Close

Boekaankondiging: “We zijn (misschien) niet alleen: Ufo’s toen en nu”

Voor het eerst in decennia verschijnt er in Nederland weer een gedegen boek over het ufo-fenomeen


Eind 2017 verscheen in de toonaangevende krant The New York Times een artikel dat veel stof deed opwaaien: jarenlang had het Pentagon in het geheim onderzoek gedaan naar ‘ongeïdentificeerde vliegende objecten’, oftewel ufo’s.

Dit artikel bleek de aanzet tot een reeks onthullingen, die tot op de dag van vandaag doorgaat. Militairen bleken al decennialang ufo’s waar te nemen, het Pentagon bleek ze te onderzoeken. Ineens waren ufo’s in de Amerikaanse media niet langer taboe.

In Nederland hoorde je er niet veel over. Ja, toen er ufo-filmpjes gemaakt door Amerikaanse marinepiloten online verschenen was het even nieuws. En toen het Pentagon toegaf dat die filmpjes écht waren, was het even nieuws. Maar terwijl in de VS op vrijwel dagelijkse basis over ufo’s werd bericht in toonaangevende talkshows, gebeurde er hier vrij weinig.

In juni 2021 verscheen een voorlopig onderzoeksrapport door het Pentagon, dat was afgedwongen door het Amerikaanse Congres. Nederland besteedde er opnieuw eventjes aandacht aan, maar omdat het uit ‘slechts’ 6 pagina’s hoofdtekst bestond, was de conclusie: teleurstellend. Zoals ik in dit boek zal laten zien, is dit oordeel volstrekt onterecht.

In de afgelopen maanden heb ik een boek geschreven om de omwentelingen te beschijven die zich in onze tijd voltrekken. In We zijn (misschien) niet alleen ga ik uitgebreid in op de recente ontwikkelingen in de Verenigde Staten vanaf 2017 en beschrijf uitgebreid de inhoud en implicaties van het Pentagon-rapport. Om duidelijk te maken hoe revolutionair de ontwikkelingen zijn, laat ik ook zien hoe het ufo-fenomeen al ruim 70 jaar de gemoederen bezighoudt.

Het boek is nodig, er staan voor 2022 nog heel wat interessante ontwikkelingen op het programma. Zoals het zich nu laat aanzien, zal het Pentagon vanaf 2022 een afdeling krijgen die zich volledig op het ufo-fenomeen gaat richten – een historische doorbraak. Bovendien is aan de Universiteit van Harvard het Galileo Project van start gegaan, dat probeert met telescopen en andere technologie meer grip op het ufo-fenomeen te krijgen.

“My personal belief is that there is very compelling evidence that we may not be alone”

Lue Elizondo (voormalig Pentagon official)

Dit alles roept natuurlijk de vraag op: wat zijn die ufo’s? Zijn het misschien geheime Amerikaanse testvliegtuigen? Zijn het drones van de Russen of Chinezen? In dit boek laat ik zien waarom de Amerikaanse overheid serieus rekening houdt met de mogelijkheid dat de waargenomen ufo’s een buitenaardse oorsprong hebben. En waarom die mogelijkheid niet langer vergezocht is.

In We zijn (misschien) niet alleen zet ik feit en fictie over ufo’s op een rijtje en probeer in begrijpelijke taal uit te leggen hoe er sinds 1947 zowel in de VS als in Nederland met ufo-waarnemingen is omgegaan, welke theorieën er rondom ufo’s zijn en dus ook waarom ik van mening ben dat de recente Amerikaanse ufo-onthullingen een doorbraak van historische proporties zijn.

Dit boek wil de geïnteresseerde Nederlandse lezer op de hoogte brengen van de opzienbarende onthullingen over ufo’s die vanaf december 2017 zijn begonnen. Daarnaast is er in het Nederlands weinig gedegen literatuur over ufo’s te vinden. Het ufo-fenomeen wordt in onze cultuur omgeven door een aura van schimmige complottheorieën en esoterische onzin, waar ik me verre van wil houden. Naast een beschrijving van de actuele ontwikkelingen op het vlak van ufo’s wil dit boek dus ook dienst doen als een gedegen, nuchtere inleiding in het ufo-fenomeen en aanzetten geven tot het nadenken over de implicaties ervan.

Wat ik erg spannend vind, is dat ik voor het eerst uitgebreid ook over mijn eigen beklemmende ufo-waarneming zal schrijven. Het is dus ook een persoonlijk boek geworden, een boek over een fenomeen dat helemaal met mijn eigen biografie verweven is…


We zijn (misschien) niet alleen verschijnt naar verwachting half februari / begin maart 2022
(mede vanwege de papierschaarste is de verschijningsdatum onder voorbehoud).

Meer informatie is te vinden op de website van Uitgeverij Walburg Pers:
https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462498464/we-zijn-misschien-niet-alleen

Taede A. Smedes (Drachten, 1973) is godsdienstfilosoof, theoloog, schrijver en producer van elektronische muziek. Hij is verbonden als adviseur aan het Ufomeldpunt Nederland (Ufomeldpunt.nl). Eerder publiceerde hij God, iets of niets? (2016, genomineerd voor beste theologieboek van het jaar) en Thuis in de kosmos (2018).

Voor verzoeken om interviews, lezingen etc. kunt u met contact met de schrijver opnemen via
“tasmedes [at] gmail.com”
(https://tasmedes.nl/about-taede-a-smedes/)

%d bloggers liken dit: