Close

Nieuw boek in de maak!

Veel mensen hebben mij er al vaak om gevraagd, maar het lijkt er nu eindelijk van te komen! Momenteel ben ik hard aan het werk om een nieuw boek te voltooien. De werktitel van het boek is God en de Menselijke Maat: Een Studie over Gods Handelen en het Natuurwetenschappelijke Wereldbeeld.

In dit boek probeer ik ideeën, die ik de afgelopen anderhalf jaar heb doordacht en in verschillende artikelen uitgewerkt, tot min of meer een geheel om te werken. Het boek zal waarschijnlijk 12 hoofdstukken tellen, waarvan ik er nu 10 klaar heb. Ik schat dat de totale omvang van het boek iets meer dan 200 pagina’s zal worden, maar dat hangt uiteraard ook af van de opmaak die de uitgever hanteert.

Het schrijfwerk schiet dus behoorlijk op, maar als alle hoofdstukken klaar zijn, begint het keiharde redactiewerk…

Het boek zal gedeeltelijk voortdborduren op ideeën die ik ook in mijn Engelse boek, Chaos, Complexity, and God: Divine Action and Scientism heb uitgewerkt. Centraal staat het probleem dat veel mensen hebben met het idee van Gods handelen. Vaak is immers het idee dat juist de natuurwetten geen uitzonderingen kennen en dat de natuurlijke orde dus gesloten is en Gods handelen uitsluit. In dit boek zet ik uiteen dat een dergelijke manier van denken berust op een ‘categoriefout’, waarbij het denken over God wordt verward met het denken over de natuurlijke werkelijkheid.

Ook zal ik in dit boek ingaan op de relatie tussen creatio ex nihilo en de oerknaltheorie, en op de theologische problemen met Intelligent Design.

Hou mijn website in de gaten voor meer info. Ik hoop het boek uiterlijk in januari a.s. bij de uitgever te kunnen aanbieden…

De voorlopige hoofdstukindeling ziet er alsvolgt uit:

Voorwoord

Inleiding

Hoofdstuk 1 Theologie en spreken over God

Hoofdstuk 2 Is er een conflict tussen godsdienst en wetenschap? (1)

Hoofdstuk 3 Is er een conflict tussen godsdienst en wetenschap? (2)

Hoofdstuk 4 Spreken over God: wat bedoelen we dan?

Hoofdstuk 5 Spreken over de wereld als ‘schepping’

Hoofdstuk 6 Creatio ex nihilo, Big Bang of misschien toch allebei?

Hoofdstuk 7 Wat doet God? De vraag naar ‘Gods handelen’

Hoofdstuk 8 Hoe doet God het? De vraag naar Gods Voorzienigheid

Hoofdstuk 9 Gerbuikt God special effects? Over wonderen

Hoofdstuk 10 God, Scheppingsleer, en Intelligent Design

Hoofdstuk 11 Bemoeit God zich nog met ons? Rondom het gebruik van kenosis

Hoofdstuk 12 Hoe nu verder? Opnieuw geloof en wetenschap overdenken

Epiloog

Bibliografie

Edit:Momenteel zijn 11 van de 12 hoofdstukken klaar. Ik ben bezig om de laatste hand te leggen aan het hoofdstuk over kenosis.

1 thought on “Nieuw boek in de maak!

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: