Close

Atheïsme langs de A4 – lachwekkend

Een ongelooflijk zielig initiatief en behoorlijk lachwekkend. Nu.nl meldt dat vanaf half maart een groot atheïstisch bord langs de snelweg A4 komt te staan. Echter, het bord zal er maar 2 weken staan. Dan is het geld op en wordt het bord weer verwijderd. En alles omdat de atheïstjes die dit bedacht hebben geen stickertjes op bussen mochten plakken. Hoe infantiel kun je je gedragen. 

7 thoughts on “Atheïsme langs de A4 – lachwekkend

 1. Tsja, had je het ook een zielig initiatief gevonden wanneer het een actie was van christenen? Ooit bezwaar gehad tegen posters van bond tegen het vloeken? Wie is er dan zielig? Alleen al het woordgebruik laat zien dat je je geen houding kunt aannemen tegen atheïsten en niet weet wat je ermee aan moet. Mogen atheïsten geen reclame maken voor hun gedachtegoed? Jammer dat er nog steeds mensen bestaan die geen respect hebben voor andersdenkenden en menen de waarheid in pacht te hebben.

 2. Beste Lanier,
  Ik vind de posters van de Bond Tegen het Vloeken net zo zielig! Evenals borden die je af en toe in weilanden ziet staan, die een of andere bijbeltekst citeren. Echt belachelijk. Ik vind het alleen zo kinderachtig dat atheïsten nu ook zo nodig bordjes moeten maken. Reclame maken voor hun gedachtegoed? Ik dacht dat atheïsme helemaal geen geloof was. Wat voor gedachtegoed hebben atheïsten dan? Ik dacht dat atheïsten vonden dat God irrelevant was. In dat geval: waar maken ze zich toch zo druk om? Of geldt hier het Calimero-effect: zij [= christelijke partijen] zijn groot en ik is klein en da’s niet eerlijk?
  Door God expliciet te ontkennen of tot onwaarschijnlijk te verklaren, geef je expliciet aan dat er iets te ontkennen valt? Bertrand Russell en Alfred Ayer zouden van hun stoel rollen van het lachen als ze deze initiatieven zagen. Zij zeiden immers dat het woordje ‘God’ on-zin was, zinloos, dat het nergens naar verwees. ‘God’ heeft geen referent in de werkelijkheid, net zo min als ‘eenhoorn’. Dan kun je datgene-waar-niet-naar-verwezen-wordt toch ook niet ontkennen, omdat je niet weet waar je over spreekt? Oftewel deze atheïsten weten donders goed waarover ze spreken – en dat impliceert dus dat ze bevestigen dat ‘God’ een referent heeft. Door het bestaan van God te erkennen, bevestigen ze dus dat God bestaat. Ironisch, nietwaar?
  Het enige echte atheïsme is gewoon over God zwijgen, totaal niet spreken over God. Als iedereen dat zou doen, zou het woordje God vanzelf verdwijnen uit onze taal. Dan wordt iedereen vanzelf atheïst. De atheïsten die borden plaatsen en bussen beplakken, bevorderen alleen geloof.
  Overigens: geen respect voor andersdenkenden? Menen de waarheid in pacht te hebben? – Voordat je een oordeel over mensen velt, moet je je eerst in hun gedachtegoed verdiepen. Lees dit blog en mijn boeken en vertel me dan nog eens dat ik meen de waarheid in pacht te hebben.

 3. Ik ben, als atheïst, geen fan van dit soort acties. Met de boodschap ben ik het eens, maar niet met de manier waarop die aan de man gebracht wordt. Discussies over godsdienstfilosofie of over de rol van religie in de maatschappij moet je voeren in een intellectueel en/of publieke discours, op grond van fatsoenlijke argumenten, niet met schreeuwerige borden langs wegen of op bussen (waar ik overigens überhaupt geen fan van ben). Het behoeft geen betoog dat ik religieuze teksten op dergelijke wijze gepropageerd minstens net zo afkeurenswaardig vind.

 4. Taede, ik laat die oer-emoties die atheisme en verlichtingshumanisme bij jou los maken maar even buiten beschouwing uit tijdgebrek.
  Ik beperk even tot wat jij als logische redenering presenteert:
  Citaat 1) “Door God expliciet te ontkennen of tot onwaarschijnlijk te verklaren, geef je expliciet aan dat er iets te ontkennen valt?”
  2) “Door het bestaan van God te erkennen, bevestigen ze dus dat God bestaat.”
  Wat beweer je hier nu eigenlijk?
  Het ontkennen van God is een logische contradictie? (2)
  Natuurlijk valt hier iets te ontkennen! Het woordgebruik!
  Atheisten ontkennen dat het 3-letterwoord ‘god’ (waar christenen al 2000 jaar over praten) NIET naar iets in de werkelijkheid verwijst.
  Gelovigen geloven dat dat 3letterwoord WEL naar iets in de werkelijkheid verwijst.
  Hoe kunnen gelovigen anders bidden als ze niet geloven dat god echt bestaat? Hoe kunnen gelovigen anders god liefhebben? Hoe kan god anders de wereld geschapen hebben? Of hoe kan god anders de cosmos gefinetuned hebben voor leven? Hoe kan die god anders de zondvloed veroorzaakt hebben? etc etc etc
  Welnu: die vooronderstelling verwerpen atheisten. Dat kan toch niet zo moeilijk zijn? Is dat echt zo moeilijk? Probeer je echt met dat soort spitsvondigheden een debat tegen atheisten te winnen? Of probeer je ze gewoon belachelijk te maken?
  Taede, weet je wat het gekke van jouw bovenstaande tirade tegen atheisten is? Dat jij dezelfde opvatting hebt als atheisten! Ook jij neemt aan dat het woord god naar NIETS in de werkelijkheid verwijst (god bestaat niet zoals een appeltaart bestaat).

 5. Gert,
  Ik hoef het debat met atheïsten niet te winnen, want ik vind de wijze waarop het debat plaatsvindt zinloos.
  Het is mij niet duidelijk wat atheïsten nu beweren. Jij zegt dat het woord nergens naar verwijst. Als dat het geval is, waar maken de atheïsten die dat billboard willen plaatsen zich dan druk om? De slogan op het billboard moet dan niet zijn “God bestaat waarschijnlijk niet”, maar: “Het woordje God is zinloos”. Dat bekt natuurlijk niet lekker, maar juist door te zeggen “God bestaat waarschijnlijk niet”, geven ze aan dat het woordje “God” wel degelijk ergens naar verwijst. Als ze dan vervolgens gaan zeggen: “het verwijst nergens naar”, dan spreken ze zichzelf dus tegen.
  Of anders gesteld: juist door voortdurend te zeggen dat God waarschijnlijk niet bestaat, houd je het gebruik van het woordje God gewoon in stand. Herman Philipse is wat dat betreft heel slim: hij zegt niet out of the blue dat God waarschijnlijk niet bestaat, maar vraagt eerst zijn gesprekspartner naar een definitie van God (“Wat bedoel jij met ‘God’?”), die hij vervolgens minutieus gaat ontleden en tot betekenisloos verklaart of logisch inconsistent of incoherent of… Daarmee zegt Philipse dus niet dat “God waarschijnlijk niet bestaat”, maar dat het woordje God, zoals dat door de gelovige in kwestie gebruikt wordt, incoherent etc. is.
  En inderdaad, ook ik ben van mening dat het woordje “God” niet verwijst naar iets in de werkelijkheid. Jij stelt: “Gelovigen geloven dat dat 3letterwoord WEL naar iets in de werkelijkheid verwijst.” Dat is niet waar. Er is namelijk een verschil tussen “God bestaat in de werkelijkheid” (wat zou betekenen dat God een onderdeel is van de geschapen werkelijkheid, en dat is in strijd met het idee van Gods transcendentie), en “God is werkelijk”. Dat laatste zouden (sommige) gelovigen zeggen, het eerste niet.
  Overigens, over die oerinstincten: Ik heb niets tegen atheïsten, er is geen oerinstinct dat mij tot het bestrijden van atheïsme of zo dwingt. Verre van dat. Ik hoef atheïsten ook niet belachelijk te maken, dat doen ze zelf al door het “welles-nietes” spelletje met creationisten aan te gaan door die billboard te plaatsen.
  Overigens heb ik helemaal niets tegen verlichtingshumanisme. Sterker nog: het christelijk geloof heeft de bakermat gelegd voor het humanisme (denk aan Erasmus). Humanisme komt voort uit de christelijke mensvisie. Wel vind ik het kwalijk dat atheïsten de term “humanisme” nu hebben geclaimd als synoniem voor atheïsme. Zeer kwalijk.

 6. Het woord ‘waarschijnlijk’ duidt op een niet weten. Dit is geen atheïstische actie, maar een agonostische.
  Een aantal jaren geleden hebben de atheïsten vanwege de tegenvallende ledenaantallen besloten om de agnosten ook mee te tellen in het aantal atheïsten om de tanende beweging nog enigzins body te geven. Het mag echter duidelijk zijn dat dit een zeer verwerpelijke manier van doen is. In feite is er geen groei, maar teruggang van het atheïsme, hetgeen echter verdoezeld wordt door gegoochel met cijfertjes. En diezelfde mensen stonden vooraan toen de boekhouders van Ahold terecht stonden voor creatief boekhouden!

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: