Close

Dap Hartmann reageert in De Volkskrant op UFO-discussie – een respons

Vandaag reageert Dap Hartmann, astronoom en publicist aan de TU Delft, op de discussie omtrent Coen Vermeeren, die door mij verder is aangewakkerd. Hij doet dat op de opiniepagina van De Volkskrant, met een artikel getiteld “‘Ufo-gekkie’ kan geen wetenschapper zijn’. Het is een eigenaardig artikel, dat uiteindelijk de schijn heeft een apologie te zijn vóór het serieus bestuderen van UFO’s… Tijd voor een respons.

Het begin van Hartmanns artikel is uitstekend:

De discussie over het al dan niet bestaan van ufo’s en buitenaards leven wordt helaas vertroebeld door de ongefundeerde obsessie van ‘ufo-gekkies’ die beweren dat buitenaardse wezens in hun ufo’s de aarde regelmatig bezoeken. Het ‘bewijs’ daarvoor bestaat voornamelijk uit buitensporige fantasie en krankzinnige paranoia.

Ik kan niet anders dan het daarmee eens zijn: er zijn mensen die met UFO’s volledig aan de haal gaan en daarmee iedere serieuze discussie onmogelijk maken. Hiermee lijkt Hartmanns toon gezet: hij wil blijkbaar wel een serieuze discussie over UFO’s, maar dan niet over ideeën als die van Niburu. Prima! Dat komt ook tot uiting in een volgende alinea:

Al eeuwenlang zien mensen vreemde verschijnselen in de lucht. Er bestaan veel vage foto’s en onduidelijke filmpjes van ‘vliegende schotels’ en bewegende lichten. Vanaf de jaren vijftig werden die aangeduid als unidentified flying objects, ufo’s. In de meeste gevallen bleek het bedrog te zijn, een astronomisch of atmosferisch verschijnsel, een weerballon, een vliegtuig, een vuiltje op de lens of een andere aards verschijnsel. De resterende waarnemingen worden door wetenschappers gekwalificeerd als ‘ongeïdentificeerd’ en door ufo-gekkies als ‘bewijs voor het bestaan van buitenaardse ruimtevaartuigen’.

Opnieuw, helemaal akkoord. Met name die laatste zin geeft aan waar het probleem zit met iedere benadering van UFO’s en waar ook de problemen van wetenschappers zitten: UFO-‘gelovigen’ jump to conclusions, ze trekken voorbarige conclusies en dat kan een wetenschapper natuurlijk nooit navolgen. Helemaal eens!

Vervolgens gaat Hartmann verder over de onwaarschijnlijkheid dat buitenaardse wezens onze aarde bezoeken, vanwege de afstanden, etc. Gezien de huidige stand van de wetenschap heeft hij helemaal gelijk. Het ís onwaarschijnlijk, gezien de stand van de huidige wetenschap, niet onmogelijk, maar onwaarschijnlijk. Ook weer helemaal eens. Dus als iemand zegt bezoek te hebben gehad van buitenaardse knakkers, dan moet diegene daar wel heel hard bewijs voor hebben, wil dat wetenschappelijk serieus genomen worden. Ook hier kan ik me weer helemaal in vinden. Geen probleem.

Vervolgens gaat Hartmann verder over mijn  opiniestuk (waar hij verder niet zo veel over zegt) en over Vermeerens positie. Daarmee bevestigt hij nogmaals wat ik ook in mijn opiniestuk al zeg: Vermeeren heeft het allemaal niet zo handig aangepakt. Ook weer akkoord.

Maar dan de laatste alinea:

Dat maakt hem [= Vermeeren] tot een held binnen de ufo-gemeenschap maar tot een malloot binnen de wetenschap. Vermeeren diskwalificeert zichzelf als wetenschapper omdat hij het vermogen mist om zin en onzin van elkaar te onderscheiden. Ufo-gekkies mogen best vrij rondlopen, maar niet als wetenschappelijk medewerker aan een gerenommeerde universiteit.

Met name die laatste zin vind ik te ver gaan. Zou Hartmann vinden dat ook mensen die aan keiharde SM doen niet als wetenschappelijke medewerker aan een gerennommeerde universiteit mogen werken? Of die in Intelligent Design geloven? Of die in God geloven? Of die geloven in een rond de maan cirkelende Theepot? Of in het Vliegende Spagghettimonster? Of…?

Zolang mensen hun persoonlijke overtuiging niet mengen met hun wetenschappelijk bedrijf, is het toch allemaal prima? Als Vermeeren gelooft dat de aarde stiekem bezet is door reptielachtige aliens met een mensenhuidje om, dan is dat toch prima? Zolang hij dit natuurlijk niet in de collegezaal gaat doceren! En ik denk dat daar de crux van het verhaal zit. Bij Vermeeren is uiteindelijk zijn privé-mening gaan doorsijpelen in zijn werk aan de universiteit. En uiteindelijk lijkt die privé-overtuiging zelfs de overhand te hebben gekregen. Ja, dan wordt het problematisch.

Maar categorisch mensen van universiteiten bannen die ideeën huldigen die door mensen als Hartmann niet gedeeld worden, dat zou censuur zijn en veel te ver gaan. Wie bepaalt wat wetenschappers precies mogen geloven? Voor een publicist en wetenschapper vind ik dus die laatste zin volstrekt onwetenschappelijk en te ver gaan. Voor de rest vind ik Hartmanns betoog – even gewoon afgaande op wat er gedrukt staat in De Volkskrant – zo slecht nog niet en zie ik er alleen een onderstreping van mijn eigen positie in (op die laatste alinea na dan).

(P.s. ik heb vandaag veel vergaderingen, dus eventuele reacties kan ik pas later vanmiddag of vanavond lezen…)


Op 13 februari j.l. wijdde De Wereld Draait Door een paar minuten aan de discussie: de Jakhalzen bezochten de TU Delft en spraken met Vermeeren en met Hartmann. Bekijk hier het filmpje (embedden lukt helaas niet):

http://omroep.vara.nl/media/87223

Jammer overigens dat Vermeeren de betwiste Belgische ufo-foto aanwijst als “onbetwist authentiek”. Niet meer het sterkste voorbeeld (heeft ook Leslie Kean toegegeven). Maar wie weet heeft Vermeeren er wel iets over gezegd, maar is dat in de montage gesneuveld.

34 thoughts on “Dap Hartmann reageert in De Volkskrant op UFO-discussie – een respons

 1. Taede, je geeft zelf aan waar het probleem bij Vermeeren zit (“Bij Vermeeren is uiteindelijk zijn privé-mening gaan doorsijpelen in zijn werk aan de universiteit.”) , dus waar ligt jouw kritiek dan ? Het is dan toch volkomen terecht dat Vermeeren aangepakt wordt ? Natuurlijk mag hij geloven wat hij wil, maar dan wel buiten de universiteit.

  Het probleem is dat Vermeeren *gelooft* in UFOs, niet dat hij wetenschappelijk onderzoek zou willen doen naar UFOs. De wetenschappelijke methode is niet gebaseerd op geloof, dus Vermeeren diskwalificeerd zich inderdaad als wetenschapper.

 2. Wetenschap vereist één cruciale eigenschap: de bereidheid je eigen subjectieve overtuiging ter discussie te stellen. Om die reden ben ik het wel met Dap eens hoor! En vind ik religie en wetenschap bv ook niet samen kunnen gaan.

 3. Eelco legt de vinger op de zere plek. Wat iemand privé doet of gelooft is helemaal zijn eigen zaak, Hoewel ik toch wel enige moeite zou hebben met een universitair docent moderne geschiedenis die buiten de universiteit – in zijn eigen tijd – de holocaust ontkent. Ook zo iemand ontbeert duidelijk het vermogen om redelijke conclusies te trekken uit de beschikbare data.
  Een universitair docent Portugese taal- en letterkunde die openlijk in ufo’s gelooft maakt zich alleen een beetje belachelijk, maar dat heeft geen directe invloed op zijn functioneren binnen zijn universitaire aanstelling. Voor een universitair hoofddocent luchtvaart- en ruimtevaarttechniek ligt dat wat anders. Die mag op zijn beurt best beweren dat Portugees een verbastering van het Nederlands is. En dat lijkt me nu weer geen handige uitspraak voor eerstgenoemde UD.

 4. Het grote punt staat in het artikel van Dap Hartmann:
  “Vermeeren diskwalificeert zichzelf als wetenschapper omdat hij het vermogen mist om zin en onzin van elkaar te onderscheiden. “

 5. Gerdien, maar dan moeten we Dawkins ook diskwalificeren als échte wetenschapper: wie memen serieus neemt, kan die zin en onzin van elkaar onderscheiden? Zin en onzin, slippery slope…

 6. Coen Vermeeren hield lezingen aan universiteiten waarin hij luitenant-kolonel Philip Corso als een belangrijke getuige opvoerde. Hij liet ook een dia zien van het boek en ik mag aannemen dat hij het gelezen heeft. Het is onbegrijpelijk dat iemand die aan de TUD werkt, niet inziet dat dit boek fictie is.

  Corso beweerde dat hij in 1961 hoofd werd van een afdeling van het Pentagon (aantoonbaar onjuist) die beschikte over buitgemaakte buitenaardse technologie. De kratten met vreemde apparatuur werden het kantoor van Corso binnengedragen. Hij ging er soms mee naar bedrijven en vertelde daar dat het geavanceerde technologie van de sovjets was. De bedrijven gingen ermee aan de slag en konden zo allerlei nieuwe uitvindingen ontwikkelen. Hij schreef: “most high-ranking officers at the Pentagon and key members of their staffs knew that Roswell technology was floating through most of the new projects under development”. Corso had na de Roswell-crash met eigen ogen een dode alien in een glazen container gezien. Hij beweerde ook dat de koude oorlog tussen de VS en de USSR in werkelijkheid een cover-up was voor de militaire strijd tegen de aliens, die een basis op de maan hadden.

  Wie zich een oordeel wil vormen over het oordeelsvermogen van Vermeeren, zou Corso’s boek eens moeten lezen. Ik heb er al in juni 2010 op gewezen, toen ik Vermeeren bekritiseerde. Maar Taede Smedes beweerde in de Volkskrant dat mijn stuk van vooringenomenheid getuigde. Misschien was hij toen zelf ook even niet goed bij zijn hoofd.

 7. Taede,

  Vervolgens gaat Hartmann verder over de onwaarschijnlijkheid dat buitenaardse wezens onze aarde bezoeken, vanwege de afstanden, etc. Gezien de huidige stand van de wetenschap heeft hij helemaal gelijk. Het ís onwaarschijnlijk, gezien de stand van de huidige wetenschap, niet onmogelijk, maar onwaarschijnlijk.

  De stand van onze wetenschap is hier toch helemaal niet relevant? Alleen de stand van de wetenschap bij onze eventuele alien-vrienden is relevant, want die bepaalt of zij in staat zijn zulke afstanden te overbruggen. We kunnen slechts dit zeggen, volgens mij: als er inderdaad echte ruimteschepen van andere beschavingen rond de aarde cirkelen, moeten zij een grote wetenschappelijke en technologische voorsprong op ons hebben.

 8. @Dap Hartmann

  “Onze eigen radiosignalen legden sinds 1936 slechts 75 lichtjaren af” en “ … 2.000 … sterren in het heelal bereikt”

  Men schat dat ongeveer elke ster wel een planeet heeft, dat één op de tien planeten in principe bewoonbaar is, dus we hebben al 200 bewoonbare planeten bereikt. Het is te gek om te veronderstellen dat niet één de beleefdheid heeft genomen om te antwoorden. Toch is het zo, we hebben nog nooit iets duidelijk gehoord of gezien. Misschien omdat, zoals je zelf suggereert: “een goddelijk opperwezen onze planeet heeft uitverkoren voor zijn/haar schepping”. Daar is de zere plek.

  Het is volkomen terecht dat een theoloog als Taede zich met dit probleem bezig houdt.

 9. @Leon
  Leven moest hier op aarde ook aardig lang op het vuur staan voordat er toevallig een vorm van (relatieve) intelligentie uit kwam rollen die radio kon ontwikkelen: dat is iets wat uiterst zeldzaam is verwachten wij niet in een god gelovende mensen 😉
  Dus tenzij niet alle levensvormen bij hun ontstaan meteen radioantennes op hun ‘rug’ evolueren om ons te antwoorden, is het niet zo gek dat er nog geen antwoord is.

 10. Taede, je ondertekent je VK-artikel als godsdienstfilosoof en theoloog maar je laat de implicaties voor de theologie vooralsnog onbesproken. Ook de voor de hand liggende paralellen blijven onaangeroerd. Bedenken dat er buitenaards leven kan zijn is zo gek nog niet maar dat veel mensen deze ‘mannetjes’ zien komen in ‘voertuigen’ is net zoiets als van God een beeld schetsen als een Baardige Grijsaard op een wolk, antropomorf dus. Maar me dunkt dat de hele theologie er nogal ingewikkeld van wordt. Want misschien zijn wij niet door God geschapen maar door aliëns die op hun beurt weer door God zijn geschapen, of wie weet zitten er nog wel meer schakels tussen (zoals wij op onze beurt al op weg zijn intelligente computers te ontwerpen). Die deur van grenzeloze fantasie gaat open. Een nieuwe kijk op intelligent design. Nu je ‘a’ hebt gezegd ben ik ook benieuwd naar je ‘b’.

 11. @Jan
  Er zijn beweringen waar de grens minder gemakkelijk ligt dan bij UFO’s. Bijvoorbeeld het boek ‘1421: het jaar waarin China de Nieuwe Wereld ontdekte’ van Gavin Menzies. Daar zitten mooie punten in: dat China een tijdlang actief was op de Indische Oceaan, dat er omstreeks 1400 meer over de wereld bekend was dan wij op school voor die periode meekregen, dat er inderdaad voor-Europees oostwaarts contact geweest moet zijn over de Grote Oceaan. Tegen de tijd dat het uitloopt op reizen over de hele wereld wordt het minder geloofwaardig. Menzies dringt dan te veel in een stramien.
  Ook een leuke vind ik het boek van Goekoop over de plaats van Ithaca. Ook stringent geredeneerd vanuit een punt, maar heel plausibel zodra je het beginpunt pakt – Homerus bedoelt geografisch correct te zijn.

 12. Dennis en Leon,
  Misschien is mijn denkraam niet zo groot, Vanaf de Orecibo radiotelescoop in Puerto Rico werd op 16 november 1974 een gecodeerd radiosignaal verstuurd door dr. Frank Drake, met medewerking van o.a. Carl Sagan. De afstand naar de sterrengroep M3 Herculusnevel)
  waarop dit signaal gericht was zou pas 25.000 jaar later bereikt worden, het zou nogal getuigen van een oneigenlijk verwachtingspatroon binnen afzienbare tijd een antwoord op dit signaal te ontvangen!Toch is het opmerkelijk,, dat er op 14 augustus 2001 vlakbij de Chilbolton-radiotelescoop een bericht, eveneens in binaire code, aankwam,wat verwantschap suggereert met
  het verzonden signaal, en tegelijk een antwoord lijkt te zijn.Ik verwijs naar de videoclip ..The Arecibo message answered?… op You Tube. Het kan natuurlijk onmogelijk, tenzij dit antwoord verstuurd is vanuit een civilisatie ergens ver weg in de ruimte, die een grote voorsprong heeft op ons technisch kunnen. Ook moet m.i. de mogelijkheid terdege worden ingecalculeerd, dat medewerkers van deChilbolton-radiotelescoop een grap hebben uitgehaald—per slot van rekening zijn er van al die graancirkels een niet onaanzienlijk gedeelte het werk van mensenhanden en grappenmakers

 13. Ik zou het erg chic vinden als Taede Smedes zou reageren op de discussie hierover op het blog http://www.kloptdatwel.nl van Skepsis. Smedes heeft immers Skepsis beschuldigd van ideologische vooringenomenheid in zijn reacties op Vermeeren maar hij heeft de nauwkeurige analyse van Skepsis van de verwarde ideeen van Vermeeren niet serieus genomen, lijkt het. Lees bv deze bijdrage en de reactie van Rob Nanninga hierop: http://www.kloptdatwel.nl/2012/02/03/ufo-gekkie-kan-geen-wetenschapper-zijn.

 14. Even over Dawkins en memen. Je kunt Dawkins niet kwalijk nemen, laat staan diskwalificeren als wetenschapper, om wat anderen later gemaakt hebben van zijn oorspronkelijke idee van memen, dat als metafoor gelanceerd in hoofdstuk 11 bedoeld was het grote idee van het boek The Selfish Gene (1976) verder te verduidelijken.

  Dawkins zelf hierover in 1999 in Time Magazine:

  “I am occasionally accused of having backtracked on memes, of having lost heart, pulled in my horns, had second thoughts. The truth is that my first thoughts were more modest than some memeticists might wish. For me the original mission was negative. The word was introduced at the end of a book that otherwise must have seemed entirely devoted to extolling the “selfish” gene as the be-all and end-all of evolution, the fundamental unit of selection. There was a risk that my readers would misunderstand the message as being necessarily about DNA molecules. . . . This was where the meme came in.”

  Een schets van de evolutie van het begrip (dit is een pdf:) http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/POSC_a_00057

 15. Het stikt hier op Aarde en in ons Zonnestelsel van de UFO’s om de dood eenvoudige reden dat de Aarde een bewoonbare planeet is en als tussenstation wordt gebruikt tijdens ruimte reizen door het vrijwel lege deel van ons sterrenstelsel waar onze Aarde is. Op 2012-02-10 heb ik vier maal wat gepost onder de naam “Bert ( A W RvB)” bij http://tech.groups.yahoo.com/group/DossierX/ en daar staat de informatie over het hoe en waarom. Een van de bronnen is een buitenaardse die een van de drie vliegende schotel crashes van 1947 bij Roswell NM USA overleefde.

  Ik mis bronnenonderzoek van al die mensen die met een mening komen!

  En dan dit:
  Waarom nodigt de TU Delft zelf niet mensen zoals NASA astronaut Edgar
  Mitchell, natuurkundige (raketspecialist) S T Friedman
  http://www.stantonfriedman.com fsphys@rogers.com en de zoon van Jesse Marcel
  senior uit om over de (drie) 1947 Roswell NM USA vliegende schotel crashes
  te praten? Jesse Marcel senior is de man op de beroemde Roswell foto van de
  crash. Een ander voordeel is dat Jesse Marcel junior, die ook
  luchtmachtpiloot was ook dokter is! Dan kan dokter Jesse Marcel junior
  eventueel de lesgevenden en het bestuur onderzoeken op hun
  geestesgesteldheid. Jesse Marcel senior en Jesse Marcel junior hebben na de
  crash in 1947 wat materiaal van die neergestorte buitenaardse vliegende
  schotel begraven en voor de dood van Jesse Marcel senior hebben ze het weer
  opgegraven.

  De beroemde Roswell foto:

  De militair rechts is Jesse Marcel senior!

  http://furiousfanboys.com/wp-content/uploads/2011/04/roswell-ufo-crash_107.jpg

  http://furiousfanboys.com/2011/04/oops-fbi-confirms-roswell-ufo-incident/

 16. AW Reijersen ,

  toch kort volgende,
  Roswell is werkelijk een van de meest omstreden gevallen in de ufologie,
  Stanton Freedman is wat mij aangaat de belangrijkste fantast aangaande complotten en doofpotaffaires. Wat is er neergestort, een hete luchtballon of een UFO? Wordt er inderdaad wel iets achter gehouden door regeringen? Wat een paranoia is het. Neem o.a. Bob Lazar erbij, die al jaren beweert in Aria51 buitenaardse objecten te hebben bestudeerd. (Edgar Mitchell is wel een opvallende ruirmteastronaut.) Ik blijf erbij, dat een dergelijk hoog ontwikkelde beschaving die door de ruimte kan reizen, niet maar even ergens neerstort, of zich laat vangen en onderzoeken (neem die onzinnige alien autopsie). Dit is juist het punt waar ik althans kap. Er zijn veel getuigenverslagen van onidentificeerde objecten, neem het geval van een school in Zimbabwe, waar meer dan 60 kinderen getuigen waren van eenzelfde fenomeen (ga dat maar even ontkennen.)
  Maar ik geloof werkelijk niks van ufo craches en gevangen gehouden aliens, en comlot ern samenzwerings theorieën. Het zou in dat geval veel te belangrijk zijn voor de wereld, om het achter te houden.

 17. Theo schreef op 12 februari 2012 om 13:19 precies datgene waar Jesse Marcel senior en junior doodziek en doodmoe van werden en daarom zeiden ze van we hebben gezegd wat we gezegd hebben en jullie zoeken het verder maar uit!

 18. A.W. Reijersen v.B

  volgens mij ben je eerder op het punt, waar de ufologie als geheel zo ongeloofwaardig wordt, het onderzoek naar niet geïdentificeerde objecten heeft een goede grond, men kan de duizenden UFO waarnemingen niet zomaar negeren, maar samen met Roswell, alienautopsie, een gesprek met een alien (te zien op you tube, de alien zit dan wel in een verduisterde achtergrond, en communiceert telepatisch) ,in beslag genomen ufo’s en meer dan zestig jaar geheim gehouden documenten, (ook typisch dat vooral Amerika iets heeft met doofpotten en complotten, de maanlanding is trouwens ook nooit gebeurt, en 9.11 is door Amerikanen veroorzaakt, door de eigen regering nogwel) hoe moe wil je van dat alles worden? Juist daar gaan ook mensen als Koen Vermeeren zo de mist in.
  Ik wens Jesse Marcel beterschap.

 19. Zo zo, Vermeeren en Hartmann bij ‘De wereld draait door’ – het heeft de TV bereikt.

  En welk boek laat Vermeeren zien ? En welke foto uit dat boek laat Vermeeren zien ?
  Juist. De vervalsing.

  Het is niet te geloven …

 20. Theo (13 februari 2012 om 15:06) je ziet zoals zoveel mensen het verschil niet tussen hoofdzaken en bijzaken!

  Dit is een hoofdzaak:

  De verklaringen van Jesse Marcel junior en senior (wat ik al vermeldde)!

  Dit is een hoofdzaak:

  Een van de bronnen die Coen Vermeeren gebruikt:
  Lt Col P J Corso die het boek “The Day After Roswell” schreef schreef dat voor zijn nazaten. De familie van generaal Trudeau staat volledig achter Corso! Corso en Trudeau waren vrienden. Verder staat Paola Harris ook achter Corso. Paola Harris werkte voor Allen Hynek.

  Bron: Onder andere Niburu en ufowijzer:
  In 1963 was Hellyer de Canadese minister van Defensie. Na zijn pensioen las hij kolonel Corso’s boek The Day After Roswell, waarin Corso uitlegt hoe materialen van het schip bij Roswell door zijn handen zijn gegaan.
  Corso’s verhaal werd tegenover Hellyer bevestigd door een Amerikaanse generaal. [KNIP]

  Hier is het gratis boek “The Day After Roswell” van Lt Col P J Corso!
  (In het boek wordt gesproken over de autopsierapporten van die buitenaardsen!)
  http://www.rjrsnvbrn.com/txt/day-after-roswell-pjcorso.pdf
  Er zijn meer websites waar het te lezen/downloaden is.

  Lt Col P J Corso was adviseur op het gebied van buitenaardsen van USA president JFK (Kennedy) en van USA president Ronald Reagan.

  Dit is een hoofdzaak:

  http://www.sightings.com/

  ‘We already have the means to travel among the stars, but these technologies are locked up in black projects and it would take an act of God to ever get them out to benefit humanity… anything you can imagine we already know how to do.’
  Ben Rich, Lockheed Skunk Works chief (via Jim Goodall)

  Ben Rich was de ontwerper van de Stealthbommenwerper.

  De Stealthbommenwerper is ontworpen door technieken te gebruiken die beschikbaar kwamen door “reverse engineering” van de (3) neergestorte buitenaardse vliegende schotels die in 1947 nabij Roswell NM USA zijn neergestort. Die buitenaardse vliegende schotels stortten neer als gevolg van de nieuwe krachtigere radar die toen geplaatst was en die de besturingssystemen ontregelden van die buitenaardse voertuigen.

 21. @Eelco,

  Dat heb ik dus door alle drukte vanavond even gemist. Zal ik even op Uitzending Gemist moeten terugkijken…

  (Overigens: om een of andere duistere reden verdwijnen jouw e-mails steeds in de spam-bak van WordPress, en daar krijg ik dan geen seintje van en bovendien moet ik die berichten handmatig uit de spam-bak vissen. Ik heb geen idee waarom WordPress jouw berichtjes er steeds uit pikt, maar alvast bij voorbaat mijn excuses als een commentaar van jou niet al te snel op de site verschijnt.)

 22. A W Reijersen v.b.

  Wat een en ander dan wel interessant maakt, dat het niet zomaar om het even welke mensen zijn die zulks allemaal beweren, ze hebben allerlei hoge militaire rangen en functies en dergelijk, dat maakt het op zich dan wel intrigerend. Je stelt je dan wel de vraag, als men ergens te wereld beschikt over een dergelijke buitenaardse technologie, waarom de rest der wereld dat nog niet weet. Maar anderzijds, zou ik aan bv. skeptici toch willen vragen, wat de reden kan zijn, dat zulke mensen, die eer meer te verliezen dan te winnen hebben, zulke zaken overeind houden.
  (U heeft trouwens zelf een interessante website.)

 23. Gezien de ernst van dit onderstaande voorval besloot ik om het toch maar te plaatsen:

  Luchtgevecht ten noorden van de Waddeneilanden in 1977 tussen een UFO en een tweepersoons gevechtsvliegtuig van de luchtmachtbasis Soesterberg eindigt met de dood van de twee USA gevechtspiloten!

  http://whynotnews.eu/untoldmysteries/xmenu/13.html
  http://zapruder.nl/portal/tellafriend/10074/

  Van wat collega’s van de twee omgekomen piloten heb ik jaren geleden de vraag gehad via mail of ik artikelen kon vinden over dat incident! Maanden daarna vond ik bij toeval die artikelen, hierboven vermeld, waarop ik de gegevens via mail aan hen toezond. Ze waren er blij mee!

 24. Nu heb ik de item in de wereld draait door eindelijk gezien waarover Eelco van Kampen sprak. Hij wijst inderdaad naar Marechal’s vervalsing (6:00) in een boek en zegt: [ik citeer] “Die foto is authentiek verklaard door de experts.”

  Dit citaat (7:00) van Vermeeren is ook van een zeldzame schoonheid: “Er is niet bewezen dat er buitenaards leven is, maar het omgekeerde geldt ook: het is niet bewezen dat het niet hier op deze planeet kan komen.”

  Is men op de TU soms verstoken van kennisleer?

 25. @Albert,

  De hele uitzending moet je met een korrel zout nemen. De uitspraken van Vermeeren zijn niet de meest handige, maar wellicht heeft hij in het interview zijn uitspraken genuanceerd. Het is duidelijk dat de montage hier de overhand heeft, en dat men bewust Vermeeren in de zeik heeft willen nemen. Ik vond het een item van niets. Overigens vond ik ook Hartmann in het item als een ongelooflijk narrow-minded en bijzonder onsympathieke figuur overkomen. Maar sceptici zullen dat wel niet met mij eens zijn… 😉

 26. Hoi Gerdien,

  Ja, het was echt 13 februari, maar ik zag ook dat die aflevering ontbrak. Als je de link in het blogje aanklikt, kom je op de Jakhals-site terecht, waar dan het filmpje kan worden aangeklikt. Onder het filmpje staat dan wel een knop met de link “bekijk de hele uitzending”. Ik heb niet getest of die werkte. Maar je hebt gelijk, op de DWDD-site is de aflevering van 13 februari niet te vinden. Zou het een complot zijn? 😉

 27. @Taede, Ik ben geen regelmatige kijker van dit programma, maar ik heb wel een beetje in de gaten waar dit item “Jakhalzen” of iets dergelijks voor bedoeld is. Het is geen kwalitatief hoogstaande onderzoeksjournalistiek laten we maar zeggen.
  Het is goed mogelijk dat men Vermeeren in de zeik heeft willen nemen. Als dat het was is men daar dan in geslaagd wat mij betreft. Niet zo moeilijk. Maar het maakt in dit geval niet zo heel erg veel uit. Ook niet of hij later iets nuanceert wat op de montagevloer is geland. Vermeeren geeft lezingen over UFO’s, hij heeft ze toch bestudeerd mag ik aannemen. Niet alleen op YouTube mag ik daarbij hopen. Als hij wijst voor de camera’s met alle commotie rond hem, naar een wat voor degenen die zich oprecht in UFO’s interesseren onderhand toch wel bekende vervalsing moet zijn, en daarbij de opmerking maakt dat die foto authentiek is verklaard door de experts, dan valt er niet bijster veel meer te nuanceren achteraf, alleen af te strepen.

  Dat hij die opmerking maakte wil zeggen dat hij bekend is met die “UFO” en dat als een buitenaards toestel ziet: niet zomaar iemand maar echte “experts” bevestigen de echtheid van de foto. Ik weet niet precies waarom (of eigenlijk vrij precies juist wel) maar ik ben geneigd aan te nemen dat hij daarmee niet zozeer bedoelde te zeggen dat de foto zelf authentiek is, maar dat wat erop staat afgebeeld authentiek was. Handen op wie denkt van niet.

  Dat laatste citaat wil ik hem wel schenken, dat zal toch in een vlaag van verstandsverbijstering of overmatig enthousiasme moeten zijn gebeurd. Het kàn gewoon niet dat iemand met een wetenschappelijke achtergrond zoiets bij zijn volle verstand zegt.

  Ik ben het wel met je eens dat Hartmann er ook niet echt joviaal uitsprong. Misschien ook een kwestie van monteren geweest. Ook zal het niet gemakkelijk zijn geweest om zo’n hoge concentratie van onzinnigheid adequaat te becommentariëren in luttele seconden en daarbij steeds precies de juiste toon te raken.

 28. Het is opmerkelijk, dat veel Amerikaanse astronauten ufoos hebben waargenomen. Na de eerste landing van de mens op de maan met de Apollo 11 op 21 juli 1969 werden de astronauten al heel snel geconfronteerd met ongewone zaken, die door de NASA gecensureerd werden, uit angst voor paniek op aarde .Ga naar wwwsyti.net/UFO Sightigs.html, en je treft daar verbazingwekkende verslagen aan van o.a. Neil Armstrong, Edwin Aldrin,Scott Carpenter en Gordon Cooper. (Ik beschik pas sinds enkele uren over deze informatie)

 29. Ik volg al enige tijd de discussie en wat mij opvalt dat de meningen gebasseerd zijn op ander mans bevindingen, zo genaamd “wetenschappelijke”bewijzen. Ik heb geleerd als ik iets niet begrijp het aan mijn vader te vragen of zelf onderzoek te doen! Jammer het laatste mis ik een beetje vandaar het allemaal in het wazige gebied blijft hangen. Of is dit de bedoeling ? Je kan je dit afvragen natuurlijk! Wetenschappers die beweren het allemaal onzin te vinden zijn geen wetenschappers, echte wetenschappers onderzoeken zonder oordeel te vellen en niet vanuit hun ego zaken belachelijk te maken! maar dat is mijn mening, ik ben misschien een simpel persoon maar denken vanuit de vorm”lichtsnelheid”en daar in blijven hangen omdat onze gedachten bestaan uit het verplaatsen van A naar B is een beetje mensenlijk.,Voor een hogere bewustzijnsvorm is punt A misschien gelijk aan punt B denk eens uit die doos die hersenen heet. Trouwens misschien leven ze naast ons in een voor ons nog niet neembaar lichtspectrum! Oja dat kan niet want dan had de NASA het ons al verteld!

 30. O en nog even dit waar heeft meneer Dap Hartmann zijn info vandaan?En war is zijn onderzoek op gebaseerd! Gebakken lucht en ego! De TU is de uitgesproken plaats voor onderzoek en het ter discussie stellen van dit soort zaken juist daar, je zou dus toch enige objectieve intilligentie verwachten op zo,n plek! Trouwens de vraag aan Coen was: wat hij van die filmpjes vond die op you tube te zien waren en vanuit die interresse waar jongeren mee kwamen is zijn onderzoek gestart!

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: