Close

Column Patrick De Witte in De Standaard

Mijn dag was direct goed, toen ik vanochtend hoorde van de column van de Belg Patrick De Witte in De Standaard van vandaag. Want niets is zo heerlijk als een atheïst te horen raaskallen die om het behoud van zijn eigen levensovertuiging iedere redelijkheid overboord gooit en zich daarmee een gat in zijn eigen voet schiet (waarbij hij waarschijnlijk ook nog eens "godverdomme" brult, een uitdrukking die altijd getuigt van een diepgeworteld geloof, juist doordat het intuïtief wordt uitgeschreeuwd).

Lees bijvoorbeeld eens wat De Witte over mijn opiniebijdrage in De Standaard schrijft:

Niet erg verstandig zijn leidt dan weer tot pijnlijk onnozele opiniebijdragen als ‘Hoe effectief is het Gentse anti- creationismeproject?’ (DS 7 februari) waarin boudweg wordt gesteld dat wetenschapspopularisering het creationisme enkel aanwakkert. Overigens typisch voor een in middeleeuwse vertelsels gelovende medemens als de auteur van dit ergerlijk domme stukje – de, ahem, godsdienstfilosoof Taede A. Smedes – om een ander, zij het moderner maar evengoed verzonnen verhaal zoals dat van de Cyborgs in de televisiereeks Battlestar Galactica aan te halen om zijn prietpraat kracht bij te zetten. Bijna heb ik een whiplash overgehouden aan het lezen van die als opiniebijdrage vermomde gulp onzin, zo heftig heb ik zitten hoofdschudden.

Of ik inderdaad zo "boudweg" stel dat wetenschapspopularisering creationisme "enkel" aanwakkert, laat ik aan de lezer over. Maar met name grappig vond ik dat de schrijver van het stukje blijkbaar zo woedend werd op deze "in middeleeuwse vertelsels gelovende medemens" dat hij niet eens meer goed kon lezen: ik verwijs namelijk naar The Borg uit Star Trek en niet naar Battlestar Galactica.

Ja, op dergelijke momenten geniet ik diep… Vooral als degene die mij de PDF-file toestuurde er ook nog tussen neus en lippen door bij vermeldt (ik citeer uit de e-mail):

Het is idd een stukje dat nogal ‘agressief’ is, maar ik moet er meteen wel bijzeggen dat die man in Vlaanderen bekent staat als een wat gefrusteerde tv-maker … die zich uitdrukt genre Herman Brusselmans …  Wat hij schrijft over ‘onzin’: de pot verwijt de ketel … als je zijn programma’s bekijkt … Negeren die handel, zou ik zeggen 🙂

Aanvulling, 15/02/2008: De hele column van De Witte is HIER te lezen.

En zie ook de weblog van Patrick De Witte voor de integrale tekst (en mogelijkheid tot reageren).

9 thoughts on “Column Patrick De Witte in De Standaard

 1. Misschien is hoofdschudden een favoriete bezigheid van deze man en heeft hij ze inmiddels niet meer op een rijtje?
  Ik vind dat Star Trek dusdanig goede literaire TV is, dat je altijd voorbeelden uit deze serie mag aanhalen om een punt duidelijk te maken. Wel wil ik pleiten voor het gebruik van plaatjes om de tekst op te leuken. Zo had je krantenartikel of deze website opgeleukt kunnen worden met een plaatje van mijn favoriete borg: ‘Seven of Nine Tertiary Adjunct of Unimatrix Zero One’ ook wel ‘seven’ genoemd.

 2. Taede, laat mij dan even pogen je advocaat te zijn.
  Een bijdrage betitelen als ‘pijnlijk onnozel’ is niet netjes. En ongelukkig genoeg valt hij precies de stelling aan die door jou wel wordt onderbouwd. Hij heeft de door jou genoemde artikelen uiteraard niet opgevraagd, want dat doen zulke schrijvers niet: die lezen niet, die ruiken slechts aan een tekst, en zoeken dan in hun geprefabriceerde database een leuk ‘toontje’ op (ah, godsdienst? daar hoort een ironische toon bij: zo doet scepsis dat ook), en schrijft iets op dat uiteindelijk resulteert in een opstel waar geen aardige gedachte in terug te vinden is en dat intellectueel niet bevredigt- de goede man geeft je niets te denken mee (waarschijnlijk omdat zulke auteurs niet graag zelf denken: dat moet de Dawkins voor ze doen).
  Het zou heerlijk zijn als de mensen die daarin echt geinteresseerd zijn zich zouden willen buigen over de moderne theologie. -Theologie is prachtig en bevat de meest spectaculaire filosofie die op dit moment te vinden is.
  Om terug te komen op de tekst: het ‘boudweg’ is dus onwaar.
  Waarmee het ‘overigens typisch voor…’ vervalt.
  Tenslotte: de middenzin is voor een professioneel schrijver bijzonder slecht. Bij grote schrijvers als W.F.Hermans lopen de zinnen altijd natuurlijke wijze, alle woorden vallen op hun plaats, en daardoor zijn hun scherpe polemieken sprankelend en overtuigend,- maar dit is een bedachte zin, een geconstrueerde zin, waar iedere natuurlijkheid uit verdwenen is en die daarom tenenkrommend is. En laten we het dan maar niet hebben over de twee ‘ om’en ‘ die in deze hopeloze zin verwerkt zijn
  Dat is het probleem met de moderne generatie: geen gevoel voor taal en stijl.
  Beste Heer de Witte, wilt u voortaan zo beleefd zijn om uw stukjes in ieder geval zo te schrijven dat ze van enige taalvaardigheid getuigen? Dit is ‘maakwerk’ en getuigt niet van enig levend talent.

 3. Ik was erg verontwaardigd bij het lezen van de column van PDW die in Vlaanderen -terecht of niet – toch vooral bekend ( en niet ‘bekent’) staat als een groot humorist en een intelligent scepticus. Maar deze bijdrage getuigt van veel intellectueel onvermogen. De man kan blijkbaar niet begrijpend lezen en hij is er om een of andere reden van overtuigd dat elke kritiek op het scientisme meteen ook gelijk staat aan het omhelzen van het obscurantisme.

 4. Ik sluit me aan bij het citaat hierboven. Ik heb jaren gelden de heer PDW een paar keer ontmoet: helemaal geen intellectuele zwaargewicht dus, een heel middelmatig schrijver die over alles een (liefst)arrogante mening wil hebben en,inderdaad, een wat gefrustreerde tv-maker. Tien jaar geleden was de heer PDW trouwens nog een volstrekte nobody, ondanks de grote ambitie en de niet meer zo jonge leeftijd. Dat hij nu bekend staat als “een groot humorist” heeft hij vooral te danken aan andere meer getalenteerden in wiens zog hij eindelijk wat naambekendheid heeft kunnen opbouwen. “Een intelligent scepticus” zou ik hem zeker niet noemen, eerder een arrogante dilettant, hetgeen me doet denken
  aan de uitspraak van Nobelprijswinnaar Natuurkunde Robert Millikan: “Men who know very little of science and men who know very little of religion do indeed get to quarreling, and the onlookers imagine that there is a conflict between science and religion, whereas the conflict is only between two different species of ignorance.”

 5. Ik ben allesbehalve een fan van Patrick De Witte: zijn “satirische” TV-programma heeft een torenhoog wel-willen-maar-niet-kunnengehalte en is van het meest ongrappige wat ik sinds lang nog op een TV-scherm heb gezien.
  Dat neemt niet weg dat er op deze blog iets te makkelijk de man wordt gespeeld. Al was hij de auteur van de frase “de aarde is plat”! Er wordt hier om de een of andere reden voorbijgegaan aan de essentie van zijn column m.n. dat we in het westen een geruststellend niveau van “gezond verstand” hadden bereikt dat zich neerlegt bij de bewijzen over de evolutie en tegelijk vrede neemt met de steeds aanwezige stroming van mensen die een niet te bewijzen, vaag, gevoel (hun geloof) laat primeren over de onweerlegbare wetenschappelijke feiten. Dat deze stroming van steeds meer gelovigen van de fundamentele strekking, de islam, alsmaar aan belang schijnt te winnen, puur door de getalsterkte van die gelovigen, is alarmerend. Alarmerend omdat het ingaat tegen alles wat het vrije westen het Vrije Westen heeft gemaakt: de scheiding van kerk en staat én de eigen verantwoordelijkheid van het individu.
  En dat PDW, met Star Trek en Battlestar Galactica, twee spacy fictieverhalen door mekaar haalt, praat een ander spacy fictieverhaal (hoe dik en hoe vaakgelezen dat euhm Boekwerkje ook is) nog niet goed.

 6. Noel van Haver, vreemde redenering: omdat er fundamentalisten bestaan, heeft deze meneer De Witte het recht om Taede Smedes af te doen als iemand wiens denkkracht die der middeleeuwese mens niet is ontstegen? De enige aanwijzing die we dezer dagen nodig hebben is ‘godsdienst’ en dat is voldoende om, in een moeite door, de intelligentie van iemand vast te stellen? Hoe zwak zou de intelligentie zijn van iemand die ‘gelovig’ is en ‘donker’?

 7. Als je iemand citeert, is het altijd meegenomen om ook de kern van diens betoog over te nemen. PDW schreef:
  “Er valt dezer dagen echter onmogelijk aan religie te ontsnappen. Dat de nonsens genaamd islam steeds opdringeriger wordt baart ieder weldenkend mens zorgen. Maar ook qua Westerse godsdiensten begint het beangstigend te worden. Ik kan er echt niet met mijn verstand bij dat er, meer dan 300 jaar na de Verlichting, daadwerkelijk nood is aan een anti-creationismeproject zoals dat van filosoof Johan Braeckman. Dat er – wéér – een debat aan de gang is over theologie en wetenschap en hoe die twee in een voor beide partijen bevredigend samenspel kunnen worden betrokken hoeft op zich natuurlijk geen slechte zaak te zijn. We schijnen echter uit het oog te verliezen dat de huidige discussie absoluut geen probleem van de wetenschappers is. Nee, nee en driewerf nee: dit is enkel en alleen voor theologen een probleem. Dat ze beginnen met maar eens glashelder aan te tonen dat hun onderzoeksobject bestaat vooraleer zich met dat van een ander te bemoeien.

  Sinds wanneer heeft de middeleeuwse gedachte, als zou alles in het universum het hobbyproject van een onzichtbaar almachtig opperwezen zijn, trouwens weer in de moderne religieuze leer post gevat? Mijn gok is: sinds iemand op het idee kwam om dit aan een letterlijke interpretatie van de bijbel onttrokken slap gelul ‘intelligent design’ te gaan noemen. Kom binnen, creationisme volgens Saatchi & Saatchi!
  Mijn leraar godsdienst …, hem interesseerde vooral de christelijke moraal en hoe die een samenleving kan sturen. Ik herinner me de man dan ook als een geschikte peer, erudiet, geestig en heel verstandig. Toen hij enkele jaren later zijn spreekwoordelijke kap over de haag flikkerde was dat absoluut geen verrassing voor zijn oud-leerlingen. Dat is namelijk een logisch gevolg van verstandig zijn.”
  En toen pas kwam de hier geciteerde lapsus (Star Wars vs Battlestar Galactica). Samen met de verwijzing naar de sharia-uitspraak van de Bisschop van Canterbury, was het een poging om aan te tonen dat we in het Westen wellicht het laken onder onze eigen voeten aan het wegtrekken zijn: door iedereen de vrijheid te geven op onze verworven vrijheden af te dingen, zou er op den duur van die vrijheid wel ‘ns bijzonder weinig kunnen overschieten.

 8. Noel, laten we de tekst die jij aanhaalt dan eens bestuderen. Altijd nuttig, nietwaar?
  Dat Belgische genie van jullie, die meneer de Witte, schrijft: [Er valt dezer dagen echter onmogelijk aan religie te ontsnappen. Dat de nonsens genaamd islam steeds opdringeriger wordt baart ieder weldenkend mens zorgen. Maar ook qua Westerse godsdiensten begint het beangstigend te worden.]
  En hij schrijft ook: [Dat er – wéér – een debat aan de gang is over theologie en wetenschap en hoe die twee in een voor beide partijen bevredigend samenspel kunnen worden betrokken hoeft op zich natuurlijk geen slechte zaak te zijn. We schijnen echter uit het oog te verliezen dat de huidige discussie absoluut geen probleem van de wetenschappers is.]
  We zetten het op een rijtje:
  1. Er valt onmogelijk aan religie te ontsnappen.
  2. Dat de nonsens genaamd Islam steeds opdringeriger wordt baart ieder weldenkend mens zorgen.
  Dus:
  ——————————————
  3. Hebben wetenschappers en verlichte geesten geen behoefte aan een debat over theologie, religie en wetenschap (??)
  Vergelijk dit eens met het volgende:
  i. Tegenwoordig hebben mensen steeds meer last van katten.
  ii. De loslopende dieren worden steeds opdringeriger.
  ——————————————
  iii. Maar dit is geen probleem voor kattenhaters(!), want die wisten al lang dat het nutteloze beesten zijn.
  Dat is vast en zeker een wijze van denken die alleen te volgen is voor mensen die het stomme logische denken (want al in zwang en ontwikkeld door middeleeuwse theologen om vragen omtrent het bestaan van God mee op te lossen) verre achter zich hebben gelaten?
  De tekst is niet meer dan populair haastwerk. Loop me niet te vertellen dat we dit artikel moeten bestuderen met de acherliggende gedachte dat hier bijzondere waarheden worden verkondigd- vooruit, in de prullenmand er mee.
  En dat jullie nog veel plezier mogen beleven aan deze witte-mans 😉

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: