De opzienbarende ufo-onthullingen van David Grusch

Afgelopen week was een ware rollercoaster. Naast mijn bezoek aan het Paleissymposium was er namelijk verbijsterend nieuws uit de Verenigde Staten, waar de Nederlandse media vrijwel volledig aan voorbij ging. Laat me het kort uitleggen.

Geheim onderzoek

Vorige week maandag, 5 juni, verscheen op The Debrief een spraakmakend artikel van Leslie Kean en Ralph Blumenthal – dezelfde journalisten die verantwoordelijk waren voor het New York Times artikel uit 2017 over het feit dat het Pentagon jarenlang in het geheim onderzoek deed naar ufo’s.

In het Debrief-artikel stelden Kean en Blumenthal een persoon voor: David Grusch. Deze meneer was tot april 2023 een hoge functionaris van de veiligheidsdiensten (hij had in april zelf ontslag genomen). Hij had de hoogste veiligheidsmachtigingen en had daarmee toegang tot de grootste geheimen die de Amerikaanse overheid heeft.

David Grusch, bron: screenshot NewsNation

Grusch bleek een klokkenluider. Tijdens zijn werk voor de Amerikaanse geheime dienst was hij erachter gekomen dat de Amerikaanse overheid in het diepste geheim special access programs heeftwaarin niet-menselijke technologie bestudeerd werd en waarin geprobeerd wordt om deze technologie te reverse engineeren. De Amerikaanse overheid probeert dus uit te vogelen wie deze technologie gemaakt heeft, hoe ze werkt en of ze wellicht tot wapen zou kunnen dienen.

Toen Grusch hiervan hoorde, wilde hij de zaak tot op de bodem uitzoeken. Hij kreeg contact met talloze mensen die binnen dergelijke programma’s werkzaam zijn en kwam in het bezit van geheime documenten en foto’s. Maar op een bepaald moment kregen bepaalde personen er lucht van dat hij aan een onderzoek werkte, werd hij gedwarsboomd, geïntimideerd en bedreigd. Grusch stapte naar het Amerikaanse Congres en deed aangifte bij de Inspector General van de veiligheidsdiensten. Hij overhandigde de documentatie die hij had verzameld en stelde dat de Amerikaanse bevolking was misleid en voorgelogen en dat hij werd geïntimideerd omdat hij daar achter was gekomen.

Dit klinkt als goedkope science fiction. Het klinkt als iets uit een B-film. Het punt is dit: Kean en Blumenthal lieten zien dat Grusch daadwerkelijk een alom gerespecteerde militair en veiligheidsfunctionaris is. In het artikel citeren ze hoge functionarissen die Grusch ophemelen. En ook in de dagen die na publicatie van het Debrief-artikel volgden, kwamen meer hoge piefen naar voren die bevestigden dat Grusch echt the real deal is.

Header van het Debrief-artikel

Kean en Blumenthal beschrijven verder hoe Grusch niet alleen aangifte deed bij de Inspector General, maar bovendien uitgebreid heeft getuigd voor het Congres waarin hij de geheime informatie die hij had met de Congresleden heeft gedeeld. En wat bleek? De Inspector General vond Grusch’ aangifte urgent and credible. Dat is een soort code, die aangeeft dat de IG aan het Congres de opdracht geeft om onderzoek naar deze zaak topprioriteit te maken.

‘We zijn niet alleen’

Dus helemaal geen goedkope science fiction! De IG geeft aan dat Grusch’ informatie geloofwaardig is en aanleiding geeft tot een grondig onderzoek. Met andere woorden, Grusch’ aangifte en de overhandigde documentatie is van een zodanige kwaliteit dat de IG en het Congres de fundamentele bewering dat er geheime programma’s binnen het Pentagon zijn die niet-menselijke technologie bestuderen, zeer serieus nemen.

Laat het even tot je doordringen: hier is een hoge militair die zeer betrouwbaar wordt geacht en die beweert dat de Amerikaanse overheid in het bezit is van niet-menselijke technologie – voertuigen die zijn neergestort of geland, zo zei hij in een interview, inclusief ‘dode piloten’. Grusch koestert geen wrok en is er niet op uit om het Pentagon schade te berokkenen. Hij is wel van mening dat de Amerikaanse bevolking – die met belastinggeld betaalt voor dit geheime onderzoek – het recht heeft om te weten dat dit aan de hand is. We zijn niet alleen, zei Grusch in een interview met de Australische journalist Ross Coulthart.

Met medewerking van het Vaticaan

Vanochtend om 03.00 uur Nederlandse tijd werd een uitgebreider interview met Grusch uitgezonden op de nieuwe nieuwszender NewsNation (niet in Nederland te zien). In dit interview deed Grusch meer beweringen die op zijn minst opmerkelijk te noemen zijn. Zo zou de Amerikaanse overheid in het bezit zijn van meerdere niet-menselijke toestellen. Eén van die toestellen was uit Italië afkomstig, zou in 1933 zijn neergestort, is voor de fascisten verborgen gehouden en met medewerking van het Vaticaan in 1944 aan de Amerikanen overhandigd. Een ander toestel was in 1947 bij Roswell, New Mexico, neergestort.

Grusch wilde niet vertellen hoeveel voertuigen de Amerikanen hadden. De Amerikanen zijn niet de enigen die niet-menselijke technologie hebben. Grusch bevestigde dat ook Rusland en China niet-menselijke technologie bezitten. Er is een geheime wapenwedloop gaande, een secret cold war waarbij deze landen elkaar proberen af te troeven. Echter, vanwege de mate van geheimhouding verloopt het bestuderen van deze niet-menselijke technologie buitengewoon stroef. Er kunnen immers vrijwel geen wetenschappers van buitenaf betrokken worden bij de bestudering van deze topgeheime technologie.

Andere dimensies

Opmerkelijk was ook dat Grusch niet wilde spreken over ‘buitenaardse’ technologie. De werkelijkheid is te complex, zei hij. We weten niet waar deze technologie of deze wezens vandaan komen. In het Pentagon doen theorieën de ronde, zo vertelde hij, dat het hier gaat om wezens uit andere dimensies. En dan niet om één soort, maar meerdere soorten. Bovendien blijken ze ons niet allemaal even goed gezind. Er zijn voorbeelden, stelde Grusch, dat deze niet-menselijke wezens mensen hebben omgebracht.

Maar hoe kan dergelijke technologie geheim blijven?, vroeg journalist Coulthart. Immers, de overheid is zo lek als een mandje. Hoe kun je zo’n enorm geheim blijven verbergen in een tijd van internet en sociale media?

Grusch stelde dat de kennis van dit onderzoek al decennialang in de openbaarheid gebracht werd. Het is het spul waar onze science fiction van gemaakt wordt. De samenzweringstheorieën waar bijvoorbeeld The X-files op gebaseerd was, of films als Independence Day. Alle ideeën die horen bij de ufo-folklore hebben een kern van waarheid, zo impliceerde Grusch. Het punt is dat de Amerikaanse desinformatie-campagne ervoor gezorgd heeft dat deze informatie niet serieus genomen wordt. Ufo’s zijn immers decennia lang geridiculiseerd. Dat was intentioneel. Het zorgde ervoor dat topgeheime informatie vrijwel openlijk besproken kon worden terwijl iedereen het gewoon negeerde. Het werd te gek bevonden om waar te kunnen zijn.

Wat moeten we hiervan denken? In mijn boek We zijn misschien niet alleen stel ik uitdrukkelijk dat ik me ver wil houden van conspiracy theories over neergestorte toestellen en lijken van aliens die in hangars liggen opgeslagen. Dat kan dus nu niet meer.

Onderste steen boven

Het artikel van Kean en Blumenthal gaat een grens over. We weten nu dat het Congres de beweringen van Grusch serieus neemt. Dit zien ook sceptici. Zelfs een scepticus als Mick West geeft toe dat er iets heel eigenaardigs aan de hand is. West gaf toe dat hij denkt dat Grusch de waarheid spreekt – althans dat Grusch zegt wat hij denkt dat de waarheid is. West stelt dat Grusch wellicht desinformatie toegespeeld heeft gekregen (want West gelooft de claims van Grusch duidelijk niet). Maar ook als dat laatste het geval is, blijven er vragen, stelt West. Want van wie heeft Grusch die desinformatie dan gekregen en met welk doel? Als de Amerikaanse overheid ons wil doen geloven dat ufo’s bestaan, waarom dan? Dus ook West vindt dat het Congres alles in het werk moet stellen om de onderste steen boven te krijgen.

Scepticus Mick West, bron: screenshot NewsNation

Ik ben al een week bezig om alle informatie te verwerken. In mijn ogen zou dit niets minder dan voorpaginanieuws moeten zijn. Maar dan niet omdat de beweringen van Grusch waar zouden zijn. Dat is namelijk voor ons niet te verifiëren, omdat alle documentatie waar Grusch naar verwijst topgeheim is en tot nader order alleen door de Inspector General en het Congres bekeken mag worden. Over de waarheid van Grusch’ beweringen valt dus niets te zeggen.

Nee, wat in mijn ogen voorpaginanieuws zou moeten zijn is dat een hoge militair als Grusch, met een onberispelijke staat van dienst, dergelijke beweringen doet en blijkbaar aanleiding heeft gegeven voor de IG en het Congres om zijn zaak urgent and credible te verklaren.

Met andere woorden, de IG en het Congres erkennen dat de informatie die Grusch hen heeft gegeven voldoende aanleiding geeft om zijn beweringen serieus te nemen. En die beweringen zijn niets minder dan dat 90 jaar geschiedenis feitelijk herschreven moet worden, en dat wij mensen onze positie in het heelal en in de voedselketen drastisch moeten herzien.

Ik zeg daarmee niet dat ik Grusch’ beweringen geloof. Maar ik moet wel erkennen dat de IG en het Congres zijn beweringen geloofwaardig achten. Wie ben ik om dat oordeel te betwijfelen of naast me neer te leggen?

Ondertussen heb ik vernomen dat er nog veel meer onthullingen aan zitten te komen in de komende weken. Wordt dus vervolgd…

N.B. lees na het oorspronkelijke Debrief-artikel ook vooral de drie interviews met Tim McMillan over hoe het artikel tot stand is gekomen, zie DEEL 1, DEEL 2 en DEEL 3.

Aanvulling: Nadat het bovenstaande artikel was geplaatst, plaatste NewsNation het interview integraal op YouTube:

Aanvulling 2: In de loop van de middag is het interview van YouTube verwijderd. Op dit moment is niet bekend waarom dat is gebeurd, en ook weet ik niet of de video door NewsNation teruggeplaatst gaat worden. (Tip: het interview is ook door anderen op YouTube gezet…)

Vanmiddag heeft wel John Greenewald van The Black Vault een volledige transcriptie van het interview online gezet, die is hier te vinden: https://www.theblackvault.com/documentarchive/david-grusch-the-ufo-whistleblower-full-newsnation-interview-transcript/.


P.S. er is momenteel veel belangstelling voor de Amerikaanse discussies over ufo’s en voor de geschiedenis van het ufo-fenomeen. Voor een uiteenzetting en duiding van wat er momenteel aan de hand is verzorg ik lezingen voor een breed publiek. Bij interesse voor een lezing kunt u contact met mij opnemen via tasmedes[at]gmail.com.

1 gedachte over “De opzienbarende ufo-onthullingen van David Grusch”

  1. Er wordt door veel mensen gedacht dat we nu op het punt staan van een nep invasie van buitenaardsen.

    Wernher von Braun voorspelde lang geleden al dat er ooit, door wat we nu de Deep State noemen de ‘buitenaardse kaart’ zou worden gespeeld. Men zou dan via eigen gecreëerde hologrammen en dergelijke in de lucht, en met hulp van de mainstream media, de mensheid laten geloven dat de buitenaardsen eraan komen en dat ze kwaadaardig zijn.

    https://jensen.nl/bereid-je-voor-de-jensen-show-573/

Reacties zijn gesloten.