Close

Vanaf 1 januari a.s. in Nijmegen

De afgelopen twee jaar (2006-2008) zijn vreemd verlopen. Ik heb in de afgelopen 2 jaar al heel wat baantjes gehad. Zo werkte ik tot juli 2006 als postdoc aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Leiden, was ik daarna een tijdlang werkeloos (WW-uitkering), startte ik vervolgens mijn eigen onderneming als freelance-journalist, en werkte ik in september 2007 tot nu als research fellow aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven.

En nu staat er voor binnenkort weer een verandering op stapel…

Per 1 januari 2009 zal ik als mijn nieuwe functie als postdoctoraal onderzoeker aanvangen bij de Faculteit Theologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het is de bedoeling dat het een 80%-aanstelling wordt voor een jaar met daarna een verlenging tot 1 maart 2012. Ruim 3 jaar dus! Wat daarna gebeurt, is op dit moment nog niet duidelijk. Ik zal werkzaam zijn binnen het Heyendaal Programma (voorheen het Heyendaal Instituut geheten).

Momenteel zijn Jolanda en ik dan ook druk op zoek naar een passende woning in of rond Nijmegen (liefst op fietsafstand van de faculteit, waarbij we ook eerst nog een hypotheek rond moeten krijgen, in een financieel hektische tijd als deze). We gaan dus weg uit Hillegom. Maar ik blijf dit keer wel werkzaam in Nederland.

Opnieuw zal ik werkzaam zijn op een project over religion & science. Het is de bedoeling om vanuit continentale filosofische en theologische tradities (o.a. Kantianisme en hermeneutiek) kritieken te ontwikkelen op Angelsaksische modellen van divine action. Daarbij komt het erop neer dat ik niet alleen wil laten zien dat de Angelsaksische discussies theologie serieuzer moeten nemen om hun modellen ook voor de theologie relevant te laten zijn, maar andersom wil ik ook proberen te laten zien waar het Angelsaksische Anliegen ligt: in de angst dat theologie irrelevant wordt, als theologie zich niet in debat begeeft met menselijke cultuuruitingen, zoals natuurwetenschap. Mijn project behelst dus in feite een ontmoeting tussen Continentale en Angelsaksische debatten inzake de interactie van religion en science.

En ja, het betekent dat ik mijn werkzaamheden in Leuven beëindig. Ik heb daar reeds mijn ontslag ingediend.

Ik vind het allemaal reuzespannend. Nijmegen belooft een stimulerende plek te worden om te werken. En bovendien zal ik voor ruim 3 jaar weer proberen het debat over geloof en wetenschap in Nederland gaande te houden en ook internationaal een fikse steen bij te dragen. Wordt vervolgd dus!

Aanvulling (n.a.v. reactie van Jona): Even om misverstanden te voorkomen: dat ik mijn werkzaamheden in Leuven beëindig, heeft niets te maken met het niet bevallen van Leuven o.i.d. Integendeel: Leuven beviel buitengewoon goed. Ik vond de theologische faculteit een bruisende faculteit, en ik had puike collega’s. Bovendien vond ik (als protestant) de katholieke omgeving zeer verfrissend en inspirerend. De reden dat ik ‘overstap’ naar Nijmegen, is dat mijn project in Leuven nog tot 1 september 2009 liep, waarna er weer een periode van onzekerheid zou aanbreken. De faculteit in Leuven kon mij op dit moment niets bieden. Nijmegen bood mij daarentegen een baan voor ruim 3 jaar. Tsja, dan is de keus gauw gemaakt…

8 thoughts on “Vanaf 1 januari a.s. in Nijmegen

  1. Taede, succes in je nieuwe betrekking! Overbodig te zeggen dat in Nijmegen men zich ook gelukkig mag prijzen met jou. Hopelijk vind je een mooi huis. Je kunt er ook prachtig fietsen over de dijken, de polder.

  2. Gefeliciteerd, Taede!
    Interessant onderwerp ook. Ik vermoed dat er vooral wat betreft de hermeneutiek nog wel een slag te maken is in de Angelsaksische discussies. Succes!

  3. Taede, gefeliciteerd met je nieuwe baan! Leuk dat je nu een kans krijgt om dicht bij je werk te kunnen wonen. Als het mee zit, kun je met de fiets naar je werk!

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: