Close

Ssstt… creationisten… ze zijn er weer… eventjes dan…

Eigenlijk moet ik er helemaal niet over schrijven. Hoe meer aandacht je aan dit soort idioterie geeft, hoe belangrijker het lijkt. Wel gepast met Halloween, die griezelige creationisten die met hun argumentatieve kettingzagen allerlei valse dilemma’s creëren. Maar laat je niet bang maken. Lees het en lach er maar om:

http://www.refdag.nl/artikel/1442331/Stellingen+uitgelegd+in+
twaalf+talen.html
.

Meer ga ik er nu niet over zeggen.

19 thoughts on “Ssstt… creationisten… ze zijn er weer… eventjes dan…

 1. Mooie poster, dat wel. Voor de rest word ik van die verschrikkelijke ‘wetenschappelijke’ argumenten ontzettend kotsmisselijk.

 2. Eerlijk gezegd lach ik eerder van de berichten die Taede hier op z’n Blog plaatst. En kleine opsomming:
  – Een merkwaardige reactie op G. v.d. Brink.
  – Opmerkingen over predikanten die beter zouden moeten weten over Evolutie.
  – Nina Haagen.
  – Een misleidend artikel over de belegging van de PKN.
  – Een bijna slaafs volgen van Dawkins, die een grote Engerd is met zijn uitspraak over Evolutie-ontkenners en Holocaust-ontkenners.
  – Het gejuich over de oratie van Ellen van Wolde, wat ondertussen gestopt is. Logisch, het was ook een hoax.
  – Het artikel over RefDag, wat in de ban zou moeten. Heel dapper stel je de vraag: Denk eens na over wat je krant doet. Denk eens na of je werkelijk vindt dat dit soort berichtgeving door de beugel kan.
  Ik zal niet doorgaan tot ik 95 opmerkingen heb, maar er zijn nog meer kanttekeningen te plaatsen (en het is er wel een dag voor). Het laatste citaat is overigens een aanbeveling voor Taede. Wie de schoen past…
  Aan de andere kant weet ik dat het tegen dovemansoren gericht is. Evolutie-zeloten staan niet bekend al mensen die open staan voor andere meningen, Michael Reiss weet daar ondertussen alles van.

 3. @ Louwrens,
  Ik begrijp je reactie niet helemaal. Als je het allemaal zo erg vindt, en het allemaal toch tot dovemansoren gericht is wat je zegt, waarom dan toch die bijdrage? Waarom lees je überhaupt dit blog (en nog goed ook, gezien je vele verwijzingen)?

 4. De 95 stellingen op de poster zijn nog dommer geformuleerd dan de 95 stellingen + ietsje uitleg op internet. Ik vraag me af waar de bodem van domheid wezen kan. De creationisten brengen zich steeds verder in discrediet.
  Het RD zegt: ” Een team van Duitse wetenschappers onder wie Gitt, de jurist dr. Dieter Äbi en de chemicus dr. Rüdi Hartmann heeft de stellingen getoetst aan de laatste stand van de wetenschap. ” Dan kunnen de jurist, de chemicus en de informaticus niet lezen.
  Het valt ook op dat de twee meest vooraanstaande Duitse creationisten, Reinhard Junker en Siegfried Scherer, niet aan deze 95 stellingen hebben meegewerkt. Wel wordt hun boek regelmatig aangehaald, maar gezien de opstelling van Scherer is het hoogst ongeloofwaardig dat hij achter deze 95 stellingen staat:
  http://www.siegfriedscherer.de/content/Stell_V4.html.
  Ik ben eigenlijk benieuwd wat Siegfried Scherer van deze 95 stelligen vindt.
  Creationisme lijkt in Nederland een aflopende zaak, van steeds marginaler groepjes. Op een creationistendag 23/24 oktober zijn de lezingen van Zuilhof en Van der Weijden niet-creationistisch (zie verslag van Bart Klink) Van die 24 oktober is geen verslag in het RD verschenen. Het ND heeft niets over deze bijeenkomst bericht (voor zo ver ik op internet kan vinden). Het RD klaagde dat het theistische evolutionisme terrein wint onder theologen: http://www.refdag.nl/artikel/1438698/Theistisch+evolutionisme+wint+terrein.html.
  Trouwens, ik had een berichtje op de ingezonden brieven van RD gezet dat zelfs Answers-in-Genesis dat boek van Davies dat het RD op 28 september promootte afwees. Nooit iets van gehoord.

 5. Wat ik niet begrijp, is dat het RD tegenwoordig zo into creationisme is. Bevindelijke gereformeerden waren dat nooit zo. Het was meer iets voor moderne (neo-)gereformeerden, zoals de synodalen en vrijgemaakten en hun evangelische nazaten. De bevindelijken waren meer van het mysterie. Er is iets heel raars aan het gebeuren in RD-kringen de laatste tijd. Men neemt het stokje over van de EO, volgens mij. Dat is waarschijnlijk een signaal dat er een modernisering plaatsvindt in de achterban van het RD. En dat zou wel eens het begin van het einde van die zuil kunnen zijn. Creationisme is volgens mij namelijk de eerste stap op weg naar de acceptatie dat wetenschap moet regeren over de bijbel. Bij de voormalige gereformeerden werd zichtbaar waartoe dit leidt. Er ontstond een driestromenland: (1) fundamentalisten (die vaak evangelisch werden), (2) de grootste groep werd onkerkelijk, teleurgesteld in de pseudo-wetenschap waarmee men een tijdlang was zoetgehouden, en (3) een klein groepje worstelde door, in een poging gereformeerd te blijven en de wetenschap serieus te nemen (confessioneel).
  Gaat dit ook gebeuren met de Gereformeerde Gemeenten?

 6. Wat ik niet begrijp, is dat het RD tegenwoordig zo into creationisme is. Bevindelijke gereformeerden waren dat nooit zo. Het was meer iets voor moderne (neo-)gereformeerden, zoals de synodalen en vrijgemaakten en hun evangelische nazaten. De bevindelijken waren meer van het mysterie. Er is iets heel raars aan het gebeuren in RD-kringen de laatste tijd. Men neemt het stokje over van de EO, volgens mij. Dat is waarschijnlijk een signaal dat er een modernisering plaatsvindt in de achterban van het RD. En dat zou wel eens het begin van het einde van die zuil kunnen zijn. Creationisme is volgens mij namelijk de eerste stap op weg naar de acceptatie dat wetenschap moet regeren over de bijbel. Bij de voormalige gereformeerden werd zichtbaar waartoe dit leidt. Er ontstond een driestromenland: (1) fundamentalisten (die vaak evangelisch werden), (2) de grootste groep werd onkerkelijk, teleurgesteld in de pseudo-wetenschap waarmee men een tijdlang was zoetgehouden, en (3) een klein groepje worstelde door, in een poging gereformeerd te blijven en de wetenschap serieus te nemen (confessioneel).
  Gaat dit ook gebeuren met de Gereformeerde Gemeenten?

 7. @Steven
  De grootste groep gereformeerden werd midden-orthodox, en accepteerde evolutie. Het Confessioneel Gereformeerd Beraad heeft voor zover mijn waarneming reikt nooit veel voorgesteld. En de PKN gaat eerder ten onder aan bureaucratie en centralisme dan aan evolutie. Weg met de landeljke PKN!
  Het gekke met het RD is dat dit felle creationisme niet hun oorsponkelijke positie was, al kan het zijn dat ik het RD in 2005 nog niet regelmatig bekeek. Ik meen me iets te herinneren van een flirt met ID en Cees Dekker. Zou het RD erg geschrokken zijn toen Cees Dekker doorschoof?

 8. @Gerdien
  Die houding van het RD verbaast mij dus ook. Volgens mij is het in dit Darwin-jaar begonnen. De oudere achterban van het RD, opinieleiders zoals Jan de Graaf, kunnen hier ook niet gelukkig mee zijn, volgens mij. Vorig jaar riep Barend Kamphuis, systematisch theoloog in Kampen, overigens nog dat creationisme niet gereformeerd is (CV.Koers). In zijn vrijgemaakte kring is dat een zwaar verwijt.
  Ik blijf erbij: volgens mij wijst dit op een moderniseringstendens in de Gereformeerde Gemeenten. Dit jaar nog schreef een hoogleraar aan de Erasmus-Universiteit, lid van de GerGem, in het RD dat het christelijk geloof ‘evidence-based’ is. Dit is, zacht gezegd, geen bevindelijk-gereformeerde taal. Calvijn zou zich in zijn graf omdraaien.
  E.e.a. zal ook te maken hebben met het aantreden van nieuwelingen op de kerkredactie.

 9. @Gerdien
  Die houding van het RD verbaast mij dus ook. Volgens mij is het in dit Darwin-jaar begonnen. De oudere achterban van het RD, opinieleiders zoals Jan de Graaf, kunnen hier ook niet gelukkig mee zijn, volgens mij. Vorig jaar riep Barend Kamphuis, systematisch theoloog in Kampen, overigens nog dat creationisme niet gereformeerd is (CV.Koers). In zijn vrijgemaakte kring is dat een zwaar verwijt.
  Ik blijf erbij: volgens mij wijst dit op een moderniseringstendens in de Gereformeerde Gemeenten. Dit jaar nog schreef een hoogleraar aan de Erasmus-Universiteit, lid van de GerGem, in het RD dat het christelijk geloof ‘evidence-based’ is. Dit is, zacht gezegd, geen bevindelijk-gereformeerde taal. Calvijn zou zich in zijn graf omdraaien.
  E.e.a. zal ook te maken hebben met het aantreden van nieuwelingen op de kerkredactie.

 10. @ Steven,
  Ik weet niet of je Calvijn kunt categoriseren onder wat tegenwoordig (of een paar jaar geleden dus 😉 ) onder bevindelijk gereformeerd verstaan wordt.

 11. @Taede: Het lezen van blogs geeft informatie die de TV of bladen niet geven. Reacties daarop geven, kan nooit kwaad. Het beeld dat je blog geeft: Evolutie is de moeder der wetenschap. Dat is een misvatting en dient bestreden te worden. In het kader van de waarheidsvinding staan exacte gebieden als Wiskunde en Natuurkunde onbetwist boven aan, dan komt er een hele tijd niets en dan is er ergens een plekje voor theorie van de Evolutie. Evolutie(biologie, sociologie, vul maar in) is waar vanuit het standpunt van de Evolutietheorie. Anders gezegd: Wij van WC eend, adviseren WC eend.
  De stelling van Pasteur dat ‘”niet-leven” geen leven kan genereren, maar alleen levende wezens leven kunnen voortbrengen.’ is nog nooit weerlegd. En dat is met het oog op het ontstaan van leven een essentiële zaak. Evolutie is verworden tot een dogma en daarom is zij gedoemd te verdwijnen.

 12. @ Louwrens,
  Normaliter ga ik op dit soort opmerkingen niet in, maar ik doe het nu toch even (hoewel ik geen uitgebreide discussie hierover aanga).
  Allereerst: de laatste zinnen van je reactie laten duidelijk zien dat je niets van de evolutietheorie afweet. Die theorie gaat namelijk helemaal niet over het ontstaan van leven, maar over de ontwikkeling van leven. Het kan geen kwaad om eens wat over de evolutietheorie te lezen voordat je onzinnige stellingen doet zoals dat evolutie een dogma is en gedoemd is te verdwijnen. Echt flauwekul.
  Vervolgens: mijn blog gaat over geloof en wetenschap in het algemeen (dus inclusief natuurkunde en wiskunde). Maar aangezien er zoveel mensen zijn die vanuit religieuze optiek onzin over de evolutietheorie uitventen, en met name tijdens het Darwinjaar de suggestie wekken dat evolutie en geloof op gespannen voet met elkaar staan, is dit een topic geworden waar ik meer aandacht aan besteed dan aan andere punten. Dat verandert hoop ik na verloop van tijd, want de hele controverse over “evolutie of schepping” is een non-issue wat mij betreft. (En nee, ik ga daarover niet in debat – lees mijn boek “God én Darwin” maar.)
  Sorry als dit wat bot overkomt, maar ik word af en toe erg moe van mensen die precies weten dat de evolutietheorie wetenschappelijk onhoudbaar is, maar zich niet in de wetenschap ervan willen verdiepen…

 13. Taede,
  lezers worden volgens mij nogal moe van de doodlopende en behoorlijk saai wordende discussie tussen Adriaan, A Atsou Pier en Steven.
  Jammer dat je weinig tolerant reageert op posten die een wat (verademende) andere richting opgaan.
  Het “geleuter” krijgt daarentegen alle plek, maar dat is maar wat mensen boeit.
  p.s. ik nspa dat de deze reactie niet waardeert.

 14. @ Theo,
  Nee, ik vind het niet erg dat je zo reageert. Ik kan het me wel voorstellen. De discussie tussen de door jou genoemde discussianten vind ook ik niet de meest spannende, maar ik wil met mijn blog ook een forum bieden om dergelijke zaken (die wel relevant zijn) te bediscussiëren. Vandaar dat ik ze gewoon alle ruimte geef (zolang ze zich netjes blijven gedragen).
  Wat de andere “verademende” richting betreft: dat is de richting van het creationisme, en daar heb ik het helemaal mee gehad. Dat is een oeverloze discussie (zie bijvoorbeeld de moeite die Rene Franssen op zijn weblog doet) tegen mensen die helemaal niet open staan voor argumenten – tenzij het argumenten zijn die in hun straatje passen. Daar heb ik gewoon geen zin meer in. Vandaar mijn botte reactie op Louwrens.

 15. Taede,
  Terloops – het zoeken naar kritische goede websites is al behoorlijk lastig (of ik vind ze niet) Je hebt al bijna geen andere keus dat atheistische websites (God.voor.dommen bv.) of creationistische en bijbelgetrouwe. Dan heb je nog een keus in alle mogelijke spiritualiteit (waar ze de weg al helemaal zoek zijn naar enige rationele nuchterheid)
  Jammer, dat het telkens weer dezelfde fronten zijn, met een wat agnostische (meer afzijdige) instelling is daar niks lezenswaard. Sommige websites vormen maar een uitzondering. Neem nou een website, die naar alle fronten toe kritisch is, en daardoor eens wat origineels biedt.
  Gr.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: