Close

Paul Bloom over het morele besef van baby's

We denken vaak dat kleine kinderen geen moraal hebben. Op het schoolplein kunnen kinderen soms gewetenlozer optreden jegens andere kinderen dan zelfs de meest gehate dictator. Daarom moeten we kinderen opvoeden – denken we. Daarmee lijkt het alsof kinderen geen moreel besef hebben. Dat moet ze worden bijgebracht. Dat beeld klopt – maar tot op zekere hoogte.

Want recent onderzoek heeft aan het licht gebracht dat zelfs kinderen van één jaar al een rudimentair gevoel voor moreel gedrag hebben. De beroemde Yale-psycholoog Paul Bloom – de schrijver van het beroemde Descartes' Baby: How the Science of Child Development Explains What Makes Us Human en het binnenkort te verschijnen How Pleasure Works: The New Science of Why We Like What We Like – beschrijft in een artikel in het New York Times Magazine de uitkomsten van deze recente onderzoeken.Zijn conclusie:

With the help of well-designed experiments, you can see glimmers of moral thought, moral judgment and moral feeling even in the first year of life. Some sense of good and evil seems to be bred in the bone. Which is not to say that parents are wrong to concern themselves with moral development or that their interactions with their children are a waste of time. Socialization is critically important. But this is not because babies and young children lack a sense of right and wrong; it’s because the sense of right and wrong that they naturally possess diverges in important ways from what we adults would want it to be.

Fascinerend leesvoer! Dat opnieuw bevestigt dat moreel gedrag evolutionair blijkbaar heel diep verankerd zit. En onderzoek dat de blank slate theorie andermaal ontkracht.

Lees hier het artikel:http://www.nytimes.com/2010/05/09/magazine/09babies-t.html?src=twt&twt=nytimesscience.

1 thought on “Paul Bloom over het morele besef van baby's

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: