Close

Hersenwetenschap en scheppingsgeloof (gedachten onderweg)

Bladerend door boeken neurofilosofie en cognitiewetenschappen bekruipt mij het gevoel dat de hersenwetenschappen simpelweg de ene Schepper door een andere vervangen.

Vroeger gold God als de Schepper van de wereld en van het zelf (cq. de ziel). Vandaag de dag geldt het brein als de schepper daarvan.

Maar geloof blijft bij beide de cruciale rol spelen…

1 thought on “Hersenwetenschap en scheppingsgeloof (gedachten onderweg)

  1. Raar gevoel … en niet terecht lijkt me, daar wetenschap, en dus ook hersenwetenschap, niet aan geloof doen. Dan zou het geen wetenschap zijn, hersenwetenschap. Of is dat wat je wilt zeggen ?

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: