Close

Wil en water

Wil en water

Recente studie suggereert invloed van gedachten op de structuur van water

Taede A. Smedes

Kun je water met gedachten beïnvloeden? Het lijkt vergezocht, maar een studie naar de effecten van intenties op de vorming van waterkristallen, recentelijk gepubliceerd in het medische tijdschrift Explore, toont aan dat er wel degelijk iets aan de hand is.

Het medium Jomanda verkocht ooit gewone flessen bronwater die ze had ingestraald, waardoor het water plotseling geneeskrachtig zou zijn geworden. De aanleiding voor het Amerikaanse onderzoek was echter niet Jomanda, maar de film What the Bleep Do We Know? waarin het kristal-experiment van dr. Masaru Emoto een cruciale rol speelt. Emoto’s experiment deed veel stof opwaaien en is op internet uitgebreid bediscussieerd, ondanks de beweringen van Emoto zelf, dat zijn experimenten op feiten gebaseerd zijn. Nu is een deel van zijn beweringen wetenschappelijk onderzocht.

Samen met drie collega’s, waaronder Masaru Emoto zelf, onderzocht de Amerikaanse onderzoeker Dean Radin de effecten van gedachten op water. Radin kocht vier flessen gewoon bronwater, waarvan twee in een elektromagnetische afgeschermde kamer van het Institute of Noetic Sciences (IONS) in Petaluma, Californië, werden opgesteld en de overige flessen als controleflessen werden opgeborgen. Radins collega-onderzoekers Masaru Emoto hield vervolgens met 2000 mensen een gebedsdienst in Tokyo, waarin een foto van de twee flessen in de speciale kamer werd getoond en waar een gezamenlijk gebed voor de flessen werd uitgesproken. Vervolgens werd van de vier flessen monsters genomen en kort ingevroren. Met behulp van een optische microscoop werden foto’s van de resulterende ijskristallen werden gemaakt.

Radin zette vervolgens de foto’s op internet, waarna 100 vrijwilligers de foto’s waardeerden op een schaal van nul (‘niet mooi’) tot zes (‘heel mooi’). De foto’s waren willekeurig geplaatst en er was niet bij vermeld uit welke fles het afgebeelde kristal afkomstig was. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de ijskristallen van de behandelde flessen significant mooier werden gevonden dan de onbehandelde controleflessen. Radin c.s. concluderen dat deze studie consistent is met eerdere studies die aangeven dat intenties de structuur van water kunnen veranderen. Een verklaring voor dit effect hebben de onderzoekers echter niet.

Bron:

D. Radin, G. Hayssen, M. Emoto, T. Kizu, ‘Double-Blind Test of the Effects of Distant Intention on Water Crystal Formation’, Explore: The Journal of Science and Healing 2006:2, 408-411.


Een eerdere, iets verkorte versie van deze tekst is geschreven als opdracht in het kader van de cursus Wetenschapsjournalistiek van de Hogeschool Utrecht. Tijdens de bespreking van de opdracht kwam naar voren dat de meeste cursisten, die een bèta-achtergrond hebben, nogal moeite hadden met dit experiment en zelfs betwijfelden of dit wetenschap was. “Dit lijkt zo’n experiment waarvan je over een half jaar niets meer hoort, omdat blijkt dat de uitkomst niet blijkt te kloppen”, was een opmerking. Ook het subjectieve gehalte van het experiment (iets ‘mooi’ of ‘lelijk’ vinden) was voor een aantal cursisten reden om aan de wetenschappelijkheid van dit experiment te twijfelen.

Ik ben niet bevoegd om de statistische analyses te checken. Ik vind het onderzoek interessant, maar geef ook toe dat dit onderzoek zich aan de rand van wetenschappelijkheid bevindt. Derhalve blijf ik kritisch en ben ik benieuwd naar visies van anderen. Commentaar is dus ook van harte welkom.

Ik heb het originele artikel HIER (in PDF) op mijn server geplaatst, zodat wie dat interessant vindt, zelf de bevindingen kan nalezen. (Ik ben mij ervan bewust dat ik hiermee copyright schend, maar voor de meeste mensen is het artikel zeer moeilijk toegankelijk. Mijn reden om het te plaatsen is dus wetenschappelijk van aard: wetenschappelijk onderzoek aan een breder forum voorleggen. Niettemin, als dit problemen oplevert, zal ik het artikel verwijderen.)

Meer informatie over Masaru Emoto is HIER (Wikipedia) te vinden, en HIER (homepage Emoto).

%d bloggers liken dit: