Close

Partij voor de Dieren schaft evolutie af…

Zojuist zag ik op de website van www.brights.nl een bericht over Marianne Thieme, die nu een passage over de evolutietheorie uit het Europese verkiezingsprogramma van de PvdD heeft geschrapt. Zie hier: http://www.brights.nl/weblog/Pivot/entry.php?id=152. Aanleiding is Thiemes overgang tot de Zevendedags-Adventisten.

Bron van het Brights-artikel was een stuk in NRC Handelsblad over de PvdD, zie hier: http://www.nrc.nl/binnenland/article654345.ece/Je_bent_voor%2C_of_je_bent_tegen.

Die bekering kwam zelfs internationaal bij Zevendedags-Adventisten in het nieuws, zie hier: http://www.stanet.ch/apd/news/1278.html. Let daarbij vooral op de boodschap die Reinder Bruinsma haar volgens dat artikel toewenst. En dat terwijl atheïsten als Paul Cliteur en Maarten ‘t Hart zich uitdrukkelijk aan deze partij hebben gebonden. Onvoorstelbaar.

Ook op de weblog van Gert Korthof is al kort Thiemes ‘bekering’ ter sprake gekomen. Zie HIER voor een aantal links naar artikelen waaruit naar voren komt dat Zevendedags-Adventisten het idee van ‘common descent’ ontkennen.

Eigenaardig hierbij is dat Thieme hier dus uitdrukkelijk haar politieke standpunt door haar geloof laat beïnvloeden. Een ‘scheiding van kerk en staat’ (zoals Cliteur die uitdrukkelijk in zijn boek Moreel Esperanto voorstelt) is bij haar dus ver te zoeken!

Ook is dit opnieuw een teken dat anti-evolutionisme in Nederland steeds verder oprukt…

Aanvulling, 15.00 uur: vanmiddag heb ik een opiniestuk naar aanleiding van bovenstaande geschreven en naar NRC Handelsblad gestuurd. Meer nieuws volgt t.z.t.

5 thoughts on “Partij voor de Dieren schaft evolutie af…

 1. Wat een onjuiste aanval op Thieme die aantoonbaar op onjuiste gegevens gebaseerd is. Hoe kan Thieme kan de overgang van Thieme in 2006 naar de Adventkerk al in 2004 aanleiding zijn geweest voor haar om evolutie uit het Europees verkiezingsprogramma te schrappen zoals u hier als “feit” presenteert?

 2. Hallo Deborah,
  Lees nog eens het artikel zoals dat op mijn website staat afgedrukt, dat is het hele artikel en niet het door de redactie ingekorte NRC-artikel. Ik hoop dat je dan ziet dat ik nergens als feit presenteer dat Thiemes bekering de aanleiding is geweest voor het schrappen van de evolutietheorie. Bovendien ging het me daar ook helemaal niet om. Het ging mij om de motivatie van het schrappen, die – zoals Thieme zelf in het oorspronkelijke NRC-artikel toegeeft – levensbeschouwelijk van aard was.
  Dat er nu overal – en met name door Thieme zelf – zo hard wordt gereageerd, geeft mijns inziens al aan, dat ik blijkbaar een teer punt heb geraakt…

 3. Even naar boven scrollen Taede, dar staat het toch echt:
  “Zojuist zag ik op de website van http://www.brights.nl een bericht over Marianne Thieme, die nu een passage over de evolutietheorie uit het Europese verkiezingsprogramma van de PvdD heeft geschrapt. Zie hier: http://www.brights.nl/weblog/Pivot/entry.php?id=152. Aanleiding is Thiemes overgang tot de Zevendedags-Adventisten.”
  Dat is dus gewoon niet waar, in 2004 toen dit voorval speelde was er helemaal geen sprake van “Thiemes overgang naar de zevendedagsadventisten”.
  Correct me if I’m wrong!
  Trouwens, ik vind dat je een uitstekend artikel geschreven hebt destijds voor NRC over het fanatisme waarmee aanhangers van het Seculiere geloof zich teweer stellen tegen religie. In het verlengde daarvan vind ik het ook nogal intolerant om Thieme aan te vallen zonder haar kennelijk eerst zelf gesproken te hebben op een citaat uit een krant waarvan duidelijk wordt weergegeven: “zelf ziet ze dat anders”.
  Dat is niet erg netjes, om dan toch vol te houden dat niet zij het correct ziet, maar jij…

 4. Hallo Deborah,
  Je hebt inderdaad gelijk dat ik hier aangeef dat de aanleiding Thieme’s bekering is. Dit staat op de Brights-website vermeld, en ik heb het overgenomen. Dit is inderdaad fout, dat geef ik toe.
  Niettemin doet dit aan mijn argumentatie nog altijd niets af. Bovendien, als je Thiemes reactie in NRC leest, merk je dat ze hier helemaal niet op reageert. Probeert ze het onderwerp wellicht te vermijden? Ik denk echt dat hier een punt is. Kijk ook maar eens HIER.

 5. Taede, Je zou gelijk kunnen hebben, maar het zou ook kunnen van niet, zoals je zelf aangeeft.
  En dat is bezwaarlijk. Zeker als wetenschapper had je correct gehandeld door eerst aan Thieme te vragen wat ze bedoelde of wat haar drijfveren waren , voordat je mogelijk onjuiste aannames van anderen klakkeloos overneemt en Thieme voor een groot publiek bekritiseert nog voor haar mening of de achtergrond daarvan te kennen of daarnaar op zoek te zijn geweest.
  Juist daarin schuilt het kenmerk van de ‘heksenjacht’, je baseren op geruchtvorming, suggesties van anderen en vermoedens. Als Thieme in het NRC artikel aangeeft dat ze “het anders ziet” kan dat heel wel slaan op het feit dat ze vindt dat het niet opnemen van de evolutietheorie in het Europese verkiezingsprogramma niet bijdraagt aan het openstaan voor dierenbeschermers van allerhande pluimage, en om die reden een contraproductieve en onnuttige toevoeging zou zijn. En dat dat dus niet uit haar eigen levensbeschouwing voortvloeit, waar ze trouwens niet erg geheimzinnig over doet.
  Als ik het stemgedrag in het parlement zie van Thieme, waarbij ze bijvoorbeeld steun geeft aan allerlei voorstellen voor homo-emancipatie, maakt ze op mij niet de indruk de levensbeschouwing van haar kerk doorslaggevend te laten zijn in haar politieke keuzes .
  Vertel nou eens, vind je het nog steeds een goede keuze om iemand zo hard aan te vallen voor je serieus kennis hebt genomen van de achtergrond van het punt dat je denkt te maken?

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: