Close

E-book over "God or Blind Nature"?

Recentelijk kreeg ik via via een mailtje met daarin de aankondiging dat er een interessant e-book online was gepubliceerd over de vraag God or Blind Nature?. Het boek schijnt de uitkomst te zijn van een soort symposium of conferentie en staat onder redactie van de filosoof Paul Draper.

De teksten zijn hier te raadplegen: http://www.infidels.org/library/modern/debates/great-debate.html. Hoewel het boek nog niet compleet is (bij een aantal secties staat "forthcoming"), is het al wel een interessante verzameling teksten geworden. Maar je moet er wel even voor gaan zitten om ze door te nemen…

12 thoughts on “E-book over "God or Blind Nature"?

 1. Interessant website, bedankt Taede. Ik heb al een beginnetje gemaakt met lezen: het opstel van Plantinga. Er is een conflict tussen wetenschap en religie, namelijk tussen evolutie en naturalisme!
  Wie had dat gedacht…

 2. Ik heb ook even naar dat artikel van Plantinga gekeken: “That our species has survived and evolved at most guarantees that our behavior is adaptive; it does not guarantee or even suggest that our belief-producing processes are reliable, or that our beliefs are for the most part true. That is because our behavior could be adaptive, but our beliefs mainly false.” Dat lijkt mij apekool. Als je te veel false beliefs hebt, dan ben je snel dood. Dat gaat over dingen als: niet ergens vanaf vallen, geen steen op je kop krijgen, uit de buurt van een leeuw blijven, onder water kun je niet ademen, etc. Plantinga probeert een beetje lollig te doen, maar het raakt kant noch wal. Hij zou eens naar de regel van Bayes moeten kijken, ihb. naar de “a posteriori odds”.

 3. Plantinga’s hele opzet lijkt me een doorgedraaid misbruik van eerstejaars kansrekening. Het is onmogelijk om dit serieus te nemen:
  Let R be the proposition that our cognitive faculties are reliable, N the proposition that naturalism is true and E the proposition that we and our cognitive faculties have come to be by way of the processes to which contemporary evolutionary theory points us: what is the conditional probability of R on N&E? I. e., what is P(R/N&E)?
  Zijn er werkelijk kansen toe te kennen aan N, E, en R? Kom nou.
  Het gekke is dat gegeven Plantinga, Plantinga zou moeten denken dat P(N)=0; dan ook P(E&N)=0, ook als P(E)=1. Nu schrijft Plantinga P(R/N&E), dus de conditionele kans op R gegeven de kans op N&E. Als je zou denken dat P(N)=o, kun je de deling die je moet maken voor P(R|N&E) niet uitvoeren.

 4. De zeer domme fout die Plantinga maakt, is dat hij denkt dat P(R) alleen van P(N&R) afhangt. Dat blijkt uit dat thermometer voorbeeld van hem: als ik redenen heb om mijn thermometer niet te vertrouwen en ik heb verder helemaal geen andere temperatuurinformatie, dan weet ik niet of mijn thermometeraflezing correct is of niet. Nee, maar als dat ding 35 graden C aangeeft en ik voel zelf dat het een graad of 15 is, dan weet ik genoeg.

 5. Martin en Gerdien, jullie maken je wel erg makkelijk van Plantinga af. Als je de reactie van Draper leest, krijg je de indruk dat er toch wel wat venijn in het argument van Plantinga zit. Draper introduceert ‘sensible naturalism’ om het argument van Plantinga te ontzenuwen.
  Het argument van Plantinga lijkt op de stelling van Jan Riemersma, dat uit de evolutietheorie mag worden afgeleid dat wij niet in staat zijn de werkelijkheid te doorgronden. Er bestaat daarom geen ‘true belief’ over de aard van de werkelijkheid en dus is naturalisme onwaar (of: onwaarschijnlijk).
  Theisme gaat uit van de ondoorgrondelijkheid van de werkelijkheid en is daarom compatible met de evolutietheorie en meer algemeen: met het toenemende besef dat de realiteit voor ons vreemd en onbegrijpelijk is.

 6. Simon, Plantinga schrijft “Natural selection rewards adaptive behavior and penalizes maladaptive behavior, but it cares not a whit what you believe”. Maar je gedrag, en daarom ook je overlevingskans, hangt juist zeer sterk af van “what you believe”. Dat heeft te maken met de (redelijke) voorspelbaarheid van oneindig veel zaken in het dagelijkse leven. Dat lijkt mij triviaal.

 7. Martin, je opmerking gaat m.i. alleen op voor de zogenaamde middenwereld waarin de objecten zich (redelijk) voorspelbaar gedragen. Onze kennis van golf-deeltjes, singulariteiten, strings of een mogelijk multiversum heeft denk ik weinig te maken met adaptief gedrag waarop natuurlijke selectie kan aangrijpen. We hebben die theorieën echter wel ontwikkeld met behulp van breinen die geselecteerd zijn op adequate reacties op de omgeving d.i. de middenwereld. Hoe verhoudt die kennis zich dan tot de werkelijkheid? Dat weet je niet, want je kent de werkelijkheid niet volledig.
  Het naturalistische idee dat ons brein in staat moet worden geacht om de volledige werkelijkheid te doorgronden is een geloof dat niet te rijmen valt met de evolutietheorie.

 8. Simon, onze kennis van zaken die we alleen met technische hulpmiddelen kunnen waarnemen, is ook gebaseerd op onze gewone zintuigen: je kijkt met je gewone oog door een microscoop, etc. Het golf/deeltjes karakter van elementaire deeltjes is niet alleen maar een theorie: bij electronen, neutronen, etc. is diffractie mogelijk, net als bij licht.
  Als je naturalisme definieert als: we kunnen de volledige werkelijkheid doorgronden, dan is dat een filosofisch standpunt. Een wetenschapper hoor je zoiets nooit zeggen, want je schiet er niets mee op. Als je naturalisme definieert als: een natuurwetenschappelijke theorie mag geen buitennatuurlijke invloeden bevatten, dan ben ik naturalist.

 9. Martin, je zegt: [Als je naturalisme definieert als: we kunnen de volledige werkelijkheid doorgronden, dan is dat een filosofisch standpunt. Een wetenschapper hoor je zoiets nooit zeggen, want je schiet er niets mee op.]
  Ik heb wetenschappers anders niets anders dan precies dit horen zeggen: de theorie van alles is zelfs zo’n heilig doel, dat ze haar weergeven als een acronym (toe). Ik vind deze ontkenning eigenlijk zelfs een beetje flauw. Jij moet als geen ander weten dat met name fysici de mond vol hebben van de heilige graal, de theorie van alles. Zo’n open deur, niet eens nodig om daar literatuur bij te zoeken.
  (Ik vrees overigens dat je definitie van naturalisme min of meer circulair is.)

 10. Martin, je zegt: “onze kennis van zaken die we alleen met technische hulpmiddelen kunnen waarnemen, is ook gebaseerd op onze gewone zintuigen” – ergo: we nemen alleen die dingen waar die onze breinen al kennen of herkennen.
  Ook zeg je: “Het golf/deeltjes karakter van elementaire deeltjes is niet alleen maar een theorie”. Dat is inderdaad zo: een electron IS een golf en een deeltje. Of denken we dat omdat wij waarnemen in termen van golfen en deeltjes? Ik vermoed het laatste.
  By the way, als je naturalisme definieert als: een natuurwetenschappelijke theorie mag geen buitennatuurlijke invloeden bevatten, dan ben ik ook naturalist.

 11. Simon, wat ik bedoelde:
  Als je een meetinstrument gebruikt, b.v. een voltmeter, dan bestaat je direkte waarneming slechts uit de uitlezing, met je alledaagse ogen, van een display. Je krijgt dus kennis van een elektrische spanning, voor zover je die voltmeter vertrouwen kan (gecalibreerd?). Dus door dingen die wij met onze zintuigen waarnemen (meetwaarde aflezen, computerbeeldscherm bekijken, door een miscoscoop kijken, …) krijgen wij informatie over zaken die wij niet rechtstreeks kunnen zien, horen, ruiken of voelen. Dat soort kennis gaat altijd via de regel van Bayes: een respons op een meetinput aangenomen, infereren wij een meetinput uit een waargenomen respons. We kunnen dus kennis over nieuwe en niet direkt zichtbare dingen verwerven (met een zekere betrouwbaarheid) uit waarnemingen die wij met onze zintuigen doen.
  Daar is voor nodig, dat de mens (en het dier) de faculteit heeft om inferenties te maken. Die faculteit hebben we ook continu nodig in het dagelijkse leven. Als ik een leeuw heb horen brullen, dan denk ik bij het horen van zulk gebrul, dat een leeuw in de buurt is, etc.
  Mbt. golf/deeltje heb je gelijk. Dat is alleen een poging om electrongedrag in klassieke terminologie te vatten.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: