Close

Ben Hobrink plagieert!

AANVULLING, 17 augustus 2007: zie HIER voor een vervolg op het onderstaande stuk.


Edit, 5 augustus 2007: Op verzoek van Tjerk Muller heb ik een aantal stilistische verbeteringen en correcties in de tekst aangebracht. Ook volgt er onderaan nog een toevoeging van Muller zelf.


Ik ben niet iemand die normaliter gastbijdragen toelaat, maar dit keer kan ik het niet laten. Na de recente rel over de EO, kreeg ik gisteravond een zeer verontrustende reactie op mijn weblog van Tjerk Muller over vermeende plagiaat-praktijken van Ben Hobrink. De argumenten van Muller lijken me zo sterk en relevant bovendien, omdat Hobrinks boek een enorme bestseller is, dat ik Tjerks hele reactie tot een hoofdbijdrage heb gepromoveerd. De tekst hieronder is van Tjerk Muller.


Gastbijdrage van Tjerk Muller:

Over die Ben Hobrink: ik heb de stellige indruk dat zijn boek Moderne Wetenschap in de Bijbel van plagiaat aan elkaar hangt.

Zijn werk vertoont uitzonderlijk veel gelijkenis met een in de VS zeer populair apologetisch boek van S.I. McMillen None of these Diseases (1963 en vele herdrukken). In het boek beweert McMillen dat de bijbel de wetenschap al ver vooruit was in maatregelen betreffende hygiëne om ziekten tegen te gaan. Hij zet de Egyptische medische wetenschap met belachelijke voorbeelden neer als achterlijk, argumenteert dat Mozes als Egyptenaar niets van deze wetenschap heeft overgenomen, en betoogt dat de Levitische spijs- en reinheidswetten de medische wetenschap zo’n 3.500 jaar vooruit waren. De Eberus papyrus, quarantaine, latrines, trichinen in varkensvlees, stress en de Sabbat – in None of these Diseases valt het allemaal terug te vinden.

Op het web zijn tal van artikelen te vinden die zich baseren op het werk van McMillen. Hier is een voorbeeld:
http://www.apologeticspress.org/rr/pdfs/0612.pdf

Het gaat zelfs zover, dat hele alinea’s in het boek van Hobrink (tot en met zinsopbouw en voetnoten toe), McMillen op de voet volgen.

Neem nu die aansprekende schets van Ignaz Semmelweis, in Hobrinks boek te vinden op p.60-62). Ik vond een lang citaat uit McMillens boek (welke editie werd er niet bijvermeld). Het is vrijwel identiek aan Hobrinks pagina’s. Ik zal het per alinea naast elkaar zetten.

McMillen: “Vienna was also famous as a medical center. Let us look in on one of the famous teaching hospitals of that day, Allegemeine Krakenhaus. In the maternity wards of this celebrated hospital, one out of every six women died, and this frightening mortality rate was similar in other hospitals around the world. The obstetricians ascribed the deaths to constipation, delayed lactation, fear and poisonous air.
When the women died, they were wheeled into the autopsy room. The first order of each morning was the entrance of the physicians and medical students into the morgue to perform autopsies on the unfortunate victims who had died during the preceding twenty-four hours. Afterward, without cleansing their hands, the doctors with their retinue of students marched into the maternity wards to make pelvic examinations on the living women. Of course no rubber gloves were worn.”

Hobrink: “Rond 1840, in de tijd dat de notabelen van de stad walsten op de prachtige muziek van Johann Strauss, stond in Wenen het beroemde ‘Allgemeine Krankenhaus’. In dat ziekenhuis stierf 17 procent van alle kraamvrouwen, hoewel ze geen enkele operatie hadden ondergaan. In andere ziekenhuizen stierf tot 25 van de kraamvrouwen. De artsen schreven de sterfgevallen toe aan aanhoudende verstopping, uitgesteld zogen, buitensporige angst, vergiftigde lucht, enzovoort. Als de vrouwen stierven, werden ze naar het lijkenhuis gebracht. ‘s Morgens begonnen de artsen en hun studenten hun dagtaak met lijkschouwingen van de ongelukkige slachtoffers die de vorige dag waren overleden. Na deze lijkschouwing marcheerden ze met hun hele gevolg – zonder hun handen te wassen – de kraamkamers binnen, onder andere om de baarmoedermonden van de aanstaande moeders te controleren.”

McMillen: “In the early 1840’s… a young doctor named Ignaz Semmelweis was given charge over one of the obstetrical wards. He observed that it was particularly the women who were examined by the teachers and students who became sick and died. After watching this heartbreaking situation for three years, he established a rule that, in his ward, every physician and medical student who had participated in the autopsies of the dead must carefully wash his hands before examining the living maternity patients.”

Hobrink: “In 1844 kreeg de Hongaarse dokter Ignaz Semmelweiz (1818-1865) de leiding over één van de kraamkamers. Hij zag dat vooral díe vrouwen ziek werden en stierven, die door de artsen en hun studenten werden onderzocht. Na drie jaar vaardigde hij de regel uit dat artsen en studenten na een lijkschouwing eerst hun handen in een schaal met water moesten wassen, voordat ze hun patiënten op de zaal mochten onderzoeken.”

McMillen: “In April, 1847, before the new rule went into effect, fifty-seven women had died in Dr. Semmelwies’ ward. Then the rule of washing the hands was instituted. In June, only one out of every forty-two women died; in July, only one out of every eighty-four. The statistics strongly indicated that fatal infections had been carried from corpses to living patients.”

Hobrink: “In april 1847, voordat de regel van kracht werd, stierf 17 procent van de kraamvrouwen op de afdeling van dr. Semmelweis. Na de instelling van het handen wassen, stierf binnen drie maanden minder dan twee procent. Een tienvoudige daling binnen drie maanden. Een duidelijk bewijs dat de dodelijke infecties werden overgebracht van de lichamen in het lijkenhuis naar de levende patiënten op de zaal.”

McMillen: “One day, after performing autopsies and washing their hands, the physicians and students entered the maternity ward and examined a row of beds containing twelve women. Eleven of the twelve women quickly developed temperatures and died.”

Hobrink: “Op zekere dag kwamen de artsen en hun studenten een kraamafdeling binnen, na hun handen gewassen te hebben, en onderzochten ze een rij bedden met twaalf kraamvrouwen. De vrouw op het eerste bed had hoge koorts door een ontsteking aan haar baarmoeder. Vervolgens kregen alle andere vrouwen op de afdeling hoge koorts en stierven.”

McMillen: “Another new thought was born in Semmelweis’ alert brain: some mysterious element was evidently carried from one living patient to others, and with fatal consequences. Logically, Semmelweis ordered that everybody should wash his hands carefully after examining each living patient. Immediately howls of protest were raised against the ‘nuisance’ of washing, washing, washing – but the mortality rate went further down.”

Hobrink: “In het alerte brein van Semmelweis kwam een nieuwe gedachte op: Blijkbaar werd er één of ander geheimzinnig iets overgebracht van de ene levende patiënt naar de andere – met dodelijke afloop. Daarom beval Semmelweis dat iedereen telkens opnieuw zijn handen moest wassen na het ondeerzoeken van een patiënt. Onmiddelijk kwamen er enorme protesten tegen de overlast van dit handen wassen – maar het sterftecijfer ging verder omlaag!”

McMillen: “Was Semmelweis acclaimed by his fellows? On the contrary, lazy students, prejudiced obstetricians, and jealous superiors scorned and belittled him so much that his annual contract was not renewed. His successor threw out the wash
basins and up shot the mortality rate to the old terrifying figures. Were his colleagues convinced then? Not at all! We mortals might as well face it – the human mind is so warped by pride and prejudice that proof can rarely penetrate it.”

Hobrink: “Denk niet dat Semmelweis werd toegejuicht door zijn kameraden en collega’s. Luie studenten, eigenwijze collega’s en jaloerse superieuren verachtten en kleineerden Semmelweis. Zijn jaarcontract werd niet vernieuwd. In 1850 werd hij ontslagen, zijn opvolger gooide de wasbekkens de zaal uit en … het sterftecijfer schoot weer omhoog tot het oude niveau. En nog waren zijn collega’s niet overtuigd.”

Citaat McMillen te vinden op:
http://www.transfired.org/articles/theneed.html

Omdat er zoveel verschillende herdrukken zijn geweest van McMillens boek, zou het best wel eens kunnen zijn, dat de parallellen nog groter zijn, wanneer je de versie van 1984 van None of These Diseases naast Moderne Wetenschap in de Bijbel legt. Hobrink verwijst namelijk naar deze versie in de éne (!) melding die hij van het werk maakt: in een voetnootje (hoofdstuk 3, noot 4).

Precies hetzelfde doet zich voor bij Hobrinks betoog over de besnijdenis. Vergelijk p74-79 van Moderne wetenschap in de Bijbel maar eens met Hfst. 3 van McMillens None of these Diseases. Hier te vinden:
http://www.trosch.org/the/circumcision-cancer.pdf

Het hele hoofdstuk is nagenoeg identiek. Tot en met de grafiek aan toe. Maar bij Hobrink geen bronverwijzing naar McMillen.

En Hobrink plundert m.i. niet alleen het werk van McMillen: Voor zijn zondvloedgegevens leunt hij vrijwel geheel op John Woodmorappe Noah’s Ark: A feasibility study en zijn paragrafen waarin hij de profetieën over Tyrus, Sidon en Edom bespreekt, zijn ontleend aan Josh McDowell Evidence that demands a Verdict.

Nergens geeft Hobrink aan dat hij hele hoofdstukken overneemt uit andere boeken. Hij verwijst naar Woodmorappe en McDowall ‘voor verdere studie’ (alsof dat nog nodig zou zijn na het lezen van zijn vertalingen). McMillen, waar Hobrink zijn halve boek uit heeft gehaald, krijgt één luizig voetnootje.

Gerdien de Jong gaf haar blog-entry over de EO de titel mee: “Gij zult geen vals getuigenis afleggen.” Bij Hobrink zou “Gij zult niet stelen” wel eens van toepassing kunnen zijn.


 

Toevoeging van Muller (uit e-mail):

Ook leuk: Amazon gunt lezers een inkijkje in de meest recente druk (2000) [van het boek van McMillen, T.S.]. Er valt zelfs in die druk nog duidelijk te herkennen waar Hobrink de literaire vondst vandaan heeft, een paar voorbeelden van Egyptische geneeskunst te geven en daartegenover het gebrek van zulke knoeierij in de boeken van Mozes te zetten.


 

Tot zover Tjerk Muller. Ik vind bovenstaand stuk buitengewoon overtuigend, maar ook verontrustend. Verontrustend namelijk, omdat het blijkbaar niemand is opgevallen dat Hobrink zo te werk gaat. Niet alleen citeren zwakken van geest dit boek graag als een wetenschappelijk standaardwerk, en laten velen zich jammerlijk misleiden door de retoriek en onzin die Hobrink in dit boek tentoonspreidt, maar hij komt er blijkbaar nog mee weg ook!

Reacties zijn uiteraard welkom.

Meer links naar besprekingen, interviews, etc.:

http://www.vergadering.nu/boekhobrinkmoderne.htm

http://www.eo.nl/portals/programs/episode.jsp?episode=6384731 (radio-uitzending, online te beluisteren)

http://christenboek.blogspot.com/2006/04/moderne-wetenschap-in-de-bijbel-ben.html

http://www.frieschdagblad.nl/artikel.asp?artID=25418.

25 thoughts on “Ben Hobrink plagieert!

 1. Hoi Gerdien,
  Ja, ik hoorde bij Boekhandel Scheltema in Amsterdam een tijdje geleden dat Hobrinks boek een van de bestverkopende boeken over geloof & wetenschap in Nederland is. Het komt zelden voor dat Gideon-boeken de academische boekhandel halen, maar een poos terug lagen er bij Scheltema en de VU-boekhandel stapels van. Ik weet niet hoe het bij andere boekhandels was, maar daar zal het waarschijnlijk net zo zijn. Verbaasde mij ook, maar het schijnt echt als een trein te verkopen voor een boek in zijn soort.

 2. Het boek is helaas inderdaad erg populair. In discussies op internet wordt het vaak gebruikt als ‘referentie’. Ik kreeg het boek onlangs van een kennis die het erg overtuigend vond. Dat kan ik me goed voorstellen, het is vlot en toegankelijk geschreven en voor nietsvermoedende leken komt het erg overtuigend over.
  Ik heb naar aanleiding hiervan een kritische recensie van het boekje van Hobrink geschreven (zie mijn site) waarin ik grote vraagtekens zet bij zijn stellingen. Ofschoon ik wist dat zijn punten grotendeels dezelfde waren die fundi’s en creationisten al decennialang aanvoeren, wist ik niet dat hij ook plagiaat gepleegd had, zoals blijkt uit dit speurwerk van Tjerk. Mooi werk!
  Aanvulling door Taede Smedes: Het artikel van Bart is HIER te vinden. Zie verder ook http://www.deatheïst.nl, en dan met name de “Artikelen”-sectie.

 3. Ik zie op Friesch Dagblad recensie Hobrink
  ”Hij las er maar liefst duizend boeken en artikelen voor. ,,Ik haal er 470 van aan in mijn boek’’. Omdat hij voor zijn werk, bij Stichting Open Doors, regelmatig in de Verenigde Staten is, bezocht hij daar alle belanghebbende universiteitsbibliotheken op zijn onderzoeksterrein”.
  Uit een andere recensie, nu via http://www.vergadering.nu/boekhobrinkmoderne.htm:
  “ ..waarin ik (Hobrink) vooraf geselecteerde bibliotheken bezocht. Van het Moody Bible Institute, Wheaton College, Southern Baptist University, het Institute for Creation Research en meer van dat soort instellingen. Van ‘s morgens tot ‘s avonds deed ik niet anders dan vluchtig honderden boeken doorlezen en kopieën maken van interessante gedeelten. Met vijf, zeshonderd kopieën kwam ik thuis, waar ik ze in alle rust kon lezen”
  De genoemde bibliotheken kunnen zeker “belanghebbende bibliotheken” genoemd worden, maar belangrijke universiteitsbibliotheken is natuurlijk iets anders.

 4. Het is kennelijk nog steeds gemakkelijker iets te lezen dat je in je vooroordeel bevestigd dan te proberen nieuwe informatie te snappen.

 5. hallo, ik ben de dochter van b. hobrink en weet er alles van.Plagiaat? als jij een mop vertelt zeg je dan ook van wie je hem hebt?
  Wat doet iedereen toch overdreven werkelijk ik vind het belachelijk, mijn vader zal er alles aan doen om dit recht te zetten, hij is zeer perfectionistisch, is zelfs meerdere keren naar bibliotheken in amerika geweest om alle bronnen in zijn oorsprong te checken, dat hij niet zomaar loze(of uit zijn context gerukte) woorden overneemt, werkelijk ik vind dit gewoon laster!!!!!!
  Als mijnheer tjerk muller enige integriteit bezat, had hij eerst mijnheer hobrink zelf benaderd om te vragen hoe dit zit en dan kan je verder gaan. Mijn pa heeft een (literaire) fout gemaakt(of hoe je dat ook noemt)en zal dit heus wel recht zetten. bovendien, hoop ik dat dit telt; alles zal mede werken ten goede voor degene die gelooft. Meer publiciteit, hoe beter

 6. O,ja en by the way, het boek non of this diseases heeft veel indruk gemaakt op hem, want die titel is vaker in huiselijke sferen naar voren gekomen, ja en dan wel met bronvermelding!

 7. Hallo Elisha,
  Goed dat je je vader verdedigt – jammer, dat je niet het krantenartikel in het Nederlands Dagblad hebt gezien. Plagiaat is een juridische term: je neemt iets over van iemand, en claimt daarbij (of je dat nu expliciet zegt of niet) dat het van jezelf is. Doordat jouw vader sommige dingen opschrijft zonder dat hij erbij vermeldt dat ze bij andere mensen vandaan komen, geeft hij de indruk dat hij ze zelf geschreven/verzonnen heeft. En dat is plagiaat voor de wet.
  Bovendien: met een mop verdien ik geen geld. Jouw vader verdient wel geld aan dat boek – wat dus niet eens zijn eigen boek is, maar grotendeels uit andere boeken is gekopieerd! Jij hebt je mond vol over integriteit – denk hier maar eens over na!
  En dat jij nu beweert dat alle beweringen hier laster zijn, dat is zelf laster! In het ND-artikel worden een aantal hoogleraren van de Universiteit Leiden genoemd, die bevestigen dat wat Hobrink doet, plagiaat is.
  Hij zal het wellicht recht gaan zetten, dat moet hij weten. Hij heeft biologie gestudeerd aan de VU – aan een universiteit leer je hoe je goed moet citeren en wat plagiaat is. Of je vader heeft tijdens de colleges niet zo goed opgelet (misschien viel hij in slaap van dat gereutel over de evolutietheorie die hij onzin vindt omdat hij het niet begrijpt), of hij wist heel goed wat hij deed toen hij het boek schreef. Hij heeft een fout gemaakt, maar of hij dat per ongeluk heeft gedaan, of opzettelijk, dat blijft voor veel mensen een open vraag. Je vader wil graag mensen overtuigen van zijn gelijk – en hij doet blijkbaar alles om zijn gelijk te krijgen. Ook nu weer.
  Je verwijt Muller een gebrek aan integriteit. Maar het stuk van Muller stond al twee weken op internet. De journalist van het ND is er bijna twee weken mee bezig geweest om het stuk te schrijven. In al die tijd heeft niemand een reactie gehoord van meneer Hobrink… terwijl hij in het ND-artikel toegeeft dat hij fout zat. Jij spreekt van integriteit? Hij had ook de eer aan zichzelf kunnen houden en zelf reageren en openheid van zaken geven. Dat was pas integer geweest. Hij hoopte gewoon dat de hele heisa voorbij zou gaan…
  Jij schrijft: “alles zal mede werken ten goede voor degene die gelooft. Meer publiciteit, hoe beter”. Ik denk echter niet dat dit meehelpt. Je vader heeft de mening van heel veel ongelovigen en gelovigen (zoals ik) bevestigd: dat creationisten en fundamentalistische gelovigen er alles aan doen om hun gelijk te halen, en dat ze daarbij volstrekt gewetenloos en zonder integriteit te werk gaan om hun onzin te verkopen. Jouw vader heeft het geloof geen dienst bewezen. Integendeel: het vertrouwen wat veel mensen hadden in jouw vader en zijn geloof, heeft hij door zijn eigen toedoen geschaad. “Zie je wel, die fundamentalistische gelovigen en creationisten zijn zo hypocriet als de pest”, zullen veel mensen gaan denken.

 8. Hallo,
  Ten eerste:
  Mag een mens geen fouten maken. Hij heeft zijn fout al toegegeven en het gaat om 6 alinea’s wat nog niet 1 bladzijde vol is.
  Ten tweede:
  Ik vind het wel handig (en vele mensen met mij) als iemand pakkende/interessante stukken uit duizenden boeken bij elkaar zet en er een overzichtelijk boek van maakt. Je hoeft immers niet het wiel elke keer opnieuw uit te vinden.
  En er zijn genoeg stukken die hij zelf heeft onderzocht.
  Ten derde:
  Ik denk niet dat deze fout ook maar iets afbraak doet aan de inhoud van dit boek en daar is het boek om geschreven en niet om geld te verdienen.
  Als B. Hobrink geld had willen verdienen dan was hij wel schilder geworden of zo.
  Hij heeft naar verluid, 20 jaar zo’n 40 uur per week aan dit boek gewerkt.
  Reken maar uit!!!!
  Gr daho

 9. Waar houdt deze man zich mee bezig? Verdient hij er z’n geld soms mee als plagiaat-ambtenaar? Als hij alle boeken zo serieus zou opvatten heeft hij tot in de oneindigheid werk. Voor écht serieus werk; laat- ie beginnen met Al Gore of zo….

 10. Plagiaat zal in de wetenschappelijke wereld een plaag zijn…de heer Smedes ergert zich aan hte feit dat iemand gelijk probeert te krijgen, ik vraag mij af hoe hij zijn stukken schrijft want ik denk namelijk dat als je het over een wereld hebt waar men gelijk wilt hebben en elkaar de loef afsteekt, dat juist die van de wetenschap is. Hij bewijst dit door aan te halen dat “een aantal hoogleraren van de Universiteit Leiden, bevestigen dat wat Hobrink doet, plagiaat is”. Met andere woorden, als een hoogleraar iets zegt, en zeker meerdere, dan is het waar. De wetenschap biedt echter één andere zekerheid; dat niets geheel waar is en zelfs dat niet. De ene dag vertelt die wetenschap mij dat ik geen koffie meer moet drinken, de volgende dag lees je dat het goed voor je gezondheid is. Een poel van verwarring en onsamenhangende onzekerheden en een arrogantie van de kennis. De heer Smedes verafgoodt de rede en de veel te hoge positie van wetenschap in onze maatschappij. Goed, laat hij passages hebben overgenomen en dit niet vermeld hebben, de heer Smedes is perfect en overkomt dit nooit? Kan de heer Smedes in het hoofd van de heer Hobrink kijken en zijn beweegredenen bepalen? Waarom moet hij een sneer geven naar goed-gelovige mensen en ze direct orthodoxe hypocrieten noemen? Spelen hier niet andere zaken?
  Als laatste wacht ik met spanning af op de eerste geschriften van de heer Smedes laat staan de ‘wetenschap’ over de onmogelijkheden en onpasselijkheden van de islam. Lijkt mij een terrein waar de heer Smedes met zijn kritiek, als een goed wetenschapper, jaren vooruitkan. Het gekke is dat de wetenschap het hier vreselijk laat afweten en je ze eigenlijk niet hoort. Wellicht vanwege de te vrezen tegenstand? Kan de wetenschap dit dan niet aan???

 11. Bart Klink en Taede Smedes; bewijzen jullie mij eens, wetenschappelijk, dat God niet bestaat…..? Wordt ik dan wéér afgescheept met een theorie? Nogmaals, een atheïst gelooft ook, hij gelooft-niet, maar hij gelooft wel zeker! Bewijs mij, wetenschappelijk, wat geloof is en waar het zit? Is dat niet het vreselijke tekort van de wetenschap? Wat is dat dan voor wetenschap? Jullie beschrijven de schepping(en), de wetmatigheden ervan, jullie proberen alles te verklaren van de Schepper maar willen niks van hem? Hoe gewetenloos en zonder integriteit ben je dan als mens? Er is maar een bewijs voor het feit van de schepping; geloof. Verder kan met een gezond verstand beredeneerd worden dat er sprake is van een ‘maaksel’. De wetenschap maakt, naast de vele goede dingen die zij doet, dus ook blind. Ik stoor mij ook zeer aan de arrogante termen die jullie gebruiken over mensen die helaas niet begiftigd zijn met veel verstand (hebben jullie al bewezen waar dié vandaan komt en waarom die per persoon verschilt?), de armzalige leken. Een kijkje in dom-geloof-land kan wellicht geen kwaad om iets van die arrogantie kwijt te raken jegens ‘minder begaafden’ op de mogelijkheid kennis te vergaren en te beredeneren. Gelukkig bezit een mens meer capaciteiten dan verstand alleen. Geloof, volharding, liefde, compassie, wilskracht, vergevingsgezindheid, het zijn zomaar een paar andere. Kunnen we daar niet een universiteit voor oprichten??

 12. Ik vind Wetenschap in de Bijbel een geweldig boek en ik ben hartstikke blij met de inhoud.
  Het geeft Nederlanders informatie, die tot noch toe alleen in het Engels beschikbaar was.
  Of het plagiaat was, weet alleen de heer Hobrink zelf.
  Het zou me niks verbazen dat hij contact heeft gehad met de engelse schrijvers.

 13. ik vind wetenschap in de bijbel een heel verhelderend boek. Het heeft me op een andere manier naar een aantal teksten laten kijken.Ik ervaar het als een enorme verrijking.
  In het boek worden de ideeen van heel veel geleerden bijeen gebracht en daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Voor leken zijn dat toch ontoegankelijke bronnen. Heel erg bedankt Ben!

 14. Beste Joke,
  Het is vrij irrelevant of het boek wel of niet verhelderend is. Dat is een mening. We hebben het nu over wetenschappelijke integriteit. Hobrink dient integer te zijn als wetenschapper zijnde en daar hoort direct bij dat hij zijn bronnen correct weergeeft en prijsgeeft. Het letterlijk overnemen van bronnen is verboden en geldt als de op één na zwaarste misdaad die je als wetenschapper kan begaan (de ergste is opzettelijk data vervalsen).
  Dat Hobrink e.e.a. “toegankelijk” heeft gemaakt is een leuk idee maar fraaier was het als hij integer was geweest. Dat hij, afgezien van deze plagiaat, ernstig tekort schiet in zijn beschouwing en graag kersen plukt (zgn. cherrypicking) dat is al bizar. Hobrink presteert het regelmatig om ernstig laakbare redeneringen er op na te houden. Om een voorbeeldje te geven: enerzijds vindt hij de ark van Noach het stabielste bootontwerp (een vergelijking met een olietanker is heel arbitrair en bovendien onjuist). Anderzijds gaat hij ervan uit dat de boot van “gofer” gemaakt moet zijn. Welk hout dit is en dus welke fysische eigenschappen de boot heeft, zoekt hij niet uit maar hij werkt wel meteen naar de conclusie toe dat het “de veiligste en stabielste diepgang die een boot kan hebben” (p.129, 5e druk) en “de ideale afmetingen van een zeewaardig schip” (p.131, 5e druk). Hoe hij dit doet, mij is het tot op de dag van vandaag een raadsel. Het hele boek hangt aan elkaar van zeer beroerde redeneringen.
  Vriendelijke groeten,
  Benach

 15. Na meer dan een jaar, zie ik pas dat ik ook antwoord had op mijn aanval.bedankt daarvoor en leuk om zo te lezen.
  Ik zal reageren op de verschillende stukjes.
  Ik heb het artikel destijds gelezen. ja mijn vader heeft volgens de wet plagiaat gepleegd. (de fout was dat de bronvermelding achter in het boek stond ipv van onder het stukje)In de volgende druk is dit juist gedaan.
  Mijn vader verdient er geld mee ja, maar zijn uren heeft hij er nog lang niet uit en bovendien het christelijk wereldje is klein hier in nederland(jammer genoeg)dus rijk wordt je er niet van.(wat was dan zijn motief?)
  Wat in deze wereld is nou niet gekopieerd?
  jij bent een kopie van je ouders en toch weer uniek.En bovendien mensen hoeven het boek niet te kopen. eigen keuze.
  Mijn vader is al lang geleden afgestudeerd wat hebben die suggesties over hoe hij in zijn collegebanken zat hier mee te maken?
  Degene die het boek, voordat het uitkwam,lazen hadden hem er ook op kunnen attenderen Blijkbaar wist men het niet of vond men dat niet belangrijk.
  Waarin wil hij alweer! gelijk krijgen? En hij doet alles om dit te krijgen? Hoezo? ik dacht het juist niet als ik zo verder lees( hij reageert toch niet op jullie).Hij heeft openheid van zaken gegeven alleen niet op jullie tijd.En er is niks meer over te zeggen dan ja het was fout. integriteit is verantwoordelijkheid nemen voor je handelen dat heeft hij gedaan en het probleem is verholpen.
  zijn motieven worden heel mooi door je ingevuld zo, lekker suggestief(Jij bepaalt welke opties hij heeft???of hij lette niet goed op of hij deed het expres)(hij hoopte dat het voorbij ging, hij wil gelijk hebben)Je weet het precies!!!
  Dit hele euvel heeft verder geen invloed gehad als alleen een goede, de fout is er uit voordat het vertaald werd. mooi zo. Je denkt dat het niet zo werkt maar in eerste instantie heeft het al wel zo gewerkt. ten goede.
  De ongelovigen en gelovigen tegen de creationisten en fundamentalisten, dus jij schaart je in oorlog aan die kant (bij de ongelovigen).
  P.s de duivel gelooft ook in God, en Jezus en de Helige Geest, en hij gelooft dat Jezus is opgestaan en overwonnen heeft(sterker nog hij weet het!). Een gelovige zijn zegt mij nix, (heel nederland is christen).
  Bovendien is het veel makkelijker om ongelovig en/of een Darwin(o.i.d.)aanhanger te zijn dan het tegen de hele wetenschap en al die mensen daarbij op te nemen, je wordt finaal uitgelachen toch? Is dat leuk?nee maar ze gaan toch door.(zie ook het boek, voorwoord)En Darwin is toch ook zomaar ergens begonnen met zijn theorie. Het is toch geweldig voor de wetenschap om God buiten te sluiten dan hoef je er ook niks mee te doen en kan iedereen zijn eigen gang gaan. ik ben mijn eigen God.Wij zijn alwetend.
  Degene die vertrouwen hadden in mijn vader die hebben dat nog steeds en anderen niet. Veel mensen kenden hem hiervoor toch niet. dus of ze vinden het goed of niet.
  Wat veel mensen gaan denken dat weet jij toch helemaal niet, spreek voor jezelf of voor de mensen van wie je het gehoord hebt.
  P.s.Mijn vader heeft het voor leken geschreven om ze te bemoedigen(het had 4 keer zo dik kunnen zijn).
  Amen. God bless you.

 16. Hoezo ben jij een gelovige?Geloof je de bijbel? nee. leef je naar en geloof je Gods woord? nee(je woont samen, je vindt de schepping onzin)Je gelooft in de God van de Bijbel?ja, misschien?.
  Wat maakt jou een gelovige? omdat je geinteresserd bent en theologie gestudeerd hebt of omdat je misschien naar een kerk gaat?
  Je bent geen kip als je kippenvoer eet en in een kippenhok gaat zitten.
  Geloven is toch aannemen dat het waar is, zie woordenboek en ook bijbel(hebreen dacht ik)naar alle waarschijnlijkheid.
  Geloof je in het nieuwe testament dat Jezus is opgestaan dat hij mensen genas? Nee,
  Wat maakt het dat je voelt alsof je een christen bent.
  Ik noem me een volgeling van Jezus (aangezien vele mensen zeggen christen te zijn. totaal inhoudsloos)en streef er naar in alles te doen wat hij zegt.Ik hoop dat jij ook ontdekt wie Jezus is, persoonlijk

 17. Beste Elisha,
  Goed van je dat je jezelf ervan overtuigd hebt dat je vader een integere persoon is die juist heeft gehandeld. Blij te horen dat zijn volgelingen nog altijd in hem geloven. En nog veel beter dat je jezelf ervan overtuigd hebt dat je op Gods stoel mag gaan zitten om over anderen te oordelen of ze gelovig zijn of niet.
  Het doet me deugd om te kunnen constateren dat naast je vlekkeloze beheersing van de Nederlandse taal, je ook zo’n bescheidenheid aan de dag legt in je oordelen over anderen, dat je jezelf een volgeling van Jezus noemt (zou Jezus jou ook als zijn volgeling beschouwen?), dat je geen twijfel kent (je bent geen gelovige, want net als de duivel wéét je alles van God en Jezus, etc.), dat andere christenen totaal inhoudsloos zijn, etc.
  Je vader kan er trots op zijn dat hij je zo heeft opgevoed, dat je zijn ideeën kritiekloos in je eigen leven hebt ingepast. Ga jij daar ook ooit een boek over schrijven? Want zo te horen kun jij je vaders levenswerk voortzetten. Misschien ooit nog eens een arkje bouwen? Want zoals jij de wereld bekijkt, is het hoognodig dat God weer eens een zondvloed stuurt toch? Theologen die samenwonen (foei!) en ongehuwd kinderen krijgen (dubbel foei!) en zich dan ook nog gelovig noemen (driedubbel foei!). De wereld is toch zo’n verdorven bende. God moet gauw de boel eens opruimen. Ik zou maar vast beginnen met bouwen als ik jou was. En dan maar hopen dat je mee mag!
  Ik denk dat je er misschien nog eens goed aan doet ook de Bijbel werkelijk te lezen. Misschien mag ik wat suggesties doen? Matteüs 7:1-5 bijvoorbeeld? Of Lucas 7:41-45. Of Lucas 18:9-14? Het zijn zomaar wat suggesties.

 18. Hallo meneer Smedes,
  Ik heb met veel interesse alle reacties gelezen die zijn geschreven op het stukje van de heer Muller. Ook heb ik met verwondering naar de felheid van de reacties gekeken. En dan doel ik met name op de felheid waarmee de uitspraken van de dochter van meneer Hobrink werden neergeslagen.
  Is het nodig om iemand zo aan te vallen? Is het niet prachtig hoe er nog mensen zijn die achter een ander staan, zonder ze te bekritiseren?
  Uit uw antwoord blijkt dat u de dochter van meneer Hobrink niet heel intelligent inschat, haar maar onnozel vindt. Ik haal uw eigen woorden even aan: “… naast je vlekkeloze beheersing van de Nederlandse taal..” Dit vul ik natuurlijk voor u in al kan ik heel goed tussen de regels doorlezen, het sarcasme druipt er vanaf.
  Uiteindelijk ging de discussie over het al of niet plegen van plagiaat. Al heeft de heer Hobrink ruiterlijk toegegeven dát er plagiaat is gepleegd.
  Het is jammer dat u aan het eind van uw reactie op 5 december een aantal bijbelgedeelten aanhaalt. Deze bijbelgedeelten kunt u ook op uzelf toepassen! (vrijelijk vertaald: Wat gij niet wil dat u geschiedt… ik denk dat u hem wel af kunt maken)
  Is het niet zo dat u op deze manier wel heel duidelijk laat merken dat u niet tegen de kritiek van mevrouw van der Vegt-Hobrink kunt? En is het dan geoorloofd om haar op de persoon aan te vallen? Omdat zij minder goed in het stellen is (waarschijnlijk heeft zij de schrijversgave niet van haar vader meegekregen)of omdat zij misschien wel dingen zegt die u vervelend vindt? Omdat u daar zelf OOK al over nagedacht had?
  Moet u dan maar laten zien, hoe goed/slim/kundig u wel niet bent?
  Ik vraag me af, waar komt de verbitterdheid vandaan waarmee u dit laatste schrijven schreef? Heeft u soms té veel kritiek gehad op ongehuwd samenwonen en kinderen krijgen?
  Begrijp me niet verkeerd, het is geen aanval op uzelf. Het intrigeert me alleen zo!
  Tot slot, ik zie het als een teken van zwakte, wanneer men de ander probeert te overtroeven door zijn (duidelijk aanwezige) kundigheid aan te wenden en de ander als dom en onnozel neer te zetten.
  Wees toch zachtmoedig! (en dat, meneer Smedes, heeft Jezus ook gezegd)
  met vriendelijke groeten
  Marloes Verheul
  (docente biologie op een VMBO met LWOO)

 19. hallo Taede,
  Het maakt mij geen ene bal uit of je mij nou intelligent of niet vindt, werkelijk compleet onbelangrijk.
  Vandaag kreeg ik tussen mijn reclamefolders een bijzonder foldertje. Daar wou ik je even op attenderen. Er is een tegengeluid in dit Darwin jaar. Je kunt er ook in de media wat over vinden.
  En ik hoop voor je en je vriendin en kindje dat jullie Gods zegen mogen vinden.
  God Bless you

 20. Of iemand geen fout mag maken? Natuurlijk wel maar niet over de rug (portemonnee) van de medemens.
  Dhr. Hobrink heeft er 20 jaar, 40 uur in de week aan gewerkt…..was dat in zijn vrije tijd of kreeg hij daarvoor betaald?
  Deed hij dat als “hobby” dan was dat zijn vrije keuze en hoeft het boek die 20 jaar niet uit te betalen lijkt me en als het op die manier geschreven is dan heb ik medelijden met zijn vrouw en kinderen.
  Buiten je werk om al die tijd besteden aan een deels overgeschreven boek.
  Ik heb er geen goed woord voor over, toegeven dat hij een fout heeft gemaakt maar wel de buit binnenhalen, wow….wat zijn we christelijk.

 21. Misschien had dhr. Hobrink zijn boek moeten uitgeven als een platenboekje. Dan waren de tekeningen tenminste geen plagiaat en zou hij een veel groter publiek kunnen bereiken.

 22. Toch zielig dat je je halve leven druk kunt zijn met theologische studies en proberen te bewijzen dat er geen God is. En als dat niet lukt allen maar zeuren over “plagiaat” zonder inhoudelijk in te gaan op de strekking van de boodschap.
  De Ontzagwekkende, die wij niet kunnen vatten, is groot door zijn kracht en door zijn recht; wie rechtvaardigheid tentoonspreidt onderdrukt hij niet. Daarom hebben de mensen ontzag voor hem; hij ziet niet om naar wie zichzelf voor wijs houdt. Job 37:23-24

 23. … zegt iemand die niet eens het lef heeft om dergelijke woorden met eigen naam en origineel e-mail adres te ondertekenen… Waarom zou ik een dergelijke reactie serieus nemen?
  Je reactie geeft m.i. maar weer eens aan hoe laag sommige gelovigen zijn gedaald als ze splinters in andermans ogen gaan zitten bestuderen, terwijl Ben Hobrink zelfs niet in staat is zich te houden aan een van de minst problematische geboden (Ex. 20:16).

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: