Close

“Nederland wordt steeds slimmer” – oh? niets van te merken

Normaliter schrijf ik op dit blog niet zo vaak over de politiek als bezeten door de waan van de dag, maar vandaag kan ik het niet laten er toch iets over te schrijven – over de peilingen die vandaag op Nu.nl te lezen zijn.

Want als er nu verkiezingen zouden plaatsvinden, dan zou de PVV van Wilders op 20 zetels uitkomen, en daarmee de derde partij in Nederland worden. Het is toch godgeklaagd! Wie zijn die onnozelaars die haatzaaiende uitspraken van een gemuteerde, blonde cavia serieus nemen?

En dan moet ik meteen denken aan het spotje van de LOI, dat momenteel zo vaak op TV is, met daarin de slogan: “Nederland wordt steeds slimmer.” Als ik dan over die peiling lees, denk ik: “Goh echt? Daar is niet echt iets van te merken”.

Ik ben dus erg benieuwd hoeveel Geert de personen heeft betaald om een aanklacht tegen hem in te dienen…

Maar alle gekheid op een stokje: wie terugkijkt naar politieke bewegingen van ongeveer een eeuw geleden, die ziet toch wel een aantal frappante parallellen. Zo kwam het Logisch Positivisme op als reactie op de doorgeschoten metafysische speculaties van rond 1900. Analoog zie je nu atheïstische bewegingen, zoals die van Dawkins, die het Logisch Positivistisch gedachtegoed nieuw leven in blazen en tegen metafysica en religie ten strijde trekken, en dat alles in naam van een gezonde samenleving. En wie bijvoorbeeld Duister Continent van Mazower leest, die zal geschrokken moeten constateren dat het fascisme in de vorige eeuw een grote aantrekkingskracht op de massa uitoefende, dat het een (gelukkig) toeval is dat de democratie heeft gewonnen. Wilders’ ideeën hebben dezelfde polariserende werking als het fascisme, en dezelfde aantrekkingskracht op de onnadenkende, Telegraaf-lezende massa. Nederland begint een angstaanjagend land te worden. Het is niet te hopen dat de geschiedenis zich herhaalt.

3 thoughts on ““Nederland wordt steeds slimmer” – oh? niets van te merken

  1. Je kan de populariteit van Wilders hekelen, maar je kan het ook zien als een sterke tegenreactie op de huidige politiek. Net als in het Duitsland van de jaren ’30 zien we dat de gevestigde politiek contact met haar burgers verliest: ze verwoordt niet meer wat de gewone man vindt. Die vlucht dan naar de nieuwe spelers in het politieke veld die om hard optreden roepen.
    Als de ondergang van de Weimar Republiek ons iets leert, is dat niet de aantrekkingskracht van het fascisme Hitler aan de macht bracht, maar de leegheid van het liberale politieke bestel. Als die geen antwoord kan geven op de huidige problematiek, dan is het vanzelfsprekend dat men zich wendt tot extremere machten.

  2. Rutger,
    Je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat Wilders’ aanhang een tegenbeweging is tegen de huidige politiek. Maar ik vind dat eigenlijk wel wat vreemd. Kijk, ik geef meteen toe dat de christelijke groepen in het kabinet wat te veel invloed uitoefenen op het beleid, zodat er een zekere teruggang is in een heel aantal opzichten (euthanasie, abortus, drugsbeleid, etc.). Maar toch kun je niet zeggen – lijkt mij – dat de politiek zo verrot is als ten tijde van de opkomst van Pim Fortuyn. Fortuyn was echt een tegenbeweging tegen de toen heersende politiek, die er echt een enorme zootje van maakte. Wat dat betreft, doet ons huidige kabinet het toch nog niet zo slecht. Wat is er dan waaraan die Wilders-volgelingen zich in onze politiek zo storen? Is het louter de invloed van de christelijke partijen? Of mis ik iet?

  3. Ik denk dat je de oorzaak van Wilders’ populariteit niet in concrete politiek zoeken. Zoals je zegt doet het kabinet het niet bijster slecht. Wat mensen Wilders doet stemmen, is onvrede met het nog altijd aanwezige progressivisme in beleid en politiek én een zekere angst voor verlies van eigen cultuur. Zeven jaar na Fortuyn wordt de verwerkelijking van een multiculturele samenleving in beleidsnota’s nog altijd als hoogste doel gezien. De Islam mag nog steeds niet bekritiseerd worden, getuige het proces tegen Wilders. Het sentiment is dus dat Nederland nog steeds geregeerd wordt door een progressieve elite die de werkelijke problemen niet onder ogen wil zien en daarmee onze eigen cultuur ten grabbel gooit.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: