Close

Everard de Jong in Trouw

Vandaag een artikel van Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond, over Darwin en katholieke theologie: http://www.trouw.nl/opinie/podium/article2045132.ece/
Katholiek_kan_best_leven_met_Darwin__.html
 

De Jong was een aantal jaar geleden nog een van de ID-verdedigers. Hij had een artikel in een van de bundels van Dekker cs., en ik ben in Rotterdam nog met hem in debat gegaan. Leuke man, maar vreemde ideeën. Zuiver volgens de officiële katholieke leer en daardoor wetenschappelijk onhoudbaar:

“Zonder God is de complexiteit van het leven niet te verklaren. Meer concreet: de overgang van apen naar mensen is niet te begrijpen zonder een scheppende en sturende God. Het eigene van de mens, zijn immateriële geestelijke ziel, kan niet uit materie voortkomen.”

De titel is: Katholiek kan best leven met Darwin. Ja, met Darwin misschien wel, maar als het zijn theorie betreft, ligt het blijkbaar anders. Let ook eens op de zin waarin De Jong stelt “Naarmate de evolutietheorie atheïstischer werd…” Hieruit blijkt hoe weinig hij van wetenschap en wetenschapsfilosofie af weet…

11 thoughts on “Everard de Jong in Trouw

 1. Ik ken De Jong ook wel, ben ook eens met hem in (een publiekelijk) debat geweest. Hij probeert de waarheid van het christendom met redelijke argumenten te verdedigen, en dat maakt hem tot een interessante discussiepartner. Daarnaast is het een aardige man. Dit stukje van hem raakt echter kan noch wal.
  De Jong: “Darwin zag de ontwikkeling van de soorten als een mengvorm van goddelijk ontwerp en toeval.”
  BK: Hier geloof ik niets van en ik ben erg benieuwd waarop De Jong dit baseert. Voor zover ik weet schreef Darwin evolutie volledig toe aan natuurlijke processen (misschien met uitzondering van het ontstaan van leven), vermeldt hij regelmatig dat observatie x onlogisch zou zijn als een Schepper dit zo geschapen zou hebben en geeft hij expliciet aan dat hij zich niet voor kan stellen dat God de Ichneumonidae (sluipwespen) geschapen zou hebben.
  De Jong: “Zonder God is de complexiteit van het leven niet te verklaren. Meer concreet: de overgang van apen naar mensen is niet te begrijpen zonder een scheppende en sturende God.”
  BK: Dit is ID ten voeten uit, en dus flauwekul.
  De Jong: “Het eigene van de mens, zijn immateriële geestelijke ziel, kan niet uit materie voortkomen.”
  BK: De mens heeft geen “immateriële geestelijke ziel”. Misschien moet De Jong zich wat meer verdiepen in de neurowetenschappen, dualisme is al lange tijd onhoudbaar.
  De Jong: “Als katholieken kunnen we dus enerzijds heel duidelijk aannemen dat de schepping in ontwikkeling is, anderzijds zien we juist in die ontwikkeling de sturende hand van God.”
  BK: Waar is die sturende hand te zien dan? Komeetinslagen? Massa-extincties? Parasitisme? Het volstrekt willekeurige karakter van mutaties? Niet erg plausibel!
  Taede, waarom schrijf je: “De Jong was een aantal jaar geleden nog een van de ID-verdedigers.” (mijn nadruk)? Dit stukje laat duidelijk zien dat hij nog steeds ID verdedigt.

 2. Bart,
  Ik vermoedde dat De Jong nog altijd ID-aanhanger is, (net als paus Benedictus en kardinaal Schönborn overigens, zoals in december j.l. nog tegen mij bevestigd door George Coyne). Echter, aangezien er al een behoorlijke tijd verstreken is na de ID-discussies en ook Dekker overstag is gegaan, dacht ik de mogelijkheid open te moeten houden dat wellicht ook De Jong het licht heeft gezien. Als dat zo is, dan droeg hij een zonnebril (of beter: lasbril) toen hij dit stukje schreef.
  Met dat onthaal van ID is De Jong overigens wel uniek. In Leuven kwam ik alleen maar katholieke theologen tegen die ID flagrante onzin vonden en een uitvinding van protestanten (wat het ook is). De Jong is een katholiek die ID vurig verdedigt. Ik weet wel dat Ratzinger en Schönborn dat ook doen, maar ook zij worden door katholieke theologen vaak wat schamper uitgelachen. ID is onder katholieken absoluut niet populair.

 3. Taede, bedankt voor de info, dat is duidelijk.
  Vreemd dat ID onder katholieken niet populair is, als hun grote baas Benny er blijkbaar wel een aanhanger van is. Ook voor Aquino was ID avant la lettre een godsbewijs. Maarja, we zijn ook wel een beetje gewend van (Nederlandse?) katholieken dat ze (gelukkig) niet erg goed naar de paus luisteren.

 4. Katholieken hebben gewoon niet zo’n enge visie op de Schrift als protestanten van orthodoxere signatuur.
  Het leven lijkt me voor katholieken in veel opzichten gemakkelijker dan voor protestanten ;).

 5. Zodra iemand ‘evolutionist’ schrijft weet je eigenlijk dat er sprake is van iemand die anti evolutie is, en niet met de wetenschappelijke evolutiebiologie te maken heeft.
  Als dit de katholieke positie zou zijn, kan de Katholiek niet leven met Darwin.
  Het stuk klinkt wat mij betreft als standaard ID, zonder aanvaarding en met weinig benul van wetenschap. ‘Zonder God is de complexiteit van het leven niet te verklaren.’is de basis van ID. Die ‘plotselinge overgangen van de ene soort naar de andere soort naar de andere’ is een verkeerde weergave van punctuated equilibria, waarbij geologisch snel gelijk gesteld wordt aan biologisch snel. Het is een bekende crea+ID truck.
  ‘Darwin zag de ontwikkeling van de soorten als een mengvorm van goddelijk ontwerp en toeval’ moet fantasie van Everard de Jong zijn. Darwin heeft het over geen van beide.

 6. Gerdien, wat bedoel je precies met: “Die ‘plotselinge overgangen van de ene soort naar de andere soort naar de andere’ is een verkeerde weergave van punctuated equilibria, waarbij geologisch snel gelijk gesteld wordt aan biologisch snel.”
  Voor zover ik er iets vanaf weet, gaat de theorie van punctuated equilibria toch over veranderingen van organismen binnen (relatief) korte tijd. Wat bedoel je precies met het verschil tussen geologisch snel en biologisch snel? Kun je de (relatief) snelle verandering van organismen in de geologische kolom verklaren door een vertraagde afzetting van lagen? Of is er wel degelijk een biologische component?
  Het werd me plots wat onduidelijk bij het lezen van je reactie.
  Alvast bedankt.

 7. jona:
  Een snelle overgang bij punctuated equilibria is bv een overgang in een tijd van 10.000 – 20.000 jaar. Voor een paleontoloog mag dat snel zijn, voor een bioloog die aan soortvorming werkt is dat niet snel. Voor een bioloog is snel: binnen 100 generaties. Voor een bioloog is 10000 jaar 10.000 – 100.000 generaties, en voor soortvorming is dat tijd zat.
  ‘Plotselinge soortvorming’ wordt door bisschop de Jong gesteld tegenover ‘Darwin (die) zelf nog een geleidelijke groei van de ene soort uit de andere veronderstelde’. Een geleidelijk verandering (hoezo groei???) en punctuated equilibrium gaan goed samen.
  De bisschop weet niet waar hij het over heeft. Zie:
  http://scienceblogs.com/evolvingthoughts/2009/02/myth_4_darwin_was_a_gradualist.php.
  Het verschil in geologisch snel en biologisch snel heeft niets met de snelheid van afzetting van lagen te maken, maar met de tijdschaal waarin mensen in de verschillende vakgebieden gewend zijn te denken.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: