Close

Reactie Braeckman in De Standaard vandaag

Hieronder de reactie van Johan Braeckman op mijn in vorige blog genoemde artikel in De Standaard. Dit artikel komt uit De Standaard van vandaag (vrijdag 8 februari):

Hoogst opmerkelijk hoeveel mensen me de oren willen wassen over een wetenschappelijk onderzoeksproject dat nog van start moet gaan. Taede Smedes wil zelfs mijn universiteit de les lezen en vraagt zich af ‘wat haar bezielt om Braeckman deze mini-nobelprijs te verlenen’. Een suggestie: de goedkeuring van mijn project heeft misschien iets met de wetenschappelijke aspecten ervan te maken? Taede Smedes had me kunnen contacteren om de projecttekst op te vragen, dan was hij iets beter geïnformeerd. Ik wees er al meerdere malen op dat de financiering van dit project al bij al bescheiden is. Net genoeg om één onderzoeker aan het werk te zetten, naast wat zogenaamde ‘werkingsmiddelen’. Smedes opmerking over een ‘mini-nobelprijs’ is bijgevolg misleidend.

Verder denkt hij dat ik ambigu ben over de mogelijke ideologische aspecten van de evolutietheorie. Nochtans ben ik daarover altijd zeer duidelijk: uit evolutietheorie kan men geen zingeving afleiden. Maar velen denken dat hun manier van aan zingeving doen erdoor wordt bedreigd. Welnu, als iemand zijn zingeving ‘fundeert’ op een letterlijke interpretatie van de bijbel of de koran, dan is moderne wetenschap inderdaad bedreigend. Ik heb dus geen ‘onderhuidse wens om een atheïstische levensbeschouwing te promoten’, maar wil de kennis over evolutietheorie verbeteren. Een doelstelling waarvan Smedes zelf herhaaldelijk opmerkt dat ze nuttig en noodzakelijk is.

Smedes prijst vervolgens zichzelf aan: ‘Braeckman zal de hulp van theologen nodig hebben.’ Er zullen zeker theologen nodig zijn om aan creationisten uit te leggen waarom hun theologische interpretaties niet stroken met moderne theologische inzichten. Zelf wil ik me voornamelijk bezighouden met wetenschapspopularisering. Smedes ziet daar niet veel heil in: in de Verenigde Staten doet men veel aan wetenschapspopularisering, maar het creationisme is er zeer populair. Het verband dat Smedes suggereert is evenwel betwistbaar. Wie weet hoeveel sterker het creationisme er zou zijn mocht men niet aan wetenschapspopularisering doen?

Johan Braeckman, Universiteit Gent

HIER is de PDF van het originele artikel te downloaden.

De uitkomst van de discussie tussen mij en Braeckman, die via e-mail nog is voortgezet, is dat we meer op één lijn lijken te zitten dan ik in eerste instantie dacht. Binnenkort zal er bovendien overleg met Braeckman plaatsvinden…

%d bloggers liken dit: