.

De recensie is hier te vinden: http://home.worldonline.nl/~sttdc/index.htm. Het is noodzakelijk om naar beneden te scrollen, naar “Zojuist verschenen boeken”.

8 thoughts on “Recensie Collins op Teilharddechardin.nl

 1. Hoi Gert,
  In zijn boek ontkent Collins dat de Moral Law door evolutie kan zijn ontstaan. Echter, tijdens zijn lezing op de AAR-conferentie in Washington was ook een van de vragen hoe hij dit kan volhouden, en of hij ook het werk van mensen als Frans de Waal etc. kende.
  Collins erkende toen dat hij de mogelijkheid openhield dat de Moral Law evolutionaire wortels heeft. Hij zei daarbij dat God dan wellicht de Moral Law in de schepping had “ingebouwd” (mijn term, TS) en dat die bij de mens het meest pregnant tot ontwikkeling is gekomen.
  Met andere woorden: ook als de Moral Law door evolutie tot stand is gekomen, dan nog (1) blijft de Law het werk van God en (2) is het bewustzijn van de aanwezigheid van de Moral Law het best bij mensen ontwikkeld.

 2. De passage waarop hij doelt, is waarschijnlijk:
  [Begin citaat: Daarnaast lijdt het geen twijfel dat het sterke verzet tegen een brede acceptatie van de evolutie, vooral in de VS, in verband staat met het idee dat de evolutietheorie ingaat tegen de rol van een bovennatuurlijk ontwerper. Als deze tegenwerping juist is, moeten alle gelovigen hem zeer ernstig nemen. Als je overtuigd bent (zoals ikzelf) van het bestaan van de Morele Wet en het universele verlangen naar God, als je het gevoel hebt dat je een gloeiende richtingaanwijzer in je hart meedraagt die je wijst op een menslievende aanwezigheid, zul je je tegen elke macht verzetten die deze richtingaanwijzer wil omhalen. Maar voordat we die belager met man en macht gaan bestrijden moeten we eerst zeker weten dat we niet op een neutrale waarnemer of misschien zelfs op een bondgenoot schieten.- Einde citaat.]
  Eerlijk gezegd haal ik het hier niet uit. En een andere passage die terzake doet vind ik niet op pag.132. Uit het woordje ‘bondgenoot’ kun je niets afleiden over de herkomst vanb de morele wet.

 3. Op blz 32 en verder zegt hij, uiteindelijk:
  [Begin citaat: Verder zou het evolutionaire argument dat altruisme voordelen voor de groep kan opleveren ook de tegenovergestelde reactie moeten inhouden, namelijk de vijandigheid tegenover individuen buiten de groep. De agape van Oskar Schindler en Moeder Teresa weerspreekt dit soort denken. -Einde citaat].
  Uit deze passage (blz.36) kun je klip en klaar afleiden dat hij de morele wet niet beschouwt als een adaptatie.
  Lijkt mij overigens wel wat op af te dingen: 1. waarom zou altruisme binnen de groep als vanzelfsprekend vijandigheid tegenover individuen buiten de groep moeten inhouden? 2. Verder geloof ik niet dat agape gelijk gesteld kan worden aan altruisme. Als A zich opoffert voor B, hoeft er nog helemaal geen sprake van liefde te zijn. Die is onontbeerlijk om te kunnen spreken van agape. Agape: je voelt de liefde van God, en daarom gedraag je je ook liefdevol ten opzichte van andere mensen. Je wordt BEWOGEN door de liefde van God voor andere mensen. In theologische kringen is het overigens de vraag of agape het werk is van de heilige geest of wordt opgewekt door de directe aanwezigheid van God. Collins gebruikt de term, volgens mij, op een al te praktische manier. De liefde van God is een mysterie, altruisme niet.

 4. Heren!
  De term ‘Moral Law’is véél te slecht gedefinieerd om zinnig over te discussieren!
  Bovendien is de term ‘Law’ afschuwelijk suggestief en bepaald niet neutraal! Alsof het een voorschrift of wet zou zijn. Als je het zo noemt, hoef al bijna niet meer te bewijzen dat het een voorschrift van God is. En dan nog met hoofdleters geschreven!
  Heren, dit kan zo niet langer! Protest!

 5. Op p. 132, waarvan in de recensie sprake is, worden in een alinea de evolutietheorie en de Morele Wet allebei genoemd. maar niet zodanig dat de Morele Wet een onderdeel van evolutie is. Integendeeleerst zegt Collins dat de Morele Wet een “gloeiende richtingaanwijzer” is, daarna zegt hij dat “de conclusies van de evolutietheorie in tegenspraak lijken te zijn met bepaalde heilige teksten die een beschrijving geven van Gods rol bij de schepping van het heelal, de aarde, alle levende wezens en onszelf”. daarmee is niet gezegd dat de Morele Wet in zou gaan tegen de evolutietheorie. Op p. 135 zegt Collins zelfs dat “niemand weet hoe Gen. 1 en 2 precies bedoeld zijn”. hij gaat er dus niet bij voorbaat van uit dat Gen. 1 en 2 strijdig zouden zijn met de evolutietheorie. Op p. 132 zegt hij niet meer dan dat hij wil onderzoeken of de Morele Wet strijdig is met de evolutietheorie. Zijn antwoord is dus duidelijk ontkennend gezien het feit dat hij zelfs Gen. 1 en 2 niet overtuigend vindt voor het creationisme.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: